Du är här

Doktorspromotionen

Årets största akademiska högtid
Doktorspromotionen äger rum i månadsskiftet maj-juni varje år i Domkyrkan. Då promoveras de doktorer som under det senaste året avslutat sin forskarutbildning och försvarat en doktorsavhandling vid Lunds universitet. Promotionen är en gemensam högtid för alla universitetets fakulteter.

Årets promotion hålls torsdagen den 5 juni i Lunds domkyrka.

I samband med doktorspromotionen hyllar fakulteterna högt förtjänta forskare från andra universitet och andra medborgare genom att utse dem till hedersdoktorer, doctor honoris causa.

Som en hyllning till tidigare generationer promoverar man också dem som för 50 år sedan fick sin doktorstitel till jubeldoktorer, doctor jubilaris.

Se bilder på flickr från 2013 års promotion:

 

Hatt, krans, ring och diplom

Doktorshatten symboliserar frihet, men också makt. Hatten är svart och veckad, men har i gångna tider ibland varit i färg. Doktorer vid de teologiska, juridiska, medicinska och tekniska fakulteterna bär hatt.

Lagerbladsträdet var Apollons träd i den grekiska mytologin och lagerkransen var i den antika världen en symbol för vetenskapliga, litterära och atletiska meriter. Redan vid de tidiga universiteten blev kransen en belöning för lärda mödor. Doktorer vid de filosofiska fakulteterna bär lagerkrans.

Doktorsringen är av guld och symboliserar trohet – en symbol för äktenskapet som ingåtts med Vetenskapen. Den patentskyddade teknologringen görs av Birger Pellas och de övriga ringarna – som universitetet låter göra till hedersdoktorerna – görs av Claes Paulsson, Guld och Silver.

Diplomet var från början en skriftlig stadfästelse av de rättigheter som tillkom de promoverade. Diplomen som delas ut till promovendi i domkyrkan är på latin och försedda med sigill. Tidigare delades diplomen ut av en pojke som symboliserade Apollon. I takt med att promovendi blev fler, blev uppgiften övermäktig för en 5-åring och en marskalk tog hans plats.

Kransflickorna

Kransflickorna symboliserar de nio muserna, som knyter an till Apollons lagerblad. Deras uppgift vid promotionen är att bära fram lagerkransarna i Domkyrkan. Ibland är kransflickorna fler än nio eftersom intresset är mycket stort.

kransflickor utanför lunds domkyrka vid doktorspromotionen

Sidansvarig:

Nyblivna doktorer med doktorshatt, uppställda för fotografering. Foto.

Kontaktinformation

Promotionsexpeditionen
overmarskalk [at] rektor [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 06
 

 

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo