Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

HR Excellence in Research

Lunds universitet strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare för forskare i alla skeden av karriären, och omfattas sedan september 2020 av EU:s certifiering HR Excellence in Research.

Logotyp: HR Excellence in Research

Detta innebär certifieringen

Certifieringen HR Excellence in Research betyder att ett lärosäte dels uppfyller många av de högt ställda EU-kraven på en ansvarsfull och professionell arbetsgivare, dels har åtagit sig ett kontinuerligt kvalitetsarbete.

Vicerektor Per Mickwitz och HR-direktör Marie Härstedt berättar om vad HR Excellence in Research innebär för Lunds universitet i filmklippet:

Excellence in Research vid Lunds universitet – youtube.com

Charter and CodeEU:s stadgar för forskare

Lunds universitet har anammat EU-kommissionens stadgar för forskare – Charter and Code – som syftar till att

 • förbättra villkoren för den fria forskningen
 • främja den öppna arbetsmarknaden för forskare samt
 • främja tillgång till och utbyte av kunskap.

För dig som forskare vid Lunds universitet betyder det att du kan vara trygg med att stadgarna följs inom följande områden:

 • etiska principer och professionellt ansvar
 • rekrytering
 • arbetsvillkor
 • forskarutbildning, kompetens- och karriärutveckling

Handlingsplan

Lunds universitet har tagit fram en handlingsplan för de kommande två åren. I den beskrivs åtta utvecklingsområden och en rad konkreta åtgärder som universitetet ska genomföra.I arbetet med handlingsplanen har våra forskares medverkan varit avgörande.

Handlingsplan – sammanfattning på engelska (PDF, 400 kB, ny flik)

Åtta delprojekt

Under 2021 omvandlades de åtta fokusområden som identifierats i handlingsplanen till delprojekt.

 • En etikkurs online för alla
 • Forskning och regelefterlevnad
 • Stöd i forskningskommunikation
 • Tydliga anställningsvillkor
 • Tydlig rekryteringsprocess för lärare
 • Tydlig introduktionsprocess
 • Stärkta möjligheter för kompetensutveckling
 • Stärkta möjligheter för karriärutveckling

Du kan läsa mer om vart och ett av delprojekten på projektbloggen.

GAP-analys

Universitetet har lagt mycket tid på att sammanställa befintliga lagar, regler, styrdokument och relevanta resurser på universitetsnivå och nationell nivå.

Sammanställningen finns i en GAP-analys, som kan fungera som en sorts uppslagsbok för forskare och stödfunktioner.

Lunds universitets policy och regelverk för HR

Nedanstående PDF-dokument ligger på vår medarbetarwebb och öppnas i ny flik:

Projektblogg

I vår projektblogg, som är öppen för alla, kan du läsa mer om hur Lunds universitet arbetat med att ta fram underlag för ansökan:

Projektbloggen HR-strategier för forskare

 

Kontaktinformation

Lena Lindell, projektledare
lena [dot] lindell [at] hr [dot] lu [dot] se

HR Excellence in Research vid Lunds universitet – vicerektor Per Mickwitz och HR-direktör Marie Härstedt berättar.

Euraxess

Euraxess är ett europeiskt nätverk under EU-kommissionen och inriktar sig på att underlätta forskarmobilitet, främja karriärutveckling för forskare, upplysa forskare om deras rättigheter samt synliggöra lediga forskartjänster inom Europa.

logotyp Euraxess