Adin läser ett program

"En av fördelarna med att läsa ett program är tryggheten"

Under gymnasietiden fick Adin möjlighet att besöka Lunds universitet och det blev en självklarhet att söka till högre studier.

Adin i Lundagård. Foto.

– Jag ville ha en gedigen grund att stå på och tyckte att en utbildning vid Lunds universitet var en investering för livet, berättar Adin.

Han visste inte vad han ville bli utan sökte ett program som verkade skoj. Det blev ett kandidatprogram i Naturgeografi.

– Men det var inte riktigt rätt, berättar Adin som kände att han inte brann tillräckligt för klimat och miljö. Jag ville istället blanda teknik och människa och då blev det självklara valet Systemvetenskapligt kandidatprogram. En av fördelarna med att läsa ett program är tryggheten, tycker Adin. En annan fördel är att det är lättare att knyta kontakter på ett program.

– Att gå med en klass är bra för en så social person som jag, säger Adin. Under nollningen hittar man vänner, och sedan följs man åt under hela utbildningen. Det blir en grupp som du delar erfarenheter med under studietiden. På Systemvetenskapliga programmet är det färre föreläsningar men desto fler projektarbeten.

– Vi förbereder oss på projekt eftersom vi ofta får rollen som projektledare efter examen, berättar Adin. Arbetstempot på studierna är varierande men det är viktigt att se det som ett heltidsjobb.

Till hösten ska Adin läsa en master i informatik om organisation och ledarskap, och om framtiden är han optimistisk.

– Jag kommer att se tillbaka på Lundatiden som positiv och ha kontakt med mina studiekamrater. Jag kommer inte att behöva oroa mig för jobb eftersom jag har en så bred utbildning.