Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fristående kurser för kompetensutveckling

Möter du nya utmaningar och kompetenskrav på jobbet eller är du redo för en ny karriär? Vid Lunds universitet har du möjlighet att tillägna dig ny kunskap genom hela livet.

170 kurser

 • Appar, bilder och e-hjälpmedel inom vård, skola och omsorg

  7.5 högskolepoäng

  Kursen riktar sig till dig som arbetar inom LSS-verksamhet, (re)habilitering, psykiatri, äldreomsorg, skola, som assistent eller är anhörig och vill studera hur man använder, analyserar och utvärde...

 • Arabiska: Nybörjarkurs I

  15 högskolepoäng

  Kursen behandlar grundläggande skrift- och ljudlära i arabiska och ett grundläggande ordförråd. Genom en systematisk genomgång av grundläggande arabisk grammatik får du insikt i hur arabiskan, som ...

 • Artificiell intelligens

  7.5 högskolepoäng

  Kursen introducerar artificiell intelligens genom att fokusera på vissa av dess delområde, t.ex. resonemang, spelprogrammering, maskininlärning, eller naturligt språkbehandling.

 • Asienstudier: Kina idag - Politisk utveckling, samhällsfrågor och globalt inflytande

  7.5 högskolepoäng

  It analyses a number of key issues and challenges that characterise Chinese contemporary society, including. environmental issues, socioeconomic development, and issues related to regional dif...

 • Att leda förändring i komplexa och osäkra situationer

  2.5 högskolepoäng

  Företag och organisationer befinner sig i alltmer komplexa och svårtolkade situationer och är i sig komplexa system i utveckling. Det har konsekvenser för hur man framgångsrikt kan leda organisator...

 • Att organisera för komplexa uppgifter och i komplexa miljöer

  2.5 högskolepoäng

  Traditionella föreställningar om vilka principer man kan och bör följa för att styra och kontrollera företag och organisationer bygger på antaganden om relativt låg inre och yttre komplexitet och r...

 • Att se och förstå komplexitet och osäkerhet

  2.5 högskolepoäng

  Företag och organisationer befinner sig i alltmer komplexa och svårtolkade situationer som ofta beskrivs som föränderliga, oförutsägbara och mångtydiga. Det har konsekvenser för hur man beskriver o...

 • Att tänka och handla i komplexa och osäkra situationer

  2.5 högskolepoäng

  Individer, företag och organisationer befinner sig i alltmer komplexa och svårtolkade situationer som ofta beskrivs som föränderliga, oförutsägbara och mångtydiga. Det ställer krav på individers fö...

 • Att tänka och handla strategiskt i komplexa och osäkra situationer

  2.5 högskolepoäng

  Företag och organisationer befinner sig i alltmer komplexa och svårtolkade situationer som ofta beskrivs som föränderliga, oförutsägbara och mångtydiga. Det har konsekvenser för hur man förstår sin...

 • Barn- och ungdomskörmetodik

  7.5 högskolepoäng

  Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam som kyrkomusiker/musiklärare, studerar på kyrkomusikerutbildningen/musiklärarutbildningen men även till dig som verkar som barnkörledare i andra samma...

 • Barnkonventionen ur ett svenskt perspektiv

  15 högskolepoäng

  Kursen behandlar FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ur ett svenskt perspektiv. Barnkonventionen är en internationell överenskommelse som Sverige har varit bundna till sedan 1...

 • Bildgranskning inom pediatrisk radiografi

  7.5 högskolepoäng

  I kursen får du fördjupa dina kunskaper relaterat till: Den periradiografiska processen utifrån barnets ålder med fokus på undersökningsmetodik och patientsäkerhet. Administrering av läkemede...

 • Business Administration: Entrepreneurship

  7.5 högskolepoäng

  To be able to solve some of the challenges the world is facing, entrepreneurial skills are needed. With a course in entrepreneurship, you have the opportunity to develop knowledge and skills needed...

 • Business Administration: Global Strategic Marketing

  7.5 högskolepoäng

  This course provides an in-depth study of the nature and determinants of the behavior of organizations in relation to their marketing activities in a global environment. The purpose of this course ...

 • Business Administration: Innovation Management

  7.5 högskolepoäng

  Today’s businesses need to continuously develop their ways of organizing and leading, as well as understand how to manage innovation to secure the development and growth of the companies.   ...

 • CAD - datorstödd konstruktion

  7.5 högskolepoäng

  Kursen avser att belysa hur olika datorbaserade hjälpmedel kan användas under produktframtagning och skall ge färdighet i att använda ett parametriskt modellbaserat system för datorstödd konstrukti...

 • Cultural Perspectives on Health, Lifestyle and Medicine

  7.5 högskolepoäng

  The course is based on current research in ethnology, medical anthropology and cultural studies, including questions about the body, illness experiences, disability, ethics and the new health econo...

 • Danska: En introduktion

  7.5 högskolepoäng

  Du får lära dig om det nutida danska språket i tal och i skrift. Utifrån dina kunskaper i och om svenska studerar du det danska språksystemet (ordklasser, ordböjning, ordförråd, uttal)&nb...

 • Dateringsmetoder inom arkeologi och kulturarv

  3 högskolepoäng

  På den här kursen får du lära dig hur du kan tillämpa vetenskapliga dateringsmetoder inom arkeologi och kulturarvsforskning. Kursen ger dig en översikt över dateringsmetoder som ofta används i dess...

 • Den medvetne körsångaren - distanskurs i gehör och musiklära för körsångare

  7.5 högskolepoäng

  Kursen innehåller övning i notläsning, gehörets grundelement samt den allmänna musiklärans olika moment, anpassat för körsång. För att kunna tillgodogöra sig kursen på bästa sätt förutsätts kännedo...

 • Den medvetne körsångaren, distanskurs i notläsning och gehör för körsångare 2

  7.5 högskolepoäng

  Kursen innehåller övning i notläsning, gehörets grundelement samt den allmänna musiklärans olika moment, anpassat för körsång. Kursen är en fördjupning av MUHG17.  Undervisningen är orts...

 • Digital musikproduktion

  15 högskolepoäng

  Du arbetar även med deluppgifter samt egna projekt och dessa blir utgångspunkten för undervisningen. Projekten värderas löpande. För godkänt krävs även ditt aktiva deltagande i kursmoment...

 • Distanskurs i musiklära och gehör 1

  7.5 högskolepoäng

  För att kunna tillgodogöra sig kursen på bästa sätt förutsätts grundläggande notkunskaper. Undervisningen sker individuellt och är helt på distans, utan fysiska träffar. Lektioner och tent...

 • Distanskurs i satslära

  7.5 högskolepoäng

  Kursen äger rum på lärplattformen Canvas och består av 10 lektioner som går igenom moment som: ●      Funktionsharmonikens grunder och tillämpning i dur- och molltonart ●...

 • Economic History: Emerging Asia - Economic Transformation in East and South East Asia

  7.5 högskolepoäng

  The course explores and explains the historical processes of rapid industrialisation and socio-economic modernisation in Pacific Asia. First, fundamental factors and forces behind the rise of Asia...

 • Economic History: Financial Systems - Development and Crises

  7.5 högskolepoäng

  A long-term institutional, structural and comparative perspective is applied throughout the course. Starting with medieval financial and monetary arrangements we study changes of financial systems ...

 • Economic History: The Rising Giants - China and India Entering the Global Scene

  7.5 högskolepoäng

  This course gives you a much improved first hand understanding of the rise of Asia’s two giants – China and India. First, modernisation and industrialisation in socialist China is explored from th...

 • Ekonomisk historia: Avancerad analys av ekonomisk förändring

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar de stora debatterna i utvecklingsekonomi ur ett långsiktigt perspektiv. Ekonomer och ekonom-historiker är alltmer medvetna om att ekonomisk tillväxt är en komplex process som ofta ...

 • Ekonomisk historia: Den svenska modellens uppgång och fall

  7.5 högskolepoäng

  Under kursens gång kommer vi att behandla följande områden och frågeställningar: framväxten av "den svenska modellen" på arbetsmarknaden och dess nuvarande kris i en internationell jämförelse ...

 • Ekonomisk historia: Humankapital i ett historiskt perspektiv

  7.5 högskolepoäng

  This course explores a range of subjects concerning human capital, historically and comparatively. The focus is on human capital formation, broadly defined, and the role of education in the economy...

 • Ekonomisk historia: Institutioner, ekonomisk tillväxt och rättvisa

  7.5 högskolepoäng

  The content of the course is delimited of both teaching and literature. Historical evidence suggests that the quality and efficiency of a country’s institutions, such as law enforcement, property r...

 • Ekonomisk historia: Teknologisk och social utveckling - Historiska erfarenheter och framtida utmaningar

  7.5 högskolepoäng

  För att förstå den nutida och framtida utvecklingen krävs ett historiskt perspektiv. Denna kurs ger en översikt av kunskapens och den teknologiska förändringens ekonomiska historia med fokus på att...

 • Ekonomisk historia: Världens ekonomiska historia

  15 högskolepoäng

  Kursen ger en översikt över den ekonomiska utvecklingen i världen och lyfter särskilt fram betydelsen av befolkningsförändringar, teknologisk och institutionell utveckling för att förklara ekonomie...

 • En cirkulär byggindustri - Introduktion

  4 högskolepoäng

  Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljö- och klimatpåverkan. Ser vi på branschen ur ett europeiskt perspektiv, står byggsektorn för hälften av alla råvaror som utv...

 • Engelska: Grammatik och översättning

  7.5 högskolepoäng

  Du som har läst engelska i den svenska skolan har en bra grund, men universitetsstudier i engelska kan ta dig ytterligare steg på vägen. I denna kurs får du lära dig mer om skillnaderna mellan enge...

 • Engelska: Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande

  7.5 högskolepoäng

  Engelska är det viktigaste språket för kommunikation mellan människor med olika modersmål i vår del av världen. Detta gäller inte minst inom högre utbildning och forskning på olika nivåer. Engelska...

 • Ergonomi och rytmik för musiker

  7.5 högskolepoäng

  I kursens kombineras kroppsmedvetenhet och musikaliskt uttryck genom Rytmikpedagogiska principer liksom samspel mellan studenterna och reflektion. Kursen är en fristående kurs och riktar sig till s...

 • Feministiska perspektiv på omsorgsrelationer och familjepolitik

  10 högskolepoäng

  Course name: SOCB42, Feminist Perspectives of Caring Relations and Family Policies (Feministiska perspektiv på omsorgsrelationer och familjepolitik). Spring semester. Online course. Language of ins...

 • Forskningskoordinering inom klinisk forskning och läkemedelsprövning - del 2

  15 högskolepoäng

  Kursen innehåller två praktikperioder om vardera 4 veckor (på heltid). Syftet är att förbereda dig för ett framtida arbete med projektledning av kliniska studier och kliniska läkemedelsprövningar, ...

 • Företagsekonomi: Ledarskap och change management

  7.5 högskolepoäng

  This course aims to train, develop and mentally prepare the students to take active participation as leaders as well as co-workers in various organizations. This will entail the idea that organizat...

 • Företagsekonomi: Management och organisationsutveckling

  7.5 högskolepoäng

  This course seeks to develop analytical (problem-identifying) and decision-making (problem-solving) skills required to manage complex situations in today’s organizations, skills that are valuable i...

 • Företagsekonomi: Strategisk marknadsföring

  6 högskolepoäng

  Perspektiven som används i denna breddningskurs i marknadsföring är högaktuella i såväl teori som praktik och har ett strategiskt ledningsperspektiv där hela organisationens förutsättningar m...

 • Företagsekonomi: Strategisk organisering

  6 högskolepoäng

  Kursens övergripande mål är att bredda och fördjupa studenternas kunskaper inom organisationsteori samt att träna studenterna i avancerad problemlösning inom områden som byråkrati, hierarki, mak...

 • Företagsekonomi:Varumärken och varumärkesarbete i en dynamisk värld

  7.5 högskolepoäng

  Brands and branding have an extensive influence on, and entail large consequences for, today’s marketers, consumers and society as a whole.   This course provides knowledge of three major pe...

 • GIS: Geografiska informationssystem - introduktion 1

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger en bred teoretisk grund till vidare arbete med digitala geografiska data. Förståelse för representation och analys av rumsliga element poängteras. Kursen belyser också generella geografi...

 • GIS: Geografiska informationssystem - introduktion 2

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger en bred teoretisk grund till vidare arbete med digitala geografiska data. Förståelse för representation och analys av rumsliga element poängteras. Kursen belyser också generella geografi...

 • Grafisk design

  7.5 högskolepoäng

  Kursen syftar till att utveckla färdigheter inom grafisk design (med relevant mjukvara) och bildkonst, genom analys och produktion av kvalitativa grafiska designverk, dvs typografi, produktförpackn...

 • Grundkurs i medicinsk rätt

  15 högskolepoäng

  Kursen riktar sig till dig som vill tillägna dig kunskaper i svensk hälso- och sjukvårdsrätt. Den kan läsas helt fristående eller kombineras med kurs INFA44 ("E-health") eller studeras som kompleme...

 • Grundkurs i programmering

  7.5 högskolepoäng

  Målet med kursen är att ge studenter en introduktion till programmering, särskilt som ett sätt att lösa problem från olika tillämpningsområden. Fokus ligger på programmeringsfärdighet med problemlö...

 • Handelsrätt: Internetbaserad kurs i beskattningsrätt I

  15 högskolepoäng

  Kursen förmedlar grundläggande kunskap om det skatterättsliga regelsystemet med särskilt fokus på villkoren för företag och företagande. Studierna inleds med en översikt av det svenska skattesystem...

 • Handledning av studenter i VFU - handledningssamtalets betydelse för lärande och professionell utveckling

  3 högskolepoäng

  Innehållet är utformat för att möta behov hos, och vara relevant för aktiva eller blivande handledare vid utbildningsprogram på Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Under kursen behandlas rel...

 • Humantoxikologi: Från exponering till sjukdom

  7.5 högskolepoäng

  The aim of the course is to provide an overview of human toxicology that links exposure to toxic substances in the environment to diseases. The concept of toxicology will be introduced by describin...

 • Hållbart musicerande

  7.5 högskolepoäng

  Kursen vänder sig till dig som önskar integrera självreflektion och tekniker för att bemöta påfrestningar i ditt musicerande. Interdisciplinära metoder och reflekterande perspektiv kombineras för a...

 • Informatik: Artificiell intelligens i verksamheter - koncept, tillämpningar och utmaningar

  7.5 högskolepoäng

  Throughout the course, you will explore real case studies and learn to identify opportunities for AI implementation in different organisational contexts. The course will include an understanding o...

 • Informatik: Business Decision Management

  7.5 högskolepoäng

  Business Decision Management (BDM) instead deals with transparent and human readable rules based decision logic as decision tables and expressions, used to manage and automate operational and repea...

 • Informatik: Strategi och styrning av informationssystem

  7.5 högskolepoäng

  The aim of the course is that the student, upon course completion, has an understanding of processes, methodologies, techniques and tools for ensuring operational efficiency and effectiveness in IS...

 • Informatik: Säkerhet i informationssystem

  7.5 högskolepoäng

  Information system security contains areas such as communications security, data security and networking security. Other areas are software systems dependability, availability, and performance. It ...

 • Informatik: Verksamhet och artificiell intelligens

  7.5 högskolepoäng

  Most of today’s managerial work requires knowledge and toolsets to manage business to be supported by and automated through Artificial Intelligence (AI). Moreover, to get real business value from A...

 • Information Systems: Designing Digitalisation Online

  7.5 högskolepoäng

  Digitalisation, however, has different meanings for different stakeholders in any given organisation and it may span from automation to transformation of core processes. Digitalisation have the pow...

 • Information Systems: Designing Digitalisation

  7.5 högskolepoäng

  Digitalisation, however, has different meanings for different stakeholders in any given organisation and it may span from automation to transformation of core processes. Digitalisation have the pow...

 • Internetbaserad juridisk introduktionskurs

  15 högskolepoäng

  Allmänt om kursen Kursen ger kunskap om hur den svenska rättsordningen är uppbyggd och du får stifta bekantskap med grundläggande regler och begrepp inom de viktigaste rättsområdena. Du får också ...

 • Introduktion till kognitiv neurovetenskap

  4.5 högskolepoäng

  I Introduktion till kognitiv neurovetenskap får du lära dig mer om dessa processer samt andra komplexa fenomen såsom medvetande, hjärnans struktur och hur vi förändras i takt med att vi blir ä...

 • Journalism: Fact-checking and Storytelling

  2 högskolepoäng

  This course provides you with the knowledge and skills to report and inform about complex topics and matters in a responsible and trustworthy way. You will be introduced to journalistic methods for...

 • Journalistiska intervjuer

  2 högskolepoäng

  Ingen intervjusituation är den andra lik. Några gånger är det bråttom, andra finns det gott om tid. Vissa personer pratar snabbt, andra är mer eftertänksamma. I denna kurs får du inblick i den jour...

 • Juridik för lärare på gymnasiet, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet II

  90 högskolepoäng

  Kursen, som ges på distans, ger dig som har en behörighetsgivande gymnasielärarexamen en unik möjlighet att även bli behörig att undervisa i juridik. Det enda som krävs är att du har en pågåen...

 • Juridik: Affärsjuridik

  15 högskolepoäng

  Allmänt om kursen Kursen vänder sig till dig som är intresserade av att skaffa grundläggande kunskaper i affärsjuridik. Kursen behandlar den juridik som kan vara av betydelse ur ett affärsjuridisk...

 • Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess

  15 högskolepoäng

  Allmänt om kursen Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en grundkurs inom ämnesområdet förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt handlar om förhållningsreglerna för den allmänna förva...

 • Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt

  15 högskolepoäng

  Allmänt om kursen Kursen är en grundkurs inom ämnesområdet arbetsrätt. Kursen behandlar alla grundläggande delar av arbetsrätten, från kollektivavtal till avsked och allt däremellan. Kursen ges s...

 • Juridik: Nätburen kurs i bostads- och hyresrättsjuridik

  15 högskolepoäng

  Kursen skall ge följande kunskaper Hyresrätt: Hyressättning, rätt till reparation och underhåll, besittningsskydd, överlåtelserättigheter samt rätten att hyra ut i andra hand. Lokalhyra: Grundläg...

 • Klimakteriet, menopaus och kvinnors hälsa

  7.5 högskolepoäng

  Den här kursen är för dig som möter kvinnor i klimakteriet i din professionella vardag, eller för dig som allmänt vill fördjupa din kunskap. Du arbetar kanske redan som barnmorska, fysioterapeut,&n...

 • Kognitionsvetenskap: Kognition, interaktion och design

  7.5 högskolepoäng

  Kursen orienterar i det teoretiska ramverk som ligger bakom de flesta tillvägagångssätt och skolor inom bland annat interaktionsdesign. På föreläsningarna tar vi upp olika sätt att förstå  int...

 • Kulturskolan som idé och praktik 2

  4.5 högskolepoäng

  Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om kulturskolans pedagogik. Policyprocesser, elevrekrytering, kollegialt lärande, dokumentation och portföljmetoder.  Vidare behandlas modeller f...

 • Ledarskap i komplexa och osäkra situationer

  2.5 högskolepoäng

  Företag och organisationer befinner sig i alltmer komplexa och svårtolkade situationer som ofta beskrivs som föränderliga, oförutsägbara och mångtydiga. Det har konsekvenser för behov av och former...

 • Live-elektronisk musik

  7.5 högskolepoäng

  I kursen jobbar vi huvudsakligen med programmet Ableton Live. I kursen får du också arbeta med att utveckla din musik och fördjupa både ditt tekniska kunnande och ditt personliga uttryck. Vi g...

 • Ljus, rum och hälsa: Att stödja äldre

  2 högskolepoäng

  I kursen Ljus, rum och hälsa: Att stödja äldre får du lära dig hur ljus påverkar hälsan och praktiskt träna på hur du som yrkesverksam kan underlätta för äldre att ändra sina rutiner och stötta der...

 • Lustfyllt och konstnärligt skapande för barn och unga med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter, steg II

  7.5 högskolepoäng

  Inriktning mot barn/unga/vuxna med intelekturella/kognitiva funktionsvarianter. Kursen ges i samverkan mellan Musikhögskolan i Malmö och Kulturscentrum Skåne som är ett regionalt centrum för utbild...

 • Mediehistoria: Makt och mediesystem

  7.5 högskolepoäng

  Genom att jämföra olika kulturer och länder historiskt, undersöker vi maktdimensioner i skilda mediesystem. Perspektiv som klass, kön och etnicitet/”ras” samt de teoretiska begreppen medialisering,...

 • Mediehistoria: Sociala medier i historiskt perspektiv

  7.5 högskolepoäng

  Vi tittar närmare på en rad olika typer av deltagande medier från 1700-talets medborgerliga tidningar, via engagemanget av publiken i 1800-talets stora utställningar och 1900-talets informationskam...

 • Metoder för användarmedverkan i designprocesser

  7.5 högskolepoäng

  Det finns en kraft i design som kan öppna upp möjligheter att bidra till ny design av ny teknik och till samhällsutvecklingen i stort. Att skapa förutsättningar för människor att delta i designproc...

 • Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs

  7.5 högskolepoäng

  Projektkurs för studenter som vill fördjupa sig inom ett specifikt ämne inom miljö- och/eller energiområdet, kopplat till kursens tema som varierar från år till år. Projektet genomförs individuellt...

 • Miljökonsekvensbeskrivning

  7.5 högskolepoäng

  Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är ett viktigt instrument för att bedöma tänkbara effekter på miljö, hälsa och samhälle av en verksamhet. Det används både i planeringsarbetet och i samband med til...

 • Minne och identitet i ukrainsk litteratur, film och dramatik

  15 högskolepoäng

  I kursen ges grundläggande kunskaper om den ukrainska litteraturen, filmen och dramatiken efter 1991 med särskilt fokus på minne och identitet. Tolkningarna av de litterära verken, filmerna och tea...

 • Modersmålsundervisning och studiehandledning

  60 högskolepoäng

  Utbildningen ges på distans med stöd av den nätbaserad lärplattformen Canvas och videokonferensverktyget Zoom. Kursen startar varje termin på halvtid och på höstterminen på heltid.  Alla som ...

 • Multimediateknik för musiker

  15 högskolepoäng

  Kursen innehåller arbete med ljud och rörlig bild gällande inspelning, redigering, mixning samt konstnärlig färdighet och förmåga i hantering av multimedia. Kursen ges på halvfart under en termin. ...

 • Muntlig danska

  7.5 högskolepoäng

  I den här kursen får du möjlighet att utveckla din muntliga färdighet i danska. Utifrån kunskaperna om danska språket från introduktionskursen i danska arbetar vi vidare med både pra...

 • Människan i extrema miljöer

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger aktuell kunskap om påverkan på människan av den yttre miljön med avseende på framför allt värme och kyla, kallt vatten och dykning, lufttrycksförhållanden, syrefattiga miljöer samt metod...

 • Nationalekonomi: Arbetsmarknadsekonomi

  7.5 högskolepoäng

  Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper om centrala arbetsmarknadsekonomiska teorier och analysmetoder samt om hur dessa kan användas för att analysera aktuella arbetsmarknadsfrå...

 • Nationalekonomi: Avancerad arbetsmarknadsekonomi

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar och diskuterar aktuella forskningsrön inom arbetsmarknadsekonomi med tonvikt på empiriska tillämpningar. Kursen inleds med att diskutera teorier om utbud och efterfrågan på ar...

 • Nationalekonomi: Avancerad handelsteori

  7.5 högskolepoäng

  Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i och tillämpning av handelsteori på aktuella frågeställningar. Kursen använder avancerade metoder som gör studenten kvalificerad till självständiga...

 • Nationalekonomi: Ekonometri

  7.5 högskolepoäng

  Kursen inleds med att ge en introduktion till deskriptiv statistik, sannolikhetslära och inferens. I övrigt behandlar kursen problem med att etablera och kvantifiera samband mellan olika ekonomiska...

 • Nationalekonomi: Ekonomisk tillväxt, avancerad kurs

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar främst frågor som rör ekonomisk tillväxt med hjälp av avancerade dynamiska makroekonomiska modeller med beslutsfattare som optimerar över tiden. I tillväxtteorin behandlas dy...

 • Nationalekonomi: Ekonomisk tillväxt

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar teori och empiri om långsiktig ekonomisk tillväxt, d.v.s. orsakerna till ökningen av real BNP per capita i ett längre tidsperspektiv. Syftet är att öka inblicken i och förståelsen ...

 • Nationalekonomi: Finansiell ekonomi - nivå 1

  5 högskolepoäng

  Kursen syftar till att ge en allmän introduktion till ämnet finansiell ekonomi samt att lägga grunden till eventuella djupare studier inom finansiell ekonomi. Ett viktigt element i kursen är att sk...

 • Nationalekonomi: Hantering av finansiell risk

  7.5 högskolepoäng

  Kursens målsättning är att ge studenterna en förståelse för och praktisk kunskap om fundamentala metoder inom finansiell riskhantering. I kursen behandlas huvudsakligen två delområden: att kvantifi...

 • Nationalekonomi: Industriell organisation

  7.5 högskolepoäng

  Kursen innehåller en genomgång av de teoretiska verktyg och modeller som används för att analysera frågeställningar om hur företag agerar på marknader gentemot konsumenter och andra företag. I mång...

 • Nationalekonomi: Inflation, ränta och arbetslöshet

  3 högskolepoäng

  Kursen börjar med en kort genomgång av några viktiga händelser i den svenska och internationella makroekonomiska utvecklingen och av makroekonomisk vetenskapshistoria. Här tittar vi också på centra...

 • Nationalekonomi: Internationell ekonomi

  5 högskolepoäng

  Delkursen i internationell ekonomi har en betoning på de internationella handelsrelationerna och ekonomisk integration. Delkursen inleds med en genomgång av teorier för internationell handel, analy...

 • Nationalekonomi: Makroekonomisk analys

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger en fördjupad översikt av makroekonomisk teori. Den fördjupar grundkursens innehåll genom mer ingående analys och högre formell nivå. Genom Excel-övningar får studenten arbeta med tillämp...

 • Nationalekonomi: Makroekonomisk teori och ekonomisk politik

  9 högskolepoäng

  Makroekonomi studerar sambanden i ekonomin som helhet. Delkursen inleds med en genomgång av grundläggande makroekonomiska begrepp som nationalinkomst, konsumtion, investeringar, sparande, export oc...

 • Nationalekonomi: Marknaden - priser, konsumenter och företag

  3 högskolepoäng

  Kursen börjar med en kort introduktion till centrala frågeställningar inom nationalekonomin, dess delområden och historia. Prisbildning förstås genom en modell med utbud och efterfrågan som sedan t...

 • Nationalekonomi: Matematiska metoder för nationalekonomi

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar grundläggande matematiska metoder för vidare studier i och praktiskt arbete inom nationalekonomi. Dessa verktyg är nödvändiga för att formulera, analysera samt förstå ekonomiska mo...

 • Nationalekonomi: Mikroekonomi - strategisk interaktion

  7.5 högskolepoäng

  Kursens första del behandlar teorin för icke-kooperativa spel och dess ekonomiska tillämpning. Fokus ligger på statiska och dynamiska spel med fullständig information men även enklare spel med oful...

 • Nationalekonomi: Mikroekonomisk analys

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar i huvudsak ekonomiskt beslutsfattande beträffande konsumtion och produktion. Kursen inleds med en genomgång av de underliggande principer som styr individens optimala konsumtionsbe...

 • Nationalekonomi: Mikroekonomisk teori med tillämpningar

  11 högskolepoäng

  Kursen börjar med en kort introduktion till centrala frågeställningar inom nationalekonomin. Därefter följer en presentation av de institutioner som är nödvändiga för en marknadsekonomi. Prisbildni...

 • Nationalekonomi: Räntebärande tillgångar

  7.5 högskolepoäng

  Kursen är indelad i tre avsnitt och inleds med en genomgång av den svenska penningmarknaden. I det första avsnittet behandlas både de instrument som förekommer på marknaden samt marknadens funktion...

 • Nationalekonomi: Tidsserieanalys

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger en introduktion till grundläggande begrepp inom tidsserieanalys. Inom ramen för kursen diskuteras vidare univariata tids­serier, där ARMA-/ARIMA- och ARCH-/GARCH-modeller utgör basen sam...

 • Nationalekonomi: Tillämpad mikroekonometri

  7.5 högskolepoäng

  Kursen behandlar moderna ekonometriska verktyg och empiriska strategier som används av ekonomer och demografer för analys av tvärsnitts- och paneldata. Kursen lär ut den ekonometriska teori som lig...

 • Nationalekonomi: Utvecklingsekonomi

  7.5 högskolepoäng

  Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om de mindre utvecklade ländernas problem och orsaken till dessa. Såväl inhemska som internationella faktorer uppmärksammas. Kursen inleds med u...

 • Neurovetenskap för framtidens ledare

  7.5 högskolepoäng

  After taking this course you will: Gain an understanding of the structure and functions of the brain. Learn about the principles of nerve cell structure and communication. Acquire knowledge...

 • Offentligt ledarskap

  15 högskolepoäng

  Kursen vänder sig särskilt till dem som har några års erfarenhet av arbete i eller i anknytning till offentlig verksamhet. Kursen kan också vara lämplig för dem som befinner sig i slutet av sin gru...

 • Ojämlikhet i hälsa - orsaker och kvantifieringsmetoder

  7.5 högskolepoäng

  The course provides an introduction to the measurement and causes of inequality in health. The course aims to go beyond a purely descriptive understanding of inequality and health and also aims to ...

 • Patent och annan immaterialrätt

  7.5 högskolepoäng

  Kursmålet är att ge kunskap om hur företag kommersialiserar patent och andra immateriella rättigheter (Intellectual Property Rights) och att därvid arbeta med vetskap om att företaget kan hamna i e...

 • Peace and Conflict Studies: War and Peace in the Israeli-Palestinian Conflict

  7.5 högskolepoäng

  The course will introduce and elaborate on various theoretical perspectives of war and peace in the Israeli-Palestinian conflict. Central issues to be discussed and compared over time are (1) the c...

 • Praktisk instrumentkännedom: Kompinstrument

  3.5 högskolepoäng

  Undervisningen sker i grupp och är förlagd på Musikhögskolan i Malmö. Kursen kan läsas fristående eller som en del av kulturskolepedagogutbildningen. Kursansvarig: Per Holmberg, per.holmberg@mh...

 • Programmering i Python: grundläggande och förberedande kurs

  5 högskolepoäng

  Master the basics of the Python programming language with this foundational course. Python is quickly becoming the language of choice in modern programming, particularly for use with AI & Machi...

 • Programmeringsteknik - fördjupningskurs

  7.5 högskolepoäng

  Kursens syfte är att du ska fördjupa dina kunskaper om programmering och objektorienterade begrepp. Du kommer också att lära dig ett urval av algoritmer och datastrukturer. Kursen skal också g...

 • Projektledning och projektmetodik

  15 högskolepoäng

  Kursen behandlar centrala frågor i projektledning och projektmetodik för ledning, planering och styrning av projekt. Kunskapsområden: Integration, omfattning, styrning av tid och kostnader, persone...

 • Psykologi: Att leda och följa i förändring

  7.5 högskolepoäng

  Syftet med kursen är att du skall utveckla dina teoretiska kunskaper och din förmåga att arbeta i ett organisatoriskt sammanhang genom att:  utveckla din rollförståelse och rolltagande, ...

 • Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar

  15 högskolepoäng

  Kursen vänder sig till dig som är intresserad av hur stress påverkar vår förmåga att agera i olika personliga eller yrkesrelaterade sammanhang.  Situationsberoende stress, där arbete ska utfö...

 • Psykologi: Genuspsykologi

  15 högskolepoäng

  Kursen tar upp psykologins syn på centrala begrepp som kön, genus, könsidentitet, intersektionalitet och könsbinaritet. Den går igenom den moderna psykologiska forskningen inom olika områden som kö...

 • Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande

  15 högskolepoäng

  Kursen introducerar dig till den sorts socialpsykologi som är relevant för marknadsföring, övertalning, inflytande och opinionsbildning. Fokus ligger på Robert Cialdini’s bok "Influence; the scien...

 • Psykologi: Rättspsykologi

  15 högskolepoäng

  Kursen vänder sig till dig som har behov av god förståelse i rättspsykologi i samband med brott och olika delar av den rättsliga processen så som utredningsarbete, domstolsförhandlingar samt hjälp ...

 • Psykologi: Samtals- och intervjuteknik

  15 högskolepoäng

  I denna kurs tillägnar du dig grundläggande kunskaper om samtals- och intervjuteknik. Du kommer bl.a. att få lära dig om olika typer av samtal, vad samtalsverktyg och ett aktivt lyssnande innebär, ...

 • Reglerteknik, allmän kurs

  7.5 högskolepoäng

  Reglerteknik kallas ibland för "den dolda tekniken", eftersom den finns överallt omkring oss utan vi tänker på det. Reglerteknik handlar om att få dynamiska system att automatiskt uppföra sig på ön...

 • Retorik: Praktisk retorik

  15 högskolepoäng

  Praktisk retorik är en kurs som inte enbart riktar sig till traditionella studenter utan även kan ses som en fortbildningskurs för dig som redan är ute i yrkeslivet och vill utvecklas som...

 • Rytmik i förskola och skola

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger kunskap om hur rytmikpedagogik kan användas för att stödja barnen i deras personliga, sociala och musikaliska utveckling. Kursen innehåller rytmikteori, rytmikmetodik för barn 0–12 ...

 • Rytmik som tvärkonstnärligt arbetssätt

  7.5 högskolepoäng

  Kursen är på distans och har inga fysiska träffar, undervisning sker delvis på fasta tider (onsdag em/kväll) för onlineföresläsningar och gruppreflektioner. Kursens tyngdpunkt ligger på att dra slu...

 • Rytmikfördjupning 1

  7.5 högskolepoäng

  Kursen innehåller improvisation, komposition, scenisk gestaltning, ämnesmetodik, dans, metrik och gehör ur ett Rytmikpedagogiskt perspektiv. Kursen innehåller improvisation, komposition, scenisk g...

 • Skriftlig danska

  7.5 högskolepoäng

  I den här kursen får du möjlighet att öva upp din förmåga att skriva förståelig, sammanhängande och korrekt danska. Du får också lära dig om olika textgenrer och skrivteorier och du får fördju...

 • Skriftlig färdighet för yrkesverksamma och studerande med utländsk bakgrund

  7.5 högskolepoäng

  Kursens innehåll I kursen Skriftlig färdighet för yrkesverksamma och studerande får du arbeta med att utveckla din förmåga att skriva korrekta, kvalificerade och välformulerade texter på...

 • Smart tillverkning

  5 högskolepoäng

  Kursen är till för dig som vill lära dig de grundläggande och viktigaste aspekterna av AI-implementering i tillverkningsprocesser, från bearbetningsoperationer till produktionskvalitetskontroll och...

 • Socialt arbete: Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

  10 högskolepoäng

  Kursen bygger på ett flerdisciplinärt synsätt och utgår från såväl medicinsk och som samhälls- och beteendevetenskaplig kunskap om opioidberoende och LARO. Brukarperspektiv tas upp löpande under ku...

 • Socialt arbete: Professionella bedömningar - Teori och praktik

  5 högskolepoäng

  Vilka olika slags bedömningar gör du i ditt arbete? Vilka olika kunskaper använder du i dina bedömningar? Hur relaterar dina bedömningar till ditt handlingsutrymme? Hur kan du på ett ansvarsfullt s...

 • Socialt arbete: Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller

  7.5 högskolepoäng

  Krav på kvalitet, effektivitet och transparens gör att utvärderingar blir allt viktigare inom flera sektorer. Kursen vänder sig till dig med minst kandidatexamen i socialt arbete eller motsvar...

 • Sociologi: Organisation och samhälle - Arbetsliv i förändring

  15 högskolepoäng

  PSO03, Kurspaket: Sociologi: Organisation och samhälle - Arbetsliv i förändring. Ges hösttermin. Distanskurs. Halvfart. 15hp. Detta kurspaket räknas som en "temakurs" och innehåller kurserna: ...

 • Språkkonsult: Språkpsykologi med fokus på förståelse och läsbarhet

  7.5 högskolepoäng

  Målet med kursen är att studenterna ska tillägna sig grundläggande kunskap om språkpsykologiska metoder och begrepp och fördjupa sig i de kognitiva processerna bakom språkproduktion och språkförstå...

 • Statistik: Affärsanalys

  7.5 högskolepoäng

  Affärsanalys (”business analytics”) syftar på vår förmåga att samla in och använda data för att generera insikter om faktabaserat beslutsfattande. Kursen är avsedd för dig med grundläggande kunskap...

 • Statistik: Analys av textdata

  7.5 högskolepoäng

  Kursen ger en introduktion till statistisk analys av text. Du kommer att studera både metoder som bygger på både klassiska statistiska ansatser (inklusive Bayesianska modeller) och moderna ansatser...

 • Statistik: Deep learning och metoder för artificiell intelligens

  7.5 högskolepoäng

  Grunderna för maskininlärning samt de matematiska och beräkningsmässiga förkunskaperna för deep learning. Feed-forward artificiella neuronnät, convolutional artificiella neuronnät och de återk...

 • Statistik: Programmering för statistiker

  7.5 högskolepoäng

  I den här kursen får du lära dig att programmera från grunden. Du kommer dels att få lära dig allmänna principer inom programmering som olika datatyper, programflödesstyrning (t.ex. loopar och vill...

 • Statistik: Regressionsanalys

  7.5 högskolepoäng

  Under kursen studeras enkel linjär och multipel regression. Du kommer att lära dig hur modellerna skattas, vilka egenskaper skattningarna har och hur man kan dra slutsatser utifrån skattningarna. S...

 • Statistik: Statistisk teori

  7.5 högskolepoäng

  Under kursen kommer du att studera statistikens tre grundläggande delar: Sannolikhetsteori Skattningsteori Testteori Genom hela kursen kommer begreppet fördelning att vara centralt. I sa...

 • Statistik: Statistiska metoder för marketing science

  7.5 högskolepoäng

  Den här kursen är tänkt för dig som är yrkesverksam inom marknadsföring och vill lära dig mer om statistiska metoder inom marknadsundersökningar. Den kan också läsas som ett komplement till magiste...

 • Statistik: Stickprovsteori

  7.5 högskolepoäng

  Du kommer att studera bl.a. obundet, stratifierat och systematiskt urval, grupp- och flerstegsurval samt kvot- och regressionsskattning. Vidare kommer du att få lära dig metoder för att skatta hur ...

 • Statistik: Visualisering av data

  4 högskolepoäng

  På kursen kommer du att få lära dig teorin Grammar of Graphics för hur diagram och visualiseringar är uppbyggda. Du kommer också att få lära dig att själv skapa visualiseringar med hjälp av program...

 • Statsvetenskap: Politikens organisering och genomförande

  7.5 högskolepoäng

  I kursen analyseras politikens organisering och genomförande av politiska beslut i ett samspel mellan politik, förvaltning, marknad och medborgare. Lagstiftningsprocessen presenteras och problemati...

 • Statsvetenskap: Politiska system

  7.5 högskolepoäng

  Kursen introducerar och tillämpar grundläggande begrepp och teorier inom området svensk och jämförande politik, dvs. studiet av olika länders politiska system och deras funktionssätt.  Likhete...

 • Strategisk kommunikation: Kommunikation och ledarskap i förändringsprocesser

  15 högskolepoäng

  The course consists of lectures led by researchers and practitioners in combination with applied exercises. To begin with, the lectures treat fundamental perspectives, theories and concepts related...

 • Strategisk kommunikation: Kriskommunikation i organisationer och samhällen

  15 högskolepoäng

  The aim of this course is to develop the student’s strategic skills in mitigating issues and managing crises that organizations encounter. This course places crisis communication in organizational,...

 • Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Fonetik och uttal II

  7.5 högskolepoäng

  Du som redan har läst den första kursen i Fonetik och uttal kan nu fördjupa dina kunskaper om den moderna svenskans fonetiska och fonologiska egenskaper, på segmentell såväl som prosodisk nivå....

 • Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Fonetik och uttal

  7.5 högskolepoäng

  I kursen får du möjlighet att utveckla din muntliga färdighet på svenska både vad gäller uttal och språkmelodi. Du kommer dels att studera svensk fonetik och fonologi, dels arbeta med pra...

 • Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Ordförråd och muntlig språkfärdighet

  7.5 högskolepoäng

  I den här kursen får du arbeta med att aktivt utöka ditt ordförråd och förbättra din förmåga att anpassa svenskan till olika kommunikationssituationer. Under kursen studerar du därför ett...

 • Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Praktisk svensk grammatik

  7.5 högskolepoäng

  I kursen behandlas svensk grammatik, såväl morfologi som syntax. Du studerar det dels teoretiskt och kontrastivt (dvs. som en jämförelse mellan svenska och andra språk), dels pr...

 • Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), 1-30 hp. Ingår i Lärarlyftet II

  30 högskolepoäng

  På uppdrag av Skolverket ger vi en kurs i svenska som andraspråk inom Lärarlyftet. Den vänder sig till dig som är yrkesverksam lärare och vill bli behörig att undervisa i svenska för inva...

 • Svenska som andraspråk för ämneslärare. Ingår i Lärarlyftet

  90 högskolepoäng

  På uppdrag av Skolverket ger Lunds universitet en kurs i Svenska som andraspråk (sva) inom Lärarlyftet. Den vänder sig till dig som är yrkesverksam lärare och vill bli behörig att undervisa i ämnet...

 • Svenska: Akademiskt skrivande

  7.5 högskolepoäng

  Kursen vänder sig till dig som vill förbättra din förmåga att skriva akademisk svenska, t.ex. som förberedelse för ett större uppsats- eller examensarbete. I kursen ingår: litteratursökning, ...

 • Svenska: Tala, skriva, övertyga

  7.5 högskolepoäng

  Kursen Tala, skriva, övertyga ger dig teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i svenska och gör dig medveten om genrekrav inom yrkesliv och högre studier. I kursen går vi igen...

 • Swedish Politics - Past and Present

  7.5 högskolepoäng

  The course provides an introduction to Swedish politics. The political system in general, the constitution, the government and the political parties are discussed in a historical as well as in a co...

 • Sångworkshop - masterclass med Estill-metoden

  7.5 högskolepoäng

  Du får tillfälle att utveckla ditt tekniska/musikaliska lyssnande både till olika artister och kurskamrater på lektionerna. Du får lära dig att identifiera problem, orsak och åtgärd vad g...

 • Teknikhistoria

  4.5 högskolepoäng

  Syftet med kursen är att genom historiska exempel från teknik, samhällsvetenskap och naturvetenskap, ge en insikt om och förståelse för möjligheterna och begränsningarna i dagens och morgondagens t...

 • The Fashion Market: Fashion Communication and Sustainability

  5 högskolepoäng

  Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig kunskap om och förståelse för modekommunikation, mer specifikt modekommunikation i relation till hållbarhet och strategier för hållbara och cirkulära...

 • The Fashion Market: Innovation and Fashion Forecasting

  5 högskolepoäng

  Kursen ger dig kunskap om hur trendanalys kan förstås, samt hur innovation skapar nya förutsättningar för hur trendanalys kan göras. Med innovation avses här hur nya digitala verktyg kan användas i...

 • Tros- och livsåskådningsvetenskap: Etik, identitet och lärande

  7.5 högskolepoäng

  I kursen analyserar och diskuterar du etiska problem och synsätt samt frågor om identitet. Ämnesdidaktik är integrerad i alla delmoment med reflexion, diskussion och övningar som handlar om lärar- ...

 • Utvidgad juridisk introduktionskurs

  15 högskolepoäng

  Kursen ger dig praktiskt användbara kunskaper inom de flesta juridiska områden som du kan komma i kontakt med som privatperson. Det kan vara allt från vad som gäller om du blir uppsagd från jobbet ...

 • Ämnesdidaktik 2: Konst

  3 högskolepoäng

  Kursen ger kunskaper om modeller och strategier för planering av undervisning inom konst och kursdeltagarna planerar och genomför egna lektionsmoment och övningar. Didaktiska diskussioner förs...

 • Ämnesdidaktik 2: Scenkonst

  3 högskolepoäng

  Kursen syftar till att studenterna ska utveckla ett ämnedidaktiskt förhållningssätt som kan pröva, urskilja, utmana och bearbeta deltagarnas berättelser i fiktionella rum, i scenkonstnärliga former...

 • Översättning från danska till svenska

  7.5 högskolepoäng

  På kursen genomgås grundläggande översättningsteorier och -strategier samt dansk ortografi, grammatik och semantik utifrån ett dansk-svenskt översättningsperspektiv. Med utgångspunkt i textanalytis...