Forskarskolor

 

2030
Picture from Globalgoals.org
Illustration från Globalgoals.org

Forskarskolan Agenda 2030

Forskarskolan Agenda 2030  är en universitetsövergripande, global forskarskola och samverkansplattform kring ämnen relaterade till samhällsutmaningar, hållbarhet och Agenda 2030.

Forskarskolan finansierar 17 doktorander från alla fakulteter, som både deltar i ämnesspecifika forskningsprogram och medverkar i universitetsövergripande, tvärvetenskapliga forskarutbildningskurser, utvecklade utifrån de frågor som definieras av de globala målen.

Forskarskolor på fakulteterna

Flertalet av våra fakulteter har dessutom en eller flera egna eller gemensamma forskarskolor – läs mer på respektive forskarskolas webbplats:

Humanistiska och teologiska fakulteternas forskarskolor

Lunds tekniska högskolas forskarskolor

Medicinska fakultetens forskarskolor

Naturvetenskapliga fakultetens forskarskolor

Samhällsvetenskapliga fakultetens forskarskola

 

Kontaktinformation

Ylva van Meeningen
ylva [dot] van_meeningen [at] cec [dot] lu [dot] se

Telefon:
+46 73 081 4968