Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillämpad klimatstrategi - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Beskrivning

Masterprogrammet i tillämpad klimatstrategi är unikt i sitt slag i Sverige och välkomnar alla med en valfri kandidatexamen. Drömmer du om att få jobba med frågor som rör framtidens klimat? Denna tvärvetenskapliga utbildning ger dig kompetens att arbeta med både klimatanpassning och utsläppsreducerande åtgärder som behövs för att förändra förutsättningarna för klimatet.    

Det här masterprogrammet är framtaget för dig som vill ha kunskap och verktyg att förändra och påverka både samhället och klimatet. Programmets kurser ger dig fördjupad kunskap om både konsekvenserna av ett förändrat klimat och olika typer av åtgärder för att förebygga och minska effekterna. Speciellt bra passar utbildningen om du vill arbeta med att hantera och minska samhällets utsläpp av växthusgaser eller anpassa samhället till framtida effekter av klimatförändringen.

Utbildningen är tvärvetenskaplig och öppen för den som har både intresse för klimatfrågan och en valfri kandidatexamen. Programmet har ett unikt upplägg där du använder dina tidigare ämneskunskaper för att profilera dig inom klimatområdet. Både studenter och föreläsare på programmet har olika bakgrund. Utbytet av olika erfarenheter och synsätt gör att du lär dig om klimatfrågan från olika perspektiv. Under utbildningen får du tillgång till universitetets samlade kompetens om klimatförändringen. Masterprogrammet ges till största delen på svenska.

Programstruktur

Under det första året läser du inledningsvis en kurs som ger dig en naturvetenskaplig förståelse för klimatet och dess förändring samt kopplingar mellan klimatfrågan och viktiga samhälls- och miljöfrågor. Därefter läser du om klimatpolitisk styrning och förvaltning, följt av en kurs i hållbar samhällsplanering, med fördjupningar och praktiska exempel på hur denna planering bedrivs i ett klimatperspektiv. Du läser dessutom en kurs om viktiga metoder för klimatstrategiskt arbete, såsom livscykelanalys samt risk- och sårbarhetsanalys.

Den tredje terminen innefattar valfria kurser, exempelvis fördjupning inom ditt kandidatområde, ytterligare miljökurser eller praktik. Praktiken genomförs på ett företag, en myndighet eller organisation som du valt själv. Därefter gör du på vårterminen ett examensarbete. Ditt examensarbete kan utföras i nära samarbete med ett företag, en miljöförvaltning eller en myndighet alternativt på en forskningsavdelning. På så sätt får du möjlighet att skaffa ett professionellt kontaktnät under studietiden, vilket ger goda förutsättningar att hitta ett bra arbete.

Karriärmöjligheter

Masterprogrammet ger dig både bred och handfast kunskap för ditt framtida yrkesliv. Arbetsmarknaden för klimatstrateger är stor och växande. Det behövs klimatkompetens inom alla sektorer i samhället och näringslivet, idag och i framtiden. Efter avslutad utbildning kan du arbeta med klimatfrågor inom både privat och offentlig sektor, på lokal, regional eller nationell nivå. Beroende på din inriktning kan du jobba exempelvis som klimatstrateg, konsult, samhällsplanerare, klimatcoach, handläggare, förhandlare, energi- och klimatrådgivare, sakkunnig eller projektledare. Masterprogrammet ger också en god bas för forskarutbildning inom området.

Film med tidigare studenter

Möt Oscar och Isabelle, tidigare studenter på naturvetenskapliga kandidatprogrammet, miljövetenskap. I filmen berättar Oscar om sitt jobb som miljökonsult på ÅF. Isabelle, som även läst en master i miljö- och hälsoskydd, berättar om sitt arbete som miljöinspektör på Landskrona Stad.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Miljövetenskap

Besöksadress
Sölvegatan 37, 223 62 Lund

Postadress
Sölvegatan 37, 223 62 Lund

https://www.cec.lu.se/sv/utbildning

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande.

Engelska 6 och Svenska 3.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APGR): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 29 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Tillämpad klimatstrategi - Masterprogram är 340 000 SEK.