Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Erasmus+

Tar dig ut i Europa
Med Erasmus+ mobilitetsprogram kan du som är student vid Lunds universitet läsa vid ett annat europeiskt lärosäte i 3-12 månader. Lunds universitet har avtal med cirka 400 universitet och högskolor i Europa.

Du kan söka ämnesspecifika utbytesstudier via din institution eller fakultet, tala med en internationell koordinator/studievägledare för mer information.

Alla nominerade Erasmus+ studenter har möjlighet att söka stipendium, fyll i ansökningsblanketten nedan.
Ansökan om och villkor för Erasmus+ stipendium

Fakta om programmet

Erasmus+ mobilitetsprogram verkar för ökad internationell rörlighet bland studenter, ökad öppenhet och för att akademiska studier och kvalifikationer tillgodoräknas inom hela EU. Programmet ger studenter möjlighet till utbyte och praktik i Europa med stipendium. Mobilitetsprogrammet är en del av det större programmet Erasmus+.

Läs mer om Erasmus+ mobilitetsprogram på Universitets- och högskolerådets hemsidor

Följande länder ingår i Erasmus: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike.

Tågstipendier för Erasmus+ mobilitet

För läsåret 2019/20 kan utresande Erasmus+ studenter och praktikanter ansöka om tågstipendium. Lunds universitet har avsatt 100.000 kronor för ändamålet som ett pilotprojekt under läsåret 2019/20.
 
Stipendiestorlek:                      
SEK 1.000 till Danmark
SEK 2.000 till övriga Europa
 
Som student förbinder du dig att, inom en månad efter ankomst till värduniversitetet, skicka biljetten tillsammans med en kortare reflektion över resan och en motivering till varför du valt tåg som färdmedel, till Externa Relationer. Ansökan om tågstipendium sker samtidigt och på samma formulär som ansökan om Erasmus+ stipendium.

Stöd för Erasmus+ studenter med barn

Utresande Erasmus+ studenter och praktikanter som reser med barn kan söka extra stipendiemedel på € 200 per månad, oavsett antalet barn. Studenter som gör praktik får idag ett särskilt praktiktillägg om € 195 per månad jämfört med stipendiet för studier. Tilläggen för praktik och medföljande barn kan inte kombineras, men praktiserande studenter med barn har rätt till det högre beloppet.
 
Ansökan om särskilt tillägg för barn sker samtidigt och på samma formulär som ansökan om Erasmus+ stipendium.

Stöd för Erasmus+ studenter med funktionsvariationer

Utresande Erasmus+ studenter med funktionsvariationer kan söka extra stipendiemedel.

Lunds universitet kan söka bidrag för upp till 100 procents täckning av de merkostnader som uppstår i samband med studentens utlandsvistelse. Med merkostnader menas de ökade omkostnader som lärosätet eller den enskilde studenten får och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis:

  • transporter
  • undervisningsmaterial
  • boende
  • assistent/medföljare
  • medicinsk uppföljning, fysioterapi
  • läkarundersökning i värdlandet

För mer information, kontakta Pedagogiskt stöd

Erasmusmobilitet till Storbritannien

Nu har datumet för Storbritanniens troliga utträde ur EU (BREXIT) flyttats till slutet av oktober. Utträdet kan dock ske tidigare än detta datum om EU och Storbritannien kommer överens om ett utträdesavtal. Vi kommer att uppdatera hemsidan när vi har mer information från Universitets- och högskoleverket hur vi framöver ska hantera Erasmusmobilitet till Storbritannien.Tills dess rekommenderar vi att studenter ansöker om Ersamusstipendium för studier/praktik till Storbritannien i vanlig ordning. Handläggningen kan komma att bli något försenad.

Sidansvarig:

Praktisera utomlands

Ta tåget till Europa

tåg

Sök universitetets nya tågstipendium. 

 

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen