Varmt välkommen till Lunds universitet!

Rektorernas välkomsthälsning

Tack för att du har valt att studera vid Lunds universitet. Och grattis till att du har blivit antagen till din utbildning. Som student är du universitets viktigaste tillgång och dina perspektiv och erfarenheter kommer att bidra till den samlade kunskap som finns här. Lunds universitet rankas bland de hundra bästa i världen och vi hoppas att du ska trivas under din studietid.

Vi ser Lunds universitets ämnesbredd som en styrka och du har många möjligheter under din studietid att läsa ämnen över flera fakulteter. Gränsöverskridande utbildningar och forskningssamarbeten finns på våra campus i Lund, Malmö, Helsingborg och Ljungbyhed.

Universitetet bedriver världsledande forskning och vi är måna om att utbildningen ska ha stark forskningsanknytning. Du kommer säkert också att märka att universitetet har omfattande samverkan med andra delar av samhället i syfte att ta fram och dela kunskap och idéer.

Som student vid Lunds universitet har du också tillgång till världen genom de 500 partneruniversitet som vi samarbetar med. Människan står inför samhällsutmaningar som kräver globala lösningar och internationella samarbeten och därför är en viktig del av universitetets vision att ”förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor”.

Även på hemmaplan är det internationella perspektivet ständigt närvarande och Lunds universitet välkomnar varje år fler internationella studenter än något annat svenskt lärosäte. Vi hoppas att det blir så även i höst.

Coronapandemin har dock påverkat hela världen, även Lunds univeritet. Ett antal kurser och program kommer därför att bedrivas på distans också i höst. Det är mycket viktigt att du håller kontakt med den institution där du ska studera för att se hur just din utbildning kommer att bedrivas och hur din introduktion kommer att se ut. Möjligheterna att resa till och från Sverige eller inom Sverige kan också vara begränsade. All information om hur Lunds universitet hanterar corona hittar du på lu.se/corona.

Men allt är inte studier. Vi vill också välkomna dig till ett universitet där humor, engagemang och gemenskap förenas i ett rikt studentliv med studentkårer, nationer, Akademiska föreningen och en stor mängd studentföreningar. Vid Lunds universitet räknas studenterna som medarbetare och genom studentkårerna är du fullt ut representerad i alla beslutande organ.

Vi befinner oss i en tid som prövar oss alla. Men även om coronapandemin kommer att påverka dina studier och studentliv under hösten har vi fortfarande stora möjlighet att tillsammans göra Lunds universitet till det fantastiska universitet som det är. Kunskap, idéer och nytänkande frodas även med viss distans till varandra.

Du blir nu student vid ett universitet med anor och traditioner från 1666. Universitetet har klarat sig genom osäkra tider förr och har alltid blickat framåt. Så gör vi även nu och vill hälsa dig varmt välkommen till Lunds universitet!

Torbjörn von Schantz
Rektor vid Lunds universitet

Sylvia Schwaag Serger
Prorektor vid Lunds universitet

Prorektor Sylvia och rektor Torbjörn står inomhus och ler.

Universitetshuset och magnolior.