Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Masterutbildningar öppna att söka för alla typer av kandidatexamen

Här har vi samlat några av de masterutbildningar vid Lunds universitet som välkomnar sökande med olika typer av kandidatexamina.

Arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM)

Hur införskaffar vi egentligen information? Hur tar vi hand om, värderar och sorterar densamma? Och hur kan vi förmedla den vidare till omvärlden? ABM-mastern har en huvudsaklig inriktning på den kommunikation som sker i arkiv, på bibliotek och museer och som syftar till att göra information och kultur tillgänglig för olika målgrupper. Frågor som rör digitalisering och webben som professionellt redskap är naturliga inslag i utbildningen.

Undervisningsspråk: svenska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Filosofie masterexamen i ABM: kommunikation av information och kultur i arkiv, bibliotek och museer
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi

Environmental Studies and Sustainability Science (LUMES)

Vill du arbeta med komplexa hållbarhetsutmaningar (såsom att bekämpa klimatförändringen, bevarande av biologisk mångfald eller tryggad livsmedelsförsörjning) från lokal till global nivå? Vill du förstå den nuvarande samhällsutvecklingen och de miljöproblem som den orsakar och formulera strategier för en hållbar utveckling? Då kan vårt internationella mastersprogram i miljö- och hållbarhetsvetenskap vara programmet som du letar efter. Utbildningen bygger på dina tidigare kunskaper och sökande från alla akademiska inriktningar är välkomna. 

Undervisningsspråk: Engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Förkunskapskrav: examen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen med ämnesinriktning av relevans för utbildningen.

Examen: Master of Science in Environmental Studies and Sustainability Science
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Environmental Studies and Sustainability Science på LUMES webbplats

Environmental Management and Policy (EMP)

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Environmental Management and Policy på IIIEE:s webbplats

Environmental Sciences, Policy and Management (MESPOM), European joint Master's programme

Inledande utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Environmental Sciences, Policy and Management på IIIEE:s webbplats samt länkar vidare

Entreprenörskap och innovation

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 1 år, 60 hp (magister)
Examen: Filosofie magisterexamen, huvudområde entreprenörskap
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för magisterprogrammet Entreprenörskap och innovation

Folkhälsovetenskap

Under utbildningen skaffar du dig färdigheter som krävs för att i ledande ställning kunna arbeta med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser på internationell och nationell nivå. Folkhälsovetenskap är tvärvetenskapligt och vid Lunds universitet anlägger vi ett globalt perspektiv på ämnet. Alla utbildningsbakgrunder välkomnas.
En masterutbildning i folkhälsovetenskap är ofta ett krav för anställning inom folkhälsoområdet.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp
Examen: Medicine masterexamen, huvudområde: Folkhälsovetenskap (Master of Medical Science (120 credits), major: Public Health).
Ort: Malmö, Clinical Research Center

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Folkhälsovetenskap

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Folkhälsovetenskap på lunduniversity.lu.se

Geografisk informationsvetenskap

Förkunskapskrav: kandidatexamen inom valfritt ämne.

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Geografisk informationsvetenskap

International Development and Management

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom det internationella utvecklingssamarbetet.
Du läser kurser inom samhällsvetenskap och ekonomi, naturvetenskap och teknik, medicin och hälsovetenskap samt management och metodologi. Programmet erbjuder fältbaserade kurser i programme management inom utvecklingsområdet. Fältkurserna förläggs till ett utvecklingsland i samråd med lärare på kurserna.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Master of Science in International Development and Management,
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet International Development and Management

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet International Development and Management på lunduniversity.lu.se

Management

Ej valbar om du har en kandidatexamen inom företagsekonomi. Du kan läsa om detta nya program på Ekonomihögskolans internationella webbplats.

Förkunskapskrav: kandidatexamen inom valfritt ämne, dock ej inom företagsekonomi.

Utbildningsbeskrivning för magisterprogrammet Management

Tillämpad klimatstrategi

Tillämpad klimatstrategi är ett masterprogram framtaget för dig som vill ha verktyg att förändra och påverka både samhället och klimatet. Speciellt bra passar den dig som vill arbeta med att hantera och minska samhällets utsläpp av växthusgaser eller med att anpassa samhället till framtida effekter av klimatförändringen. Utbildningen riktar sig främst till dig som vill arbeta med klimatfrågor på lokal, regional eller nationell nivå eller som vill forska inom området. Masterprogrammet är tvärvetenskapligt och öppet för dig med intresse för klimatfrågan och en valfri kandidatexamen.

Undervisningsspråk: svenska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Examen: Filosofie masterexamen Huvudområde: Miljövetenskap med fördjupning i tillämpad klimatstrategi
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Tillämpad klimatstrategi