Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Olycksfall och tillbud

Om du råkar ut för ett tillbud eller olycksfall när du som student vistas på campus är det viktigt att du gör en anmälan. Här hittar du information om vad tillbud och olycksfall är och hur du gör för att anmäla dessa typer av händelser.

Vad är tillbud och olycksfall?

Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till en skada eller ett olycksfall, men som slutade väl. Det kan till exempel vara ett tungt föremål som faller ned från en hylla utan att träffa någon, eller en person som halkar på ett vått golv utan att trilla. 

Ett olycksfall – eller en arbetsskada – är när ett tillbud orsakar skada. Exempelvis när det som faller från hyllan träffar en person så att den gör sig illa, eller när någon trillar och slår sig på det våta golvet.

Om du har råkat ut för tillbud eller olycksfall

Är du osäker på vad du ska anmäla eller hur du går till väga för att göra en anmälan? Fråga då ditt studerandeskyddsombud.

Studerandeskyddsombud

Så här anmäler du ett tillbud

Om du är student vid Lunds universitet och råkar ut för ett tillbud under tiden du vistas på campus för att ta del av dina studier ska du anmäla det till universitetet. Det gör du via universitetets blankett för anmälan av tillbud.

Det är bra om du kontaktar ditt studerandeskyddsombud i samband med detta. Dels så att hen får information om det som inträffat, dels för att studerandeskyddsombudet kan hjälpa dig att fylla i blanketten. Du har möjlighet att rapportera tillbud anonymt.

Blankett för anmälan av tillbud (Word 67 kB, ny flik)

Notera att blanketten inte är tillgänglighetsanpassad. Om du behöver hjälp att fylla i blanketten kan du kontakta ditt studerandeskyddsombud.

Din ifyllda blankett skickar du sedan till arbetsmiljösamordnaren på din fakultet eller till ditt studerandeskyddsombud.

Så här anmäler du ett olycksfall

Om du är student vid Lunds universitet och skadar dig under tiden du vistas på campus för att ta del av dina studier ska det anmälas som arbetsskada på Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans e-tjänst. Beroende på hur pass allvarlig olyckan är kan anmälan gå till både Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan, eller bara till Försäkringskassan. 

Ta gärna kontakt med ditt studerandeskyddsombud i samband med att du planerar att göra en anmälan. Hen kan hjälpa dig så att allt blir rätt, och det är även bra att hen vet om att en anmälan är gjord. 

Anmäl arbetsskada på anmalarbetsskada.se

Du kan också söka ersättning via Kammarkollegiets personskadeförsäkring. För att kunna styrka skadan och lättare få ersättning är det lämpligt att träffa en läkare. Spara sedan alla intyg och kvitton som hänger ihop med skadan.

Personskadeförsäkring

Uppföljning av det inträffade

Alla anmälningar om olycksfall och tillbud ska följas upp av arbetsmiljöansvarig på din institution tillsammans med ditt studerandeskyddsombud. Detta för att undersöka vad som hänt och vad som kan göras för att inte något liknande ska hända igen. Den lokala skyddskommittén på din fakultet följer även upp ärendet (utan att din identitet avslöjas).

Kontaktinformation

Studerandeskyddsombud

Kontakta ditt studerandeskyddsombud om du behöver hjälp med din tillbuds- eller olycksanmälan, eller om du har frågor kring din arbetsmiljö som student.

Lista över studerandeskyddsombud