Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbeta som mentor eller anteckningsstöd

Du som har studerat ett par terminer – varför inte hjälpa en student med funktionsnedsättning, genom att vara mentor? Du kan även arbeta som anteckningsstöd och dela dina anteckningar med studenter som har beslut om pedagogiskt stöd.

Två tjejer pluggar vid ett bord. Foto: Kennet Ruona
Som mentor eller anteckningsstöd kan du stötta en medstudent med behov av pedagogiskt stöd. Foto: Kennet Ruona.

Det finns många olika funktionsnedsättningar som kan försvåra studierna, exempelvis ADHD, autismspektrumtillstånd, dyslexi samt syn- och hörselnedsättning. Studenter med funktionsnedsättning kan få en rad olika stödåtgärder för att ges liknande möjligheter som studenter utan funktionsnedsättning. En stödåtgärd är att få hjälp av en mentor.

Att arbeta som mentor

Genom att arbeta som mentor kan du medverka till att förbättra studiesituationen för en student med behov av pedagogiskt stöd och samtidigt få viktiga erfarenheter.

Tänk på att du behöver ett svenskt personnummer för att kunna börja arbeta som mentor.

Vad innebär det att arbeta som mentor?

Mentorns roll beror till stor del på vilket stödbehov studenten har. Det handlar vanligtvis om att hjälpa till med att strukturera, planera och organisera studierna. Det kan röra sig om att sortera och prioritera bland uppgifter och inläsning, sätta delmål och göra veckoplaneringar. Ibland kan mentorn även fungera som ett bollplank och en diskussionspartner. 

Mentorn fungerar inte som en handledare eller lärare och det är alltid studenten själv som genomför sina studier.

Uppdraget som mentor omfattar vanligtvis en till två timmar per vecka och ersättningen är 120 kronor per timme inklusive semesterersättning.

Vad krävs för att bli mentor?

För att börja arbeta som mentor är det önskvärt att du studerat några terminer och att du själv har en väl fungerande studiesituation. Vi ser gärna att du också har följande meriter/egenskaper:

 • God förmåga att planera och strukturera
 • Lugn, trygg och tålmodig person
 • Erfarenhet av att motivera och coacha
 • Kännedom om hur funktionsnedsättningar kan påverka studiesituationen

Det är ofta lärorikt att arbeta som mentor och kan även vara meriterande efter avslutande studier. När ditt uppdrag avslutas kan du efter förfrågan få ett intyg från Pedagogiskt stöd.

Anmäl ditt intresse

Du ansöker genom att göra en intresseanmälan via formuläret nedan. Därefter kommer du att bli kontaktad av Pedagogiskt stöd för mer information. 

Intresseanmälan för att arbeta som mentor

Information om arbetet som mentor

I Mentorhandboken finns viktig information om mentorsuppdraget och verktyg som du kan ha användning av i ditt framtida arbete som mentor.

Mentorshandboken på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats

Om du redan arbetar som mentor har vi samlat en del praktisk information för dig på vår informationssida.

Information för nuvarande mentorer vid Lunds universitet

Att arbeta som anteckningsstöd

Anteckningsstödet för anteckningar från föreläsningar/seminarier och delar de anteckningar som förts med en eller flera studenter som har beslut om pedagogiskt stöd.

Tänk på att du behöver ett svenskt personnummer för att kunna börja arbeta som anteckningsstöd.

För att arbeta som anteckningsstöd är det en fördel om du är en strukturerad person. Det är bra om du förbereder dig genom att gå igenom relevant kurslitteratur inför föreläsningen. Då blir det lättare att föra anteckningar. Det är dessutom en lämplig studieteknik som är till hjälp i dina egna studier. 

Vad innebär det att arbeta som anteckningsstöd?

Arbetstiden omfattas av schemalagda föreläsningar/seminarier och ersättningen är 45 kronor per timme inklusive semesterersättning. Detta gäller oavsett hur många studenter som får anteckningarna. Ersättningen baseras på att du delar dina anteckningar. 

Hur blir jag anteckningsstöd?

Vanligtvis brukar studenter med beviljat pedagogiskt stöd, fråga runt bland sina kursare om någon vill vara deras anteckningsstöd.

För dig som saknar någon att dela dina anteckningar med

Om du saknar någon att dela dina anteckna med, men gärna vill arbeta som anteckningsstöd, kan du börja med att fråga dina kursare eller studievägledarna på din institution.

Du kan också göra en intresseanmälan via formuläret nedan.

Intresseanmälan för att arbeta som anteckningsstöd

För dig som redan har någon att dela dina anteckningar med

Du som redan hittat någon att dela dina anteckningar med registrerar dig som anteckningsstöd genom att skicka in nedanstående information till e-postadressen registreringpedstod [at] stu [dot] lu [dot] se.

 • Namn
 • Adress
 • Postnummer och postort
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Namn på student/studenter som ska ta emot anteckningar
 • Kurstitel och kurskod
 • Termin

Därefter kommer du att bli kontaktad med information om hur timrapporteringen går till och vilka underlag som krävs för att lönen ska utbetalas.

Kontaktinformation

Ställ dina frågor som rör mentorsarbete till:

Liselott Eriksson
Mentorskoordinator på Pedagogiskt stöd
liselott [dot] eriksson [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon 046-222 88 26

Ställ dina frågor som rör anteckningsstöd till:

Charlotte Marklund
Administratör
registreringpedstod [at] stu [dot] lu [dot] se

Frågor som gäller löneutbetalning:

Statens Servicecenter
www.statenssc.se
0771-456 000