Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Masterutbildningar inom samhällsvetenskap

Inom det samhällsvetenskapliga området kan du välja mellan fler än tjugo masterprogram. De flesta programmen ges på engelska, medan några har svenska som undervisningsspråk.

En hand tar ut en bok ur en bokhylla.

Alla masterprogram inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap

Environmental Studies and Sustainability Science (LUMES)

Vill du arbeta med komplexa hållbarhetsutmaningar (såsom att bekämpa klimatförändringen, bevarande av biologisk mångfald eller tryggad livsmedelsförsörjning) från lokal till global nivå? Vill du förstå den nuvarande samhällsutvecklingen och de miljöproblem som den orsakar och formulera strategier för en hållbar utveckling? Då kan vårt internationella mastersprogram i miljö- och hållbarhetsvetenskap vara programmet som du letar efter. Utbildningen bygger på dina tidigare kunskaper och sökande från alla akademiska inriktningar är välkomna.

Undervisningsspråk: Engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Förkunskapskrav: examen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen med ämnesinriktning av relevans för utbildningen.
Examen: Master of Science in Environmental Studies and Sustainability Science
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Environmental Studies and Sustainability Science på LUMES webbplats

European Affairs

Ett masterprogram för dig som vill profilera din utbildning med inriktning mot Europa och EU-frågor. Bland annat behandlas EU som politiskt system: dess institutioner, aktörer och beslutsprocesser. Du studerar också EU-rätten och vilken betydelse den har för europapolitiken. Programmet förbereder dig för en karriär som tjänsteman eller beslutsfattare både lokalt och internationellt.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science in European Affairs
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet European Affairs på lunduniversity.lu.se

Genus, migration och social rättvisa

Ett forskningsnära masterprogram för dig som är intresserad av samtidens stora politiska utmaningar. Programmet förbereder dig för doktorandstudier men passar även dig som är ute efter spetskompetens i arbetslivet inom frågor som genus, mångfald, jämlikhet och ojämlikhet.

Undervisningsspråk: svenska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science, Major: Gender Studies
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Genus, migration och social rättvisa

Genusstudier

Ett tvärvetenskapligt masterprogram för dig som vill bli expert på hur moderna feministiska teorier, tillsammans med andra etablerade akademiska ämnen, har bidragit till förståelsen av sociala processer i samhället.  Utbildningen förbereder dig för både forskarstudier och för arbete inom en rad olika områden: hälsovård, organisationsledning, utveckling, kommunikation, välfärd, eller socialpolitik för att nämna några exempel.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science in Social Studies of Gender
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogammet Genusstudier på lunduniversity.lu.se

Globala studier

Globalisering och social förändring är huvudinriktningen för detta tvärvetenskapliga program. Globaliseringsprocesser och samhällsförändring analyseras med hjälp av teorier från olika samhällsvetenskapliga ämnen och perspektiv. Du skaffar dig verktyg för kvalificerad och kritisk omvärldsanalys som är grundläggande för beslutsfattare och handläggare i arbetet med internationella frågor inom olika organisationer.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science in Global Studies
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Globala studier på lunduniversity.lu.se

Humanekologi – kultur, makt och hållbarhet

Masterprogrammet i humanekologi ger dig redskap för att kunna kommunicera om hållbarhetsproblem. Det hjälper dig förstå hur konsumtion och resursanvändning i grunden är kulturföreteelser och hur miljöproblem är fördelade i världen. Detta gör dig kvalificerad att kommunicera över gränser, inte bara mellan olika ämnen eller kulturer, utan också mellan näringsliv, politik och sociala rörelser.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science, Major: Human Ecology
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Humanekologi på lunduniversity.lu.se

International Development and Management

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom det internationella utvecklingssamarbetet.
Du läser kurser inom samhällsvetenskap och ekonomi, naturvetenskap och teknik, medicin och hälsovetenskap samt management och metodologi. Programmet erbjuder fältbaserade kurser i programme management inom utvecklingsområdet. Fältkurserna förläggs till ett utvecklingsland i samråd med lärare på kurserna.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science in International Development and Management
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet International Development and Management

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet International Development and Management på lunduniversity.lu.se

Kulturkriminologi

Masterprogrammet vänder sig till dig som vill få en djup förståelse för brott och straff som kulturella handlingar och skapelser. Du tränas i kritiskt tänkande, analytisk färdighet och förmågan att genomföra undersökningar av en rad kriminologiska fenomen. Programmet hjälper dig att utveckla egen expertis för avancerade yrkesuppgifter inom området eller för forskarstudier I socialantropologi eller sociologi.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science in Cultural Criminology
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Kulturkriminologi på lunduniversity.lu.se

Medie- och kommunikationsvetenskap

Masterprogrammet för dig som vill jobba med kvalificerat informationsarbete inom medie- och kommunikationsbranschen eller som vill fortsätta med forskarstudier. Här förenas djup ämneskunskap med breddande perspektiv och omvärldsanknytning. Du får lära dig att systematiskt integrera kunskap samt att analysera och hantera komplexa företeelser och situationer. Utbildningen förbereder dig för yrken som ställer stora krav på självständighet.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science, Major: Media and Communication Studies
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Medie- och kommunikationsvetenskap på lunduniversity.lu.se

Mellanösternstudier

Detta tvärvetenskapliga masterprogram med stark forskningsanknytning ger dig en bred förståelse för dagens Mellanöstern. Du tränas i kritiskt tänkande och att applicera din kunskap på aktuella händelser och debatter om regionen. Särskilt fokus läggs på processer, normer och flöden som kontinuerligt formar Mellanöstern, såsom migration och flykt samt politiska, sociala och ekonomiska villkor.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Arts (120 credits) in Middle Eastern Studies, Major: Middle Eastern Studies
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Mellanösternstudier på lunduniversity.lu.se

Pedagogik

Masterprogrammet erbjuder dig en fördjupning inom pedagogik som en förberedelse till yrkesliv eller forskarutbildning. Programmet syftar till att vidareutveckla kritiskt tänkande, analysförmåga och förmåga till omvärldsanalys och dina ämneskunskaper i pedagogik. Pedagoger arbetar med en rad olika arbetsuppgifter inom till exempel inom statlig och kommunal förvaltning, i näringslivet och i olika organisationer.

Undervisningsspråk: svenska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science, Major: Education
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Pedagogik

Personal- och arbetslivsfrågor

Ett mer komplext och föränderligt arbetsliv gör att studier på avancerad nivå inom personalområdet efterfrågas i allt större utsträckning. Programmet riktar sig till dig som vill ha en masterexamen i personal- och arbetslivsfrågor med fördjupning inom antingen sociologi, pedagogik, psykologi eller handelsrätt (arbetsrätt). Programmet förbereder för både forskarstudier och för kvalificerat arbete med personal- och arbetslivsfrågor.

Undervisningsspråk: svenska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science in Human Resource Management
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Personal- och arbetslivsfrågor

Psykologi

Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning mot psykologi erbjuder en fördjupning i psykologiämnet och förbereder både för arbetslivet och för forskarutbildningen (men inte för arbete som psykolog – då ska du läsa psykologprogrammet!). Personer med en masterexamen med psykologi som huvudämne arbetar till exempel inom kvalificerat utredningsarbete, personalarbete, olika typer av behandlingsarbete och inom hälsoområdet.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science, Major: Psychology
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Psykologi på lunduniversity.lu.se

Rättssociologi

Masterprogrammet i samhällsvetenskap med ämnesfördjupning i rättssociologi ger dig kunskap om hur lagstiftningen och rättsordningen fungerar på nationell och transnationell nivå och hur de påverkar vanliga medborgares vardagsliv. Programmet, som ges på engelska, förbereder dig för forskarstudier och är även lämpligt för dig som vill jobba med utredningar och utvärdering av projekt eller offentlig policy.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science in Sociology of Law
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Rättssociologi på lunduniversity.lu.se

Samhällsgeografi

Med en mastersexamen i samhällsgeografi får du en utbildning som förbereder dig både för en yrkeskarriär och för forskarutbildning. Samhällsgeografer är verksamma inom bland annat privat och offentlig planering, inom nationella och internationella förvaltningar och inom företag. Vanliga arbetsuppgifter är omvärldsanalyser, näringslivets utveckling och lokalisering, resursfrågor samt miljö- och landskapsfrågor. Programmet ges på engelska.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science, Major: Human Geography
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Samhällsgeografi

Utbildningsbeskrivning för Samhällsgeografi på lunduniversity.lu.se

Service Management, Culture and Creativity Management

Masterprogrammet i service management är en unik branschnära ledarskapsutbildning med stark forskningsanknytning. Programmet ger insikt i den breda servicesektorn och kunskap om organisering och ledning av kundnära verksamheter. Du får lära dig ledarskap, tillägnar dig entreprenörskunskaper och får ökad kännedom om sektorns förhållanden. Efter utbildningen kan du arbeta som ledare, analytiker, konsult eller forskare inom kreativa branscher eller andra delar av servicebranschen.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science in Service Management, specialisation in Culture and Creativity Management
Ort: Helsingborg

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Service Management, Culture and Creativity Management på lunduniversity.lu.se

Service Management, Retail

Vårt masterprogram i Service Management är en unik branschnära ledarskapsutbildning med stark forskningsanknytning. På inriktningen Retail får du fördjupad kunskap om detaljhandeln, du läser branschrelevant litteratur och analyserar företeelser och situationer som kundrelationer, hållbarhet och platsutveckling. Om du vill arbeta med att utveckla och organisera nya affärsidéer och koncept inom handeln väljer du inriktningen Retail.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science in Service Management, specialisation in Retail
Ort: Helsingborg

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Service Management, Retail

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Service Management, Retail på lunduniversity.lu.se

Service Management, Supply Chain Management

Vårt masterprogram i Service Management är en unik branschnära ledarskapsutbildning med stark forskningsanknytning. På inriktningen Supply Chain utvecklar du din kompetens om logistikkedjor och lär dig hur nyskapande, hållbara och globala försörjningskedjor utformas. Programmet vänder sig till dig som på ett självständigt och strategiskt sätt vill leda framtida serviceverksamheter inom leverans och logistik.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science in Service Management, specialisation in Supply Chain Management
Ort: Helsingborg

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Service Management, Supply Chain Management

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Service Management, Supply Chain Management på lunduniversity.lu.se

Service Management, Sustainable Service Management

Masterprogrammet i service management är en unik branschnära ledarskapsutbildning med stark forskningsanknytning. Programmet ger insikt i den breda servicesektorn och kunskap om organisering och ledning av kundnära verksamheter. Du läser kurser inom hållbar organisation och konsumtion, utvärdering av miljöpåverkan och jämställdhet. Arbetsmarknaden är global och medarbetare med särskild kompetens inom hållbarhet efterfrågas i många roller, bland annat chefer och marknadsförare.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science in Service Management, specialisation in Sustainable Service Management
Ort: Helsingborg

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Service Management, sustainable Service Management på lunduniversity.lu.se

Service Management, Tourism

Vårt masterprogram i Service Management är en unik branschnära ledarskapsutbildning med stark forskningsanknytning. På inriktningen Tourism studerar du turism ur ett mångvetenskapligt perspektiv med inslag från management, marknadsföring och samhällsvetenskap. Du fördjupar dina kunskaper inom hållbar turism och destinationsutveckling. Om du vill göra karriär inom besöksnäringen och ha hela världen som arbetsfält väljer du Tourism.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science in Service Management, specialisation in Tourism
Ort: Helsingborg

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Service Management, Tourism 

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Service Management, Tourism på lunduniversity.lu.se

Socialantropologi

Programmet ger fördjupning i socialantropologiska teorier, metoder och perspektiv i anslutning till aktuella nationella och internationella samhällsfrågor. Socialantropologins fokus på kvalitativ metod genom etnografi och deltagande observation fördjupas genom studier och praktiska övningar. Socialantropologer arbetar ofta i utredande funktioner, som anställda eller konsulter eller som forskare.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science, Major: Social Anthroplogy
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Socialantropologi

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Socialantropologi på lunduniversity.lu.se

Socialt arbete

Masterprogrammet ger dig specialiserad kompetensutveckling i socialt arbete utifrån det som intresserar dig och passar just din yrkesroll och livssituation. Du kan fördjupa dig i frågor som rör barn och unga, familjer, äldre, missbruk, fattigdom eller andra områden. Du får även ämneskunskaper och färdigheter med breda perspektiv och omvärldsanknytning. Programmet ges på hel- och halvfart och ger dig behörighet att söka vidare till forskarutbildning.

Undervisningsspråk: svenska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science, Major: Social Work
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterutbildningen Socialt arbete

Sociologi

Programmet ger dig fördjupade kunskaper i sociologisk teori och ger dig kunskaper för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller att arbeta i andra kvalificerade sammanhang. En mastersexamen i sociologi omfattar minst 30 högskolepoäng i sociologiska kurser på avancerad nivå, 30 högskolepoäng vetenskapsteori och metod på avancerad nivå samt ett uppsatsarbete i sociologi om 30 högskolepoäng.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science, Major: Sociology
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Sociologi

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Sociologi på lunduniversity.lu.se

Statsvetenskap

Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning mot statsvetenskap ger dig möjlighet till fördjupning inom statsvetenskap som förberedelse för yrkesliv eller forskarutbildning. Genomgående läggs stor vikt vid självständig analysförmåga som ger färdigheter för framtida yrkesverksamhet inom till exempel förvaltning, utbildning eller internationell verksamhet.

Undervisningsspråk: svenska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science, Major: Political Science
Ort:  Lund

Utbildningsbeskrivning för masterutbildningen i Statsvetenskap

Strategisk kommunikation

Sveriges första masterprogram i strategisk kommunikation hittar du på Lunds universitet. Här utbildas självständiga, kritiska och kreativa kommunikationsstrateger, som efter utbildningen kommer att kunna arbeta med kommunikationsfrågor på ledande befattningar. Utbildningen utvecklas i nära samverkan med näringsliv och kommunikationsbransch, vilket håller den modern och anpassad efter vad arbetsmarknaden efterfrågar.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science in Strategic Communication
Ort: Helsingborg

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Strategisk kommunikation på lunduniversity.lu.se

Utvecklingsstudier

Masterprogrammet i utvecklingsstudier är en tvärvetenskaplig utbildning med fokus på fattigdom och utveckling. Du sätter dig in i utvecklingsfrågor och utbildas i olika teoretiska perspektiv för att förstå förutsättningarna för utveckling. Målet är att du ska skaffa dig kunskap och konkreta verktyg för att förstå, bedöma och arbeta inom utvecklingsrelaterade områden på myndigheter, privata företag och inom internationella organisationer.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science in Development Studies
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Utvecklingsstudier på lunduniversity.lu.se

Välfärdspolitik och management

Masterprogrammet ger kunskaper om utveckling, ledning och styrning av välfärdsstater och välfärdsregimer. Du förbereds för avancerade lednings- eller utredningsuppgifter på lokal, regional, nationell, eller internationell nivå. Många organisationer och företag är numera involverade i välfärdsproduktion vilket gör att den potentiella arbetsmarknaden utvecklas ständigt. Programmet förbereder även för forskarstudier och en akademisk karriär.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science in Welfare Policies and Management
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Välfärdspolitik och management på lunduniversity.lu.se

Sidansvarig:

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen