Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fristående kurser för kompetensutveckling

Möter du nya utmaningar och kompetenskrav på jobbet eller är du redo för en ny karriär? Vid Lunds universitet har du möjlighet att tillägna dig ny kunskap genom hela livet.

302 kurser

 • Acceleratorer och frielektronlasrar

  7.5 högskolepoäng

  Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i fysiken kring acceleratorer och erfarenhet om beräkningar och modellering av acceleratorsystem. Dessutom syftar kursen till en grundläggande förståe...

 • Amning och amningsstöd

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger dig fördjupade kunskaper i amningens betydelse för barnet, kvinnan och familjen. Därtill fokuserar kursen på betydelsen av den tidiga amningen samt de pedagogiska utmaningar so...

 • Appar, bilder och e-hjälpmedel inom vård, skola och omsorg

  7.5 högskolepoäng

  Kursen riktar sig till dig som arbetar inom LSS-verksamhet, (re)habilitering, psykiatri, äldreomsorg, skola, som assistent eller är anhörig och vill studera hur man använder, analyserar och utvärde...

 • Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik III

  7.5 högskolepoäng

  I kursen ingår läsning av medelsvåra sakprosatexter. Kursen ger aktiv träning i att läsa, uppfatta och översätta arabiska texter. Översättning från svenska till arabiska tränas systematiskt, liksom...

 • Arabiska: Grundläggande arabisk grammatik IV

  7.5 högskolepoäng

  I kursen ingår läsning av medelsvåra sakprosatexter. Kursen ger aktiv träning i att läsa, uppfatta och översätta arabiska texter. Översättning från svenska till arabiska tränas systematiskt, liksom...

 • Arabiska: Språkhistoria

  7.5 högskolepoäng

  Kursen syftar till att utveckla ett kritiskt synsätt vad gäller den arabiska språkhistorien från de första textvittnena fram till nutida diglossi-problematik. Kursen ger grundläggande insikter i de...

 • Artificiell intelligens

  7.5 högskolepoäng

  Kursen introducerar artificiell intelligens genom att fokusera på vissa av dess delområde, t.ex. resonemang, spelprogrammering, maskininlärning, eller naturligt språkbehandling.

 • Asienstudier: Internationella relationer i Östasien - Från Stillahavskriget till Kinas uppgång

  7.5 högskolepoäng

  You will study key concepts used in the study of international relations and also the theoretical contexts that the key concepts originate from. You will then learn how to use the key concepts to u...

 • Asienstudier: Kina idag - Politisk utveckling, samhällsfrågor och globalt inflytande

  7.5 högskolepoäng

  It analyses a number of key issues and challenges that characterise Chinese contemporary society, including. environmental issues, socioeconomic development, and issues related to regional dif...

 • Astronomi: Högenergiastrofysik

  7.5 högskolepoäng

  Kursen innehåller följande moment: En översikt över tunga stjärnors utveckling. Kärnkollapsande supernovor. Supernovor typ Ia och deras betydelse som standardljuskällor i kosmologin. Massöverföring...

 • Astronomi: Strålningsprocesser och stjärnatmosfärer

  7.5 högskolepoäng

  I kursen studerar du grundläggande egenskaper hos stjärnor och deras atmosfärer: effekter av temperatur, tryck, kemiska ymnigheter och stjärnors rotation. Solatmosfären. Stjärnors spektra och uppko...

 • Avancerad skissteknik II

  3 högskolepoäng

  En kurs som utvecklar skisstekniker för användning inom industridesignområdet.

 • Barbarer och romare

  7.5 högskolepoäng

  Kursen studerar relationen mellan det romerska imperiet och kulturerna utanför dess gränser, med särskilt fokus på germaner och kelter under perioden 100 f.Kr. till 400 e.Kr. Vi diskuterar hur kult...

 • Barn- och ungdomskörmetodik

  7.5 högskolepoäng

  Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam som kyrkomusiker/musiklärare, studerar på kyrkomusikerutbildningen/musiklärarutbildningen men även till dig som verkar som barnkörledare i andra samma...

 • Beräkningsastrofysik

  7.5 högskolepoäng

  Kursen består av: Introduktion till beräkningsastrofysik. N-kroppars-problemet. Numeriska algoritmer. Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH). Numerisk lösning av partiella differentialekvationer i a...

 • Biologi: Antibiotika - biologi och kemi

  7.5 högskolepoäng

  Antibiotika är mycket viktiga substanser. Merparten av alla kända antibiotika kommer från bakterier. Antibiotika har betraktats som nästan perfekta läkemedel men användningen begränsas genom att ba...

 • Biologi: Ekologi

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar följande områden: grundläggande evolutionsteori och populationsgenetik populationsekologi: hur populationer tillväxer och regleras, möjliga interaktioner mellan individe...

 • Biologi: Faunistik och floristik

  7.5 högskolepoäng

  Kursen omfattar bestämningsövningar av ryggradslösa djur observationer, insamlande och artbestämning av ryggradsdjur och ryggradslösa djur i fält en översikt av vanliga och viktiga djurgrup...

 • Biologi: Försöksdesign och analys för biologer

  7.5 högskolepoäng

  Kursen inleds med att kartlägga kopplingen mellan modern biologisk undersökande vetenskap och metoder, hypotestestning samt etik inom forskning. Du kommer att lära dig att: tillämpa grundlägga...

 • Biologi: Genetisk analys

  7.5 högskolepoäng

  Kursens mål är att studenter efter avslutad kurs skall vara förtrogna med användningen av matematiska modeller i genetiken behärska en rad statistiska tekniker för genetisk dataanalys vara ...

 • Biologi: Mikroskopi - Bio-Imaging

  7.5 högskolepoäng

  Det pågår en dramatisk utveckling av forskningsmetoder att synliggöra biologiska strukturer och fysiologiska förlopp. Utvecklingen löper parallellt med den explosionsartade utvecklingen i molekylär...

 • Biologi: Tillämpad bioinformatik

  7.5 högskolepoäng

  Kursen primära syfte är att studenterna ska förvärva djupare insikter om och färdigheter i grundläggande koncept och verktyg för jämförande sekvensanalys, inkluderande olika typer av primära och se...

 • Bokhistoria: Det industriella trycket

  7.5 högskolepoäng

  På kursen studerar du såväl tryckta som digitala böcker, tidningar och bilder, samt deras framställning, teknik, ekonomi och estetik. Du får lära dig om hur de grafiska mediernas produktion, distri...

 • Bokhistoria: Tryckets historia 1450–1800

  7.5 högskolepoäng

  Frågor som behandlas i kursen är: Vilka orsaker och effekter hade införandet av trycktekniken? Hur spreds trycket och hur utvecklades bokmarknaden? Hur kan vi förstå relationerna mellan kommunikati...

 • Business Administration: From Barter to Bitcoin and Beyond: Re-imagining Money for a Sustainable Future

  7.5 högskolepoäng

  The global financial crisis of 2008 marked the beginning of an intense discussion on the consequences of our monetary system on the organization of our societies. The concentration of wealth in “th...

 • Business Administration: Global Strategic Marketing

  7.5 högskolepoäng

  This course provides an in-depth study of the nature and determinants of the behavior of organizations in relation to their marketing activities in a global environment. The purpose of this course ...

 • Critical Animal Studies - Animals in Society, Culture and the Media

  7.5 högskolepoäng

  Animals figure in human society and culture in multiple ways, while frequently being marginalized or reduced to commodities, production units, status symbols and tools. This course offers a critica...

 • Cultural Perspectives on Health, Lifestyle and Medicine

  7.5 högskolepoäng

  The course is based on current research in ethnology, medical anthropology and cultural studies, including questions about the body, illness experiences, disability, ethics and the new health econo...

 • Danska: En introduktion

  7.5 högskolepoäng

  Kursens innehåll Du får lära dig om det nutida danska språket i tal och i skrift. Utifrån dina kunskaper i och om svenska studerar du det danska språksystemet (ordklasser, ordböjning, or...

 • Danska: En introduktion

  7.5 högskolepoäng

  Kursens innehåll I den här kursen får du lära dig nutida danskt språk i tal och i skrift. Du lär dig om ordklasser, ordböjning, ordförråd, uttal och historia, och jämför med svenskan. De...

 • Danska: Modern dansk litteratur

  7.5 högskolepoäng

  Kursens innehåll På kursen studeras den nyare danska litteraturen utifrån ett historiskt, litterärt och kulturellt perspektiv. Fokus på kursen ligger på tiden från andra världskriget och framåt. D...

 • Dateringsmetoder inom arkeologi och kulturarv

  3 högskolepoäng

  På den här kursen får du lära dig hur du kan tillämpa vetenskapliga dateringsmetoder inom arkeologi och kulturarvsforskning. Kursen ger dig en översikt över dateringsmetoder som ofta används i dess...

 • Den gudomliga komedin

  7.5 högskolepoäng

  Kursen bygger på läsning av Den gudomliga komedin, i original eller i översättning, och behandlar tre övergripande teman: 1. Den historiska bakgrunden till komedin, i Italien och i Europa. 2. Komed...

 • Den medvetne körsångaren - distanskurs i gehör och musiklära för körsångare

  7.5 högskolepoäng

  Kursen innehåller övning i notläsning, gehörets grundelement samt den allmänna musiklärans olika moment, anpassat för körsång. För att kunna tillgodogöra sig kursen på bästa sätt förutsätts kännedo...

 • Det grekiska språkets historia med betoning på sen bysantinsk till modern tid

  7.5 högskolepoäng

  I kursen ges en översiktlig genomgång av grekiskans utveckling från antiken till nutid, med fokus på sen bysantinsk till modern tid, med avseende på förändringar i ljudsystem, grammatik och syntax....

 • Distanskurs i musiklära och gehör 1

  7.5 högskolepoäng

  För att kunna tillgodogöra sig kursen på bästa sätt förutsätts grundläggande notkunskaper. Undervisningen sker individuellt och är helt på distans, utan fysiska träffar. Lektioner och tent...

 • Distanskurs i musiklära och gehör 2

  7.5 högskolepoäng

  Du möter även ett ”gehörs-gym” med en mängd stärkande övningar för hela gehöret. På ett varierat sätt vävs gehöret ihop med teorin, en kombination så viktig för det musikaliska hantverket. Kur...

 • Distanskurs i musiklära och gehör 3

  7.5 högskolepoäng

  På ett varierat sätt vävs gehöret ihop med teorin, en kombination så viktig för det musikaliska hantverket. Kursen läses under en termin och ges både HT & VT. Kursen ges helt på distans. ...

 • Distanskurs i satslära

  7.5 högskolepoäng

  Kursen äger rum på lärplattformen Canvas och består av 10 lektioner som går igenom moment som: ●      Funktionsharmonikens grunder och tillämpning i dur- och molltonart ●...

 • Economic History: Emerging Asia - Economic Transformation in East and South East Asia

  7.5 högskolepoäng

  The course explores and explains the historical processes of rapid industrialisation and socio-economic modernisation in Pacific Asia. First, fundamental factors and forces behind the rise of Asia...

 • Economic History: Financial Systems - Development and Crises

  7.5 högskolepoäng

  A long-term institutional, structural and comparative perspective is applied throughout the course. Starting with medieval financial and monetary arrangements we study changes of financial systems ...

 • Economic History: The Rising Giants - China and India Entering the Global Scene

  7.5 högskolepoäng

  This course gives you a much improved first hand understanding of the rise of Asia’s two giants – China and India. First, modernisation and industrialisation in socialist China is explored from th...

 • Ekonomisk historia: Den svenska modellens uppgång och fall

  7.5 högskolepoäng

  Under kursens gång kommer vi att behandla följande områden och frågeställningar: framväxten av "den svenska modellen" på arbetsmarknaden och dess nuvarande kris i en internationell jämförelse ...

 • Ekonomisk historia: Teknologisk och social utveckling - Historiska erfarenheter och framtida utmaningar

  7.5 högskolepoäng

  För att förstå den nutida och framtida utvecklingen krävs ett historiskt perspektiv. Denna kurs ger en översikt av kunskapens och den teknologiska förändringens ekonomiska historia med fokus på att...

 • En Introduktion till Informationssäkerhet

  7.5 högskolepoäng

  Kursen syftar till att ge introduktion till begrepp och den teknik som används inom data-, internet- och webbsäkerhet. Kursen ger en översikt av ett flertal ämnen och även detaljer inom några av de...

 • Engelsk språkhistoria

  7.5 högskolepoäng

  Detta är en kurs på avancerad nivå som är obligatorisk för den som läser Masterprogrammet i språk och språkvetenskap med inriktningen engelska. Kursen är valbar för studenter på Masterprogrammet i ...

 • Engelska: Deskriptiv grammatik

  7.5 högskolepoäng

  Detta är en kurs på avancerad nivå som är obligatorisk för den som läser Masterprogrammet i språk och språkvetenskap med inriktningen engelska. Kursen är valbar för studenter på Masterprogrammet i ...

 • Engelska: Grammatik och översättning

  7.5 högskolepoäng

  Du som har läst engelska i den svenska skolan har en bra grund, men universitetsstudier i engelska kan ta dig ytterligare steg på vägen. I denna kurs får du lära dig mer om skillnaderna mellan enge...

 • Engelska: Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande

  7.5 högskolepoäng

  Engelska är det viktigaste språket för kommunikation mellan människor med olika modersmål i vår del av världen. Detta gäller inte minst inom högre utbildning och forskning på olika nivåer. Engelska...

 • Ergonomi och rytmik för musiker

  7.5 högskolepoäng

  I kursens kombineras kroppsmedvetenhet och musikaliskt uttryck genom Rytmikpedagogiska principer liksom samspel mellan studenterna och reflektion. Kursen är en fristående kurs och riktar sig till s...

 • Flerspråkighet med inriktning mot franska

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger en översikt över flerspråkiga stater och samhällen där franska samexisterar under olika former, villkor och maktförhållanden med andra språk. Modeller för språkpolitik introduceras och e...

 • Fonetik: Fonologi

  7.5 högskolepoäng

  Kursen introducerar allmäna principer och egenskaper som kännetecknar möjliga ljudsystem i mänskliga språk. Den behandlar principer som styr fonologiska representationer, t.ex. ljudkategorisering, ...

 • Fonetik: Introduktionskurs

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar bland annat talapparatens uppbyggnad och hur språkljud bildas där samt hur talaren kontrollerar språkljudens ljudstyrka, tonhöjd och alla deras övriga egenskaper - dvs de som ...

 • Fonetik: Talperception

  7.5 högskolepoäng

  I kursen behandlas vad som händer på vägen mellan öra och förståelse när vi lyssnar på tal. Detta innebär en orientering i fysiologiska och neurala processer samt aktuella teoretiska perspektiv. Ku...

 • Food, Tradition and Innovation

  7.5 högskolepoäng

  Based on a cultural analytical perspective this course focus upon what and how we eat, how different products are incorporated into or excluded from daily meal practices, as well as how food habits...

 • Framtidens äldreboende - design för det moderna äldrelivet

  7.5 högskolepoäng

  Kursen riktar sig till dig som är intresserad av äldre människors livsvillkor, nu och i framtiden, särskilt hur boende, vardagsmiljö, vardagsteknik och välfärdsteknologi kan planeras och designas i...

 • Franska: Från text till film - filmatisering på franska av franskspråkiga narrativa texter

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar ett antal noveller/korta romaner på franska och deras filmatisering (franskspråkiga filmer). Vi studerar hur några berättartekniska aspekter som exemplifieras i texterna adapteras ...

 • Franska: Introduktion till medeltida franska

  7.5 högskolepoäng

  I kursen ges en genomgång av den språkhistoriska utvecklingen i franska med fokus på den medeltida perioden som syftar till att studenterna ska kunna förstå och analysera medeltida franska texter. ...

 • Fysik och Genus

  7.5 högskolepoäng

  Kursen består av två delkurser: Delkurs 1: Introduktion till genusvetenskap och dess tillämpning på fysik, 4,5 hp Den första delen av kursen utgör en kort introduktion till genusvetenskap och des...

 • Fysik: Atmosfärsfysik och -kemi

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ska ge förståelse av fysikaliska, kemiska och meteorologiska processer i atmosfären samt ge insikter i människans påverkan på atmosfärens sammansättning och därmed miljön, t.ex. klimat och s...

 • Fysik: Atom- och molekylfysik

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ämnar att bredda din kunskap om kvantmekanik till sfäriskt symmetriska system. Denna nya förståelse tillämpas inom atom- och molekylfysik, där du har möjlighet att lära sig grunden för ...

 • Fysik: Avancerad elektromagnetism

  7.5 högskolepoäng

  Kursens övergripande mål är att studenten efter avslutad kurs ska ha fördjupade kunskaper om och förståelse av elektromagnetism och kunna använda den för att lösa praktiska problem. Kursen behandl...

 • Fysik: Avancerad framställning av nanostrukturer

  7.5 högskolepoäng

  Kursens syfte är att studenterna, efter avslutad kurs, ska ha tillägnat sig fördjupade kunskaper i framställning och karakterisering av komponenter på nanometerskalan, avsedda att användas såv...

 • Fysik: Avancerad kvantmekanik

  7.5 högskolepoäng

  Kursen syftar till att ge en förmåga att utföra beräkningar och härledningar i en modern kvantmekanisk formalism, speciellt i vektorrum med kontinuerliga egenvärdesspektra. Studenten ska också...

 • Fysik: Avancerade laser- och optiksystem

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar följande områden: Ljusutbredning i anisotropa material Akusto-optiska effekter och modulatorer Elektro-optiska effekter och modulatorer Icke-linjär växelverkan m...

 • Fysik: Biofotonik

  7.5 högskolepoäng

  Kursen avhandlar de grundläggande fysikaliska principerna för ljusets växelverkan med biologisk vävnad i levande varelser, organiskt material och vår naturliga omgivning. Genom att förstå denn...

 • Fysik: Fasta tillståndets fysik

  7.5 högskolepoäng

  Kursen syftar till att bredda kunskapen om kvantmekanik från föregående kurs FYSB22 till utökade system, med ett mycket stort antal atomer. Denna nya förståelse tillämpas på fasta ämnen, materialyt...

 • Fysik: Fasta tillståndets teori

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar: Bandstruktur för kristaller och halvledarheterostrukturer Elektrontransport och spridning Magnetiska egenskaper Täthetsmatriser och optiska Blochekvationer Dielektrisk...

 • Fysik: Grundläggande förbränning

  7.5 högskolepoäng

  Varför bör man studera förbränning? Ett skäl är att det en viktig energikälla i världen då mer än 85% av all energianvändning har sitt ursprung I förbränning och att energibehovet ökar med 3% per å...

 • Fysik: Grundläggande kvantmekanik

  7.5 högskolepoäng

  Kursens övergripande mål är att studenterna efter avlutad kurs ska ha förvärvat kunskaper och färdigheter inom den grundläggande kvantmekaniken som behövs för fortsatta studier av kvantfysik. 

 • Fysik: Grundläggande statistisk fysik och kvantstatistik

  7.5 högskolepoäng

  Kursens övergripande mål är att studenterna efter avslutad kurs ska ha förvärvat kunskap och färdigheter inom grundläggande statistisk fysik och kvantstatistik.​

 • Fysik: Kristalltillväxt och halvledarepitaxi

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar fundamentala aspekter av kristalltillväxt, t. ex. behandlas de termodynamiska förutsättningarna för kristalltillväxt såsom kemisk potential, konstruktion av binära fasdiagram,...

 • Fysik: Kvantinformation

  7.5 högskolepoäng

  Syftet med kursen är att ge en grundläggande förståelse av centrala koncept inom det snabbt expanderande fältet kvantinformation och kvantdatorer. I kursen tas ett informationsteoretiskt grepp på f...

 • Fysik: Kärnfysik

  7.5 högskolepoäng

  Kursen utvecklar din förståelse för atomkärnan baserat på makroskopiska och mikroskopiska modeller. Att bedöma framgång och begränsningar hos olika modeller som används för att beskriva de många as...

 • Fysik: Laserbaserad förbränningsdiagnostik

  7.5 högskolepoäng

  Kursen syftar till att ge en grundläggande fysikalisk förståelse för laserdiagnostiska teknikers möjlighet att beröringsfritt mäta parametrar som t.ex. temperatur och ämneskoncentrationer under svå...

 • Fysik: Ljus-materia växelverkan

  7.5 högskolepoäng

  Kursen syftar till att ge studenterna fördjupad kunskap inom modern atomfysik, speciellt växelverkan mellan ljus och materia. En inledning till flera moderna forskningsfält, t.ex. atomer ...

 • Fysik: Magnetiska material

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger en introduktion till magnetism, magnetiska material, och ett urval av aktuella forskningsområden och tillämpningar. Kursen beskriver även magnetiska mättekniker som är baserade på magnet...

 • Fysik: Matematiska metoder för svängningar, vågor och diffusion

  7.5 högskolepoäng

  Kursen avser att ge studenten möjlighet att träna användningen av matematiska och numeriska metoder för att studera problem inom främst den klassiska fysiken. Speciellt behandlas den komplexa Fouri...

 • Fysik: Medicinsk optik

  7.5 högskolepoäng

  Kursens mål är att förmedla djup förståelse i hur ljus interagerar med starkt spridande media med fokus på medicinsk diagnostik och terapi. Centralt i kursen är ett projekt med öppet form...

 • Fysik: Miljömätteknik

  7.5 högskolepoäng

  Presentation av olika luftkvalitets- eller arbetsmiljöproblem och deras miljö- och hälsoeffekter. Genomgång av olika typiska mätsituationer. Flerfasproblematik speciellt vid luftföroreningsstudier....

 • Fysik: Modern experimentell partikelfysik

  7.5 högskolepoäng

  Kursen angriper aktuella problemställningar inom partikel- och astropartikelfysik och fokuserar på aktuella och planerade experiment inom ämnesområdet. Typiska frågor s...

 • Fysik: Modern neutronvetenskap

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger en introduktion till modern neutronforskning. Kursens huvudfokus är på neutronspridning och hur dessa metoder kan användas för att besvara vetenskapliga frågor i huvudsak inom fysik. Kur...

 • Fysik: Modern röntgenfysik - diffraktion och avbildning

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger en gedigen introduktion till röntgenstrålnings växelverkan med materia och dess tillämpningar, med tonvikt på diffraktion och avbildning.  

 • Fysik: Modern subatomär fysik

  7.5 högskolepoäng

  Modern subatomär fysik är ett mycket brett och aktivt forskningsområde som omfattar allt mellan fotoninducerade reaktioner till frågan om kvark-gluonplasmats påvisbarhet. För att illustrera de mode...

 • Fysik: Nanoelektronik

  7.5 högskolepoäng

  Kursen avser att ge kunskaper om tillämpningar av nanoelektroniken inom en rad områden och visa hur komponenter kan tillverkas och modelleras för att användas både som en fortsättning på CMOS och f...

 • Fysik: Optoelektronik och optisk kommunikation

  7.5 högskolepoäng

    Kursen ska ge förutsättningar för att dels kunna välja lämpliga komponenter för olika tillämpningar inom optoelektronik och optisk kommunikation, dels kunna arbeta med utveckling av nästa g...

 • Fysik: Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer

  7.5 högskolepoäng

  Kursen syftar till att ge dig en allmän översikt över teorier och experimentella verktyg som ligger till grund för vår förståelse av modern partikelfysik. Kursen innehåller också en översikt över k...

 • Fysik: Spektroskopi och materiens kvantmekaniska struktur

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger en introduktion till fysikaliska fenomen som uppstår vid växelverkan mellan ljus och materia, med fokus på röntgenabsorption, och introducerar metoder för karakterisering av materians eg...

 • Fysik: Svepspetsmikroskopi

  7.5 högskolepoäng

 • Fysik: Ytors fysik och kemi

  7.5 högskolepoäng

  Kursen börjar med en introduktion till ytor och deras fundamentala betydelse i fysik, kemi, nanovetenskap och biologi. Efter det ger den en grundläggande diskussion av ytstrukturer, adsorption, rea...

 • Företagsekonomi:Varumärken och varumärkesarbete i en dynamisk värld

  7.5 högskolepoäng

  Brands and branding have an extensive influence on, and entail large consequences for, today’s marketers, consumers and society as a whole.   This course provides knowledge of three major pe...

 • Gender, Social Change and Modernity in Sweden/Scandinavia

  7.5 högskolepoäng

  The aim of the course is to provide the student with basic knowledge about gender, social change and modernity in Sweden and Scandinavia, covering the period from the late 1800s up to the 1950s as ...

 • Genus i naturvetenskap och teknik

  7.5 högskolepoäng

  Kursen består av två delkurser: Delkurs 1: Introduktion till genusvetenskap och dess tillämpning på naturvetenskap och teknik, 4,5 hp Den första delen av kursen utgör en kort introduktion till ge...

 • GIS: Geografiska informationssystem - introduktion 1

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger en bred teoretisk grund till vidare arbete med digitala geografiska data. Förståelse för representation och analys av rumsliga element poängteras. Kursen belyser också generella geografi...

 • GIS: Geografiska informationssystem - introduktion 2

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger en bred teoretisk grund till vidare arbete med digitala geografiska data. Förståelse för representation och analys av rumsliga element poängteras. Kursen belyser också generella geografi...

 • Glasdesign

  4 högskolepoäng

  Glaskursen är en blandning av teoretiskt och praktiskt arbete inom glasområdet.

 • Globalization in the Pre-Modern World

  7.5 högskolepoäng

  The course gives an introduction to the phenomenon of globalization from an archaeological and historical perspective. The following themes will be covered: conditions and driving forces for the gl...

 • Governance and Conflict in the Middle East

  7.5 högskolepoäng

  I kursen ägnas särskild uppmärksamhet åt att studera konfliktens utveckling under 1900-talet ur ett inhemskt, regionalt såväl som internationellt perspektiv. Olika israeliska och palestinska rörels...

 • Grafisk design

  7.5 högskolepoäng

  The course aims at developing skills in graphic design (with relevant software) and visual arts, through analysis and production of quality graphic design works i.e. typography product packaging, etc.

 • Grekisk litteraturhistoria från sen bysantinsk tid till nutid

  7.5 högskolepoäng

  Denna kurs erbjuder en översikt över grekisk litteratur från den bysantinska perioden fram till idag. Kurslitteraturen omfattar representativa författare från olika perioder, som varit av stor bety...

 • Grundkurs i medicinsk rätt

  15 högskolepoäng

  Kursen riktar sig till dig som vill tillägna dig kunskaper i svensk hälso- och sjukvårdsrätt. Den kan läsas helt fristående eller kombineras med kurs INFA44 ("E-health") eller studeras som kompleme...

 • Health and Diet through Human History

  7.5 högskolepoäng

  Människan har existerat under 200 000 år, en försvinnande kort period i livets historia. Under denna tid har hon utvandrat från Afrika och koloniserat stora delar av planeten. Människans historia k...

 • Historia, samhälle och kultur i Danmark

  7.5 högskolepoäng

  Kursens innehåll Kursen tar upp den kulturella och samhälleliga utvecklingen i Danmarks från Grundloven 1849 till en modern demokrati och välfärdsstat. Vad har gjort nationalstaten Danma...

 • History of the Holocaust

  7.5 högskolepoäng

  Description The aim of the course is to offer an introduction to the study of the Holocaust, the destruction of the European Jews, its causes and mechanisms. It will offer a basis upon which to se...

 • Idé- och lärdomshistoria: Medicinens idéhistoria

  7.5 högskolepoäng

  Medicinens idéhistoria ämnar till att ge en översikt över medicinens utveckling från antiken fram till i dag. Kursen tar, förutom de medicinska idéernas historia, även upp vårdens och sjukdomsbehan...

 • Informatik: Business Decision Management

  7.5 högskolepoäng

  Business Decision Management (BDM) instead deals with transparent and human readable rules based decision logic as decision tables and expressions, used to manage and automate operational and repea...

 • Informatik: Strategi och styrning av informationssystem

  7.5 högskolepoäng

  Course description The aim of the course is that the student, upon course completion, has an understanding of processes, methodologies, techniques and tools for ensuring operational efficiency and...

 • Informatik: Säkerhet i informationssystem

  7.5 högskolepoäng

  Information system security contains areas such as communications security, data security and networking security. Other areas are software systems dependability, availability, and performance. It ...

 • Informatik: Verksamhet och artificiell intelligens

  7.5 högskolepoäng

  Most of today’s managerial work requires knowledge and toolsets to manage business to be supported by and automated through Artificial Intelligence (AI). Moreover, to get real business value from A...

 • Information Systems: Designing Digitalisation Online

  7.5 högskolepoäng

  Digitalisation, however, has different meanings for different stakeholders in any given organisation and it may span from automation to transformation of core processes. Digitalisation have the pow...

 • Information Systems: Designing Digitalisation

  7.5 högskolepoäng

  Digitalisation, however, has different meanings for different stakeholders in any given organisation and it may span from automation to transformation of core processes. Digitalisation have the pow...

 • Inlärning av franska

  7.5 högskolepoäng

  I kursen ges en genomgång av ett urval av tillgänglig forskning om inlärningen av franska i olika åldrar och under olika förutsättningar. Genomgången syftar till att introducera begrepp, termer och...

 • Inter-religious Relations: Conflict and Community in the Historical Past and the Lived Present

  7.5 högskolepoäng

  Each session will equip students with an understanding of the historical roots and contemporary impacts of inter-religious relations between the three faiths. Students will learn about the core nar...

 • Internetbaserad juridisk introduktionskurs

  15 högskolepoäng

  Allmänt om kursen Kursen ger kunskap om hur den svenska rättsordningen är uppbyggd och du får stifta bekantskap med grundläggande regler och begrepp inom de viktigaste rättsområdena. Du får också ...

 • Introduction to Scandinavian Culture and Society

  7.5 högskolepoäng

  This course introduces aspects related to Scandinavian culture and society, with a particular focus on the emergence of modern society - not least the welfare state. This is done by reading novels,...

 • Introduktion till hållbar energiförsörjning

  7.5 högskolepoäng

  Energi (försörjning, omvandling och användning) och miljö är en av mänsklighetens viktigaste frågor. Det pågår en omställning från fossil till mer hållbar energiförsörjning. Kursen syftar till att ...

 • Islamologi: Levande islam

  7.5 högskolepoäng

  Kursinnehåll I "Levande islam" diskuteras islam ur olika antropologiska perspektiv. Vi studerar hur muslimska vardagsliv kan se ut, men också vad en så central religiös ritual som vallfärden inne...

 • Italienska för modevetare I: Terminologi och grammatik

  7.5 högskolepoäng

  På kursen tränas studenten genom tal och skrift i grundläggande italiensk terminologi och grammatik som är relevant för modevetare.

 • Italienska: Italiensk litteratur

  7.5 högskolepoäng

  Med utgångspunkt i tidigare inhämtade kunskaper inom italiensk litteratur väljer den studerande i samråd med handledare ett urval litterära texter och ett problemområde för fördjupade studier.

 • Italienska: Skönlitterär översättning från italienska till svenska

  7.5 högskolepoäng

  I kursen ingår dels praktiska översättningsövningar, dels seminariediskussioner med utgångspunkt i övningarna. Kursen behandlar italiensk litterär 1900-talstext. Äldre texter kan förekomma om den e...

 • Italienska: Språklig variation i italienskan

  7.5 högskolepoäng

  Kursen syftar till att ge kunskaper om modern italiensk sociolingvistik och dialektologi om grundläggande variation i det italienska språket. Den ger en genomgång av geografiska och sociala orsaker...

 • Judaistik: Chassidism - från mirakelrabbiner till ultraortodoxi

  7.5 högskolepoäng

  Under kursens görs en kronologisk genomgång av chassidismens historia från 1700-talets karismatiska uttryck till dagens mer traditionalistiska former med nedslag i viktiga ledargestalter, centrala ...

 • Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen

  7.5 högskolepoäng

  Är minnet av Förintelsen hotat? Kan det vara så att det ökande antalet böcker, filmer, dokumentärer, muséer och minnesmärken som rör Förintelsen inte stärker minnet, utan snarare medför att minnet ...

 • Judaistik: Från Jesus till rabbinerna

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger en översikt av Jesusrörelsens framväxt inom första århundradets judendom och av den rabbinska judendomen, de viktigaste rabbinska texterna, deras tillkomsthistoria, innehåll, karakterist...

 • Judaistik: Judisk historia och kultur

  7.5 högskolepoäng

  Historien intar en central plats i judisk självförståelse. Det är ingen slump att arkeologi är en israelisk nationalhobby. Det förflutna ger identitet och skapar samhörighet. Men frågan är vad som ...

 • Judaistik: Judisk humor och identitet

  7.5 högskolepoäng

  Judisk humor är inte bara en källa till skratt. Judisk humor är också en källa till kunskap. Judiska vitsar och humoristiska judiska karaktärer som den överbeskyddande mamman, den filosofiske Tevje...

 • Judaistik: Manlig och kvinnlig judendom

  7.5 högskolepoäng

  Kursen är avsedd som en fördjupning av tidigare judendomsundervisning och är uppbyggd runt några moment där vi utifrån olika perspektiv – klassiska texter, historia, ritual och ultraortodox judendo...

 • Juridik och Artificiell Intelligens (AI)

  7.5 högskolepoäng

  Har du funderingar över juridiska frågor i relation till AI? Då är detta kursen för dig! När man använder artificiell intelligens eller föremål som kan styras eller utbyta data över internet (saker...

 • Juridik: Affärsjuridik

  15 högskolepoäng

  Allmänt om kursen Kursen vänder sig till dig som är intresserade av att skaffa grundläggande kunskaper i affärsjuridik. Kursen behandlar den juridik som kan vara av betydelse ur ett affärsjuridisk...

 • Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess

  15 högskolepoäng

  Allmänt om kursen Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en grundkurs inom ämnesområdet förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt handlar om förhållningsreglerna för den allmänna förva...

 • Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt

  15 högskolepoäng

  Allmänt om kursen Kursen är en grundkurs inom ämnesområdet arbetsrätt. Kursen behandlar alla grundläggande delar av arbetsrätten, från kollektivavtal till avsked och allt däremellan. Kursen ges s...

 • Juridik: Nätburen kurs i bostads- och hyresrättsjuridik

  15 högskolepoäng

  Kursen skall ge följande kunskaper Hyresrätt: Hyressättning, rätt till reparation och underhåll, besittningsskydd, överlåtelserättigheter samt rätten att hyra ut i andra hand. Lokalhyra: Grundläg...

 • Kemi: Biokemi - grundkurs

  7.5 högskolepoäng

  KEMA03. Kursens syfte är att ge studenterna en bas av kunskap och förståelse vad gäller uppbyggnad, kemiska egenskaper, funktion och tredimensionell struktur hos centrala biomolekyler som DNA, RNA,...

 • Kemi: Magnetisk resonans - spektroskopi och avbildning

  7.5 högskolepoäng

  KEMM57. Kärnmagnetisk resonans är ett fenomen som utnyttjas inom ett flertal olika områden, t ex kemi, medicin och geologi. Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i kärnmagnetisk reso...

 • Kemi: Molekylär kvantmekanik

  7.5 högskolepoäng

  KEMM58 är en kurs i kvantmekanik och kvantkemi. Studenterna lär sig teorin och de approximationer som används för att teoretisk beskriva atomer, molekyler och kemiska ...

 • Kemi: Oorganisk kemi

  7.5 högskolepoäng

  KEMB22. Kursens syfte är att utöka och befästa studenternas färdigheter och kunskaper i oorganisk kemi. Kursen behandlar koordinationskemi och metallorganisk kemi med tonvikt på metaller ur d-...

 • Kemi: Organisk kemi - grundkurs

  7.5 högskolepoäng

  KEMA01. Kursen syfte är att ge en introduktion till den organiska kemin - kolföreningarnas kemi. Organiska föreningar är grunden för allt liv och under kursen kommer du lära dig om organiska föreni...

 • Kemi: Spektroskopi och dynamik

  7.5 högskolepoäng

  KEMB29. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i fysikalisk kemi inom områdena spektroskopi och dynamik samt deras tillämpningar inom naturvetenskap. Vi undersöker principerna ...

 • Kemi: Spridningsmetoder

  7.5 högskolepoäng

  KEMM67. Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskap och förståelse för olika spridningsmetoder som används för att studera strukturella och dynamiska egenskaper hos...

 • Kemi: Statistisk termodynamik och molekylsimulering

  7.5 högskolepoäng

  KEMM48. Kursens mål är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper om statistisk mekanik. Ett viktigt mål med kursen är att studenten ska tillägna sig en fördjupad förståelse för be...

 • Korpuslingvistik i nygrekiska

  7.5 högskolepoäng

  Kursen är en introduktion till det snabbt växande forskningsfältet korpuslingvistik och dess tillämpning i studier av nygrekiska. Korpuslingvistik är en en metod för att söka data i syfte att stude...

 • Kravhantering för digitala system

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger grundläggande färdighet i att identifiera, specificera, validera och prioritera behov och krav på digitala system. Efter genomförd kurs kommer du att aktivt kunna delta som kravanalytike...

 • Krisens estetik: Hälsa och välbefinnande

  3 högskolepoäng

  Filmerna och de frågor de väcker undersöks från en tvärvetenskaplig horisont – utöver lärare från Filmvetenskap/Humaniora medverkar lärare från de Juridiska, Medicinska och Konstnärliga fakult...

 • Kulturskolan som idé och praktik 2

  4.5 högskolepoäng

  Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om kulturskolans pedagogik. Policyprocesser, elevrekrytering, kollegialt lärande, dokumentation och portföljmetoder.  Vidare behandlas modeller f...

 • Kyrko- och missionsstudier: Kristendom och nationalism

  7.5 högskolepoäng

  Christianity has a special relationship to nationalism and modern statecraft, and thereby politics, because both the notion of nation and the modern political systems have evolved in dialogue or at...

 • Körfördjupning 1

  7.5 högskolepoäng

   Kursen innehåller Sångträning i kör Dirigeringsteknik Förberedelse av egen vald körrepertoar Olika instuderingsmetoder Repertoarkännedom för skolans olika stadier och vuxenkör T...

 • La France Afrique - Det franska Afrika

  7.5 högskolepoäng

  Inom ramen för kursen diskuteras Frankrike och de fransktalande afrikanska länderna utifrån deras gemensamma historia, och utifrån politiska, ekonomiska, kulturella, och sociolingvistiska...

 • Latin: Latinet i körmusiken, steg 2

  7.5 högskolepoäng

  Kursen bygger på innehållet i Latinet i körmusiken, steg 1. Här tränas och fördjupas kunskaperna i latinets grammatik genom fortsatt läsning av liturgiska texter och latinska hymner. Under kursens ...

 • Lingvistik: Grammatik - språkets mekanik

  7.5 högskolepoäng

  Kursen innehåller dels en typologisk översikt över hur vissa typer av grammatiska konstruktioner realiseras i olika språk, dels en introduktion till olika sätt att förklara denna variation, samt hu...

 • Lingvistik: Människans språk

  7.5 högskolepoäng

  Denna kurs ger en bred introduktion till lingvistik. Genom teoretiska såväl som praktiska moment behandlas olika sidor av språket: fonologi, morfologi, syntax, semantik och pragmatik, samt hur d...

 • Lingvistik: Perspektiv på segmentell och prosodisk fonologi

  7.5 högskolepoäng

  Kursen introducerar allmänna egenskaper som kännetecknar möjliga ljudsystem i mänskliga språk. Den behandlar principer som styr fonologiska representationer, t.ex. segmentell och tonal ljudkategori...

 • Lingvistik: Semantik och pragmatik

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar grundläggande begrepp i semantik och pragmatik. Olika traditioner belyses både teoretiskt och genom problemorienterade övningar. Bland dessa traditioner kan nämnas strukturell-typo...

 • Lingvistik: Språkinlärning och språkbearbetning

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar språkligt beteende (tal, skrift och gest), produktions-, perceptions- och förståelseprocesserna, samt inlärning. Kursen syftar till att ge ökade insikter om språkinlärningspro...

 • Lingvistik: Talets akustik, perception och prosodi

  7.5 högskolepoäng

  Kursen innehåller fördjupningar inom centrala delar av fonetiken, såsom talets akustik och dess samband med talets produktion och perception. Genom laborativa moment ska insyn i hur akustiska fram...

 • Lingvistik: Visuellt språk - gester och tecken

  7.5 högskolepoäng

  Språkforskningen har hittills huvudsakligen betraktat tal och skrift som sina huvuddomän. Men språkbrukare använder inte bara tal för att uttrycka sig utan också meningsfulla handrörelser kallade g...

 • Lingvistik: Världens språk

  7.5 högskolepoäng

  I kursen ges en översikt över språken i världen, vilka språkfamiljer de tillhör och var de talas. I kursen tas också upp vad som är gemensamt för de mänskliga språken och på vilka sätt...

 • Litteraturvetenskap: Litteratur och bildning

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ”Litteratur och bildning” tar avstamp i det klassiska bildningsbegreppet med rötter i 1800-talet, men diskuterar också hur ett samtida bildningsbegrepp skulle kunna se ut. Detta aktualiserar...

 • Litteraturvetenskap: Litterära perspektiv på sjukdom och död

  7.5 högskolepoäng

  Hur gestaltas sjukdom? Hur skildras dödsögonblicket? Vilka bilder och vilken symbolik används om sjukdomar – och hur kan också sjukdom i sig bli till symbol? På denna kurs diskuterar vi i en s...

 • Live-elektronisk musik

  7.5 högskolepoäng

  I kursen jobbar vi huvudsakligen med programmet Ableton Live. I kursen får du också arbeta med att utveckla din musik och fördjupa både ditt tekniska kunnande och ditt personliga uttryck. Vi g...

 • Lund University in the Global World

  7.5 högskolepoäng

  The course is based on field studies and visits to important places of interest, museums, archives, libraries, laboratories, etc., which will give us a glimpse behind the scenes. We will visit plac...

 • Lustfyllt och konstnärligt skapande för barn och unga med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter, steg II

  7.5 högskolepoäng

  Inriktning mot barn/unga/vuxna med intelekturella/kognitiva funktionsvarianter. Kursen ges i samverkan mellan Musikhögskolan i Malmö och Kulturscentrum Skåne som är ett regionalt centrum för utbild...

 • Lärande och ledarskap i kulturskolan

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar teorier om handlingsutrymme och ramfaktorer utifrån de styrdokument och samhällsbehov som rör kulturskola och skola. Kursen innehåller också utvecklingspsykologi, olika teoretiska ...

 • Matematik: Algebraiska strukturer

  7.5 högskolepoäng

   Kursen behandlar: Talteori: aritmetikens fundamentalssats, kongruensräkning. Grupper: definition, grundläggande exempel på grupper, undergrupper, normala undergrupper, faktorgrupper, is...

 • Matematik: Algebrans grunder

  7.5 högskolepoäng

  Kursinnehåll:  Logik och mängdlära. Grundläggande egenskaper hos heltalen och de reella talen. Induktion och kombinatorik. Polynom och algebraiska ekvationer. Komplexa tal.  

 • Matematik: Diskret matematik

  7.5 högskolepoäng

  Kursen innehåller: Kombinatorik: de fyra fallen dragning med/utan återläggning, med/utan hänsyn till ordning; binomialkoefficienter; principen om inklusion och exklusion; metoden med genererand...

 • Matematik: Distributionsteori

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar distributionsteorins grunder, testfunktioner, distributionsbegreppet, distributioner med kompakt stöd, operationer på distributioner, faltning, homogena distributioner och Fouriert...

 • Matematik: Flervariabelanalys 1

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar Funktioner av flera variabler, grundläggande topologi i R^n. Kontinuitet, satser om kontinuerliga funktioner av flera variabler. Differentierbara funktioner, gradienter och...

 • Matematik: Flervariabelanalys 2

  7.5 högskolepoäng

  Variabelsubstitution, inversa och implicita funktioner, kurv- och ytintegraler samt grundläggande satser som Greens formel, Gauss divergenssats, Stokes sats behandlas.

 • Matematik: Fourieranalys

  7.5 högskolepoäng

  Kursen utgår från att studenterna känner till Lebesgueintegralen samt har tagit introduktionskurser i gruppteori, Fourierserier och analytiska funktioner. Kursen behandlar: L^1- och L^2- teori för...

 • Matematik: Fördjupningskurs till differentialgeometri

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar Differentierbara mångfalder, deras tangentrum och tangentknippen. Riemannska metriker och deras unika Levi-Civita-förbindelse. Geodeter och den viktiga Riemannska kröknings...

 • Matematik: Fördjupningskurs till integrationsteori

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar grundläggande egenskaper hos mått med tecken och komplexamått: Hahn- och Jordanuppdelning, absolut kontinuitet och Radon-Nikodyms teorem, singularitet, Lebesgue-uppdelning av...

 • Matematik: Grupp- och ringteori

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar: Grupper: Konjugatklasser. Burnsides lemma med tillämpning på Polyaräkning.Sylows satser. Strukturen hos ändligt genererade abelska grupper. Ringar: Noetherska och Artinska r...

 • Matematik: Integrationsteori

  7.5 högskolepoäng

  Kursens behandlar mått definierade på en sigma-algebra, konstruktion av mått med hjälp av yttre mått, i synnerhet Lebesgue-måttet på Rd. Dessa begrepp används sedan för att definiera integralen av ...

 • Matematik: Lineär algebra 1

  7.5 högskolepoäng

  Kursinnehåll:  Lineära ekvationssystem. Matriser. Vektorer. Baser och koordinater. Skalärprodukt, avstånd och vinklar. Vektor- och volymprodukt.  Kursen läses normalt parallellt med kurs...

 • Matematik: Lineär algebra 2

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar: Lineära rum och avbildningar, matrisframställning av lineära avbildningar. Euklidiska rum. Determinanter. Egenvärden och egenvektorer. Spektralsatsen. Andr...

 • Matematik: Lineär analys

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar: Numeriska serier, konvergenskriterier  Funktionsserier, såsom potensserier och Fourierserier, absolut och likformig konvergens, punktvis konvergens Viktiga satse...

 • Matematik: Matematisk modellering

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar: Exempel på matematiska modeller och modelleringsprocessens olika steg: problemformulering, analys, beräkningar, simulering och återkoppling. Optimeringsproblem med bivillkor...

 • Matematik: Ordinära differentialekvationer 2

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar: randvärdesproblem; Sturm-Liouville-teori och egenfunktionsutvecklingar; autonoma system; fasporträtt; stabilitetsteori; periodiska lösningar; kaos.

 • Matematik: Topologi

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar: metriska och topologiska rum med exempel, produkttopologier, kontinuitet, sammanhängande topologiska rum, fullständighet och kompakthet, inklusive Arzela-Ascolis sats, exempel på ...

 • Matematisk statistik för fysiker

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ska ge studenten grunderna i matematisk modellering av slumpmässig variation och förståelse för principerna bakom statistiska analyser. Den ska också ge studenterna en verktygslåda med de va...

 • Matematisk statistik: Biostatistisk grundkurs

  7.5 högskolepoäng

  Kursen börjar med beskrivande statistik, population och stickprov, samt elementär sannolikhetslära och vanliga fördelningar. Vidare behandlas hypotesprövning och konfidensintervall, korrelation och...

 • Matematisk statistik: Försöksplanering

  7.5 högskolepoäng

  Ensidig indelning med fixa och slumpmässiga effekter. Simultana konfidensintervall. Förutsättningar för variansanalys: transformationer, modellkontroll, residualanalys. Flerfaktorförsök med fixa, s...

 • Matematisk statistik: Icke-parameterisk inferens

  7.5 högskolepoäng

  Svag konvergens i allmäna funktionsrum. Icke-mätbara funktionaler (Hoffman-Jörgensen's teori). Karaktärisering med stramhet och konvergens av ändligtdimensionella fördelningar. Empiriska proc...

 • Matematisk statistik: Linjär och logistisk regression

  7.5 högskolepoäng

  Minsta-kvadrat- och maximum-likelihood-metoden; Oddskvoter; Multipel linjär och logistisk regression; Matrisformulering; Metoder för modellvalidering, residualer, outliers, inflytelserika observati...

 • Matematisk statistik: Monte Carlo-baserade statistiska metoder

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger en översikt av simuleringsbaserade metoder för statistisk analys. Markovkedjemetoder för komplexa problem, t.ex. Gibbssampling och Metropolis-Hastings-algoritmen. Bayesiansk modellering ...

 • Matematisk statistik: Sannolikhetsteori

  7.5 högskolepoäng

  Kursen fördjupar och utvidgar baskunskaperna i sannolikhetsteori. Centrala moment i kursen är fördelningstransformer, betingade väntevärden,  flerdimensionell normalfördelning och stokastisk k...

 • Matematisk statistik: Statistisk modellering av extremvärden

  7.5 högskolepoäng

  Extremvärdesteori handlar om extrema händelser orsakade av slumpen. Man gör matematiska modeller för extremvärden och utvecklar statistiska metoder för dem. Extrema värden är av intresse för bl a e...

 • Mediehistoria: Digital historia - medier och metoder i teori och praktik

  7.5 högskolepoäng

  Särskild tonvikt läggs på hur digitala redskap och digitala källor påverkar villkoren för historiska undersökningar. Kursen introducerar metoder och redskap för digital historia, t.ex. textanalys o...

 • Mediehistoria: Makt och mediesystem

  7.5 högskolepoäng

  Genom att jämföra olika kulturer och länder historiskt, undersöker vi maktdimensioner i skilda mediesystem. Perspektiv som klass, kön och etnicitet/”ras” samt de teoretiska begreppen medialisering,...

 • Metoder för användarmedverkan i designprocesser

  7.5 högskolepoäng

  Det finns en kraft i design som kan öppna upp möjligheter att bidra till ny design av ny teknik och till samhällsutvecklingen i stort. Att skapa förutsättningar för människor att delta i designproc...

 • Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs

  7.5 högskolepoäng

  Projektkurs för studenter som vill fördjupa sig inom ett specifikt ämne inom miljö- och/eller energiområdet, kopplat till kursens tema som varierar från år till år. Projektet genomförs individuellt...

 • Miljökonsekvensbeskrivning

  7.5 högskolepoäng

  Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är ett viktigt instrument för att bedöma tänkbara effekter på miljö, hälsa och samhälle av en verksamhet. Det används både i planeringsarbetet och i samband med til...

 • Minne och identitet i ukrainsk litteratur, film och dramatik

  7.5 högskolepoäng

  I kursen ges grundläggande kunskaper om den ukrainska litteraturen, filmen och dramatiken efter 1991 med särskilt fokus på minne och identitet. Tolkningarna av de litterära verken, filmerna och tea...

 • Multimediateknik för musiker

  15 högskolepoäng

  Kursen innehåller arbete med ljud och rörlig bild gällande inspelning, redigering, mixning samt konstnärlig färdighet och förmåga i hantering av multimedia. Kursen ges på halvfart under en termin. ...

 • Muntlig danska

  7.5 högskolepoäng

  Kursens innehåll I den här kursen får du möjlighet att utveckla din muntliga färdighet i danska. Utifrån kunskaperna om danska språket från introduktionskursen i danska arbetar vi vidare...

 • Människan i extrema miljöer

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger aktuell kunskap om påverkan på människan av den yttre miljön med avseende på framför allt värme och kyla, kallt vatten och dykning, lufttrycksförhållanden, syrefattiga miljöer samt metod...

 • Nationalekonomi: Arbetsmarknadsekonomi

  7.5 högskolepoäng

  Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper om centrala arbetsmarknadsekonomiska teorier och analysmetoder samt om hur dessa kan användas för att analysera aktuella arbetsmarknadsfrå...

 • Nationalekonomi: Ekonometri

  7.5 högskolepoäng

  Kursen inleds med att ge en introduktion till deskriptiv statistik, sannolikhetslära och inferens. I övrigt behandlar kursen problem med att etablera och kvantifiera samband mellan olika ekonomiska...

 • Nationalekonomi: Ekonomisk tillväxt

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar teori och empiri om långsiktig ekonomisk tillväxt, d.v.s. orsakerna till ökningen av real BNP per capita i ett längre tidsperspektiv. Syftet är att öka inblicken i och förståelsen ...

 • Nationalekonomi: Finansiell ekonomi - nivå 1

  5 högskolepoäng

  Kursen syftar till att ge en allmän introduktion till ämnet finansiell ekonomi samt att lägga grunden till eventuella djupare studier inom finansiell ekonomi. Ett viktigt element i kursen är att sk...

 • Nationalekonomi: Industriell organisation

  7.5 högskolepoäng

  Kursen innehåller en genomgång av de teoretiska verktyg och modeller som används för att analysera frågeställningar om hur företag agerar på marknader gentemot konsumenter och andra företag. I mång...

 • Nationalekonomi: Internationell ekonomi

  5 högskolepoäng

  Delkursen i internationell ekonomi har en betoning på de internationella handelsrelationerna och ekonomisk integration. Delkursen inleds med en genomgång av teorier för internationell handel, analy...

 • Nationalekonomi: Makroekonomisk analys

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger en fördjupad översikt av makroekonomisk teori. Den fördjupar grundkursens innehåll genom mer ingående analys och högre formell nivå. Genom Excel-övningar får studenten arbeta med tillämp...

 • Nationalekonomi: Matematiska metoder för nationalekonomi

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar grundläggande matematiska metoder för vidare studier i och praktiskt arbete inom nationalekonomi. Dessa verktyg är nödvändiga för att formulera, analysera samt förstå ekonomiska mo...

 • Nationalekonomi: Mikroekonomisk analys

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar i huvudsak ekonomiskt beslutsfattande beträffande konsumtion och produktion. Kursen inleds med en genomgång av de underliggande principer som styr individens optimala konsumtionsbe...

 • Nationalekonomi: Räntebärande tillgångar

  7.5 högskolepoäng

  Kursen är indelad i tre avsnitt och inleds med en genomgång av den svenska penningmarknaden. I det första avsnittet behandlas både de instrument som förekommer på marknaden samt marknadens funktion...

 • Nationalekonomi: Utvecklingsekonomi

  7.5 högskolepoäng

  Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om de mindre utvecklade ländernas problem och orsaken till dessa. Såväl inhemska som internationella faktorer uppmärksammas. Kursen inleds med u...

 • Nationalism and Communism in Central Europe (Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary)

  7.5 högskolepoäng

  Kursen inleds med en teoretisk granskning av begreppen nationalism och kommunism, de dominerande ideologierna under 1900-talet i Centraleuropa, det vill säga Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern. Dä...

 • Naturvetenskap: Den vetenskapliga metoden

  7.5 högskolepoäng

  Kursens syfte är att behandla grundläggande frågor om vad vetenskap och den vetenskapliga metoden är; vad som skiljer god och riktig vetenskap från pseudovetenskap, från charlataneri och fusk; förh...

 • Normkritik genom rörelse, fortsättningskurs

  7.5 högskolepoäng

  Normer konstrueras och manifesteras i samhällskroppen såväl som i människokroppen. Att använda kropp och rörelse som medium i en normkritisk analys ger därför fördjupad insikt i de strukturer vi al...

 • Notskrivning - fortsättningskurs

  7.5 högskolepoäng

  Innehåll på kursen är avancerad hantering av layout, programmets inbyggda hjälpmedel för effektivare arbetssätt, avancerad sökfunktoner samt redigering av instrument. Efter avslutad kurs kan du pro...

 • Notskrivning

  7.5 högskolepoäng

  Lär dig använda programmet Sibelius för all din notskrift. I kursen får du lära dig att skriva, spela in, redigera och spela upp noter av olika slag. Kursen innehåller moment såsom att no...

 • Numerisk analys: Beräkningsprogrammering med Python

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar grundläggande programmeringsbegrepp, datastrukturer, styrande satser, funktioner och klasser. Föreläsningarna knyter ihop metoder och begrepp från kurserna Envariabe...

 • Numerisk analys: Numerisk approximation

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar: Approximationsproblemet: Normer, approximationsrum, Weierstrass sats. Bästa approximation i Euklidiska rum: Existens, entydighet, karakterisering avbästa approximationer, du...

 • Numerisk analys: Numeriska simuleringar av flödesproblem

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar: Modeller inom fluiddynamik Hyperboliska konserveringslagar och deras grundegenskaper (lösning i svagmening, svag entropilösning, chocklösningar), Diskontinuerliga Galerkin...

 • Numerisk analys: Seminariekurs

  7.5 högskolepoäng

  Kursen är förberedande inför ett examensarbete för masterexamen i matematik med inriktning mot numerisk analys. Kursens övergripande mål är att studenterna ska få fördjupad kunskap i ett specialomr...

 • Numerisk analys: Simuleringsverktyg

  7.5 högskolepoäng

  Simuleringsteknik är ett ämne som kräver såväl erfarenhet av modellering som godakunskaper i numerisk analys samt programmeringsförmåga. Kursens ger studenter i en sen fas av utbildningen möjlighet...

 • Omvärdera utformning av bostadsområden efter COVID-19 utifrån förbättrad motståndskraft, del 1 introduktion

  7.5 högskolepoäng

  The course “Rethinking human settlements from a resilience perspective after COVID-19, part 1 Introduction” introduces the relationship between people and the built environment from a health and ur...

 • Operaimprovisation

  7.5 högskolepoäng

  Syftet med kursen är att ge fördjupade redskap för att skapa improviserad opera och gestalta operarepertoar med utgångspunkt i den musikdramatiska situationen. Kursen kan avslutas med en öppen redo...

 • Peace and Conflict Studies: War and Peace in the Israeli-Palestinian Conflict

  7.5 högskolepoäng

  The course will introduce and elaborate on various theoretical perspectives of war and peace in the Israeli-Palestinian conflict. Central issues to be discussed and compared over time are (1) the c...

 • Persisk Slagverkstradition

  7.5 högskolepoäng

  Kursen vänder sig primärt till personer som har relativt goda förkunskaper i att spela någon form av slagverk. Huvudlärare på kursen är den Malmöbaserade persiska musikern Reza Shayesteh...

 • Pinocchio - skolan, sagan och nationen

  7.5 högskolepoäng

  Kursen tar sin utgångspunkt i den italienska barnboken Pinocchio och behandlar två övergripande teman: 1. Den tidiga barnbokens roll för framväxten av ett nationalspråk och en nationalstat. 2. Den ...

 • Praktisk instrumentkännedom: Kompinstrument

  3.5 högskolepoäng

  Kursen kan läsas fristående eller som en del av kulturskolepedagogutbildningen. Kursansvarig: Lena Hallabro, lena [dot] hallabro [at] mhm [dot] lu [dot] se

 • Praktisk kunskapsteori för matematik

  7.5 högskolepoäng

  Forskningsresultat publiceras vanligen genom publikationer - huvudsakligen monografier och så kallade “papers” - och deras kvalitet bedöms av “granskningsrapporter”. Men vad är egentligen en bra pu...

 • Programmeringsteknik - fördjupningskurs

  7.5 högskolepoäng

  Kursens syfte är att du ska fördjupa dina kunskaper om programmering och objektorienterade begrepp. Du kommer också att lära dig ett urval av algoritmer och datastrukturer. Kursen skal också g...

 • Psykologi: Att leda och följa i förändring

  7.5 högskolepoäng

  Syftet med kursen är att du skall utveckla dina teoretiska kunskaper och din förmåga att arbeta i ett organisatoriskt sammanhang genom att:  utveckla din rollförståelse och rolltagande, ...

 • Psykologi: Avancerad arbets- och organisationspsykologi I

  7.5 högskolepoäng

  By lectures, seminars, casework, and exercises, this course provides knowledge and skills needed to comprehend, structure, and analyze contemporary work- and organizational psychological issues. Is...

 • Psykologi: Avancerad kognitiv neurovetenskap I

  7.5 högskolepoäng

  The course covers classic areas of study within cognitive neuroscience and provides advanced theoretical knowledge of the functional neuroanatomy of the brain, research methods in cognitive neurosc...

 • Psykologi: Avancerad personlighetspsykologi - typisk och atypisk I

  7.5 högskolepoäng

  The aim of this advanced personality course is for the student to acquire knowledge of the modern domains in personality psychology. The course includes individual differences from various perspect...

 • Psykologi: Avancerad socialpsykologi I

  7.5 högskolepoäng

  The course "Advanced social psychology I" provides course participants with an in-depth perspective on contemporary social psychological research, which investigates how humans’ thoughts, emotions ...

 • Psykologi: Avancerad utvecklingspsykologi - typisk och atypisk I

  7.5 högskolepoäng

  The course provides advanced theoretical knowledge of topical areas regarding physical, cognitive, social and emotional development over the lifespan, and uses the developmental psychopathology fra...

 • Reglerteknik, allmän kurs

  7.5 högskolepoäng

  Reglerteknik kallas ibland för "den dolda tekniken", eftersom den finns överallt omkring oss utan vi tänker på det. Reglerteknik handlar om att få dynamiska system att automatiskt uppföra sig på ön...

 • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och politik i historien

  7.5 högskolepoäng

  Kursens innehåll I kursen utforskar du det nära förhållandet mellan religion och politik genom historien och i flera kulturella kontexter. Vidare studerar du moderna religiösa historiebruk samt po...

 • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap: Religion och samhälle i nutid

  7.5 högskolepoäng

  Kursens innehåll I kursen ges en introduktion till teorier som förklarar det nutida samhället och hur dessa kan förklara religionens plats och funktion i dagens samhälle. Under kursen kommer du a...

 • Religionshistoria: Religion och text

  7.5 högskolepoäng

  Kursens innehåll I alla kulturer spelar berättelser en viktig roll i det religiösa livet. De kan skapas i nuet, ha berättats muntligt i generationer eller skrivas ner i böcker som kan få helig sta...

 • Religionshistoria: Religionsantropologi - ritual, myt, symbol

  7.5 högskolepoäng

  Kursens innehåll Hur kommer det sig att religionen och riterna kan se så olika ut i olika kulturer? Vilken roll spelar symboler, riter och myter/kosmologier i religionsutövandet eller människors v...

 • Religionshistoria: Satanism - en historisk introduktion

  7.5 högskolepoäng

  Det första blocket inleds med en skildring av antika och medeltida religiösa strömningar som genom historien porträtterats som sataniska eller onda och som dessutom påverkat senare historiska ...

 • Rysk grammatik och översättning till ryska

  7.5 högskolepoäng

  Kursen innehåller kunskapsinriktade moment som behandlar det ryska språkets grammatiska struktur. Dessutom ges träning i praktisk språkfärdighet med fokus på skriftlig produktion. Kursen är på gru...

 • Ryska: Den ryska 1800-talsromanen

  7.5 högskolepoäng

  Det här är en kurs både för dig som är intresserad av Ryssland och ryska och för dig som är intresserad av litteratur och litteraturhistoria. Kursen tar sin utgångspunkt i en av den ryska litterat...

 • Ryska: Den ryska litteraturen efter Sovjetunionens fall

  7.5 högskolepoäng

  Under den här kursen får du lära dig om den heterogena litteratur som publicerats i Ryssland efter Sovjetunionens fall 1991 och fram till i dag. Minnet av ett sovjetiskt förflutet och sökandet efte...

 • Ryska: Fonetik och muntlig språkfärdighet

  7.5 högskolepoäng

  Kursen innehåller kunskapsinriktade moment som behandlar rysk och allmän fonetik. I huvudsak ges träning i praktisk språkfärdighet med fokus på muntlig produktion. Undervisning sker i form av ...

 • Skriftlig danska

  7.5 högskolepoäng

  Kursens innehåll I den här kursen får du möjlighet att öva upp din förmåga att skriva förståelig, sammanhängande och korrekt danska. Du får också lära dig om olika textgenrer och skrivteorier...

 • Skriftlig färdighet för yrkesverksamma och studerande med utländsk bakgrund

  7.5 högskolepoäng

  Kursens innehåll I kursen Skriftlig färdighet för yrkesverksamma och studerande får du arbeta med att utveckla din förmåga att skriva korrekta, kvalificerade och välformulerade texter på...

 • Socialt arbete: Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller

  7.5 högskolepoäng

  Kursens innehåll Krav på kvalitet, effektivitet och transparens gör att utvärderingar blir allt viktigare inom flera sektorer. Kursen vänder sig till dig med minst kandidatexamen i socialt ar...

 • Spanska: Kvinnliga latinamerikanska författarskap

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar ett urval av latinamerikanska litterära verk skrivna av kvinnliga författare, med tonvikt på 1900-talet. Du som läser kursen får god kännedom om ett antal författarskap, och möjlig...

 • Spanska: Nutida latinamerikansk film

  7.5 högskolepoäng

  Kursen är en grundläggande kurs och behandlar ett antal representativa latinamerikanska filmer från 2000-talet. De studerade verken ställs i första hand i relation till respektive lands politiska o...

 • Spanska: Praktisk spansk didaktik

  7.5 högskolepoäng

  Kursen syftar till att ge en introduktion till spanska som skolämne och till forskningsområdena spansk didaktik och språkinlärning. Kursen ger grundläggande kunskaper om undervisning i spanska på g...

 • Spanska: Spansk grammatik

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger teoretiska kunskaper om det spanska språkets struktur, delvis genom att den kontrasterar spanskan mot svenskan. Den motsvarar delkursen i grammatik inom vår grundkurs i spanska, SPAA10. ...

 • Spanska: Språklig variation i spanska

  7.5 högskolepoäng

  Kursen tar upp dels hur språket varierar under olika epoker och i olika geografiska områden i Spanien och Latinamerika, dels grundläggande begrepp som till exempel språknorm och standardspråk. Kurs...

 • Språkinlärning och språkundervisning med fokus på franska i skolan

  7.5 högskolepoäng

  Den här kursen ger en introduktion till forskning om andraspråksinlärning, med fokus på franska, och till undervisning av franska i svensk skolkontext. Vi studerar hur språkutvecklingen s...

 • Statistik: Affärsanalys

  7.5 högskolepoäng

  Kursens innehåll Affärsanalys (”business analytics”) syftar på vår förmåga att samla in och använda data för att generera insikter om faktabaserat beslutsfattande. Kursen är avsedd för dig med gru...

 • Statistik: Analys av textdata

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger en introduktion till statistisk analys av text. Du kommer att studera både metoder som bygger på både klassiska statistiska ansatser (inklusive Bayesianska modeller) och moderna ansatser...

 • Statistik: Deep learning och metoder för artificiell intelligens

  7.5 högskolepoäng

  Kursens innehåll Grunderna för maskininlärning samt de matematiska och beräkningsmässiga förkunskaperna för deep learning. Feed-forward artificiella neuronnät, convolutional artificiella neur...

 • Statistik: Regressionsanalys

  7.5 högskolepoäng

  Kursens innehåll Under kursen studeras enkel linjär och multipel regression. Du kommer att lära dig hur modellerna skattas, vilka egenskaper skattningarna har och hur man kan dra slutsatser utifrå...

 • Statistik: Statistisk programmering

  7.5 högskolepoäng

  Kursens innehåll I den här kursen får du lära dig att programmera från grunden. Du kommer dels att få lära dig allmänna principer inom programmering som olika datatyper, programflödesstyrning (t.e...

 • Statistik: Statistisk teori

  7.5 högskolepoäng

  Kursens innehåll Under kursen kommer du att studera statistikens tre grundläggande delar: Sannolikhetsteori Skattningsteori Testteori Genom hela kursen kommer begreppet fördelning att v...

 • Statistik: Statistiska metoder för marketing science

  7.5 högskolepoäng

  Den här kursen är tänkt för dig som är yrkesverksam inom marknadsföring och vill lära dig mer om statistiska metoder inom marknadsundersökningar. Den kan också läsas som ett komplement till magiste...

 • Statistik: Stickprovsteori

  7.5 högskolepoäng

  Kursens innehåll Du kommer att studera bl.a. obundet, stratifierat och systematiskt urval, grupp- och flerstegsurval samt kvot- och regressionsskattning. Vidare kommer du att få lära dig metoder f...

 • Strategisk kommunikation: Kriskommunikation i organisationer och samhällen

  15 högskolepoäng

  The aim of this course is to develop the student’s strategic skills in mitigating issues and managing crises that organizations encounter. This course places crisis communication in organizational,...

 • Survey of Swedish Literature

  7.5 högskolepoäng

  The course provides a survey of Swedish literary tradition, from the Middle Ages until today. It is centered on canonized and internationally well-known authors such as Carl Michael Bellman, Carl v...

 • Svensk interiör- & möbelhistoria - en översikt

  7.5 högskolepoäng

  Denna översiktskurs fokuserar på interiörernas och möblernas historia, med fokus på Sverige, och ger en överblick av de förekommande stilarna från renässansen till vår samtid. Kursen har viss inrik...

 • Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Fonetik och uttal

  7.5 högskolepoäng

  Kursens innehåll I kursen får du möjlighet att utveckla din muntliga färdighet på svenska både vad gäller uttal och språkmelodi. Du kommer dels att studera svensk fonetik och fonologi, d...

 • Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Ordförråd och muntlig språkfärdighet

  7.5 högskolepoäng

  Kursens innehåll I den här kursen får du arbeta med att aktivt utöka ditt ordförråd och förbättra din förmåga att anpassa svenskan till olika kommunikationssituationer. Under kursen stud...

 • Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Praktisk svensk grammatik

  7.5 högskolepoäng

  Kursens innehåll I kursen behandlas svensk grammatik, såväl morfologi som syntax. Du studerar det dels teoretiskt och kontrastivt (dvs. som en jämförelse mellan svenska och andra sp...

 • Svenska som främmande språk: Nivå 5

  7.5 högskolepoäng

  Kursen syftar till att utöka studentens svenska ordförråd och träna den muntliga och skriftliga förmågan. Genom färdighetsträningen görs en systematisk genomgång av särdragen i svenskans grammatisk...

 • Svenska som främmande språk: Nivå 6

  7.5 högskolepoäng

  Kursen syftar till att utöka studentens svenska ordförråd och förmåga att anpassa sin svenska till olika kommunikationssituationer samt att ge den studerande möjlighet att utveckla sin förmåga att ...

 • Svenska som främmande språk: Nybörjarkurs 1

  7.5 högskolepoäng

  Learning Swedish The course Swedish as a Foreign Language: Beginner's course 1 (7.5 credits) is designed for those who are interested in acquiring and developing Swedish language skills and are in...

 • Svenska som främmande språk: Nybörjarkurs 2

  7.5 högskolepoäng

  The course is structured in accordance with the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The teaching aims to provide the students with the knowledge and skills required to achi...

 • Svenska som främmande språk: Nybörjarkurs 3

  7.5 högskolepoäng

  The course is structured in accordance with the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The teaching aims to provide the students with the knowledge and skills required to achi...

 • Svenska som främmande språk: Nybörjarkurs 4

  7.5 högskolepoäng

  The course is structured in accordance with the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The teaching aims to provide the students with the knowledge and skills required to achi...

 • Svenska: Runologi

  7.5 högskolepoäng

  Kursens innehåll Kursen i runologi syftar till att ge översiktliga kunskaper i runologi, kännedom om de viktigaste runtexterna och grundläggande färdighet i läsning och analys av runinskrifter.&nb...

 • Svenska: Svensk grammatik

  7.5 högskolepoäng

  Kursens innehåll I kursen ges en introduktion till grammatik och semantik och du får praktisk träning i att analysera och beskriva svenska språket på olika nivåer: ord-, fras- och satsnivå, m...

 • Svenska: Svensk språkhistoria

  7.5 högskolepoäng

  Kursen innehåll I kursen får du först en kort introduktion till svensk fonetik och fonologi. Den behandlar det svenska ljudsystemet i stort, och du får lära sig att skriva och tolka fone...

 • Svenska: Tala, skriva, övertyga

  7.5 högskolepoäng

  Kursen Tala, skriva, övertyga ger dig teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i svenska och gör dig medveten om genrekrav inom yrkesliv och högre studier. I kursen går vi igen...

 • Swedish Art in a Scandinavian Context

  7.5 högskolepoäng

  A chronological outline is given of artistic expressions from the rock carvings of the Bronze Age to contemporary art and architecture. As part of the outline the gradual evolution of artist roles,...

 • Swedish Politics - Past and Present

  7.5 högskolepoäng

  Description The course provides an introduction to Swedish politics. The political system in general, the constitution, the government and the political parties are discussed in a historical as we...

 • Sångworkshop - masterclass med Estill-metoden

  7.5 högskolepoäng

  Du får tillfälle att utveckla ditt tekniska/musikaliska lyssnande både till olika artister och kurskamrater på lektionerna. Du får lära dig att identifiera problem, orsak och åtgärd vad g...

 • Teoretisk fysik: Allmän relativitetsteori

  7.5 högskolepoäng

  Kursens innehåller Einsteins allmänna relativitetsteori, den matematik som är nödvändig för att förstå dess uppbyggnad, och några tillämpningar inom fysik och astronomi. Kursen behandlar bland anna...

 • Teoretisk fysik: Elektromagnetism

  7.5 högskolepoäng

  The aim of this course is that you should learn electromagnetism based on Maxwell's equations and the Lorentz force. In the course you will learn how to apply and solve Maxwell's equations, the pot...

 • Teoretisk fysik: Fluiddynamik

  7.5 högskolepoäng

  Kursen är på grundnivå och ingår i huvudområdet fysik vid den naturvetenskapliga fakulteten och ges vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik. Kursen är obligatorisk för studenter på natu...

 • Teoretisk fysik: Introduktion till kvantfältteori

  7.5 högskolepoäng

  Kursen introducerar de teoretiska koncept, baserade på kvantmekanik och speciell relativitetsteori, som behövs för att beskriva relativistiska partiklar och deras växelverkan. Kursen börjar med Kle...

 • Teoretisk fysik: Symmetrier och gruppteori

  7.5 högskolepoäng

  Det övergripande målet med kursen är att du ska få kunskap om och förståelse för betydelsen av symmetrier i fysik och hur dessa kan beskrivas med hjälp av gruppteori. Du kommer också att lära dig h...

 • Teoretisk fysik: Teoretisk biofysik

  7.5 högskolepoäng

  Kursens syfte är att förmedla kunskap om fysikaliska frågeställningar inom biologin; kursen behandlar bland annat cellens uppbyggnad, slumpvandring och diffusion, entropiska krafter, kemiska krafte...

 • Textläsning och översättning från ryska till svenska

  7.5 högskolepoäng

  Kursen innehåller kunskapsinriktade moment som behandlar det ryska språkets grammatiska struktur, med kontrastivt fokus på dess relation till svenskans struktur. Undervisningen består främst a...

 • The Religious Impact of Migration in Sweden

  7.5 högskolepoäng

  Sweden has during the last decades been greatly influenced by migration. Religion is one area where this has been clearly seen, and religiosity in Sweden today is to a high degree pluralistic. At t...

 • Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik, identitet och lärande

  7.5 högskolepoäng

  I kursen analyserar och diskuterar du etiska problem och synsätt samt frågor om identitet. Ämnesdidaktik är integrerad i alla delmoment med reflexion, diskussion och övningar som handlar om lärar- ...

 • Tyska: Grammatik

  4.5 högskolepoäng

  Inom den här kursen utökas och fördjupas studiet av den tyska syntaxen ur ett kontrastivt perspektiv. Detta sker genom studiet av relevant grammatisk litteratur där kunskaperna tillämpas på tyska t...

 • Tyska: Muntlig språkfärdighet med textstudium och realia

  7.5 högskolepoäng

  I kursen läses och diskuteras tysk skönlitteratur och sakprosa med anknytning till Tysklands realia. I samband med behandlingen av texternas innehåll uppövas förmågan att uttrycka sig på och förstå...

 • Tyska: Skriftlig språkfärdighet - översättning

  7.5 högskolepoäng

  Inom kursen utökas förmågan att använda det tyska språket i skrift med speciell inriktning mot kontrastiva skillnader. Denna uppövas genom översättningsövningar, där svenska sakprosatexter översätt...

 • Tyska: Översättning

  4.5 högskolepoäng

  Inom kursen utökas förmågan att använda det tyska språket i skrift vid översättning av medelsvåra texter. Speciell vikt läggs vid kontrastivt intressanta fenomen gällande grammatik och ordförråd. ...

 • Utvidgad juridisk introduktionskurs

  15 högskolepoäng

  Kursen ger dig praktiskt användbara kunskaper inom de flesta juridiska områden som du kan komma i kontakt med som privatperson. Det kan vara allt från vad som gäller om du blir uppsagd från jobbet ...

 • Ämnesdidaktik 2: Konst

  3 högskolepoäng

  Kursen ger kunskaper om modeller och strategier för planering av undervisning inom konst och kursdeltagarna planerar och genomför egna lektionsmoment och övningar. Didaktiska diskussioner förs...

 • Ämnesdidaktik 2: Scenkonst

  3 högskolepoäng

  Kursen syftar till att studenterna ska utveckla ett ämnedidaktiskt förhållningssätt som kan pröva, urskilja, utmana och bearbeta deltagarnas berättelser i fiktionella rum, i scenkonstnärliga former...

 • Ämnesdidaktik för kinesiska II

  5 högskolepoäng

  KIND02 bygger vidare på innehållet i kursen KIND01, Ämnesdidaktik för kinesiska I. Kursen utgörs av ämnesdidaktiska föreläsningar, övningar och seminarier med syfte att introducera de studerande i...

 • Ämnesdidaktik för kinesiska II

  5 högskolepoäng

  Kursen utgörs av ämnesdidaktiska föreläsningar, övningar och seminarier med syfte att introducera de studerande i yrket som lärare i rikskinesiska. Undervisningen ges i form av nätbaserade föreläs...

 • Öst- och centraleuropakunskap: Centraleuropa efter järnridåns fall (Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern)

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger dig en översikt i fråga om Polens, Tjeckiens, Slovakiens och Ungerns postkommunistiska samhällsutveckling. De viktigaste politiska och kulturella tendenserna som genomsyrade Centraleurop...

 • Översättning från danska till svenska

  7.5 högskolepoäng

  Kursens innehåll På kursen genomgås grundläggande översättningsteorier och -strategier samt dansk ortografi, grammatik och semantik utifrån ett dansk-svenskt översättningsperspektiv. Med utgångspu...

 • Översättning mellan spanska och svenska

  7.5 högskolepoäng

  Inom kursen tränas förmågan att tolka spanskspråkiga respektive svenska texter genom skriftlig översättning till korrekt svenska respektive spanska. Speciell vikt läggs vid kontrastivt intressanta ...