Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

HR Excellence in Research

Lunds universitet strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare för forskare i alla skeden av karriären, och omfattas sedan september 2020 av EU:s certifiering HR Excellence in Research.

Logotyp: HR Excellence in Research

Detta innebär certifieringen

Certifieringen HR Excellence in Research betyder att ett lärosäte dels uppfyller många av de högt ställda EU-kraven på en ansvarsfull och professionell arbetsgivare, dels har åtagit sig ett kontinuerligt kvalitetsarbete.

Vicerektor Per Mickwitz och HR-direktör Marie Härstedt berättar om vad HR Excellence in Research innebär för Lunds universitet i filmklippet:

Excellence in Research vid Lunds universitet – youtube.com

Stadga och riktlinjer – EU:s bestämmelser för forskare

Lunds universitet har anammat EU-kommissionens stadgar för forskare – Charter and Code – som syftar till att

  • förbättra villkoren för den fria forskningen
  • främja den öppna arbetsmarknaden för forskare samt
  • främja tillgång till och utbyte av kunskap.

För dig som forskare vid Lunds universitet betyder det att du kan vara trygg med att stadgarna följs inom följande områden:

  • etiska principer och professionellt ansvar
  • rekrytering
  • arbetsvillkor
  • forskarutbildning, kompetens- och karriärutveckling

Ta del av EU:s stadga och riktlinjer för forskare – europa.eu

Reviderad handlingsplan

Fram till 2025 kommer universitetet att fokusera på två fokusområden:

  • Fortsätta arbetet med att förtydliga karriärvägar och arbeta mer strategiskt med rekrytering och kompetensförsörjning vid Lunds universitet
  • Öka medvetenheten och kunskapen om forskningsetik och hur det är reglerat och samtidigt förespråka ett etiskt förhållningssätt på både individnivå och organisationsnivå.

GAP-analys

Universitetet har lagt mycket tid på att sammanställa befintliga lagar, regler, styrdokument och relevanta resurser på universitetsnivå och nationell nivå.

Sammanställningen finns i en GAP-analys, som kan fungera som en sorts uppslagsbok för forskare och stödfunktioner.

Lunds universitets policy och regelverk för HR

Nedanstående PDF-dokument ligger på vår medarbetarwebb och öppnas i ny flik:

Projektblogg

I vår projektblogg, som är öppen för alla, kan du läsa mer om hur Lunds universitet arbetat med att ta fram underlag för ansökan:

Projektbloggen HR-strategier för forskare

 

Kontaktinformation

Lena Lindell, projektledare
lena [dot] lindell [at] hr [dot] lu [dot] se

HR Excellence in Research vid Lunds universitet – vicerektor Per Mickwitz och HR-direktör Marie Härstedt berättar.

Euraxess

Euraxess är ett europeiskt nätverk under EU-kommissionen och inriktar sig på att underlätta forskarmobilitet, främja karriärutveckling för forskare, upplysa forskare om deras rättigheter samt synliggöra lediga forskartjänster inom Europa.

logotyp Euraxess