Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Personskadeförsäkring

Som student omfattas du av en personskadeförsäkring som i stort sett överensstämmer med den arbetsskadeförsäkring som finns för anställda.

Försäkringens villkor

Personskadeförsäkringen för dig som student gäller:

  • Studenter och doktorander enligt 1 kap 4§ högskoleförordningen.
  • I Sverige. Den gäller under skoltid* och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas. Vid utlandsvistelse måste en separat tilläggsförsäkring tecknas.
  • Vid personskada genom olycksfall eller vid sjukdom genom smitta.
  • Vid olycksfall under distansstudier om olycksfallet står i direkt samband med de studier som ska bedrivas.

Försäkringen är tecknad via Kammarkollegiet.

*Skoltid definieras som en aktivitet som Lunds universitet arrangerar, som ditt program eller kurs definierar som en del av din utbildning. Tänk på att personskadeförsäkringen inte gäller om någon annan än Lunds universitet arrangerar en aktivitet. Till exempel skulle en studentkår eller en studentnation kunna arrangera en aktivitet. För de tillfällena måste du ha en privat hemförsäkring/olycksfallsförsäkring.

Hemförsäkring/olycksfallsförsäkring

Personskadeförsäkring på Kammarkollegiets webbplats

Så här gör du en skadeanmälan

På Kammarkollegiets webbplats hittar du blanketten "Blankett för skadeanmälan för studenter". Fyll i och underteckna blanketten och skicka den till Registraturen, Box 117, 221 00 Lund.

Blankett för skadeanmälan för studenter på Kammarkollegiets webbplats

Försäkringar vid utbytesstudier

Alla studenter som reser inom ett utbyte är försäkrade genom Kammarkollegiets samlingsförsäkring Student UT.

Försäkringar vid utbytesstudier

Kontaktinformation

Försäkringsansvarig för in- och utresande studenter
Ylva Sörhede
studentinsurance [at] er [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 01 15

Handläggning av personskadeförsäkringar
Studenthälsan
studhals [at] stu [dot] lu [dot] se 

I samband med handläggningen utfärdar Studenthälsan också intyg om att studenter studerar vid Lunds universitet.