Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Undervisningen – så går det till

Undervisningen på gymnasienivå och universitetsnivå skiljer sig en hel del ifrån varandra. På universitetet är kritiskt tänkande väldigt viktigt, studierna är ditt eget ansvar och du får läsa in mycket kurslitteratur på egen hand.

Studenterna Alva och Fridmer förklarar vad som är skillnaden mellan gymnasiet och universitetet.

Hur undervisningen och tentamen är upplagd kan variera, beroende på vilken utbildning du väljer. Här hittar du några av de vanligaste undervisningsformerna:

Föreläsning

Föreläsningen är den klassiska formen av universitetsundervisning som läraren håller för grupper av studenter. Gruppen kan vara olika stor beroende på utbildning och tillfälle. Vissa föreläsningar äger rum i en stor föreläsningssal med flera hundra studenter, andra hålls i vanliga klassrum med betydligt färre studenter.

Om du studerar på distans via nätet har du ändå tät kontakt med lärare och kurskamrater. Kontakten och undervisningen sker då genom en lärplattform med diskussionsforum på webben. Ni kan också ha kontakt genom till exempel e-post. Föreläsningarna ges oftast i form av text och bild eller som ljud- eller video-filer.

Vid föreläsningen går läraren igenom viktiga delar i kursavsnittet, kommenterar och tar ibland upp sådant som inte finns med i kurslitteraturen. Det viktigaste är att lyssna och anteckna, men du kan självklart ställa frågor också.

Grupparbete

I grupparbetet arbetar du tillsammans med andra studenter och löser en eller flera uppgifter. Ofta presenterar ni resultatet av ert arbete såväl skriftligt som muntligt.

Fältstudier

Fältstudier sker framförallt ute i samhället eller i naturen. Resultatet sammanställer du som student vanligtvis skriftligen.

Laboration

Laborationer sker oftast i mindre studentgrupper. Det är praktiska experiment. Du får en eller flera praktiska uppgifter att lösa, där det krävs att du kan använda det som du har lärt dig i teorin.

Praktik

Ibland ingår praktik i utbildningen. Under praktiken får du vara med i arbetslivet och pröva på ditt kommande yrke. Ibland kan praktiken ske på annan ort än där du studerar. Kursplanen och respektive institution ger närmare information.

Seminarium

Seminariet är en undervisningsform som oftast sker i mindre grupper med en lärare. Där förutsätter läraren att du som student deltar med inlägg och synpunkter. Därför är det viktigt att du har läst in dig på ämnet i förväg. Det är vanligt att studenter redovisar projekt, uppsatser och examensarbeten i seminarieform.

Självstudier

Som universitetsstudent ska du ta till dig stora mängder kurslitteratur på egen hand. Räkna med att en hel del tid går åt till detta. Det är vanligt att du får studieanvisningar under kursen, till exempel kring vilka kapitel i en bok som du ska läsa inför vilken föreläsning. Om du behöver tips och råd för att förbättra din studieteknik, kan du som student kontakta vår Studieverkstad.

Mer om Studieverkstaden

Tentamen

Tentamen (tenta, prov) är också en del av undervisningen. Det kan vara en skriftlig, muntlig eller laborativ redovisning. En del utbildningar har många hemtentor, andra har bara salstentor och ytterligare en del använder både och.

Hemtentorna har du vanligtvis cirka en vecka på dig att lösa och du får använda kurslitteraturen.

Salstentorna äger rum under några timmar och det varierar från utbildning till utbildning om du får använda kurslitteraturen under tentan eller ej. Ta noga reda på vad som gäller, då otillåten användning av litteraturen är att fuska.

Du har rätt till en ny tentamen om du inte klarar tentan och blir underkänd.

Rättigheter och skyldigheter som student

Uppsats

Chansen är stor att du under din tid som student kommer att skriva en eller flera uppsatser. Då utgår du vanligen ifrån en fråga som du försöker besvara utifrån böcker, artiklar och egna vetenskapliga intervjuer och undersökningar i ditt ämne. Det kan handla om att skriva allt från korta uppsatser, ofta kallade paper eller PM, till längre uppsatser mot slutet av din utbildning, ibland kallade B-, C eller D-uppsatser, ex-jobb eller examensarbeten.

Inför ditt skrivande får du lära dig om teorier och metoder så att du kan skriva din uppsats så att den fungerar i ett akademiskt sammanhang.

Övningar

Övningar, till exempel i form av räkneövningar, ger träning av de teoriavsnitt som har behandlats på föreläsningar.

Film om studieplatser

Några av Lunds universitets studieplatser.

För många studenter är universitetets öppna studieplatser jätteviktiga. Där kan du hitta en lugn vrå för att läsa, skriva eller bara fundera. I filmen får du följa med till Juridicum, Universitetsbiblioteket (UB), LUX, Språk- och litteraturcentrum (SOL) och Matteannexet. Självklart finns det många, många fler studieplatser än de vi visar i filmen.