Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Masterutbildningar öppna att söka för alla typer av kandidatexamen

Här har vi samlat några av de masterutbildningar vid Lunds universitet som välkomnar sökande med olika typer av kandidatexamina.

Arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM)

Hur införskaffar vi egentligen information? Hur tar vi hand om, värderar och sorterar densamma? Och hur kan vi förmedla den vidare till omvärlden? ABM-mastern har en huvudsaklig inriktning på den kommunikation som sker i arkiv, på bibliotek och museer och som syftar till att göra information och kultur tillgänglig för olika målgrupper. Frågor som rör digitalisering och webben som professionellt redskap är naturliga inslag i utbildningen.

Undervisningsspråk: svenska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi

Entrepreneurship and innovation

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 1 år, 60 hp (magister)
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för magisterprogrammet Entrepreneurship and Innovation (svensk titel: Entreprenörskap och innovation)

Environmental Management and Policy (EMP)

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Environmental Management and Policy på Lunds universitets engelska webbplats

Environmental Sciences, Policy and Management (MESPOM), European joint Master's programme

MESPOM är ett Erasmus mundus-gemensamt masterprogram, där du läser olika delar av utbildningen på de universitet som deltar.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Ort: Programmet ges gemensamt av fyra europeiska lärosäten, varav Lunds universitet är ett av dem. Läs mer på programmets hemsida.

Inledande utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Environmental Sciences, Policy and Management på IIIEE:s webbplats samt länkar vidare

Environmental Studies and Sustainability Science (LUMES)

Vill du arbeta med komplexa hållbarhetsutmaningar (såsom att bekämpa klimatförändringen, bevarande av biologisk mångfald eller tryggad livsmedelsförsörjning) från lokal till global nivå? Vill du förstå den nuvarande samhällsutvecklingen och de miljöproblem som den orsakar och formulera strategier för en hållbar utveckling? Då kan vårt internationella mastersprogram i miljö- och hållbarhetsvetenskap vara programmet som du letar efter. Utbildningen bygger på dina tidigare kunskaper och sökande från alla akademiska inriktningar är välkomna. 

Undervisningsspråk: Engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Environmental Studies and Sustainability Science Svensk titel: Miljö- och hållbarhetsvetenskap)

Geographical Information Science

Masterprogrammet i GIS riktar sig till studenter som vill lära sig analysera och modellera rumsliga fenomen med hjälp av geografiska informationssystem. Efter utbildningen finns det möjligheter att jobba inom en rad olika områden där GIS är en viktig metod; analyser av klimatförändringar över större eller mindre geografiska regioner, naturvård, resurshantering inom jordbruk, tillgång till vatten, eller planering av turism och stadsutveckling ur miljösynpunkt.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Ort: Ges helt på distans

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Geographical Information Science (svensk titel: Geografisk informationsvetenskap)

International Development and Management

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom det internationella utvecklingssamarbetet.
Du läser kurser inom samhällsvetenskap och ekonomi, naturvetenskap och teknik, medicin och hälsovetenskap samt management och metodologi. Programmet erbjuder fältbaserade kurser i programme management inom utvecklingsområdet. Fältkurserna förläggs till ett utvecklingsland i samråd med lärare på kurserna.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet International Development and Management

Management

Ej valbar om du har en kandidatexamen inom företagsekonomi.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 1 år, 60 hp (magister)
Förkunskapskrav: kandidatexamen inom valfritt ämne, dock ej inom företagsekonomi.
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för magisterprogrammet Management

Public Health

Under utbildningen skaffar du dig färdigheter som krävs för att i ledande ställning kunna arbeta med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser på internationell och nationell nivå. Folkhälsovetenskap är tvärvetenskapligt och vid Lunds universitet anlägger vi ett globalt perspektiv på ämnet. Alla utbildningsbakgrunder välkomnas.
En masterutbildning i folkhälsovetenskap är ofta ett krav för anställning inom folkhälsoområdet.

Undervisningsspråk: engelska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Ort: Malmö, Clinical Research Center

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Public health (svensk titel: Folkhälsovetenskap)

Tillämpad klimatstrategi

Tillämpad klimatstrategi är ett masterprogram framtaget för dig som vill ha verktyg att förändra och påverka både samhället och klimatet. Speciellt bra passar den dig som vill arbeta med att hantera och minska samhällets utsläpp av växthusgaser eller med att anpassa samhället till framtida effekter av klimatförändringen. Utbildningen riktar sig främst till dig som vill arbeta med klimatfrågor på lokal, regional eller nationell nivå eller som vill forska inom området. Masterprogrammet är tvärvetenskapligt och öppet för dig med intresse för klimatfrågan och en valfri kandidatexamen.

Undervisningsspråk: svenska
Längd: 2 år, 120 hp (master)
Ort: Lund

Utbildningsbeskrivning för masterprogrammet Tillämpad klimatstrategi

Viktigt inför din anmälan

Ska du ansöka till en svensk eller internationell masterutbildning? Masterprogram kan även kräva att du skickar med en del ytterligare dokument tillsammans med din ansökan. Läs noggrant igenom informationen om anmälan till masterstudier. 

Anmälan till masterstudier