Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rektors rådgivande grupper

För att ge ökat utrymme för diskussion och beredning av frågor inom prioriterade områden har rektor inrättat åtta rådgivande grupperingar:

Rådet för jämställdhet och lika villkor

Rådet för jämställdhet och lika villkor har som uppdrag att vara drivande i universitetets strategiska arbete med att motverka diskriminering och främja jämställdhet, lika villkor, lika rättigheter och möjligheter i enlighet med såväl interna regelverk som gällande lagar och förordningar.

Rådet har även i uppdrag att arbeta fram strategidokument och uppdaterade styrdokument inom området, att ansvara för att föreslå till rektor att fördela medel samt att följa upp fördelningen och årligen analysera och följa upp det universitetsgemensamma arbetet. För att stärka arbetet har rådet tillsatt en arbetsgrupp med expertkunskaper inom området och gett universitetets interna nätverk HBTQ-LU ett särskilt uppdrag.

Ledamöter i rådet för jämställdhet och lika villkor

 • Jimmie Kristensson, vicerektor, universitetsledningen (ordförande)
 • Susanne Kristensson, förvaltningschef
 • Marie Härstedt, sektionschef, sektionen HR
 • Maria Stanfors, prorektor vid Ekonomihögskolan
 • Olof Sundin, vicedekan, humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Patrik Lindskoug, vicedekan, juridiska fakulteten
 • Sanimir Resic, tf dekan, konstnärliga fakulteten
 • Annika Olsson, rektor vid Lunds tekniska högskola
 • Lena Eliasson, vicedekan, medicinska fakulteten
 • Sven Lidin, dekan, naturvetenskapliga fakulteten:
 • Christofer Edling, dekan, samhällsvetenskapliga fakulteten: 
 • Ann Terry, gruppchef, MAX IV-laboratoriet
 • Ewa Giniewska, avdelningschef, universitetsbiblioteket
 • Patrik Andersson, föreståndare, representerar USV/LUKOM
 • Tre fackliga representanter, från OFR, Seko respektive SACO
 • Tre studentrepresentanter

Kontaktperson: Ellen Karlsson, radetjol [at] hr [dot] lu [dot] se (radetjol[at]hr[dot]lu[dot]se)

Kulturrådet

Kulturrådet är med sin sammansättning av externa ledamöter en initierad diskussionspart och rådgivande i rektors strategiska arbete för universitetets kultursamverkan.

Syftet är att förvalta och utveckla universitetets kulturella kapital för att stärka kulturlivet och berörda verksamheter inom universitetet.

Rådet bidrar också till att synliggöra universitetets roll för kulturen och kulturens vikt i samhällsbyggandet.

Ledamöter i kulturrådet

 • Ann Kristin Wallengren, vicerektor, universitetsledningen (ordförande)
 • Erik Renström, rektor, universitetsledningen
 • Jimmie Kristensson, vicerektor, universitetsledningen
 • Patrick Amsellem, direktör Statens konstråd
 • Jenny Lindén Urnes, styrelseordförande Lindéngruppen (från 2023-01-01)
 • Karin Karlsson, programchef Malmö Live
 • Michael Matz, seniorrådgivare Nordiska rådets sekretariat
 • Marcus McKinley, Global Co-creation Manager IKEA
 • David Polfeldt, tidigare VD Massive Entertainment
 • Anna Serner, tidigare VD Svenska Filminstitutet
 • Biljana Topalova-Casadiego, museichef Malmö museer
 • Lena Jupén, studentrepresentant

Kontaktperson: anna [dot] lyrevik [at] rektor [dot] lu [dot] se (anna[dot]lyrevik[at]rektor[dot]lu[dot]se)

Rådet för etik och akademisk frihet

Rådet för etik och akademisk frihet arbetar för att öka förståelsen för vikten av ett etiskt förhållningssätt i Lunds universitets verksamheter.

Syftet är att stimulera till diskussion och debatt i etiska frågor samt främja kunskapsutveckling inom det etiska området.

Rådet för etik och akademisk frihet är rådgivande till rektor och rektors ledningsråd i etikfrågor.

Ledamöter i rådet för etik och akademisk frihet

 • Jimmie Kristensson, vicerektor, universitetsledningen (ordförande)
 • Jessica Abbott, universitetslektor, naturvetenskapliga fakulteten
 • Linus Broström, biträdande forskare, medicinska fakulteten
 • Elia Psouni, docent, universitetslektor, samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Lars Sandman, professor, Linköping universitet
 • Sara Kalm, docent, universitetslektor, samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Heiko Herwald, vicedekan, medicinska fakulteten
 • Maria Stanfors, prodekan, ekonomihögskolan
 • Vilhelm Persson, professor, juridiska fakulteten
 • Ulf Jakobsson, professor, medicinska fakulteten
 • Helena Sandberg, docent, universitetslektor, samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Per Lundberg, professor, naturvetenskapliga fakulteten
 • Två studentrepresentanter

Kontaktperson: jessica [dot] salomonsson_enetoft [at] rektor [dot] lu [dot] se (jessica[dot]salomonsson_enetoft[at]rektor[dot]lu[dot]se)

Läs mer på Rådet för etik och akademisk frihets blogg

Internationella rådet

Internationella rådet identifierar möjligheter till samverkan inom internationaliseringsområdet och driver frågor som rör universitetets övergripande internationella arbete.

Rådet bereder också förslag till beslut inom området och är rådgivande till rektor.

Ledamöter i internationella rådet

 • Kristina Eneroth, vicerektor, universitetsledningen (ordförande)
 • Martin Blom, vicerektor, Ekonomihögskolan
 • Samuel Byrskog, professor, humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Henrik Wenander, prodekan, juridiska fakulteten
 • Kristofer Modig, vicerektor, Lunds tekniska högskola
 • David Gisselsson Nord, vicedekan, medicinska fakulteten
 • Sandra Pott, vicedekan, naturvetenskapliga fakulteten
 • Staffan Storm, prodekan, konstnärliga fakulteten
 • Agnes Andersson Djurfeldt, prodekan, samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Luis Mundaca, professor, Universitetets särskilda verksamheter (USV)
 • Två studentrepresentanter

Kontaktperson: carina [dot] holmberg_pousette [at] er [dot] lu [dot] se (carina[dot]holmberg_pousette[at]er[dot]lu[dot]se)

Samverkansrådet

Samverkansrådet är ett forum för att gemensamt kunna identifiera, prioritera och utveckla samverkansfrågor och fakultetsöverskridande samarbetsfrågor, samt samtidigt ge underlag för att optimera stödfunktionerna inom samverkansområdet. 

Målet är att förenkla förankrings- och prioriteringsprocesserna samt öka möjligheterna till synergieffekter mellan fakulteternas verksamhetsområden. Samverkansrådet ska vara rådgivande för frågor som rör samverkan, exempelvis inför fördelning av medel avsedda för olika samverkansinitiativ.

Ledamöter i samverkansrådet

 • Kristina Eneroth, vicerektor, universitetsledningen (ordförande)
 • Ulf Johansson, vicerektor, Ekonomihögskolan
 • Johannes Persson, dekan, humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Henrik Wenander, prodekan, juridiska fakulteten
 • Annika Olsson, rektor, Lunds tekniska högskola
 • Heiko Herwald, vicedekan, medicinska fakulteten
 • Sven Lidin, dekan, naturvetenskapliga fakulteten
 • Charlotte Simonsson, vicedekan, samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Sanimir Resic, dekan, konstnärliga fakulteten
 • Jenny Palm, föreståndare, IIIEE, Universitetets särskilda verksamheter (USV)
 • Marjolein Thunnissen, divisionsdirektör, MAX IV-laboratoriet
 • Charlotta Jonsson, rektor, Campus Helsingborg
 • Björn Fagerström, sektionschef, sektionen Forskning, samverkan och innovation (FSI)
 • Två studentrepresentanter

Kontaktperson: anna [dot] bille [at] fsi [dot] lu [dot] se (anna[dot]bille[at]fsi[dot]lu[dot]se)

Rådet för universitetsgemensam högskolepedagogisk utveckling

Rådet för universitetsgemensam högskolepedagogisk utveckling är universitetsgemensamt med uppgiften att diskutera och föreslå inriktning och utveckling av högskolepedagogik inom universitet. Rådet ska även identifiera behov av högskolepedagogisk utveckling och kurser som efterfrågas av fakulteterna.

Ledamöter i rådet för universitetsgemensam högskolepedagogisk utveckling

 • Ann Kristin Wallengren, vicerektor, universitetsledningen (ordförande)
 • Anders Sonesson, avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (föredragande)
 • Lina Andersson, avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (sekretariat)
 • Roy Andersson, Lunds tekniska högskola
 • Tobias Axelsson, Ekonomihögskolan
 • Björn Badersten, samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Karin Hall, naturvetenskapliga fakulteten
 • Fredrik Haller, konstnärliga fakulteten
 • Magnus Hillman, medicinska fakulteten
 • Sara Håkansson, humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Patrik Lindskoug, juridiska fakulteten
 • Två studentrepresentanter

Kontaktperson: lina [dot] andersson [at] uvet [dot] lu [dot] se (lina[dot]andersson[at]uvet[dot]lu[dot]se)

Campusutvecklingsrådet

Campusutvecklingsrådet är universitetsgemensamt och är kopplat till LU Byggnads campusutvecklingskontor – en samlingsplattform för alla campusutvecklingsfrågor inom Lunds universitet.

Campusutvecklingsrådet deltar i framtagandet av campusutvecklingsplanen och slår fast dess riktlinjer, identifierar utvecklingsområden för campusutvecklingen, för en öppen dialog med viktiga externa samarbetspartner om campusutvecklingen och campusutvecklingsplanen samt bistår i omvärldsbevakning av campusutvecklingen vid andra universitet i Sverige och internationellt.

Ledamöter i campusutvecklingsrådet

 • Per Mickwitz, vicerektor, universitetsledningen (ordförande)
 • Lena Eskilsson, prorektor, universitetsledningen
 • Susanne Kristensson, förvaltningschef, universitetsledningen
 • Åsa Bergenudd, sektionschef, sektionen LU Byggnad
 • Mats Benner, rektor, Ekonomihögskolan
 • Karin Salomonsson, universitetslektor, humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Magnus Svensson, avdelningschef, juridiska fakulteten
 • Annika Mårtensson, vicerektor, Lunds tekniska högskola
 • Cecilia Lundberg, professor, medicinska fakulteten
 • Hanieh Heidarabad, processledare, naturvetenskapliga fakulteten
 • Robert Holmberg, universitetslektor, samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Sanimir Resic, dekan, konstnärliga fakulteten
 • En studentrepresentant

Kontaktperson: asa [dot] bergenudd [at] bygg [dot] lu [dot] se (asa[dot]bergenudd[at]bygg[dot]lu[dot]se)

Rådet för utmärkelser

Rådet för utmärkelser bereder utmärkelseärenden genom att ta fram förslag, verka för att förslag lämnas in, samt inhämtar relevant information om till exempel aktuella hedersdoktorat.

Ledamöter i rådet för utmärkelser

 • Göran Bexell, rektor emeritus (ordförande)
 • Stacey Ristinmaaa Sörensen, professor, fysiska institutionen
 • Jesper Falkheimer, professor, institutionen för strategisk kommunikation

Kontaktperson: anna [dot] akesson [at] rektor [dot] lu [dot] se (anna[dot]akesson[at]rektor[dot]lu[dot]se)

Kontaktinformation

Lunds universitet
046-222 00 00 (växel)
lu [at] lu [dot] se (lu[at]lu[dot]se)