Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildnings- och skolsamverkan

Universitetets utbildnings- och skolsamverkan tar sig många olika uttryck. Här ryms allt från skolbesök och studentambassadörer till uppdragsutbildning och kapacitetsutvecklingsprojekt i form av exempelvis forskningssamarbeten och partnerskap med universitet i utvecklingsländer.

Skolsamverkan

Lunds universitet deltar i många olika former av skolsamverkan – både på plats på universitetet och ute på gymnasieskolor och högstadier runt om i södra Sverige. Samverkan med dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare på gymnasiet sker i många olika former. Se exempel på våra nuvarande samverkansaktiviteter:

Skolsamverkan

EduLab 

Med experimentverkstaden EduLab har universitetet en flexibel plattform för att utforska idéer, utbildningsformer, metoder och samarbeten kopplat till livslångt lärande. Utvecklingen av utbildningar sker både genom samverkan med externa aktörer och internt på universitetet.

EduLab – projekt för livslångt lärande

Uppdragsutbildning

På universitetet erbjuder vi uppdragsutbildningar till företag och offentliga verksamheter. Utbildningarna baseras på aktuell forskning, och är ofta skräddarsydda för att svara upp mot de specifika behoven hos varje organisation och dess medarbetare.

Utbildningarnas omfattning och innehåll kan variera stort beroende på uppdragsgivarens önskemål och förutsättningar.

Uppdragsutbildning för yrkesverksamma

Kapacitetsutveckling

Kunskapsutveckling genom högre utbildning och ett livslångt lärande är en grundförutsättning för minskad fattigdom, ökad jämställdhet, delaktighet och demokrati samt ekonomisk utveckling i ett globalt perspektiv.

En sådan utveckling ökar också möjligheterna att genomföra Agenda 2030 och uppnå FN:s 17 hållbarhetsmål.

Så arbetar vi med kapacitetsutveckling