Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Erasmus+

Tar dig ut i Europa
Med Erasmus+ mobilitetsprogram kan du som är student vid Lunds universitet läsa vid ett annat europeiskt lärosäte i 3-12 månader. Lunds universitet har avtal med cirka 400 universitet och högskolor i Europa.

Du kan söka ämnesspecifika utbytesstudier via din institution eller fakultet, tala med en internationell koordinator/studievägledare för mer information.

Alla nominerade Erasmus+ studenter har möjlighet att söka stipendium, fyll i ansökningsblanketten nedan.
Ansökan om och villkor för Erasmus+ stipendium

Stöd för Erasmus+ studenter med funktionshinder

Utresande Erasmus+ studenter med funktionshinder kan söka extra stipendiemedel.

Lunds universitet kan söka bidrag för upp till 100 procents täckning av de merkostnader som uppstår i samband med studentens utlandsvistelse. Med merkostnader menas de ökade omkostnader som lärosätet eller den enskilde studenten får och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis:

  • transporter
  • undervisningsmaterial
  • boende
  • assistent/medföljare
  • medicinsk uppföljning, fysioterapi
  • läkarundersökning i värdlandet

För mer information, kontakta Pedagogiskt stöd

Fakta om programmet

Erasmus+ mobilitetsprogram verkar för ökad internationell rörlighet bland studenter, ökad öppenhet och för att akademiska studier och kvalifikationer tillgodoräknas inom hela EU. Programmet ger studenter möjlighet till utbyte och praktik i Europa med stipendium. Mobilitetsprogrammet är en del av det större programmet Erasmus+.

Läs mer om Erasmus+ mobilitetsprogram på Universitets- och högskolerådets hemsidor

Följande länder ingår i Erasmus: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike.

Erasmusmobilitet till Storbritannien

Kommer Storbritanniens troliga utträde ur EU (BREXIT) att ske utan en överenskommelse, betyder det att efter den 12 april är det inte längre möjligt att få Erasmusstipendium för studier/praktik i Storbritannien.

Vi får besked av Universitets- och högskoleverket hur vi ska hantera Erasmus när det är klart hur utträdet kommer att ske. Vi kommer att uppdatera hemsidan när vi har mer information. 

De studenter som har påbörjat sin mobilitet i Storbritannien före den 12 april berörs inte och de kommer att få sitt Erasmusstipendium som planerat.

Sidansvarig:

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen