Starka forskningsmiljöer

Samhället står inför stora globala utmaningar inom miljö och klimat, hållbar utveckling, migration, digitalisering och demografiska förändringar. Som ett fullskaligt universitet har Lunds universitet särskilt goda förutsättningar att möta komplexa samhällsutmaningar genom att utnyttja ämnesbredden, tvärvetenskapliga samarbeten och förstärkt samverkan med omvärlden.

Collage, forskare i miljö. Foton.

Ett bevis på vår ställning som ett internationellt forskningsuniversitet är den framgång vi har med att få stora forskningsanslag. Mer än 5 miljarder kronor går årligen till forskningen inom våra nio fakulteter, vilket ger oss ett av Skandinaviens starkaste och bredaste forskningsutbud.

Vi har fått regeringens förtroende att utveckla flera strategiska forskningsområden till absolut världsklass.

Lunds universitets strategiska forskningsområden

Exempel på starka miljöer och områden

Läs om aktuell forskning