Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bättre hälsa

Nya framsteg inom medicin, liv och hälsa

Spetsforskning och tvärvetenskaplig forskning är avgörande för att generera ny kunskap om hur vi kan förebygga sjukdom, leva ett mer hälsosamt liv, förbättra diagnostik och utveckla innovativa behandlingar. Målet är att bidra till ett bättre liv och bättre hälsa.

Den konstgjorda njuren, ultraljudet och respiratorn är några av de många innovationer som under åren börjat som en idé hos forskare vid Lunds universitet och som idag hjälper människor över hela världen.

Forskning på hög internationell nivå

Dagens forskning spänner över ett brett fält och omfattar allt från experimentell grundforskning i toppmoderna laboratoriemiljöer till undersökningar om människors livsvanor och kliniska studier på patienter. Här finns internationellt ledande forskning inom bland annat hjärnans sjukdomar, diabetes, infektionssjukdomar, cancer, rörelseorganens sjukdomar, stamcellsbiologi, hjärt- och kärlsjukdomar, epidemiologi och omvårdnad.

Den nära kopplingen till främst universitetssjukvården i Region Skåne gör att forskningen baseras på faktiska problem och utmaningar i vården. Det är också en förutsättning för att rönen snabbt ska kunna omsättas i ny diagnostik och behandling. 

Forskarna kartlägger också orsakerna till våra vanligaste folksjukdomar såsom miljö, levnadsvanor och genetiska faktorer för att få svar på varför vissa befolkningsgrupper löper större risk att drabbas av sjukdom än andra. På så vis kan förebyggande insatser, behandlingsmetoder och botemedel sättas in redan i ett tidigt skede.

De globala hälsoutmaningar vi står inför måste mötas med gränsöverskridande och internationell samverkan. I många forskningsprojekt möts medicinare, biologer, ingenjörer, samhällsvetare, kemister, ekonomer, beteendevetare, etiker och humanister för att tillsammans lösa komplexa samhällsproblem.

Samarbeten för att lösa samhällsutmaningar

I nära samarbete med verksamheter inom och utanför akademin tar forskarna fram nya lösningar inom exempelvis följande områden:

Nya smittsamma sjukdomar kan drabba befolkningsgrupper på olika sätt – geografiskt, demografiskt och socialt. Det visar erfarenheter från bland annat coronapandemin.

Vid Lunds universitet finns två samarbetsprojekt där forskare tillsammans med offentlig och privat sektor tar fram lösningar som kan bidra till att världen snabbt kan reagera på och hantera framtida pandemier och andra hälsokriser. De undersöker bland annat direkta och bakomliggande orsaker till virusspridning och tar fram system och metoder inom virusbekämpning.

Människor som i sitt yrkesliv arbetar med att hjälpa andra drabbas idag hårt av arbetsrelaterad stress. Det är ofta kopplat till känslor av meningslöshet och brist på större sammanhang. Utöver det mänskliga lidandet orsakar stressrelaterad psykisk ohälsa höga ekonomiska kostnader för samhället, till exempel i form av höga sjukskrivningstal.

Inom projektet Existentiell resiliens – kontemplation, estetik och medkänsla (ERiCi) söker forskare från flera fakulteter tillsammans med andra samhällsaktörer efter svar om hur kontemplation, estetik och medkänsla kan användas för att förebygga arbetsrelaterad och existentiell stress inom människonära yrken och samhället i stort.

Existentiell resiliens | ERiCi

Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens. Många diagnostiseras i ett mycket sent skede eller får en felaktig diagnos. En tidig och korrekt diagnos är avgörande om man ska kunna ge rätt behandling och stöd till patienter.

Forskare vid Lunds universitet samarbetar med offentlig och privat sektor för att utveckla metoder som kan förbättra diagnoser och prognoser för personer som får Alzheimers sjukdom.

Tidig diagnostik av Alzheimer | EDAP