Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Olika former av pedagogiskt stöd

Du som har en funktionsnedsättning kan få olika sorters pedagogiskt stöd för att underlätta dina studier.

Tillsammans med din samordnare på Pedagogiskt stöd kommer du fram till vilket stöd som passar bäst för dina studier. Vi kan erbjuda olika former av stöd beroende på din situation, till exempel

Anteckningsstöd

Att ha anteckningsstöd innebär att du får kopiera en kurskamrats anteckningar efter föreläsningarna. För att få använda dig av anteckningsstöd behöver du ett beslut från din samordnare. Sedan är det du själv som ansvarar för att hitta någon som för anteckningar som passar just dig.

Stöd av mentor

Ibland kan det hända att du kör fast i studierna. Tentorna går inte som du vill och studieresultatet blir kanske inte alls som du har tänkt dig. Då kan en mentor vara till hjälp.

En mentor är en student som har erfarenhet av att studera på universitet och som i förtroende väljs ut av studievägledaren på din institution. Mentorn fungerar som bollplank och kan till exempel hjälpa dig att planera och organisera dina studier.

Tentamensstöd

Du som har en funktionsnedsättning kan vid behov få anpassning av examinationen. Du kanske behöver längre tid vid skriftlig tentamen eller behöver sitta enskilt för att inte tappa koncentrationen? 

Speciella arrangemang vid tentamen är alltid ett önskemål. Det är alltid din examinator som har sista ordet. Ibland händer det att önskemålen strider mot kursens mål och därför inte går att ordna.

Om du beviljas stöd vid tentamen måste du själv meddela studievägledaren på din institution att du tänker tentera senast två till tre veckor innan varje tentamen. I ditt beslut om stöd står det vad som gäller för just din institution.

Talböcker och talsyntes

Om du ofta gör läsmissar, läser långsamt eller har problem med att koncentrera dig när du läser, kan du ha stor hjälp av att lyssna på din kurslitteratur.

Många kursböcker finns inlästa som talböcker

Inlästa talböcker finns i databasen Legimus.

Ditt bibliotek ger dig ett nedladdningskonto till Legimus, så att du själv kan ladda ned den litteratur du behöver. Du behöver inte ha intyg för att få ett nedladdningskonto.

På varje bibliotek finns en speciell kontaktbibliotekarie som hjälper dig.

Kontaktpersoner på biblioteken hittar du i guiden Läs- och skrivstöd på bibiliotekens webbplats

Litteratur som inte redan finns inläst beställer du hos din kontaktbibliotekarie.

Talsyntesen TorTalk

Talsyntesen TorTalk kan du använda för att lyssna på alla digitala texter, till exempel webbsidor, e-böcker, artiklar i fulltext, worddokument och inskannade dokument. TorTalk finns på många av universitetets datorer och du kan installera programmet på din egen dator.

Läs mer om TorTalk på bibliotekens webbplats

Läs mer om Läs- och skrivstöd på bibiotekens webbplats

Stöd när du skriver uppsats och andra arbeten

Med pedagogen på Pedagogiskt stöd kan du diskutera skrivprocessen och få stöd när du strukturerar ditt arbete. Du kan också få hjälp med viss språkgranskning för att hitta eventuella typfel i din uppsats, däremot inte med korrekturläsning av ditt arbete.

På ditt bibliotek kan du få hjälp med informationssökning och att hitta rätt litteratur.

Du kan även installera rättstavningsprogrammen StavaRex och SpellRight på din dator.

Läs mer om rättstavningsprogrammen i guiden Läs- och skrivstöd på bibliotekens webbplats

Kontaktfunktioner på biblioteken

Individuell handledning

Pedagogen på Pedagogiskt stöd kan hjälpa dig att komma till rätta med en felaktig studieteknik. Genom att kartlägga din studieteknik kommer ni fram till vilka bristerna är i ditt sätt att studera och – viktigast av allt – vad du kan göra åt det. När du ska skriva uppsats eller andra större arbeten kan du få stöd i de olika momenten i skrivprocessen. 

Läs- och skrivutredning

Läser du märkbart långsammare än dina kurskamrater? Hinner du aldrig med att anteckna samtidigt som läraren pratar? Får du ofta kritik för att dina texter saknar en röd tråd och har stavfel och grammatiska fel? Eller drabbas du ofta av tidsbrist vid tentamen?

Då kanske du har dyslexi (läs- och skrivsvårigheter). Som student vid Lunds universitet kan du göra en pedagogisk läs- och skrivutredning för att ta reda på hur det ligger till.

Kontakta någon av samordnarna på Pedagogiskt stöd för att diskutera din studiesituation.

Sidansvarig:

kontaktinformation

Pedagogiskt stöd

Besöksadress:
Sektionen Student och utbildning
Genetikhuset
Sölvegatan 29 B, Lund
Karta på google,se

Postadress:
Pedagogiskt stöd
Lunds universitet
Box 117, 221 00 Lund

Kontakta samordnaren som ansvarar för den fakultet du studerar vid:

Carina ArgeliusCarina Argelius
carina [dot] argelius [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 34 30

 • Campus Helsingborg
 • Humanistiska och teologiska fakulteterna

Christel Berg, Pedagogiskt stödChristel Berg
christel [dot] berg [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 34 90

 • Konstnärliga fakulteten
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten

Frida Björk

Frida Björk

frida [dot] bjork [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 77

 • Medicinska fakulteten

Kristian Frennessen

Kristian Frennessen
kristian [dot] frennessen [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 86 81

 • Ekonomihögskolan
 • Juridiska fakulteten
 • Socialhögskolan
 • Politices kandidatprogrammet

Bild på Henrik

Henrik Mejborn
henrik [dot] mejborn [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 34 52

 • Specialpedagog

Christina Rowa

Christina Rowa
christina [dot] rowa [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 50

 • Lunds Tekniska Högskola
 • Naturvetenskapliga fakulteten

Liselott Eriksson

Liselott Eriksson

liselott [dot] eriksson [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 88 26
Rum: 148

 • Mentors koordinator
 • Administrativ assistent

 

  Box 117, 221 00 LUND
  Telefon 046-222 00 00 (växel)
  Telefax 046-222 47 20
  lu [at] lu [dot] se

  Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
  Organisationsnummer: 202100-3211
  Om webbplatsen