Vad gör en internationell fadder?

Som internationell fadder är du ambassadör för Lunds universitet och för Sverige. Du utgör den sociala länken mellan de internationella studenterna i din faddergrupp och studentlivet i Lund. Att vara fadder kan innebära allt från att möta studenter vid stationen när de först kommer till Lund, träffas för en kväll på nationen till att förklara vad svensk kultur är.

Faddrar tar emot emot internationella studenter på Arrival Day. Foto.

Internationella studenter som har läst i Lund har varit mycket nöjda med fadderprogrammet och sina faddrar. De har kommit i kontakt med Sverige och svenskar på ett bra sätt. De flesta faddrar har också haft positiva erfarenheter. De har lärt känna människor med andra erfarenheter och lärt sig mycket om andra kulturer, samtidigt som de har fått vänner för livet. Därför ställer många faddrar upp mer än en termin, vilket är värdefullt både för mottagningen och för nya faddrar.

Fadderiet – så fungerar det

Att vara fadder i en internationell grupp kan kännas som en stor utmaning, men du är aldrig ensam. Varje faddergrupp består av 5-7 mentorer till en grupp på 25-50 internationella studenter. På våren är grupperna något mindre. Fadderansvarig delar in faddrar och internationella studenter och du och din grupp får namn och mejladress till alla i gruppen före terminens början. Er uppgift är då att i god tid före Arrival Day kontakta alla internationella studenter i er grupp i ett välkomstmejl där ni berättar om er själva och vilka aktiviteter ni har inplanerade för gruppen.

Eftersom behovet av faddrarna och faddergruppernas arbete är allra störst när de internationella studenterna anländer är det bra om alla faddrar i en grupp är närvarande under introduktionsveckorna och under de första veckorna av terminen. Er första aktivitet tillsammans är den absolut viktigaste och bör inte hållas senare än två till tre dagar efter Arrival Day. Det behöver inte vara något stort evenemang, utan en liten rundvandring i de centrala delarna av Lund med en efterföljande fika. Det är du, tillsammans med de andra faddrarna i gruppen, som bestämmer gruppens schema och aktivitetsnivå.

Ditt fadderskap sträcker sig över hela terminen och det är viktigt att de internationella studenterna inte bara har kontakt med sina faddrar i början av terminen, utan under hela sin vistelse. Många studenter finner sig tillrätta på några veckor, andra behöver lite mer tid.

Anpassningar till följd av pågående pandemi

Upplägget av fadderprogrammet har anpassats enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Den största och viktigaste anpassningen är att storleken på faddergrupperna har minskats till 15–20 internationella studenter, från tidigare 25–50 studenter. Utöver det har samarbetet mellan grupperna begränsats, inomhusaktiviteter tagits bort och aktiviteter där alkohol kan förekomma förbjudits. Vid ett informationsmöte får samtliga deltagare en genomgång av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hur man i arbetet som fadder bör förhålla sig till dem.

Förslag på aktiviteter

I faddrarnas roll ingår att ordna aktiviteter för de internationella studenterna. Det rekommenderas starkt att anordna en stadsvandring med sin faddergrupp, helst redan samma vecka som Arrival Day, så att utbytesstudenterna snabbt känner sig hemma i Lund.

Tips på andra aktiviteter

  • Utflykter (stranden, cykla ut på landet utanför Lund, Köpenhamn, Malmö, Ribersborgs kallbadhus för bastubad, IKEA).
  • Sport (t ex spela brännboll, kubb, gå på fotbolls- eller hockeymatcher, bowla)
  • Gå på teater, spex och konserter.
  • Fritid (Laser Dome i Malmö, Paintball i Kävlinge, gokart, gå på nation - sittning, fester, middagar, fika, brunch, pubrunda, picknick i parter).
  • Ta med dem till en vanlig matvaruaffär och visa alla de svenska matvarorna, engagera dem i nationsaktiviteter och så vidare.

Fadderintyg

I slutet av terminen tilldelas alla faddrar som uppfyllt kriterierna för fadderskapet ett officiellt fadderintyg. För att uppfylla kriterierna måste man som internationell fadder ha

  • signerat en code of conduct
  • deltagit i en s k information session
  • skickat ut ett Welcome E-mail
  • arrangerat och deltagit i ett bestämt antal aktiviteter för sin grupp under mottagningsveckorna och under terminstid
  • skickat in två uppföljningsrapporter

Det officiella fadderintyget kan användas vid bland annat ansökan till utbytesstudier eller till arbeten. I många fall räknas det som en merit att ha arbetat som fadder när man själv söker en utbytesplats utomlands.

Mer om utbytesstudier via Lunds universitet

Kontaktinformation

Fadderansvarig Felicia Johansson. Foto.

Fadderansvarig
Felicia Johansson
fadderi [at] er [dot] lu [dot] se

International Desk
Telefon: 046-222 01 00

Besöksadress:
Stora Algatan 4, Lund

Postadress:
International Desk
Box 117
221 00 Lund