Doktorspromotionen

Årets största akademiska högtid

Doktorspromotionen är fakulteternas största akademiska högtid. Under en högtidlig ceremoni i Lunds domkyrka promoveras de doktorer som under det senaste året avslutat sin forskarutbildning och försvarat en doktorsavhandling vid Lunds universitet.

Doktorspromotion 2021

Dekanerna vid Lunds universitet har gemensamt beslutat att doktorspromotionen 2021 kommer att äga rum under två dagar. Den inleds torsdagen den 27 maj och avslutas fredagen den 28 maj. Samtliga doktorer som skulle ha promoverats i maj 2020 kommer ha möjlighet att göra det i maj 2021 tillsammans med årets doktorer.

Doktorspromotionen inleds torsdagen den 27 maj då doktorer efter avlagda prov, hedersdoktorer och jubeldoktorer vid den Teologiska fakulteten, Juridiska fakulteten, Medicinska fakulteten, Tekniska fakulteten (Lunds Tekniska Högskola) och Konstnärliga fakulteten i Malmö promoveras.

Fredagen den 28 maj promoveras doktorer efter avlagda prov, hedersdoktorer och jubeldoktorer vid Humanistiska fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Ekonomiska fakulteten (Ekonomihögskolan) och Naturvetenskapliga fakulteten.

Doktorspromotionen avslutas med en gemensam promotionsmiddag för samtliga doktorer på fredagen den 28 maj.

Doktorspromotionen kommer att utformas utefter rådande restriktioner och följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

Inbjudan skickas ut till samtliga som har disputerat eller kommer att disputera, sedan senaste tillfället. Inbjudan skickas via post i början av mars till adresser som finns registrerad i Ladok. Samtliga doktorer som bjöds in att delta i Doktorspromotionen 2020 kommer att motta en ny inbjudan i mars 2021.


Promotionen inträffar normalt sett sista fredagen i maj. Lunds universitet har genomfört doktorspromotioner sedan 1670.

Ordet promovera kommer av det latinska verbet promovere som betyder föra fram, befordra.

Läs om vad som händer under promotionsdagen

Bildspel från promotionen 24 maj 2019

Se hela bildspelet på flickr.com
 

Doktorspromotionen 2019

Promotionsprogrammet

Programmet för doktorspromotionen 24 maj 2019 (PDF 270 kB, ny flik)

Kommande promotioner

  • 27-28 maj 2021

  • 3 juni 2022

  • 26 maj 2023

  • 31 maj 2024

  • 21 maj 2025

Kontaktinformation

Akademiintendenturen

Carin Brenner, övermarskalk
Charlotta Sokulski Bateld,
biträdande övermarskalk
Annica Blomberg, biträdande övermarskalk
Maria Blad, kommunikatör


Telefon: 046-222 70 06

overmarskalk [at] rektor [dot] lu [dot] se
 

Besöksadress:
Sandgatan 1, Lund

Postadress:
Akademiintendenturen
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Fakturering:
Information om hur du som leverantör fakturerar med elektronisk faktura