Information för mentorer och anteckningsstöd

Som mentor eller anteckningsstöd blir du anställd av Lunds universitet. För att kunna registreras i lönesystemet måste du ha ett svenskt personnummer. Du behöver därefter rapportera in dina tider för att få lön. Här hittar du mer information om timrapportering samt viktig information om ditt arbete. Välkommen till ett givande och roligt uppdrag!

​​​​​​Information med anledning av coronaviruset

För att hindra smittspridningen av coronaviruset  ber vi  dig som arbetar som mentor att försöka hitta alternativa mötesformer för att ersätta fysiska träffar som till exempel telefon eller Zoom. Mer information om aktiviteter för mentorer i höst kommer inom kort.

Se även Lunds universitets information till studenter


Att arbeta som mentor - hur går det till?

Oavsett om du vill anmäla intresse för att börja arbeta som mentor, eller om du redan arbetat föregående termin/terminer, skickar du in en ny anmälan. Anmälan ska skickas in varje termin.

Intresseanmälan för att arbeta som mentor

Därefter kommer du att bli kontaktad av mentorskoordinatorn eller samordnaren för aktuell fakultet för att boka in ett möte alternativt förlänga ditt pågående uppdrag.

Varje termin ska en ny överenskommelse mellan mentor och student lämnas in. Den signeras vanligtvis i samband med uppstartsmötet eller när arbetet inleds för terminen om det rör sig om ett pågående uppdrag.

Som mentor blir du intermittent anställd vid Lunds universitet och ansvarar för att på egen hand rapportera dina arbetade timmar i lönesystemet Primula och skicka in signerade underlag som bekräftar att arbetet utförts. Ersättningen är 120 kronor per timme och arbetet omfattar vanligtvis två timmar per vecka.

Information om hur timrapporteringen går till får du i samband med att ditt uppdrag inleds/förlängs.

Vid frågor, eller för att få aktuella blanketter, vänligen kontakta infopedstod [at] stu [dot] lu [dot] se

Att arbeta som anteckningsstöd - hur går det till?

Genom att arbeta som anteckningsstöd delar du anteckningarna från kursens föreläsningar med en eller flera studenter som har beslut om pedagogiskt stöd. Ersättningen är 45 kronor per timme oavsett hur många studenter du delar dina anteckningar med och du kan rapportera alla schemalagda föreläsningar/seminarier du delar anteckningar från.

Anmäl dig genom att skicka följande information till registreringpedstod [at] stu [dot] lu [dot] se

  • Namn
  • Adress
  • Postnummer och postort
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Namn på student/studenter som ska motta anteckningar
  • Kurs
  • Termin

Därefter kommer du att bli kontaktad med information om hur timrapporteringen går till och vilka underlag som krävs för att lönen ska utbetalas. Du ansvarar själv för att rapportera dina arbetade timmar inom de tidsramar som anges i samband med din anställning.

Som anteckningsstöd delar de anteckningar du gör under kursens föreläsningar med en eller flera studenter som har beslut om pedagogiskt stöd. Har du frågor, kontakta registreringpedstod [at] stu [dot] lu [dot] se

Kontakta Pedagogiskt stöd

Ställ dina frågor som rör mentorsarbete till:

Liselott Eriksson
Mentorskoordinator Pedagogiskt stöd
infopedstod [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon 046-222 88 26

Ställ dina frågor som rör anteckningsstöd till:

Charlotte Marklund
Administratör
registreringpedstod [at] stu [dot] lu [dot] se

Frågor som gäller löneutbetalning:

Statens Servicecenter
www.statenssc.se
0771-456 000