Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Globala samarbeten

Lunds universitet samverkar och samarbetar med toppuniversitet världen över genom internationella nätverk, samarbetsprogram och plattformar. Här presenterar vi några av våra större, universitetsövergripande globala samarbeten.

Universitas 21 – U21

Universitas 21 är ett globalt nätverk som består av 29 forskningsintensiva, heltäckande och framstående universitet i 19 länder.

Nätverket syftar till informationsutbyte, spridning av bästa praxis och expertkunskap. U21s program och initiativ är uppdelade i tre strategiska områden:

  • studenterfarenhet
  • forskarengagemang
  • utbildningsinnovation.

Målgruppen för U21 är därför bred och inkluderar bland annat studenter, forskare och administrativ personal.

Universitas 21:s webbplats

Scholars at Risk – SAR

Lunds universitet arbetar för att kunna ta emot riskutsatta akademiker.

Sedan hösten 2014 är universitetet medlem i Scholars at Risk – ett nätverk med fler än 500 medlemmar i 42 länder, som arbetar för att stödja riskutsatta akademiker och främja akademisk frihet. Detta ligger helt i linje med universitetets värderingar om mänskliga rättigheter, respekt, tolerans och att vara en kritisk röst.

Vi har i egen regi anordnat seminarier om akademisk frihet och riskutsatta akademiker samt om Scholars at Risk. Vi deltar i nätverkets olika arrangemang såsom konferenser och mässaktiviteter både nationellt och internationellt.

Universitetet deltar också aktivt i det svenska SAR-nätverket och i dess styrgrupp.

Scholars at Risk-nätverkets webbplats

Erasmus+ – utomeuropeisk mobilitet

Programmet utomeuropeisk mobilitet – International Credit Mobility – ger möjlighet till samarbeten och utbyten mellan Lunds universitet och så kallade partnerländer (länder utanför EU/EES som deltar i vissa delar av Erasmus+). Ett bilateralt avtal ligger till grund för utbyte för studenter och lärare, som i sin tur kan få stipendium när de åker på mobilitet.

Undervisande personal vid lärosäten får möjlighet att undervisa vid ett lärosäte i ett partnerland. Det är även möjligt att jobbskugga eller att genomföra andra former av kompetensutbyte för både undervisande och icke-undervisande personal.

Studerande på alla nivåer och doktorander kan studera eller praktisera mellan 2 och 12 månader i ett annat land. Även kort doktorandmobilitet (mellan 5 och 30 dagar) samt blandad mobilitet är möjligt.

Erasmus+ International Credit Mobility – utbyten.se

 

Kontaktinformation


Universitas 21
Isabelle Nilsson
isabelle [dot] nilsson [at] er [dot] lu [dot] se (isabelle[dot]nilsson[at]er[dot]lu[dot]se)

Telefon:
0790-63 09 72
 

Scholars at Risk
Pär Svensson
Par [dot] Svensson [at] er [dot] lu [dot] se (Par[dot]Svensson[at]er[dot]lu[dot]se)

Telefon:
046-222 77 42
 

Erasmus+
(utomeuropeiskt samarbete)
Petra Moser-Nørgaard
petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se (petra[dot]moser-norgaard[at]er[dot]lu[dot]se)

Telefon:
046-222 47 53