Tips för dig som känner oro över dina studier

Känner du dig stressad över dina studier? Har du ångest inför tentan, eller vet med dig att du skjuter upp pluggandet till sista stund? I så fall är du inte ensam. Att känna stress och ångest över sin studiesituation är något de flesta studenter gör vid något tillfälle.

Här hittar du tips på saker du kan göra för att minska oron och förbättra din studiesituation:

  • Skapa struktur i vardagen. Planera när du ska studera och när du ska vara ledig. Använd eventuellt ett veckoschema.
  • Planera in korta studiepass och tydliga pauser.
  • Sätt rimliga mål och delmål som stärker ditt självförtroende.
  • Tydliggör för dig själv var, när, hur och med vem du studerar bäst.
  • Det är ofta bra att skapa en arbetsplats som ligger utanför hemmet, till exempel bibliotek eller läsesal.
  • Prata inte betyg och tentor med dina kursare, det brukar stressa upp mer. Däremot är det bra att våga berätta om exempelvis tentaångest och då upptäcka att man inte är ensam om problematiken.
  • Olika typer av avspänningsövningar, mindfulness och yoga är bra hjälpmedel för att hantera oro och andra hindrande tankar och känslor.
  • Glöm inte bort att ha en fritid, träffa kompisar, träna etcetera.

Fler råd och tips hittar du här:

Stöd och hjälp

Om du har svårt att reda ut situationen på egen hand så sök hjälp hos någon av nedanstående stödfunktioner:

Här på Studenthälsan kan vi hjälpa dig om du har mycket oro och ångest som hindrar dig.
Studenthälsans kontaktinformation

På Studieverkstaden kan du få hjälp med studieteknik och skrivande i olika former.
Mer om Studieverkstaden

Studievägledaren på din institution kan hjälpa till med frågor rörande kontakt med lärare, kursplaner, mål och tentamensformer.

 

Kontaktinformation

Studenthälsan
Telefon:
046-222 43 77

Besöksadress:
Sandgatan 3
Lund

Postadress:
Lunds universitet
Studenthälsan
Box 117
221 00  LUND