Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Universitetsstyrelsen

Styrelsen är universitetets högsta beslutande instans. Enligt 2 kap 2 § i Högskolelagen har styrelsen ”inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs”. Universitetsstyrelsen består av rektor, åtta externa ledamöter utsedda av regeringen varav en är styrelseordförande, tre lärare samt tre studenter.

Ledamöterna utses för tre år utom företrädare för studenterna, vilka utses för ett år. Nuvarande mandatperiod för externa ledamöter samt lärarrepresentanter är
1 maj 2020 - 30 april 2023. Studeranderepresentanterna väljs årligen för tiden 1 juli - 30 juni.

Universitetsstyrelsens sammansättning


Ordförande

 • Jonas Hafström, fd ambassadör

Universitetets rektor

 • Erik Renström, professor

Externa ledamöter

 • Annika Winsth, chefekonom Nordea
 • Gudrun Antemar, lagman Stockholms tingsrätt
 • Gunnar Wetterberg, författare
 • Ingrid Bengtsson-Rijavec, ekonomichef Malmö universitet
 • Jens Oddershede, professor Syddansk Universitet
 • Torbjörn Lundahl, FoU-direktör Ericsson
 • Wanja Lundby-Wedin, vice ordförande Kyrkostyrelsen

Verksamhetsföreträdare

 • Anne L’Huillier, professor
 • Christofer Edling, professor
 • Lars Dahlin, professor

Studentrepresentanter

 • Hjalmar Åhman
 • Malin Bruce
 • Tindra Weichselbraun Alvander

Protokollförare

 • Anna Åkesson, utredare, Universitetsledningens stab

Kontaktinformation

Anna Åkesson
Utredare
046-222 94 35
anna [dot] akesson [at] rektor [dot] lu [dot] se

För att komma i kontakt med ordförande Jonas Hafström, kontakta:

Eva Porenius
Chefssekreterare
046-222 70 03
eva [dot] porenius [at] rektor [dot] lu [dot] se

Universitetsstyrelsens sammanträden 2023

 • Fredag 17 februari
 • Tisdag 18 april
 • Torsdag 15 juni – fredag 16 juni
 • Fredag 22 september
 • Fredag 27 oktober
 • Fredag 15 december

Relaterad information