Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Olika former av pedagogiskt stöd

Du som har en funktionsnedsättning kan få olika sorters pedagogiskt stöd för att underlätta dina studier.

Tillsammans med din samordnare på Pedagogiskt stöd kommer du fram till vilket stöd som passar bäst för dina studier. Vi kan erbjuda olika former av stöd beroende på din situation, till exempel

Anteckningsstöd

Att ha anteckningsstöd innebär att du får kopiera en kurskamrats anteckningar efter föreläsningarna.

För att få använda dig av anteckningsstöd behöver du ett beslut från din samordnare. Sedan är det du själv som ansvarar för att hitta någon som för anteckningar som passar just dig.

Stöd av mentor

Ibland kan det hända att du kör fast i studierna. Tentorna går inte som du vill och studieresultatet blir kanske inte alls som du har tänkt dig. Då kan en mentor vara till hjälp.

En mentor är en student som har erfarenhet av att studera på universitet och som lyckats bra med sina studier. Mentorn fungerar som bollplank och kan till exempel hjälpa dig att planera och organisera dina studier.

Tentamensstöd

Du som har en funktionsnedsättning kan vid behov få anpassning av examinationen. Du kanske behöver längre tid vid skriftlig tentamen eller behöver sitta i en mindre grupp för att bättre kunna koncentrera dig? 

Särskilda arrangemang vid tentamen är alltid ett önskemål. Det är alltid din examinator som har sista ordet. Ibland händer det att önskemålen strider mot kursens mål och därför inte går att ordna.

Om du beviljas stöd vid tentamen måste du själv meddela studievägledaren på din institution att du tänker tentera. Detta ska ske senast två till tre veckor innan varje tentamen. I ditt besked om stöd står det vad som gäller för just din institution.

Talböcker och talsyntes

Om du ofta gör läsmissar, läser långsamt eller har problem med att koncentrera dig när du läser, kan du ha stor hjälp av att lyssna på din kurslitteratur.

Många kursböcker finns inlästa som talböcker

Ta del av inlästa talböcker i databasen Legimus

Ditt bibliotek ger dig ett nedladdningskonto till Legimus, så att du själv kan ladda ned den litteratur du behöver. Du behöver inte ha intyg för att få ett nedladdningskonto.

På varje bibliotek finns en speciell kontaktbibliotekarie som hjälper dig.

Kontaktpersoner på biblioteken hittar du i guiden Läs- och skrivstöd på bibliotekens webbplats

Litteratur som inte redan finns inläst beställer du hos din kontaktbibliotekarie. Tänk på att det kan ta två till tre månader för att få en bok inläst.

Talsyntesen TorTalk

Talsyntesen TorTalk kan du använda för att lyssna på alla digitala texter, till exempel webbsidor, e-böcker, artiklar i fulltext, Word-dokument och inskannade dokument. TorTalk finns på många av universitetets datorer och du kan installera programmet på din egen dator.

Läs mer om TorTalk på bibliotekens webbplats

Läs mer om Läs- och skrivstöd på bibliotekens webbplats (på engelska)

Stöd när du skriver uppsats och andra arbeten

Med pedagogen på Pedagogiskt stöd kan du diskutera skrivprocessen och få stöd när du strukturerar ditt arbete. Du kan också få hjälp med viss språkgranskning för att hitta eventuella typfel i din uppsats, däremot inte med korrekturläsning av ditt arbete.

På ditt bibliotek kan du få hjälp med informationssökning och att hitta rätt litteratur.

Du kan även installera rättstavningsprogrammen StavaRex och SpellRight på din dator.

Läs mer om rättstavningsprogrammen i guiden Läs- och skrivstöd på bibliotekens webbplats

Kontaktfunktioner på biblioteken

Individuell handledning

Pedagogen på Pedagogiskt stöd kan hjälpa dig att komma till rätta med en felaktig studieteknik. Genom att kartlägga din studieteknik kommer ni fram till vilka bristerna är i ditt sätt att studera och – viktigast av allt – vad du kan göra åt det.

När du ska skriva uppsats eller andra större arbeten kan du få stöd i de olika momenten i skrivprocessen.

Läs- och skrivutredning

Läser du märkbart långsammare än dina kurskamrater? Hinner du aldrig med att anteckna samtidigt som läraren pratar? Får du ofta kritik för att dina texter saknar en röd tråd och har stavfel och grammatiska fel? Eller drabbas du ofta av tidsbrist vid tentamen?

Då kanske du har dyslexi (läs- och skrivsvårigheter). Som student vid Lunds universitet kan du göra en pedagogisk läs- och skrivutredning för att ta reda på hur det ligger till.

Kontakta vår specialpedagog Henrik för att diskutera din studiesituation.

Kontaktinformation

Pedagogiskt stöd

Besöksadress:
Sektionen Student och utbildning
Genetikhuset
Sölvegatan 29 B, Lund
Karta på google.se

Med anledning av coronaviruset tar vi inte emot några besök tills vidare. Du når oss via mejl och telefon.

Postadress:
Pedagogiskt stöd
Lunds universitet
Box 117, 221 00 Lund

Carina Argelius. Foto.

Carina Argelius
carina [dot] argelius [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 34 30

 • Campus Helsingborg
 • HT – LUX
 • Ämneslärarutbildningen
 • Konstnärliga fakulteten
Frida Björk. Foto.

Frida Björk
frida [dot] bjork [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 77

 • Centrum för öst- och sydöstasienstudier
 • Medicinska fakulteten
 • Språk- och litteraturcentrum
Christina Rowa. Foto.

Christina Rowa
christina [dot] rowa [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 50

 • Lunds Tekniska Högskola (förutom M,K, F och N)
 • Naturvetenskapliga fakulteten
Ida Jarbe Holmlund. Foto.

Ida Jarbe Holmlund
ida [dot] jarbe_holmlund [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 49 29

 • Lunds Tekniska Högskola (K, M, F och N)
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten
Porträttbild av Johanna Estola. Foto.

Johanna Estola
johanna [dot] estola [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 86 81

 • Ekonomihögskolan
 • Juridiska fakulteten
 • Politices kandidatprogrammet
Henrik Mejborn. Foto.

Henrik Mejborn
henrik [dot] mejborn [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 34 52

 • Specialpedagog
Liselott Eriksson. Foto.

Liselott Eriksson
liselott [dot] eriksson [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 88 26
Rum: 148

 • Mentorskoordinator
 • Administrativ assistent