Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kompetensutveckling och vidareutbildning genom hela livet

Student får hjälp av lärare. Foto.

Vid Lunds universitet har du möjlighet att tillägna dig ny kunskap genom hela livet. Vi erbjuder kompetensutveckling och vidareutbildning som baseras på både vår breda och djupa kunskap inom många olika områden.

Många av våra fristående kurser ges digitalt utan fysiska möten och många ges på deltid. Vi erbjuder både kostnadsfri utbildning i form av fristående kurser som du som yrkesverksam privatperson kan söka, samt skräddarsydda eller öppna uppdragsutbildningar som din arbetsgivare betalar. Du kan också anmäla dig till våra MOOC:ar, eller öppna nätkurser, som är öppna för alla intresserade oavsett förkunskaper.

Du kan läsa mer om de olika utbildningsformerna och hitta kontaktuppgifter samt studierelaterad information här på sidan:

Fristående kurser för kompetensutveckling

Här hittar du alla våra fristående kurser för kompetensutveckling och vidareutbildning. Fristående kurser är alltid gratis och ger dig högskolepoäng när du har klarat kursen. Sök fritt i vår kurslista eller filtrera på exempelvis distansutbildningar och kurser på deltid. Många av våra kurser ges på halvfart eller kvartsfart. Det innebär att du som jobbar skulle kunna läsa en fristående kurs vid sidan av ditt arbete.

Sök bland våra fristående kurser för kompetensutveckling

Anmälan till våra fristående kurser för kompetensutveckling görs på antagning.se mellan den 15 september och 17 oktober för kurser som ges på vårterminen, och mellan den 15 mars och 15 april för kurser som ges på höstterminen. I vissa fall finns möjlighet att göra en sen anmälan. Då anges det i kursinformationen för varje enskild kurs.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav –  du måste ha minst grundläggande behörighet och för en del kurser gäller särskild behörighet. Det gäller även våra fristående kurser för kompetensutveckling. Du kan även ansöka om prövning av reell kompetens.

Behörighet till högskoleutbildning vid Lunds universitet

Precis som Lunds universitets övriga utbud av fristående kurser så får du högskolepoäng för varje avklarad fristående kurs för kompetensutveckling.

Du är välkommen att kontakta allmänna studievägledningen om du exempelvis är osäker på ditt val av studier, har frågor om ansökan och antagningsregler eller om du vill veta mer om hur du kan komplettera en befintlig utbildning. Allmänna studievägledningen finns till för alla som är intresserade av studier vid Lunds universitet.

Allmän studievägledning vid Lunds universitet

Besöksadress:
Sektionen Externa relationer
Plan 2, Stora Algatan 4, Lund

Hitta hit via Google Maps

Masterutbildningar öppna för alla typer av kandidatexamen

Förutom program som bygger på din kandidatexamen, erbjuder Lunds universitet också masterutbildningar för olika typer av kandidatexamen. Kom ihåg att ansökningsperioderna för masterprogram skiljer sig från de för fristående kurser och kandidatprogram. Ansökningsperioden för höstterminen är vanligtvis mellan 15 oktober och 15 januari och för vårterminen mellan 3 juni och 15 augusti.

Masterutbildningar öppna att söka för alla typer av kandidatexamen

Uppdragsutbildning – kompetensutveckling som betalas av arbetsgivaren

Lunds universitet erbjuder kompetensutveckling till anställda inom företag, myndigheter och organisationer i form av uppdragsutbildning. Du kan gå kurser inom vårt befintliga utbud inom uppdragsutbildning, eller gå en skräddarsydd utbildning som du har tagit fram tillsammans med oss och din arbetsgivare. Det är alltid din arbetsgivare som betalar kursavgiften.

Dina erfarenheter väger tungt och därför behövs inga betyg eller andra intyg på förkunskaper visas upp för att kunna bli antagen till en uppdragsutbildning. Uppdragsutbildningar är utbildningar som mot ersättning ges till yrkesverksamma inom företag, myndigheter och andra organisationer och då gäller särskilda antagningsregler.

Uppdragsutbildning – så fungerar det

Många av våra uppdragsutbildningar ger dig högskolepoäng. Det är ingen skillnad på dessa högskolepoäng och på sådana som du får efter godkänd examination på universitetets ordinarie utbildningar. Kursbevisen har samma status.

Har du frågor som du inte fått svar på, eller vill du göra en förutsättningslös förfrågan? Vi finns här för dig!

Maria Flores 
Affärsutvecklare och gruppchef uppdragsutbildning 
E-post: maria [dot] flores [at] education [dot] lu [dot] se 
Telefon: +46 46 222 14 61

Maria Flores

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelle Kronhamn
Projektledare och gruppchef uppdragsutbildning
E-post: pelle [dot] kronhamn [at] education [dot] lu [dot] se 
Telefon: +46 46 222 07 51

Pelle Kronhamn

MOOC-kurser

Mooc står för Massive Open Online Course och är högskolekurser på nätet, öppna för vem som helst. Kurserna är helt digitala och startar löpande.

Kurserna som ges vid Lunds universitet ger inte någon formell examen. Om du vill ha ett intyg kan du, mot en avgift, välja att utfärda ett certifikat efter att kursen slutförts med godkänt resultat.

Lunds universitets MOOC:ar

MOOC:ar är helt öppna, kostnadsfria, digitala kurser som startar kontinuerligt under året. Anmäl dig direkt på Coursera.org för att studera en av Lunds universitets skapade MOOC:ar.

Registrera dig på en MOOC via universitetets samlingssida på Coursera.org

 

 

I learned quite a lot that I can put into practice professionally and personally. I recommend this course! 


Tidigare deltagare på MOOC-kursen Circular Economy – Sustainable Materials Management

Studierelaterad information

Vi har samlat relevant studierelaterad information till dig som vill gå en kurs för kompetensutveckling och vidareutbildning. Du är också välkommen att kontakta den allmänna studievägledningen för mer information och vägledning.

Studiemedel

Om du vill kompetensutveckla dig genom att studera vid Lunds universitet kan du antingen söka studiemedel eller det nya omställningsstudiestödet. Båda finansieringsmöjligheterna hanteras av Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Du kan söka studiemedel till dess att du fyllt 61 år. Hur mycket du kan få beror på vad du ska studera, hur gammal du är och vilken situation du befinner dig i.

Studiemedel – bidrag och studielån

Stipendier

Det finns både stipendier som delas ut ur stiftelser anknutna till Lunds universitet och stipendier som riktar sig särskilt till dig som är Lundastudent. Stipendier delas ut efter olika kriterier. Det kan vara utifrån vilka ämnen och på vilken nivå du läser, om du ska läsa utomlands eller kommer från ett visst landskap.

Stipendier för dig som är student vid Lunds universitet

Tänk på att du ofta kan ha rätt till obetald tjänstledighet från ditt arbete för att studera. Fråga din arbetsgivare eller ditt fackförbund för mer information.

Lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning på notisum.se

Om du inte har studerat tidigare eller om det var en tid sedan du var student och vill ha tips gällande studieteknik, akademiskt skrivande eller hur du studerar i en digital studiemiljö finns det stöd att få.

Stöd i studieteknik, språk och akademiskt skrivande
 
För dig som behöver ytterligare stöd finns Studieverkstaden. De kan ge dig råd och hjälp med studieteknik och akademiskt skrivande. De erbjuder också öppna föreläsningar om studieteknik, effektiva läs- och skrivstrategier, samt individuell handledning vid behov.

Studieverkstaden vid Lunds universitet

Att studera på distans kan innebära både nya möjligheter och nya utmaningar. Du får praktiska tips och goda råd om hur du hanterar dina studier i en digital studiemiljö på vår samlingssida campusonline.lu.se.
 
Praktiska tips om hur du hanterar dina studier i en digital studiemiljö

Vill du veta hur det fungerar att studera samtidigt som du är eller ska bli förälder? Universitetet ska underlätta för dig som vill kombinera studier med föräldraskap.

Läs mer om vad som gäller kring bland annat kursscheman, studieuppehåll och ekonomi på vår sida om föräldraskap och studier.

Föräldraskap och studier

Omställningsstudiestödet – nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet

Omställningsstudiestödet är till för dig som är yrkesverksam och vill stärka din ställning på arbetsmarknaden genom att bredda eller fördjupa dina kunskaper. Du kan ansöka om omställningsstudiestöd för studier i upp till ett år och få upp till 80 procent av din lön. Omställningsstudiestödet har förhandlats fram av fack och arbetsgivare som en del av Trygghetsöverenskommelsen. Du kan antingen välja att vidareutveckla dig inom ditt område eller byta spår. Studiestödet omfattar även dig som är visstidsanställd eller egenföretagare.

Du kan få omställningsstudiestöd från och med det år du fyller 27 till och med det år du fyller 62 år. Du ska vara etablerad på arbetsmarknaden och ha arbetat minst 8 år under de senaste 14 åren och minst 12 månader av de senaste 24 månaderna.

Kriterier för beviljat omställningsstudiestöd hittar du på csn.se

Alla utbildningar i Sverige som ger rätt till studiemedel ger också rätt till omställningsstudiestöd. Det kan till exempel vara utbildningar på universitet, högskola, komvux, yrkeshögskola och folkhögskola. Det viktiga är att du väljer en utbildning som stärker din ställning på arbetsmarknaden.

Mer om kraven på utbildningar som ger rätt till studiestöd finns på csn.se

Omställningsstudiestödet består av en statlig ersättning från CSN om högst 21 300 SEK vid heltidsstudier. Det är den högsta ersättningen för dig som inte är ansluten till något kollektivavtal. Arbetar du hos en arbetsgivare som har kollektivavtal kan bidraget utökas så att du kan få upp till 80 procent av lönen genom din omställningsorganisation, upp till ett maxbelopp. Du kan få omställningsstudiestöd under 44 veckor, längre om du studerar på deltid. Omställningsstudiestödet är både skattepliktigt och pensionsgrundande. Vid behov kan du också lägga till ett så kallat omställningsstudielån.

Så länge kan du få omställningsstudiestöd

Belopp för omställningsstudiestöd och omställningsstudielån genom CSN

Under fliken "Hur mycket pengar kan jag få?" hos Akademikerförbundet SSR kan du se ett exempel på hur mycket du kan få i omställningsstudiestöd och kompletterande stöd från din omställningsorganisation, samt om du väljer att ta lån.

Se beräkningsmodellen hos akademikerförbundetssr.se

Så här ansöker du om omställningsstudiestöd

  1. Ta reda på vilken omställningsorganisation du tillhör. Kollektivavtalet på din arbetsplats styr vilken omställningsorganisation du ska vända dig till. Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats kontaktar du Kammarkollegiet.

    Sammanställning över samtliga omställningsorganisationer
     
  2. Planera dina studier och sök en utbildning på Lunds universitet via antagning.se.
  3. Ansök om omställningsstudiestöd och omställningsstudielån via Mina sidor på csn.se. Observera att du ansöker om det utökade bidraget direkt hos din omställningsorganisation om du arbetar hos en arbetsgivare med kollektivavtal.

Så ansöker du – detaljerad checklista finns på csn.se

Två ansökningsperioder per år

Omställningsstudiestödet har två ansöknings­perioder per år. När du kan ansöka beror på när du ska börja studera. Du kan söka omställnings­studiestöd för upp till ett år i samma ansökan. Första ansökningsdag är 1 april för studier som startar under perioden 1 juli-31 december och 1 oktober för studier som startar under perioden 1 januari-30 juni. Ansökningarna hanteras i den turordning de kommer in till CSN och så länge pengarna räcker.

Ansökningsperioder för omställningsstudiestödet

CSN får en summa pengar för omställningsstudiestödet från riksdagen varje år. Ansökningarna hanteras i den turordning de kommer in till CSN och så länge pengarna räcker. Därför är det bra att ansöka så fort man kan. Den som redan studerar med omställningsstudiestöd och söker igen för samma utbildning har förtur.

Tänk på att:

  • Ansöka så fort du kan, inom CSNs ansökningsperioder: från 1 april för studier som startar under perioden 1 juli-31 december och från 1 oktober för studier som startar under perioden 1 januari-30 juni. 
  • För att få omställnings­studiestöd behöver du visa att utbildningen du vill läsa stärker din ställning på arbetsmarknaden. Det bästa sättet att göra det är att få ett yttrande från din omställnings­organisation. Skriv en egen motivering om du inte kan få ett yttrande.
  • Omställningsorganisationen kan ge dig råd om din ansökan som helhet.

Du har rätt till tjänstledighet för studier med omställningsstudiestöd enligt studieledighetslagen.

Lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning på notisum.se

Nej, det är helt olika typer av kompetensutveckling. Arbetsgivaren är fortfarande skyldig att ge dig din ordinarie kompetensutveckling. När det gäller studier med omställningsstudiestöd väljer du själv hur du vill bredda eller fördjupa dina kunskaper.

Kontaktinformation

Allmän studievägledning vid Lunds universitet

Besöksadress:
Sektionen Externa relationer
Plan 2, Stora Algatan 4, Lund

Hitta hit via Google Maps