Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ International Credit Mobility
Genom EU-programmet Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet kan studenter på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet få möjlighet att studera vid ett av Lunds universitets utomeuropeiska partneruniversitet och därigenom få internationell erfarenhet och meritering samt nya kontakter.

Ta kontakt med den internationella koordinatorn på din fakultet och undersök vilka möjligheter som erbjuds. I kommande utlysning är det följande länder som kan sökas:

 • Jordanien
 • Libanon
 • Uzbekistan

Villkor för utomeuropeisk mobilitet

För att vara behörig för bidrag inom programmet Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet behöver du uppfylla följande villkor:

 • Du får inte ha varit på Erasmusutbyte längre än ett år per studienivå (grundnivå och avancerad nivå räknas separat) inklusive perioden ansökan avser.
 • Du måste ha bedrivit heltidsstudier vid Lunds universitet i minst ett år fram till ditt avresedatum.

 • Du måste ha nominerats till Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet genom Lunds universitet.

 • Du måste vara antagen för studier vid värduniversitetet (antagningsbesked)

 • Du måste ha fått löfte om fullt tillgodoräknande vid Lunds universitet av dina mobilitetsstudier (i enlighet med aktuellt s.k. Learning Agreement).

 • Dina mobilitetsstudier måste sträcka sig över minst tre månader och högst ett år. Om din studietid ändras till att bli kortare än tre månader måste du betala tillbaka bidraget.

 • Du får inte ta emot något annat bidrag eller annan finansiering från något EU-organ eller UHR under mobilitetsperioden.

 • Du kommer att bo i värdlandet under mobilitetsperioden.

 • Du har undertecknat ett bidragsavtal före mobilitetsperioden och skickat det till mobilitetssamordnaren.  

 • Ett ”Learning Agreement” måste vara upprättat före mobilitetsperioden och undertecknat av studenten, hemuniversitetet och värduniversitetet.

 • Du måste besvara den nätbaserade utvärderingen som skickas till dig från Erasmus+ Mobility Tool efter avslutad mobilitet.

 • Du måste skicka blanketten ”Confirmation of Study Period” till mobilitetssamordnaren på Externa relationer vid Lunds universitet efter avslutad mobilitet. Blanketten måste vara undertecknad av värduniversitet.

 • Du måste informera din mobilitetssamordnaren på Externa relationer vid Lunds universitet om alla förändringar som påverkar din mobilitetsperiod.

 • Mobilitetsperioden syftar på den tidsperiod som du tillbringar på värduniversitetet för att kunna ta del av de aktiviteter som ingår i mobiliteten. Studier på distans är till exempel inte tillåtna.

Om du tar emot ett bidrag för utomeuropeisk mobilitet inom Erasmus+ utan att uppfylla ovanstående villkor, måste du betala tillbaka bidraget.

Studenter på grundnivå och avancerad nivå

Ansök om mobilitetsstudier vid universitet med mobilitetsbidrag genom din fakultet. Information om ansökningsperioder hittar du på din fakultets webbplats.

Länk till sidan Studera utomlands

När du blivit utvald av din institution/fakultet för att delta i Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet får du instruktioner om vad du behöver göra för att få mobilitetsbidraget.

Bidrag för utomeuropeisk mobilitet

Bidrag för Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet består av två delar, ett stipendium och ett resebidrag. Allmänt sett är bidraget för utomeuropeisk mobilitet ett bidrag till de tillkommande kostnaderna vid utlandsstudier och täcker eventuellt inte alla kostnader. Stipendiet uppgår till 650 euro per månad och 21,66 euro för varje tillkommande dag. Resebidraget är ett bidrag till kostnaderna för resa och visum i samband med din mobilitet. Storleken på bidraget beräknas med utgångspunkt från avståndet mellan värduniversitetet och Lunds universitet. Biljett(erna) köper du själv.

Här kan du räkna ut avståndet med hjälp av EU-kommissionens Distance calculator

Så här mycket bidrag kan du få

 • 100-499 km ger 180 euro/deltagare
 • 500-1999 km ger 275 euro/deltagare
 • 2000-2999 km ger 360 euro/deltagare
 • 3000-3999 km ger 530 euro/deltagare
 • 4000-7999 km ger 820 euro/deltagare
 • 8000- km ger 1100 euro/deltagare

Bidraget utbetalas i svenska kronor till ditt bankkonto. Den första utbetalningen kommer att uppgå till 70 % av det beräknade totala bidraget. Resterande 30 % utbetalas vid slutet av din vistelse, när du skickat in blanketten ”Confirmation of Study Period” och besvarat den nätbaserade utvärderingsrapporten som skickas till dig via Erasmus Mobility Tool.

Ta reda på mer om Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet

Mer information finns i broschyren "International Credit Mobility - Information for outgoing grantees" (länk hittar du i högerspalten) eller genom mobilitetssamordnaren (se under kontaktinformation).

OBS!

Du måste skicka in de efterfrågade dokumenten i god tid för att få bidraget innan din mobilitet inleds. Skicka in dokumenten så snart som möjligt efter att du fått e-postmeddelandet om nomineringen och inte senare än två månader före starten på din studievistelse. Ditt undertecknade bidragsavtal måste ha nått mobilitetssamordnaren senast den 15:e månaden innan du ska få den första utbetalningen. Utbetalningarna sker den 25:e varje månad. För att vara säker på att få den första utbetalningen innan du reser måste du lämna in det undertecknade avtalet den 15:e två månader före avresan. Exempel: Om din mobilitet börjar 20/10 måste vi ha fått ditt undertecknade avtal 15/8 för att hinna föra över pengarna till dig innan du reser. I det här fallet skulle du få pengarna 25/9. Undantag från denna grundregel kan uppstå under helgperioder och/eller om Lunds universitet inte får avtalade medel från UHR i tid. Studenter som inleder sin mobilitet i augusti eller september får i normalfallet den första utbetalningen 25/9.

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Mobilitetssamordnare
icm [at] er [dot] lu [dot] se

 

Lunds universitets studenter

Information för utresande studenter

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen