Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildning på forskarnivå

På Lunds universitet har du möjlighet att studera på forskarnivå vid alla våra nio fakulteter. Forskarutbildningen är en viktig del i universitetets uppdrag och ansvar, och som doktorand – som man kallas när man är forskarstuderande – bidrar du till en viktig del av forskningen vid Lunds universitet.

Forskarskola

Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. I praktiken kan det ofta ta lite längre tid. Utbildningen avslutas med en vetenskaplig avhandling, doktorsavhandlingen.

Som doktorand har du alltid minst två handledare som vägleder dig genom utbildningen. En av dem utses till din huvudhandledare.

I utbildningen ingår:

  • läskurser
  • arbete med avhandlingen
  • samarbete med handledaren och ofta med andra doktorander

Hur utbildningen är upplagd och vilka krav som ställs skiljer sig till viss del mellan olika fakulteter och ämnen.

Vid sidan av forskarstudierna är det vanligt att undervisa studenter på grundutbildningen.

Se vår medarbetarwebb för mer information om forskarutbildning:

Fakulteternas information om forskarutbildning

Läs mer om forskarutbildning på våra fakulteters webbplatser:

 

Kontaktinformation

Cecilia Gagné
Utredare
Forskningsservice
cecilia [dot] gagne [at] fs [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 30 32

Pernille Andersson
Forskningshandläggare
Forskningsservice
pernille [dot] andersson [at] fs [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 69 73
Mobil: +46 73 066 24 26