Du är här

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik, 180.0 hp

Examen: Kandidatexamen

Utbildningsöversikt

Vill du studera avlägsna galaxer eller leta efter liv på andra planeter? Vill du förstå hur svarta hål fungerar eller vill du utveckla avancerade datorsimuleringar av komplicerade astrofysikaliska processer? Allt detta och mycket mer arbetar astronomer med. De använder fysiken för att förklara universum och dess beståndsdelar, från det allra minsta som processer på atomnivå, till det allra största som galaxer och universum självt. Vid Lunds universitet läser du en blandning av kurser i fysik, matematik och astronomi, som ger dig en mycket god grund för att angripa astrofysikaliska problemställningar. Under de fyra första terminerna på programmet tillägnar du dig de baskunskaper i fysik och matematik som du behöver för att gå vidare. Under den femte och sjätte terminen läser du först en allmän grundkurs i astronomi följt av fördjupade studier. Under den sjätte terminen gör du även ett projektarbete tillsammans med en eller flera forskare vid institutionen.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.naturvetenskap.lu.se/o.o.i.s/2304

15
Sista ansökningsdag
april 2014
Kursperiod:2014-09-01 - 2017-06-05
Studietakt:100%
Studieform:Dagtid
Nivå:Grundnivå
Ort:Lund
Språk:Svenska
Anmälningsdatum:2014-04-15
Stängd för anmälan
Anmälan stängd

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

 

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen