Presentationsmaterial

Här har vi samlat aktuellt presentationsmaterial i olika format för dig som i egenskap av vår samarbetspartner eller av någon annan anledning vill ge en kort presentation av Lunds universitet i något sammanhang.

Fria bilder

I vår bild- och mediebank hittar du fria pressbilder.

Lunds universitets bild- och mediebank

Logotyper

Svensk och engelsk version

Placering av Lunds universitets logotyp vid externa samarbeten

Riktlinjer för hur universitetets logotyp ska placeras i förhållande till externa samarbetspartners hittar du på vår medarbetarwebb:

Profilering vid externa samarbeten

Presentationsfilm

Presentationsfilm om Lunds universitet på två minuter. Filmen (som har text och voice over på engelska) ger en överblick och förmedlar såväl basfakta som unika egenskaper om universitetet.

Filmen är framtagen för användning i varierande sammanhang så som i sociala medier, nyhetsbrev till studenter och samarbetspartners, informationsmaterial och på mässor/konferenser etcetera.

Presentationsbroschyr

Presentationsbroschyr 2020

Broschyren innehåller kortfattad information om Lunds universitet med aktuella uppgifter, baserade på årsredovisningen.

Svensk version

Engelsk version

Profiltexter

Profiltexterna beskriver Lunds universitet mycket övergripande. De kan användas:

  • på webben
  • på sociala plattformar
  • i tryckt informationsmaterial
  • i platsannonser
  • i pressmeddelanden med mera.

Texterna finns i tre versioner med varierande längd. De är baserade på fakta och uppdateras vid behov. Välj fritt den version som passar bäst i sammanhanget.

Svensk version

Engelsk version

Kontaktinformation

Anna Johnsson
Kommunikatör
anna_v [dot] johnsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 70 21

Ulla Boström Hjorth
Samverkansansvarig
Ulla [dot] Bostrom_Hjorth [at] fsi [dot] lu [dot] se
+46 46 222 70 51

Lars Uhlin
Avdelningschef
lars [dot] uhlin [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 33 05

 

Bilder på rektor

Här kan du ladda ner följande bilder på universitetets rektor Erik Renström. Samtliga filer öppnas i nytt fönster.

Rektor Erik Renström, liggande format. Foto: Kennet Ruona.
Rektor Erik Renström, stående format. Foto: Kennet Ruona.

Fler bilder finns i Lunds universitets Bild- och mediebank, under press-inloggningen.

Gå till Bild- och mediebanken