Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stöd våra forskare och fakulteter

Cancer- och diabetessjukdomarnas gåtor. Ökad spridning av demokrati och mänskliga rättigheter. Global uppvärmning och mänsklig klimatpåverkan. Alla utgör de några av vår tids största utmaningar.

Få, eller ingen, kan ensam lösa dessa problem. Men tillsammans kan vi göra skillnad. Många mindre gåvor gör att vi skapar förutsättningar för stora forskningsgenombrott.

Nedan kan du läsa mer om forskningsutmaningar på våra fakulteter:
 

Atriet på Ekonomicentrum. Foto.

Ekonomihögskolan

På Ekonomihögskolan vid Lunds universitet bedrivs forskning som förhoppningsvis kan bidra till att lösa några av vår tids små och stora utmaningar.

Exempelvis undersöker våra forskare hur vi kan bekämpa fattigdom och ojämlikhet genom bistånd, institutioner och marknader.

Hur kan vi skapa fler framgångsrika företag som växer, är lönsamma och därmed bidrar till ekonomin och hur kan vi utforma finansiella system som är mer motståndskraftiga mot kriser, inflation och turbulens i ekonomin.

En annan angelägenhet vi forskar kring är hur vi ska organisera ekonomin och finansiera välfärden när vi får en allt äldre befolkning där allt färre ska försörja allt fler.

Läs mer om våra forskningsutmaningar på Ekonomihögskolans webbplats

Kontaktperson:
Pia Siljeklint
Avdelningschef Development Office
Telefon: 046-222 34 39
pia [dot] siljeklint [at] fsi [dot] lu [dot] se


 

körbana i form av flera ljusslingor

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Forskningen inom de humanistiska och teologiska disciplinerna är vittförgrenad, tvärvetenskaplig och griper tag i en rad skilda fenomen och förhållanden som gör oss till människor.

Läs om vår aktuella forskning på Humanistiska och teologiska fakulteternas webbplats

Kontaktperson:
Helena Perhag
Senior Development Officer
Telefon: 046-222 30 68
helena [dot] perhag [at] fsi [dot] lu [dot] se


 

Studentsamtal fotograferat genom glasfönster i dörr. Foto.

Juridiska fakulteten

Juridik genomsyrar all mänsklig aktivitet, från frågor i den enskildas perspektiv till frågor av stor samhällelig, politisk och ekonomisk betydelse, nationellt och internationellt.

Den juridiska forskningen påverkar och kan förbättra människors liv och samhällets utveckling. I takt med att komplexiteten i omvärlden ökar har också kraven på, och betydelsen av, vår forskning ökat.

Dagens angelägna forskningsfrågor är mångfacetterade och vi möter dem med ett ämnesövergripande arbetssätt inom fakulteten, tvärvetenskapligt inom Lunds universitet samt i samverkan med den juridiska praktiken och det omgivande samhället.

Samtidigt har den nationella rätten ställts inför nya utmaningar genom globaliseringen, och Sveriges medlemskap i EU, vilket drivit fram ett ökat fokus på europeiska och internationella frågor.

Vår forskning har det senaste decenniet genomgått en stark utvecklingsfas och vuxit i omfattning, kvalitet, internationalisering och synlighet.

Även de externa forskningsanslagen har ökat. Inom exempelvis

  • allmän rättslära
  • civilrättens sociala dimension inklusive äldrerätt
  • EU-rätt
  • folkrätt inklusive migrationsrätt samt
  • Health Law

har vi idag forskningsgrupper som tillhör den internationella och europeiska forskningsfronten.

Mer om vår forskning hittar du på Juridiska fakultetens webbplats

Kontaktperson:
Helena Perhag
Senior Development Officer
Telefon: 046-222 30 68
helena [dot] perhag [at] fsi [dot] lu [dot] se


 

Bord med penslar i burkar. Foto.

Konstnärliga fakulteten

Forskning på det konstnärliga området kännetecknas av en mångfald av kunskapsformer, där angreppssätt, teorier, metoder och samarbetspartners hämtas från många håll.

Det specifika för forskningen vid den konstnärliga fakulteten är uppdraget att även utveckla den konstnärliga forskningen och i detta arbete framhålla den konstnärliga kunskapens och den konstnärliga forskningens egenart.

Tre högskolor – ett gemensamt campus

Vill du vara med och stötta utbildningen av framtidens konstnärliga utövare? För att stärka verksamheterna och ytterligare öka synligheten arbetar fakulteten sedan några år med ett samlokaliseringsprojekt, där målet är att de ingående institutionerna samlas på en plats i centrala Malmö.

Målet ett är ett campus i världsklass som bidrar till att förverkliga vår vision om att vara ett framstående internationellt centrum för konstnärlig utbildning av högsta kvalitet.

Det kommer att finnas flera möjligheter att stödja detta projekt, alltifrån lokaler i form av offentliga utrymmen som konsert- och teaterscener och galleri till enskilda rum, ateljéer, black-box och studiomiljöer till infrastruktursatsningar av olika slag.

Konstnärliga fakultetens samlokaliseringsprojekt

Läs om vår forskning på Konstnärliga fakultetens webbplats

Kontaktperson:
Pernilla Ohlson
Development Officer
Telefon: 046-222 73 29
pernilla [dot] ohlson [at] fsi [dot] lu [dot] se


 

Filmvisning för barn. Foto.

Lunds Tekniska Högskola – LTH

Exempel på ny teknik som utvecklats från forskning vid LTH är det medicinska ultraljudet, bläckstråleskrivaren, trådlös överföring via Bluetooth och hälsobefrämjande livsmedel som Proviva och Oatly.

På LTH finns över 800 aktiva forskare. De arbetar både med klassiska teknikämnen och inom nyare områden med förgreningar mot medicin, naturvetenskap, miljö och design. Sammantaget utgör forskningen 15–20 procent av den samlade teknikforskningen vid svenska universitet och högskolor.

Mer om våra forskningsutmaningar hittar du på LTH:s webbplats

Kontaktperson:
Pernilla Ohlson
Development Officer
Telefon: 046-222 73 29
pernilla [dot] ohlson [at] fsi [dot] lu [dot] se


 

Kvinna i labb. Foto.

Medicinska fakulteten

Vid medicinska fakulteten bedrivs framstående forskning på bred front, bland annat inom strategiska forskningsområden, utsedda av Sveriges regering, av stor betydelse för samhälle och näringsliv. 

Målet är att bygga upp världsledande forskning på området. Fakulteten har också bildat flera forskningscentrum och forskningsmiljöer bestående av forskargrupper som fått extern finansiering i nationell eller internationell konkurrens.

Forskningsutmaningar på Medicinska fakulteten

Kontaktperson:
Helena Perhag
Senior Development Officer
Telefon: 046-222 30 68
helena [dot] perhag [at] fsi [dot] lu [dot] se


 

Kvinna närstuderar insekt. Foto.

Naturvetenskapliga fakulteten

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs världsledande forskning inom flera olika ämnesområden, vid nio institutioner eller motsvarande. Inom fakultetens forskningsområden finns nu nya möjligheter med MAX IV som invigdes 2016, och ESS som just nu byggs.

Några exempel på forskningsområden är djurs supersinnen, livets utveckling på jorden, klimatförändringar och Vintergatans ursprung. Andra exempel är forskning om naturens minsta beståndsdelar, framtidens material och effektivare mediciner.

Forskning vid Naturvetenskapliga fakulteten – naturvetenskap.lu.se

Kontaktperson:
Pia Siljeklint
Avdelningschef Development Office
Telefon: 046-222 34 39
pia [dot] siljeklint [at] fsi [dot] lu [dot] se


 

Tre glada studenter vid anslagstavla. Foto.

Samhällsvetenskapliga fakulteten

De flesta av vår tids utmaningar har skapats av människor och måste lösas genom samhälleliga processer. 

 

Naturvetenskapen ger viktiga bidrag till att identifiera och förklara miljöproblem. Teknik och medicin skapar lösningar för att avhjälpa dem.

Men för att implementera lösningar och kunna hantera exempelvis miljöproblem, resursbrist, hälsa, våld eller samhällskonflikter krävs kunskap om mänskligt beteende, sociala och politiska institutioner och beslutsfattande.

Forskningsutmaningar på Samhällsvetenskapliga fakulteten

Kontaktperson:
Pernilla Ohlson
Development Officer
Telefon: 046-222 73 29
pernilla [dot] ohlson [at] fsi [dot] lu [dot] se

Kontaktinformation

Pia Siljeklint
Avdelningschef
Development Office
Telefon: 046-222 34 39
pia [dot] siljeklint [at] fsi [dot] lu [dot] se (pia[dot]siljeklint[at]fsi[dot]lu[dot]se)