Utbildning på forskarnivå

På Lunds universitet har du möjlighet att studera på forskarnivå vid alla våra åtta fakulteter. Forskarutbildningen är en viktig del i universitetets uppdrag och ansvar, och som doktorand – som man kallas när man är forskarstuderande – bidrar du till en viktig del av forskningen vid Lunds universitet.

Forskare inom osteologi

Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. I praktiken kan det ofta ta lite längre tid. Utbildningen avslutas med en vetenskaplig avhandling, doktorsavhandlingen.

Som doktorand har du alltid minst två handledare som vägleder dig genom utbildningen. En av dem utses till din huvudhandledare.

De flesta doktorander har en doktorandanställning på institutionen. I utbildningen på forskarnivå ingår också läskurser, arbete med avhandlingen och samarbete med handledaren. Vid sidan av forskarstudierna är det vanligt att undervisa studenter på grundutbildningen.

Hur utbildningen är upplagd och vilka krav som ställs skiljer sig till viss del mellan olika fakulteter och ämnen.

Se vår medarbetarwebb för mer information om forskarutbildning:

Fakulteternas information om forskarutbildning

Läs mer om forskarutbildning på våra fakulteters webbplatser:

 

Kontaktinformation

Cecilia Gagné
Utredare
Forskningsservice
cecilia [dot] gagne [at] fs [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 30 32

Pernille Andersson
Forskningshandläggare
Forskningsservice
pernille [dot] andersson [at] fs [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 69 73
Mobil: +46 73 066 24 26