Studiechansen – våren 2021

Lunds universitet erbjuder kortare kurser och kurspaket för dig som är mitt i yrkeslivet, för dig som vill fördjupa dina kunskaper, förnya dig, för dig som vill tänka i nya banor eller för dig som är nyfiken på vad universitetsstudier egentligen är.

Montage med två bilder. Dels universitetshuset med blommande magnolior i förgrunden och dels en student som sitter och läser i ett bibliotek. Foto.

Tid att studera i vår?

Har du plötsligt möjlighet att göra något nytt i vår? Ta då chansen och bygg din kompetens inför framtiden – ta Studiechansen!

Lunds universitet erbjuder en introduktionstermin, två tematerminer eller kurser för vidareutbildning. Vad passar dig?

Behörighet och anmälan

De flesta utbildningar och kurser i Studiechansen kan sökas av alla med grundläggande högskolebehörighet.

Anmälan till kurserna inom Studiechansen är öppen från 15 september till 15 oktober. Du anmäler dig på antagning.se – se respektive utbildningspresentation.

Introduktionstermin

Kunskap, kompetens och framtid – introduktion till universitetsstudier (30 hp)

Utbildningen vänder sig främst till dig som är nyfiken på universitetsstudier. Kan sökas av alla med grundläggande högskolebehörighet.

Utbildningens innehåll:

 • Baskurs för universitetsstudier
 • Tala, skriva, övertyga
 • Att påverka framtiden – lärande från universitetets olika områden
 • Att utforska den vetenskapliga metoden

Introduktionstermin – utbildningspresentation och anmälan

Tematerminer

Hållbarhet och miljö (30 hp)

Utbildningen vänder sig till dig, som antingen avslutat din utbildning eller ännu inte påbörjat den. Kan sökas av alla med grundläggande högskolebehörighet.

Utbildningens innehåll:

 • Hållbar utveckling för jorden, livet och miljön
 • Hälsofrämjande vård
 • Hållbar utveckling, debatt, teori och empiri
 • Hållbar materialhantering

Hållbarhet och miljö – utbildningspresentation och anmälan

Vård och hälsa i ett globalt perspektiv (30 hp)

Utbildningen vänder sig till dig som antingen avslutat din utbildning eller ännu inte påbörjat den. Kan sökas av alla med grundläggande högskolebehörighet.

Utbildningens innehåll:

 • Introduktion till vårdvetenskap
 • Hälsofrämjande vård
 • Global hälsa
 • Samhälle, risk och hälsa

Vård och hälsa i ett globalt perspektiv – utbildningspresentation och anmälan

Vidareutbildning

Lunds universitet erbjuder kurser för dig som hunnit skaffa arbetslivserfarenhet och som nu vill satsa på din egen kompetensutveckling. Dessa kurser kan också vara lämpliga för dig som är student och som läst klart din utbildning och nu vill öka på din kompetens för att ha ännu bättre möjligheter på den framtida arbetsmarknaden.

Kurserna kan sökas av alla med grundläggande högskolebehörighet, men vänder sig främst till dig som har arbetslivserfarenhet eller har läst klart din utbildning.

Kurserna söks som fristående kurs och kan kombineras utifrån intresse och behov.

Ledarskap, kriskommunikation och strategiskt tänkande

Observera att kursen i kriskommunikation har något högre krav på behörighet.

Digitalisering och AI

Hälsofrågor

Kontaktinformation

Om Studiechansen

Regeringen satsade under våren 2020 extra utbildningspengar för att lindra effekterna av coronapandemin. Lunds universitet har fått drygt 50 miljoner kronor under 2020 och 2021 till satsningar på bland annat sommarkurser, basår, nätutbildningar och livslångt lärande.

Studiechansen kom till 2020 för att fler ska få möjlighet att studera och bygga kompetens inför framtiden.