Universitetsstyrelsen

Styrelsen är universitetets högsta beslutande instans. Enligt 2 kap 2 § i Högskolelagen har styrelsen ”inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs”. Universitetsstyrelsen består av rektor, åtta externa ledamöter utsedda av regeringen varav en är styrelseordförande, tre lärare samt tre studenter.

Ledamöterna utses för tre år utom företrädare för studenterna, vilka utses för ett år. Nuvarande mandatperiod för externa ledamöter samt lärarrepresentanter är
1 maj 2020 - 30 april 2023. Studeranderepresentanterna väljs årligen för tiden 1 juli - 30 juni.

 

Lunds universitets styrelse, september 2019
Lunds universitets styrelse, september 2019
Lunds universitets styrelse, september 2019

Universitetsstyrelsens sammansättning

Ordförande

 • Jonas Hafström, fd ambassadör

Universitetets rektor

 • Torbjörn von Schantz, professor

Externa ledamöter

 • Annika Winsth, chefsekonom Nordea
 • Gudrun Antemar, lagman Stockholms tingsrätt
 • Gunnar Wetterberg, författare
 • Ingrid Bengtsson-Rijavec, ekonomichef Malmö universitet
 • Jens Oddershede, professor Syddansk Universitet
 • Torbjörn Lundahl, FoU-direktör Ericsson
 • Wanja Lundby-Wedin, vice ordförande Kyrkostyrelsen

Verksamhetsföreträdare

 • Anne L’Huillier, professor
 • Christofer Edling, professor
 • Lars Dahlin, professor

Studentrepresentanter

 • Linnea Karlsson
 • Tim Djärf
 • Sanela Lulic

Protokollförare

 • Anna Åkesson, utredare, Universitetsledningens kansli

Kontaktinformation

Anna Åkesson, utredare
anna [dot] akesson [at] rektor [dot] lu [dot] se

Telefon:
046 222 94 35
0722 31 71 64

För att komma i kontakt med ordförande Jonas Hafström, kontakta:

Gerd Hawaleska, chefssekreterare
gerd [dot] hawaleska [at] rektor [dot] lu [dot] se

Telefon:
046 222 38 95
0706 19 38 95

Sammanträdesdagar

2020

 • Fredag 14 februari
 • Fredag 24 april
 • Torsdag 11 -  fredag 12 juni
 • Fredag 18 september
 • Fredag 23 oktober
 • Tisdag 15 december