Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbytesstudier

Att åka utomlands som utbytesstudent innebär att du studerar vid något av Lunds universitets partneruniversitet, som finns över hela världen, under delar av din utbildning.

Om utbytesstudier

Som utbytesstudent vid Lunds universitet får du studera vid ett av våra 670 partneruniversitet runt om i världen. Du betalar ingen studieavgift, och du har möjlighet att ta med dig ditt studiemedel.

Du ansöker om utbytesstudier minst ett halvår, upp till ett år, före själva utbytet.

Partneruniversitet du söker till via din fakultet

Du ansöker till utbytesstudier vid den fakultet där du studerar.

Ansökningsperioder för utbytesstudier kan skilja sig åt vid olika fakulteter. Gemensamt är att sista ansökningsdag under hösten är den 15 november. Ansökningsperioder under våren är mellan januari och mars.

Sök efter aktuella datum på din fakultets webbplats:

University of California

University of California har en central ansökningsprocess, med egna ansökningsperioder:

Information om ansökan till University of California

 


Allmänna behörighetskrav

Du ska vid ansökningstillfället

  • ha tagit minst 30 högskolepoäng på grundnivå vid Lunds universitet
  • vara aktiv student, registrerad för heltidsstudier vid Lunds universitet (eller har beviljats studieuppehåll från program vid Lunds universitet)
  • kunna uppvisa en studieplan som innehåller kurser motsvarande heltidsstudier och som kan tillgodoräknas inom en examen vid Lunds universitet
  • ha de språkkunskaper som krävs i aktuellt undervisningsspråk

Se filmklippet nedan för mer information om de allmänna behörighetskraven:

Skapa din utbytesansökan: Generella behörighetskrav (2:39 min) – youtube.com
 

Fakultetsspecifika behörighetskrav

De fakultetsspecifika behörighetskraven hittar du på respektive fakultets webbplats:

Specifika behörighetskrav University of California

Se Behörighet och villkor på sidan om utbytesstudier vid University of California


Partneruniversitet du söker till via din fakultet

För att hitta vilka universitet du kan söka till, se information på din fakultets webbplats:


University of California

Utbytesstudier vid University of California kan sökas av studenter vid samtliga fakulteter.

Se vilka campus du kan söka till:

University of California


Studiemedel och studieavgifter

Om du blir nominerad för utbytesstudier får du studera vid ett av våra partneruniversitet

  • utan att betala studieavgift
  • med möjlighet att ta med dig ditt studiemedel.

Du kan också söka olika stipendier, beroende på vart du ska resa på ditt utbyte:
 

Stipendier för studier i Europa (inom EU)

Om du ska studera vid något av våra partneruniversitet inom EU har du möjlighet att söka Erasmus+ stipendium för studier.

Erasmus+ stipendium för studier

Om du ska studera vid ett nordiskt partneruniversitet kan du söka stipendium och resebidrag via Nordplus.

Nordplus
 

Stipendier för studier utanför Europa

Om du ska studera vid något av våra utomeuropeiska partneruniversitet har du möjlighet att söka resestipendium från Crafoordska stiftelsen.

Crafoordska stiftelsens resestipendium
 

Andra resestipendier

Du kan söka Lunds universitets resestipendium för resa som görs som en del av din grundutbildning. Det kan vara resa för examensarbete, uppsats, utbytesstudier eller liknande. Till grundutbildningsstuderande räknas även mastersstudenter.

Universitetets resestipendier


Att åka på utbytesstudier betyder normalt att du studerar vid ett av våra partneruniversitet under en termin eller ett läsår.

Om du inte kan eller vill vara utomlands så länge finns det andra internationella möjligheter:

Studentska i park i Washington. Foto.

Jag fick vara med innanför murarna i amerikansk politik.

         
          Kajsa, pol.kand-student
          på utbyte i USA

Så ansöker du

För att bli nominerad för utbytesstudier via Lunds universitet krävs att du blir utvald av din fakultet i konkurrens med andra sökande. Därför behöver du lägga en hel del tid och energi på din ansökan. Räkna med cirka 15–20 timmars arbete.


Att hitta lämpliga kurser och sätta samman en studieplan är den mest tidskrävande delen av ansökan. Du måste på egen hand sätta dig in i ett annat studie- och universitetssystem.

I vissa länder är universitetssystemet nationellt, liksom i Sverige, men i andra kan det skilja sig åt mellan universiteten inom landet. Utgå därför inte ifrån hur det svenska universitetssystemet är uppbyggt, utan titta istället efter kurser som ligger på lämplig nivå och passar din utbildning.

Att avgöra vilka kurser som passar är i första skedet upp till ditt eget omdöme, men du bör ta reda på följande:

  • Hur många poäng krävs för heltidsstudier?
  • Behövs särskilda förkunskaper?
  • Finns det restriktioner för vilka kurser jag kan söka?

Läs gärna reseberättelser från tidigare utbytesstudenter, eller kika på Instagram för tips och inspiration:

Det kursval som du gör i din ansökan är inte definitivt. Kursutbudet för den termin eller det år som du söker för är ofta inte tillgängligt vid tiden för ansökan. Du får utgå från det kursutbud som är tillgängligt. Oftast ändras inte kursutbudet nämnvärt från termin till termin eller från läsår till läsår.

Skulle du bli nominerad kan dina kursval ändras flera gånger innan du påbörjar en utbytesperiod. Det är värduniversitetet som slutligen avgör vilka kurser du blir antagen till.
 

Tillgodoräknande av utbytesstudier i examen

Som utbytesstudent är du fortfarande student vid Lunds universitet, och studierna ska kunna tillgodoräknas i din examen från Lunds universitet. Kontakta din fakultet eller institution för mer information om tillgodoräknande.

 


Du ansöker till utbytesstudier vid den fakultet där du studerar.

Oavsett vilket partneruniversitet du söker till behöver din ansökan innehålla minst tre bilagor. I filmerna får du veta hur du utformar dem på rätt sätt:


Observera att det dessutom kan finnas särskilda bilagor och instruktioner som gäller vid din fakultet, läs mer på respektive fakultets webbsida om utbytesstudier:

 


Oavsett vilken av våra fakulteter du studerar vid kan du söka utbytesstudier vid University of California.

Information om ansökan till University of California

 

När du har skickat in ansökan

När du har skickat in din ansökan granskas den av din fakultet.

I konkurrens med övriga sökande tilldelas platser utifrån en sammanvägd bedömning av ansökans alla delar, kvalifikationer samt tillgång till platser vid partneruniversitetet.

Du får normalt besked om vilka som nominerats några veckor efter sista ansökningsdag, men det kan skilja mellan fakulteterna, så hör med din fakultet vad som gäller.
 

Om du blir nominerad

Om du blir nominerad till utbytesstudier ska du tacka ja till din plats. Kolla noga vilket som är sista svarsdatum.

Du kommer att få en koordinator vid din fakultet eller vid Externa relationer. Koordinatorn kommer senare kontakta dig med instruktioner inför ansökan till värduniversitetet.

Observera: Om du av någon anledning kommer fram till att du trots allt inte kan eller vill åka på utbyte är det mycket viktigt att du snarast meddelar din koordinator ditt beslut.

Om du har frågor i samband med ditt utbyte

Har du frågor inför eller under utbytesperioden är det viktigt att du vet vart du ska vända dig för att få svar på just din fråga. Läs mer under respektive rubrik nedan.

Om du har frågor om ansökningsprocessen ska du i första hand vända dig till din utbyteskoordinator vid Lunds universitet, som finns vid din fakultet eller vid Externa relationer. Kontakt med värduniversitet ska i första hand gå via utbyteskoordinatorn.

Alla frågor om kursval, kursändringar och tillgodoräknande hanteras av din heminstitution/program, som ska tillgodoräkna dina kurser utomlands inom ditt program/examen.

Se värduniversitetets webbsidor och utskick i första hand. Deras International Office kan också hjälpa dig tillrätta.

När du har blivit antagen

När du har blivit antagen till ditt värduniversitet är det dags att börja förbereda din utlandsvistelse. Vissa saker behöver du ta itu med så fort du fått ditt antagningsbesked, annat kan vänta tills själva avresan närmar sig. Även om du får den mesta informationen från din koordinator kan det vara bra att besöka vår sida med tips och råd här på webben:

Praktisk information för utresande studenter

Din roll som studentambassadör

Som utbytesstudent från Lunds universitet är du också ambassadör för universitetet. Det kan till exempel innebära att du deltar i olika evenemang eller berättar om Lunds universitet i olika sammanhang. Läs mer om vad det kan innebära att vara studentambassadör:

Studentambassadör utomlands