Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildning på forskarnivå

Börja din akademiska karriär hos oss och gör skillnad

Har du en universitetsexamen och har hittat ett ämne som du brinner för och vill fördjupa dig i? Oavsett om du precis avslutat dina studier, eller redan är etablerad i arbetslivet kan en forskarutbildning vara nästa spännande steg i din karriär.

Som doktorand vid någon av Lunds universitets nio fakulteter får du möjlighet att fördjupa dig och ta reda på mer om de områden som fascinerar dig. En forskarutbildning på 240 högskolepoäng förbereder dig för en fortsatt karriär inom eller utom akademin.

Vid Lunds universitet organiseras forskarutbildningen på fakultets- eller institutionsnivå. Hur utbildningen är upplagd och vilka krav som ställs skiljer sig till viss del mellan olika fakulteter och ämnen.


Behörighet och förkunskapskrav

För att du ska kunna bli antagen som doktorand krävs grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet innebär att du:

  • har en avlagd examen på avancerad nivå
  • eller har fullgjort kurser om minst 240 högskolepoäng (varav minst 60 på avancerad nivå)
  • eller på annat sätt skaffat dig i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet innebär i de flesta fall specifika ämneskunskaper. Information om dessa krav finns tillgängliga hos aktuell fakultet.

Vissa krav är dock gemensamma, bland annat:

  • att du har rätt förkunskaper i ämnet
  • att du bedöms ha förmåga att klara utbildningen.

Ansökan till forskarutbildning

Du ansöker till en doktorandtjänst inom ett visst ämnesområde. Eftersom antalet utbildningsplatser är begränsade, är konkurrensen ofta hård.

Ansökningsförfaranden och ansökningsperioder skiljer sig åt mellan olika fakulteter och institutioner. Vissa annonserar lediga doktorandtjänster samma tid varje år, ofta på våren, medan andra annonserar lediga tjänster löpande.

Lediga doktorandanställningar publiceras på Lunds universitets webbsida för lediga anställningar. Välj kategorin ”Doktorandanställningar”.

När du hittat en tjänst du är intresserad av, läs då noggrant igenom annonsen för att ta reda på om du uppfyller kraven.

Innan du skickar in en ansökan så rekommenderar vi även att du tar reda på vad som gäller vid relevant fakultet eller institution. Du kan till exempel höra av dig till kontaktpersonerna i annonsen om du har specifika frågor om en tjänst.

All information om hur du ska lägga upp din ansökan och vilka dokument du behöver bifoga hittar du i annonsen för tjänsten.

Lediga doktorandanställningar


Anställning som doktorand

Som doktorand med en anställning som doktorand – betraktas du som både studerande och anställd, och omfattas av både lokala och centrala avtal om anställningsvillkor.

Ofta finns det möjlighet att ha så kallad institutionstjänstgöring där du arbetar med administrativa eller pedagogiska uppgifter parallellt med utbildningen på forskarnivå. Det kan innebära att undervisa studenter på grund- och avancerad nivå. Institutionstjänstgöring kan du dock ha högst 20 procent av en heltidstjänst.

Det är Lunds universitet som ansvarar för studiemiljön och utbildningsrelaterade frågor under din tid som doktorand vid universitetet. Alla doktorander har också tillgång till universitetets företagshälsovård.

Andra former av finansiering

Det är också möjligt att finansiera din utbildning på andra sätt än genom en doktorandanställning. Det kan exempelvis handla om externa stipendier eller en överenskommelse mellan Lunds universitet och en arbetsgivare. Dock ska du ansöka till forskarutbildningsplatsen i konkurrens med andra sökanden oavsett finansieringsform.

Om du som doktorand finansieras av en extern arbetsgivare är det den aktuella arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsgivarfrågorna och Lunds universitetet som ansvarar för utbildningen.

Om du som doktorand finansieras med ett stipendium är du student men inte anställd vid Lunds universitet. Detta innebär att du inte har rätt till avtalsenliga anställningsförmåner.

Som doktorand med stipendium har du dock i vissa fall rätt att efter ansökan anställas som doktorand när det återstår tre år av forskarutbildningen.


Fakultetsspecifik information om forskarutbildning

På fakulteternas webbplatser finns specifik info om ansökningsförfaranden, förkunskaper för olika ämnen, särskilda behörighetskrav, studieplaner, med mera.

Om utbildningen

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier, men det tar ofta lite längre tid i praktiken. 

I forskarutbildningen ingår:

  • läskurser
  • arbete med avhandlingen
  • samarbeten med handledare som vägleder dig genom utbildningen.

Utbildningen avslutas med en doktorsavhandling eller en licentiatuppsats – om utbildningen avslutas efter två år.

För att erhålla doktors- eller licentiatexamen krävs det att alla examensmålen enligt Högskoleförordningen är uppfyllda:

Examensmål för forskarutbildning