Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Masterprogram i humaniora och teologi

Tre studenter promenerar bortåt i en parkmiljö. En kvinnlig student vänder sig om och ler.

Alla våra program

Arkeologi - teori och praktik

Hur levde människor under gångna tider och hur tar man reda på det? I vårt masterprogram ger vi dig teoretiska och praktiska verktyg för att svara på frågor som dessa. Programmet förbinder fyra ämnen: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, historisk arkeologi och historisk osteologi. Under utbildningen kommer du att specialisera dig i ett ämne och lära dig om fältarkeologi, byggnadsarkeologi samt sociala och kulturella livsmönster.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Arts in Archaeology and Ancient History
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Arkeologi – teori och praktik

Arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM)

Hur införskaffar vi egentligen information? Hur tar vi hand om, värderar och sorterar densamma? Och hur kan vi förmedla den vidare till omvärlden? ABM-mastern har en huvudsaklig inriktning på den kommunikation som sker i arkiv, på bibliotek och museer och som syftar till att göra information och kultur tillgänglig för olika målgrupper. Frågor som rör digitalisering och webben som professionellt redskap är naturliga inslag i utbildningen.

Undervisningsspråk: svenska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Filosofie masterexamen i ABM: kommunikation av information och kultur i arkiv, bibliotek och museer
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi

Asienstudier

Masterprogrammet i Asienstudier är en tvåårig tvärvetenskaplig utbildning som ger dig särskild kompetens och fördjupad kunskap om nutida Asien. Programmet är samhällsvetenskapligt och du får grundläggande kunskap om Asien samt färdigheter för att förstå, bedöma och analysera regionens sociala, kulturella, ekonomiska och politiska utveckling. Utbildningen ger dig specialkunskap om dagens Asien och du kan specialisera dig på en region eller ett land i Asien. Du får även möjlighet att fokusera tematiskt och ämnesmässigt.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science in Asian Studies
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Asienstudier

Europastudier med humanistisk profil (MAPES)

MAPES är ett tvåårigt, multidisciplinärt program på engelska som erbjuder fördjupade kunskaper i både samtida och historiska frågor kring Europas integrationsprocesser och konflikter. Studierna genomsyras av olika humanistiska perspektiv och kompletteras med intressanta praktikmöjligheter. En särskild kurs i projektledarskap och entreprenörskap ingår. De kunskaper som erhålls öppnar upp möjligheter för ett framtida arbete som t.ex. projektledare i Europarelaterade institutioner, eller för arbete på konsulat och ambassader.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Arts in European Studies
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Europastudier med humanistisk profil

Film- och mediehistoria

Masterprogrammet i film- och mediehistoria är ett samarbete mellan de två humanistiska disciplinerna filmvetenskap och mediehistoria. Programmet syftar till att ge en fördjupad ämneskännedom inom det mediehistoriska fält som de två ämnena behärskar tillsammans, och framför allt teckna de visuella mediernas moderna historia, teori och funktion i samhället.
Programmet varvar obligatoriska kursmoment med ett antal valbara moduler, och är integrerat med praktik. Delar av programmet, liksom praktiken, kan göras i anslutning till de internationella och nationella samarbetspartners som visat sig intresserade, vilket möjliggör stor mobilitet och valfrihet för den enskilde studenten.
 
Undervisningsspråk: svenska/engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Arts in Film and Media History
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Film- och mediehistoria

Historiska studier

Historia studeras för att vi ska kunna förklara och förstå hur människor i olika tider har arbetat, levt, älskat, hatat och tolkat sin omvärld. Som student genomför du egna projekt och tränar på att kritiskt analysera historiska och idéhistoriska problem. Efter utbildningen kan du arbeta med olika former av kulturadministration, med politiska frågor, inom folkbildning, och inom medier.

Undervisningsspråk: svenska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Filosofie masterexamen i Historia eller Filosofie masterexamen i idé- och lärdomshistoria
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Historiska studier (institutionens webbplats)

Kognitionsvetenskap

Kognitionsvetaren kombinerar kunskap och metoder från psykologi, datavetenskap, neurovetenskap, biologi, lingvistik, filosofi och pedagogik. Datormodeller och experiment hjälper oss förstå människors och djurs tankeförmåga, planering, problemlösning, lärande och kommunikation. Kognitionsvetare arbetar inom områden som kräver tvärvetenskaplig kompetens och förståelse av hur människor fungerar i sin miljö och i samspel med teknik.

Undervisningsspråk: svenska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Filosofie masterexamen i kognitionsvetenskap
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Kognitionsvetenskap

Litteratur – Kultur – Medier

Är du intresserad av litteraturens roll i dagens massmediala och globala samhälle? Här ges studenterna möjlighet att välja mellan 8 olika inriktningar: en i engelsk litteratur, en i fransk litteratur, en i spansk litteratur, en i rysk litteratur, en i skandinaviska studier, en i tysk litteratur, en i allmän litteraturvetenskap eller en i jiddischlitteratur. Du rustas för att söka befattningar inom utbildningsväsendet och inom exempelvis pressen, förlagsvärlden och biblioteks- eller museiverksamheter. Undervisningen på de programgemensamma kurserna sker på engelska och de ämnesspecifika för inriktningen undervisas i de flesta fall på respektive målspråk.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Arts in Literature – Culture – Media
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Litteratur – Kultur – Medier (institutionens webbplats)

Mänskliga rättigheter

Det tvärvetenskapliga programmet i mänskliga rättigheter kombinerar historiska, filosofiska, politiska och juridiska perspektiv på det komplexa begreppet mänskliga rättigheter. Vi är övertygade om att mänskliga rättigheter måste betraktas och studeras inte bara som etiska principer eller grund för lag och politik utan också som en del av en demokratisk infrastruktur i varje samhälle. Programmet erbjuder även studenter möjlighet att genomföra en praktik som en del av sina studier. Programmet erbjuds av avdelningen för mänskliga rättigheter vid Historiska institutionen, som också är hem till det enda doktorandprogrammet i tvärvetenskapliga människorättsstudier i Sverige.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Arts in Human Rights Studies
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Mänskliga rättigheter

Religionsvetenskap och teologi

I programmet studeras religion och tro på ett vetenskapligt sätt. Det övergripande syftet med utbildningen är att du ska få specialisera och fördjupa dig i ett religionsvetenskapligt eller teologiskt ämne som intresserar dig samt förbereda dig för en yrkeskarriär där teologisk och religionsvetenskaplig kompetens efterfrågas. Du kan fördjupa dig inom fälten religionshistoria, islamologi, judaistik, religionsbeteendevetenskap, bibelvetenskap, kyrko- och missionsstudier och tros- och livsåskådningsvetenskap.

Undervisningsspråk: svenska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Teologie masterexamen/Filosofie masterexamen inom religionsvetenskap och teologi, med vald specialisering
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet i Religionsvetenskap och teologi (institutionens webbplats)

Religious Roots of Europe (RRE)

I masterprogrammet studeras den tidiga utvecklingen av judendom, kristendom och islam, deras gemensamma rötter, interaktion, och bidrag till europeisk kultur och religion. Programmet ges på engelska vid Lunds universitet i samarbete med fem andra nordiska universitet och ger en unik kompetens för arbete inom forskning, kyrka och utbildning, eller inom institutioner och organisationer där kunskap om religion är av central betydelse.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Arts in the Religious Roots of Europe
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för Master in the Religious Roots of Europe

Språk – språkvetenskap

Läser du språk och vill fördjupa dina kunskaper praktiskt och teoretiskt? Masterprogrammet i språk och språkvetenskap erbjuds med 16 olika inriktningar: allmän språkvetenskap, arabiska, engelska, fonetik, franska, grekiska/nygrekiska, italienska, japanska, kinesiska, kognitiv semiotik, latin, retorik, rumänska, ryska, spanska, svenska/nordiska språk och tyska. Efter utbildningen blir du attraktiv för arbetsgivare som söker en kvalificerad person med spetskunskaper inom språk.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Arts in Language and Linguistics
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet i Språk – språkvetenskap (institutionens webbplats)

Tillämpad kulturanalys (MACA)

MACA är programmet för dig som vill arbeta med kulturanalys och lösa konkreta problem inom företag, institutioner och organisationer. Under utbildningen tränas du i etnografiskt fältarbete, projektorganisation och resultatredovisning samtidigt som du fördjupar dig i teori och metod. Programmet är ett samarbete mellan Lunds och Köpenhamns universitet. Genom praktik, projekt och examensarbete kan du nischa dina kompetenser.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Arts in Applied Cultural Analysis
Ort: Lund och Köpenhamn

Utbildningsbeskrivningen för MACA (institutionens webbplats)

Visuell kultur

Inom programmet studerar man visuell kommunikation i konstnärliga och massmediala former, såväl rörliga bilder – film, video och TV – som stillbilder av olika slag. Programmet kombinerar konsthistoria och visuella studier, filmvetenskap och musikvetenskap. Efter utbildningen ska du ha förmågan att aktivt förmedla dina kunskaper om visuell kultur, och kunna möta samhällets behov av kritiska analysverktyg.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Arts in Visual Culture
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivningen för masterprogrammet Visuell kultur (institutionens webbplats)

Översättning

Har du goda kunskaper i minst ett av språken engelska, franska, italienska, spanska eller tyska och vill ha ett arbete som ofta innebär stor flexibilitet vad gäller tid och plats? Då är kanske masterprogrammet i översättning något för dig. Inom utbildningen lär du dig att bli en yrkesskicklig översättare från minst ett av de nämnda källspråken. Tack vare en allt större globalisering är översättningsindustrin en bransch som växer snabbt.

Undervisningsspråk: svenska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Filosofie master i översättning
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Översättning (institutionens webbplats)

Sidansvarig:

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen