Utbytesstudier

Att åka utomlands som utbytesstudent innebär att du studerar vid något av Lunds universitets partneruniversitet under en termin eller ett år av din utbildning, Ett partneruniversitet är ett universitet som vi här i Lund har ett samarbets- och utbytesavtal med.

Du ansöker till utbytesstudier vid den fakultet där du studerar: 

Utbytesstudier vid University of Cailifornia kan sökas av studenter vid samtliga fakulteter. För detta gör du en separat ansökan.

Information om ansökan till University of California

Ansökningsperiod

Ansökningsperioder för utbytesplatser kan skilja sig åt fakulteterna emellan. Sök efter aktuella datum på fakultetens webbplats.

Allmänna behörighetskrav

För att du ska vara behörig att söka utbytesstudier via Lunds universitet krävs att du:

  • vid ansökningstillfället har avklarat minst 30 högskolepoäng.
  • kan uppvisa en studieplan innehållande kurser motsvarande heltidsstudier som är tillgodoräkningsbara inom en examen vid Lunds universitet. Sommarkurser behöver inte nödvändigtvis kunna tillgodoräknas.
  • är en aktiv student, registrerad för heltidsstudier vid Lunds universitet vid ansökningstillfället eller har beviljats studieuppehåll från program vid Lunds universitet.
  • har erforderliga språkkunskaper i aktuellt undervisningsspråk.

Fakultetsspecifika behörighetskrav

De fakultetsspecifika behörighetskraven hittar du på respektive fakultets hemsida.