Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rankning av universitetet

Det finns cirka 17 000 lärosäten i världen. Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens främsta.

Några av faktorerna som jämförs i rankningarna är kvalitet på:

 • utbildning
 • forskning
 • undervisning
 • innovationer
 • internationalisering.

Årtalen nedan avser det år resultaten publicerades.

QS World University Rankings

Denna rankning lägger stor vikt (40 %) vid academic reputation som tas fram genom en enkätundersökning bland akademiker världen över. Rankningen innehåller även employer reputation som är en liknande undersökning bland arbetsgivare.

Lunds universitets placeringar

 • 2023: 85
 • 2022: 95
 • 2021: 87
 • 2020: 97
 • 2019: 92

QS World University Rankings: Sustainability 

QS lanserade 2022 sin rankning som fokuserar på hållbarhet. Rankningen avser att mäta lärosäten utifrån FN:s globala hållbarhetsmål och delas upp i över 80 indikatorer som grupperas i tre övergripande kategorier:

 • Miljöpåverkan – fokuserar på lärosätets forskning och utbildning inom miljö- och klimatområdet samt lärosätets egna klimatarbete
 • Social påverkan – fokuserar på lärosätets forskning, utbildning samt lärosätets egna arbete inom frågor som rör jämlikhet och likabehandling, hälsa, tillgänglighet, samverkan med omgivande samhället och andra närliggande områden
 • Styrning (governance) – fokuserar på transparens och attityder inom ledarskap, demokratiska processer, etik, studentinflytande, goda anställningsmetoder och närliggande områden.

Lunds universitets placering

 • 2023: 8

Metodologin bakom QS Sustainability Rankings

Mer om Lunds universitets placeringar på QS:s webbplats:

Times Higher Education (THE) World University Ranking

THE baseras på indikatorer inom fem områden: TeachingResearchCitationsInternational outlook och Industry income.

De tre förstnämnda områdena har störst tyngd, vardera 30%. Inom områdena Teaching och Research baseras resultatet till stor del på enkätundersökningar där akademiker tillfrågas om vilka universitet de anser vara de mest framstående. Citeringsindikatorn tas fram i samarbete med förlaget Elsevier.

Lunds universitets placeringar

 • 2023: 106
 • 2022: 119
 • 2021: 116
 • 2020: 103
 • 2019: 96

Mer om Lunds universitets placeringar på THE:s webbplats

Taiwanrankningen

Taiwanrankningen – Performance Rankings of Scientific Paper for World Universities – behandlar endast forskning och publicerar en övergripande rankning av universiteten. Uppgifterna hämtas från officiella källor såsom Essential Science Indicators (ESI), Science Citations Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) och Web of Science (WoS).

Lunds universitets placeringar

 • 2023: 115
 • 2022: 103
 • 2021: 114
 • 2020: 105
 • 2019: 95

Mer om Lunds universitets placeringar på Taiwanrankningens webbplats

Shanghai Academic Ranking of World Universities, ARWU

Rankningen publiceras av Center for World-Class Universities (CWCU) vid Shanghai Jiao Tong University. Den baseras främst på forskningsresultat som publikationer, citeringar, nobelpris och Fields-medaljer.

 • 2023: 151–200
 • 2022: 151–200
 • 2021: 151–200
 • 2020: 101–150
 • 2019: 101–150

Mer om Lunds universitets placeringar på Shanghairankningens webbplats

Webometrics

Webometrics rankar cirka 22 000 universitet i världen baserat på deras prestationer avseende webbnärvaro och påverkan. Rankningen publiceras av Cybermetrics Lab (Spanish National Research Council, CSIC). Syftet med rankningen är att främja universitets närvaro på webben och stödja open access för att främja kunskapsspridning till samhället i stort.

Lunds universitets placeringar

Avser år 2023. 2022 placering inom parentes.

 • World rank: 126 (117)
 • Impact: 197 (177)
 • Openness: 111 (114)
 • Excellence: 149 (139)

Mer om Lunds universitets placeringar på Webometrics webbplats

Kontaktinformation

Universitetsledningens stab
Erika Söderstjerna, utredare
erika [dot] soderstjerna [at] rektor [dot] lu [dot] se
046-222 92 58