Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stöd vid problem i din studiesituation

Det finns många som du kan vända dig till om du har frågor om eller behöver hjälp med sådant som berör din studiesituation.

Om du är missnöjd med något i din studiesituation bör du i första hand vända dig direkt till den eller de personer som frågan berör. I andra hand kan du kontakta ansvarig prefekt på institutionen. Dessutom finns nedanstående verksamheter som du kan vända dig till vid behov av stöd och hjälp med studierelaterade problem.

Studentkårerna

Studentkårerna representerar Lunds universitets studenter gentemot universitetet och hjälper dem vid problem och konflikter under studierna. Studenter bör i första hand vända sig till sin kår när de har stött på ett studierelaterat problem.

Hitta kontaktuppgifterna till respektive studentkår – lus.lu.se

Studentombudet 

Studentombudet har i uppdrag att hjälpa kårerna och studenter på grundnivå och avancerad nivå när de stöter på problem och frågor som rör studiegången.

Studentombudets webbplats

Studerandeskyddsombud

Studenter kan vända sig till studerandeskyddsombud för att ställa frågor om, eller anmäla brister i, sin arbetsmiljö.

Studerandeskyddsombudets uppgift är att

  • påverka arbetsförhållandena i syfte att bidra till en god studiemiljö
  • delta i skyddsrond
  • bedöma hur förändringar påverkar studenternas arbetsmiljö
  • hålla sig underrättad om arbetsmiljölagstiftningen.

Så kan ett studerandeskyddsombud hjälpa dig

Service och stöd

Det finns många olika sorters service och stöd att få som student på Lunds universitet. Du kan exempelvis få hjälp om du är i behov av pedagogiskt stöd, vill förbättra din studieteknik eller om du inte mår så bra.

Service och stöd vid Lunds universitet