Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rektors rådgivande grupper

För att ge ökat utrymme för diskussion och beredning av frågor inom prioriterade områden har rektor inrättat nio rådgivande grupperingar:

Rådet för jämställdhet och lika villkor

Rådet för jämställdhet och lika villkor har som uppdrag att vara drivande i universitetets strategiska arbete med att motverka diskriminering och främja jämställdhet, lika villkor, lika rättigheter och möjligheter i enlighet med såväl interna regelverk som gällande lagar och förordningar.

Rådet har även i uppdrag att arbeta fram strategidokument och uppdaterade styrdokument inom området, att ansvara för att föreslå till rektor att fördela medel samt att följa upp fördelningen och årligen analysera och följa upp det universitetsgemensamma arbetet. För att stärka arbetet har rådet tillsatt en arbetsgrupp med expertkunskaper inom området och gett universitetets interna nätverk HBTQ-LU ett särskilt uppdrag.

Ledamöter i rådet för jämställdhet och lika villkor

 • Jimmie Kristensson, vicerektor, Universitetsledningen (ordförande)
 • Joakim Gullstrand, rektor, Ekonomihögskolan
 • Alexander Maurits, prodekan, Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Patrik Lindskoug, vicedekan, Juridiska fakulteten
 • Johan Revstedt, vicerektor, Lunds tekniska högskola
 • Eva Ageberg, vicedekan, Medicinska fakulteten
 • Per Persson, dekan, Naturvetenskapliga fakulteten
 • Sanimir Resić, dekan, Konstnärliga fakulteten
 • Agnes Andersson, dekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Annie Lindberg, museichef, Skissernas Museum, USV/LUKOM
 • Ann Terry, gruppchef, MAX IV-laboratoriet
 • Ewa Giniewska, avdelningschef, Universitetsbiblioteket
 • Marie Härstedt, HR-direktör, Sektionen HR
 • Tre fackliga representanter, från OFR, Seko respektive SACO
 • Tre studentrepresentanter

Kontaktperson: Åsa K Nilsson, radetjol [at] hr [dot] lu [dot] se (radetjol[at]hr[dot]lu[dot]se)

Kulturrådet

Kulturrådet är med sin sammansättning av externa ledamöter en initierad diskussionspart och rådgivande i rektors strategiska arbete för universitetets kultursamverkan.

Syftet är att förvalta och utveckla universitetets kulturella kapital för att stärka kulturlivet och berörda verksamheter inom universitetet.

Rådet bidrar också till att synliggöra universitetets roll för kulturen och kulturens vikt i samhällsbyggandet.

Ledamöter i kulturrådet

 • Ann Kristin Wallengren, vicerektor, Universitetsledningen (ordförande)
 • Erik Renström, rektor, Universitetsledningen
 • Jimmie Kristensson, vicerektor, Universitetsledningen
 • Patrick Amsellem, direktör Statens konstråd
 • Jenny Lindén Urnes, styrelseordförande Lindéngruppen
 • Karin Karlsson, programchef Malmö Live
 • Marcus McKinley, Global Co-creation Manager IKEA
 • David Polfeldt, tidigare VD Massive Entertainment
 • Biljana Topalova-Casadiego, museichef Malmö museer
 • Nina Andersson, VD Folkets Hus och Parker
 • Helene Larsson Pousette, tidigare kulturråd vid svenska ambassaden i Washington
 • Anna Lyrevik, förvaltningschef för Region Skånes kulturförvaltning
 • Jason Diakité, författare, musiker, hedersdoktor Lunds universitet
 • Lena Jupén, studentrepresentant

Kontaktperson: Isabelle Nilsson, kulturkoordinator [at] rektor [dot] lu [dot] se (kulturkoordinator[at]rektor[dot]lu[dot]se)

Rådet för etik och akademisk frihet

Rådet för etik och akademisk frihet arbetar för att öka förståelsen för vikten av ett etiskt förhållningssätt i Lunds universitets verksamheter.

Syftet är att stimulera till diskussion och debatt i etiska frågor samt främja kunskapsutveckling inom det etiska området.

Rådet för etik och akademisk frihet är rådgivande till rektor och rektors ledningsråd i etikfrågor.

Ledamöter i rådet för etik och akademisk frihet

 • Jimmie Kristensson, vicerektor, Universitetsledningen (ordförande)
 • Jessica Abbott, universitetslektor, Naturvetenskapliga fakulteten
 • Linus Broström, biträdande forskare, Medicinska fakulteten
 • Elia Psouni, docent, universitetslektor, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Lars Sandman, professor, Linköping universitet
 • Sara Kalm, docent, universitetslektor, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Niklas Nielsen, vicedekan, Medicinska fakulteten
 • Jonas Helgertz, vicedekan, Ekonomihögskolan
 • Vilhelm Persson, professor, Juridiska fakulteten
 • Ulf Jakobsson, professor, Medicinska fakulteten
 • Helena Sandberg, docent, universitetslektor, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Per Lundberg, professor, Naturvetenskapliga fakulteten
 • Två studentrepresentanter

Kontaktperson: jessica [dot] salomonsson_enetoft [at] rektor [dot] lu [dot] se (jessica[dot]salomonsson_enetoft[at]rektor[dot]lu[dot]se)

Läs mer på Rådet för etik och akademisk frihets blogg

Internationella rådet

Internationella rådet är rådgivande till rektor och är drivande i frågor som berör universitetets övergripande internationella arbete, uppföljning samt analys av frågor inom området. 

Internationella rådet verkar för att, via ramverket GDE (Globalt dynamiskt engagemang), identifiera möjligheter till samarbete och samverkan internationellt. Rådet är även ett forum för erfarenhetsutbyte i strategiska internationella frågor, och ägnar speciell omsorg åt internationella säkerhetsfrågor relevanta för utbildning, forskning och samverkan.

Ledamöter i internationella rådet

 • Kristina Eneroth, vicerektor, Universitetsledningen (ordförande)
 • Martin Blom, universitetslektor, Ekonomihögskolan
 • Sara Håkansson, prodekan, Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Jessica Almqvist, prodekan, Juridiska fakulteten
 • Kristofer Modig, vicerektor, Lunds tekniska högskola
 • David Gisselsson Nord, vicedekan, Medicinska fakulteten
 • Karin Rengefors, prodekan, Naturvetenskapliga fakulteten
 • Sanimir Resić, dekan, Konstnärliga fakulteten
 • Agnes Andersson, dekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Två studentrepresentanter

Kontaktperson: carina [dot] holmberg_pousette [at] er [dot] lu [dot] se (carina[dot]holmberg_pousette[at]er[dot]lu[dot]se)

Samverkansrådet

Samverkansrådet är rådgivande till rektor och är ett forum för att identifiera, prioritera och utveckla universitetsgemensamma samverkansfrågor samt ge underlag för att optimera stödfunktionerna inom samverkansområdet.

Målet är att rådet ska öka kunskapsöverföringen i samverkansfrågor vid Lunds universitetet och därigenom bidra till ökat engagemang och genomslag.

Ledamöter i samverkansrådet

 • Kristina Eneroth, vicerektor, Universitetsledningen (ordförande)
 • Andreas Inghammar, prorektor, Ekonomihögskolan
 • Johannes Persson, dekan, Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Henrik Wenander, dekan, Juridiska fakulteten
 • Annika Olsson, rektor, Lunds tekniska högskola
 • Eva Ageberg, vicedekan, Medicinska fakulteten
 • Per Persson, dekan, Naturvetenskapliga fakulteten
 • Sanimir Resić, dekan, Konstnärliga fakulteten
 • Charlotte Simonsson, vicedekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Marjolein Thunnissen, divisionsdirektör, MAX IV-laboratoriet
 • Charlotta Johnsson, rektor, Campus Helsingborg
 • Två studentrepresentanter

Kontaktperson: anna [dot] bille [at] fsi [dot] lu [dot] se (anna[dot]bille[at]fsi[dot]lu[dot]se)

Rådet för universitetsgemensam högskolepedagogisk utveckling

Rådet för universitetsgemensam högskolepedagogisk utveckling är universitetsgemensamt med uppgiften att diskutera och föreslå inriktning och utveckling av högskolepedagogik inom universitet. Rådet ska även identifiera behov av högskolepedagogisk utveckling och kurser som efterfrågas av fakulteterna.

Ledamöter i rådet för universitetsgemensam högskolepedagogisk utveckling

 • Ann Kristin Wallengren, vicerektor, Universitetsledningen (ordförande)
 • Anders Sonesson, Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (föredragande)
 • Annika Diehl, Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (sekretariat)
 • Roy Andersson, Lunds tekniska högskola
 • Tobias Axelsson, Ekonomihögskolan
 • Björn Badersten, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Charlotta Turner, Naturvetenskapliga fakulteten
 • Fredrik Haller, Konstnärliga fakulteten
 • Magnus Hillman, Medicinska fakulteten
 • Sara Håkansson, Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Patrik Lindskoug, Juridiska fakulteten
 • Två studentrepresentanter

Kontaktperson: annika [dot] diehl [at] uvet [dot] lu [dot] se (annika[dot]diehl[at]uvet[dot]lu[dot]se)

Campusutvecklingsrådet

Campusutvecklingsrådet är universitetsgemensamt och är kopplat till LU Byggnads campusutvecklingskontor – en samlingsplattform för alla campusutvecklingsfrågor inom Lunds universitet.

Campusutvecklingsrådet deltar i framtagandet av campusutvecklingsplanen och slår fast dess riktlinjer, identifierar utvecklingsområden för campusutvecklingen, för en öppen dialog med viktiga externa samarbetspartner om campusutvecklingen och campusutvecklingsplanen samt bistår i omvärldsbevakning av campusutvecklingen vid andra universitet i Sverige och internationellt.

Ledamöter i campusutvecklingsrådet

 • Per Mickwitz, vicerektor, Universitetsledningen (ordförande)
 • Lena Eskilsson, prorektor, Universitetsledningen
 • Susanne Kristensson, förvaltningschef, Universitetsledningen
 • Åsa Bergenudd, sektionschef, Sektionen LU Byggnad
 • Joakim Gullstrand, rektor, Ekonomihögskolan
 • Karin Salomonsson, universitetslektor, Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Magnus Svensson, avdelningschef, Juridiska fakulteten
 • Annika Mårtensson, vicerektor, Lunds tekniska högskola
 • Karin Jirström, professor, Medicinska fakulteten
 • Hanieh Heidarabad, processledare, Naturvetenskapliga fakulteten
 • Robert Holmberg, universitetslektor, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Sanimir Resić, dekan, Konstnärliga fakulteten
 • Pontus Rabe, studentrepresentant

Kontaktperson: asa [dot] bergenudd [at] bygg [dot] lu [dot] se (asa[dot]bergenudd[at]bygg[dot]lu[dot]se)

Rådet för utmärkelser

Rådet för utmärkelser bereder utmärkelseärenden genom att ta fram förslag, verka för att förslag lämnas in, samt inhämtar relevant information om till exempel aktuella hedersdoktorat.

Ledamöter i rådet för utmärkelser

 • Göran Bexell, rektor emeritus (ordförande)
 • Stacey Ristinmaaa Sörensen, professor, Fysiska institutionen
 • Jesper Falkheimer, professor, Institutionen för strategisk kommunikation

Kontaktperson: anna [dot] akesson [at] rektor [dot] lu [dot] se (anna[dot]akesson[at]rektor[dot]lu[dot]se)

Rådgivande kommittén

Rådgivande kommittén bidrar till en vidareutveckling av Lunds universitets arbete med samverkan inriktad mot fundraising, donatorrelationer och rådgivning till verksamheten i dessa frågor.

Ledamöterna i Rådgivande kommittén fungerar som ambassadörer för Lunds universitet och genom sin kompetens samt erfarenhet bidrar de till Lunds universitets renommé som attraktiv samarbetspartner.

Rådgivande kommittén verkar aktivt för att etablera goda relationer och samarbeten mellan Lunds universitet och omvärlden samt rådge hur universitetet kan möta aktuella samhällsutmaningar genom att knyta kontakter mellan Lunds universitet och relevanta samverkansparter.

Ledamöter i rådgivande kommittén

 • Cecilia Schelin Seidegård, tidigare forskningschef AstraZeneca (ordförande)
 • Kristina Eneroth, vicerektor, Universitetsledningen
 • Håkan Björklund, VD Conapto
 • Mikael Dolsten, forskningschef Pfizer
 • Jenny Lindén Urnes, styrelseledamot och ordförande Lindéngruppen AB

Kontaktperson: torun [dot] forslid [at] rektor [dot] lu [dot] se

Kontaktinformation

Lunds universitet
046-222 00 00 (växel)
lu [at] lu [dot] se (lu[at]lu[dot]se)