Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Olika sätt att stödja oss

När du väljer att stödja forskningen och utbildningen vid Lunds universitet blir du en del av vårt gemensamma kunskapssökande och önskan att vilja veta och förstå mer, skapa förbättringar och ökade värden för mänskligheten och vår planet.

Gemensamt för alla gåvor till Lunds universitet är att de hjälper oss i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Men en gåva kan se ut på olika sätt. De vanligaste formerna för donation är

  • pengar
  • aktieutdelning
  • värdepapper
  • fast egendom

De tre senare formerna innebär skattefrihet. Läs mer om detta och andra möjligheter att stödja Lunds universitet nedan.

Det här är det enklaste och snabbaste sättet att bidra till ett forskningsändamål som ligger dig varmt om hjärtat. Du kan låta donationen bli en present eller julklapp till någon du tycker om, eller visa personal och anställda att ditt företag stödjer världsledande och viktig forskning.

Använd vårt bankgiro 830-6599 eller swisha din gåva till nummer: 1231322361. Ange ditt namn och kontaktuppgifter, gärna inklusive e-post.

Ange kort vad du vill stödja till exempel "Stipendier" eller ”Lungcancer” i meddelandefältet.

Är du osäker på vilket ändamål du ska välja är du välkommen att kontakta oss på Development Office. Om du inte anger något ändamål kommer pengarna att användas till det område som universitetet för tillfället prioriterar högst.

Den som skänker minst 5000 kronor kan få ett vackert gåvobevis att hänga på väggen. Kontakta oss på Development Office för att ange i vems namn gåvobeviset ska upprättas och till vem det ska skickas.  

Kontakta Development Office
 

Att bilda en stiftelse eller en fond är ett bra sätt att skapa långsiktig avkastning och garantera finansiering över tid. Stiftelser och fonder kan se ut på många olika sätt och universitetet kan hjälpa till med förvaltning på det sätt och i den omfattning du själv finner bäst. Tillsammans kan vi ta fram den bästa lösningen utifrån dina önskemål.

Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig:

Kontakta Development Office
 

Aktieutdelningar kan bli skattebefriade om de skänks till forskning och utbildning.

Genom att skänka skattebefriad aktieutdelning ökar du värdet på din gåva. Du kan skänka utdelningen från börsnoterade företag eller som ägare i ett fåmansbolag. Läs mer om möjligheterna nedan:

Att skänka från ett fåmansbolag

Fåmansbolag innebär att fyra personer eller färre äger mer än 50 procent av bolaget. För dig som vill donera aktieutdelning från ett fåmansbolag listar vi nedan några saker att tänka på.

Före stämman

Styrelsen upprättar ett aktiebrev med tillhörande utdelningskuponger.

Efter stämman men före utbetalning

Den som vill donera sin utdelning överlåter utdelningskupongen till Lunds universitet genom ett skriftligt gåvobrev. I stämmoprotokollet görs en notering om överlåtelsen för att garantera att alla delägare är informerade om donationen.

Kontakta din revisor

Med hänsyn till att det finns bestämmelser och formkrav kring upprättande av aktiebrev och beslut om utdelning, rekommenderar vi att du som gåvogivare säkerställer att förfarandet går till på rätt sätt genom att rådgöra med en jurist eller er revisor.

Att skänka från ett börsnoterat företag

Kontakta din bank eller kapitalförvaltare

Om du har dina aktier hos en bank eller annan kapitalförvaltare så ska du göra Lunds universitet till mottagare – så kallad rättighetshavare – till din utdelning.

Gåvan måste vara registrerad minst en vecka innan bolagsstämman fattar beslut om kommande utdelning. Utdelningen måste alltså skänkas innan den sätts in på ditt konto för att gåvan ska bli skattefri.

Upprätta gåvobrev

Oavsett om du har VP-konto eller depå ska du upprätta ett gåvobrev som bevis på att transaktionen ska äga rum. Kontakta oss för mall och hjälp med formulering. Gåvobrevet lämnar du till din bank eller kapitalförvaltare, och en kopia skickas till Lunds universitet, Development Office, Box 117, 221 00 Lund.

Om du har aktier på ett VP-konto

Kontakta oss för blankett att fylla i. Lämna den ifyllda blanketten till din bank.

Om du vill donera delar av din utdelning kan du öppna ett nytt VP-konto där du lägger de aktier vars utdelning du vill skänka.

Om du har aktier i en depå

Rutinerna för att hantera aktier i en depå skiljer sig mellan olika banker och fondkommissionärer. Vänd dig därför till din bank eller fondkommissionär för information om vad som gäller i ditt fall.

Bekräftelse från banken

När din donation har registrerats hos din bank får både du och Lunds universitet en bekräftelse från banken. Spara denna bekräftelse till din deklaration. Lunds universitet kontaktar givetvis dig för ett officiellt tack samt berättar vad vi har kunnat åstadkomma genom din insats.

Donationen gäller tills vidare

Din donation är löpande och upphör endast om du antingen säljer de aktier vars utdelning du donerat, eller då du meddelar din bank att du vill avsluta din gåva.

Om du har ett VP-konto kan du använda blanketten ”Anmälan av rättighetshavare för VP-konto” genom att kryssa i ”Avregistrering”.

Om du har en depå kontaktar du din bank.

Inga avdrag i deklarationen

På den kontrolluppgift som du och Skatteverket får från din bank vid årets slut, framgår vem som fått utdelningen.

Om Skatteverket inte har fått någon kontrolluppgift från banken, skickar du bara in din kontrolluppgift som en bilaga till deklarationen samt gör en anteckning i fältet ”Övriga upplysningar” om att du donerat din aktieutdelning.

Du behöver inte göra något avdrag då allt regleras via kontrolluppgiften från banken.
 

Vill du veta mer?

Välkommen att höra av dig:

Kontakta Development Office
 

Eftersom Lunds universitet och dess anknutna stiftelser inte betalar reavinstskatt vid avyttring så kan en donation i form av värdepapper eller fast egendom öka värdet på din gåva.

Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig:

Kontakta Development Office
 

Genom att skriva Lunds universitet som förmånstagare i ditt testamente kan du stödja den utbildning, forskning eller övriga verksamhet som du tycker är viktig.

Välkommen att kontakta oss för en diskussion kring dina önskemål och hur pengarna bäst kan komma till nytta.

Kontakta Development Office
 

Lund University Foundation (LUF) är en fristående, icke vinstdrivande organisation som samarbetar med Lunds universitet. Dess syfte är att stärka universitetets band med USA och våra amerikanska alumner samt underlätta donationer till Lunds universitet från USA.

Lund University Foundations webbplats
 

Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig till oss:

Pia Siljeklint, Avdelningschef Development Office
Telefon: 046-222 34 39
pia [dot] siljeklint [at] fsi [dot] lu [dot] se

Helena Perhag
, Senior Development Officer

Telefon: 046-222 30 68
helena [dot] perhag [at] fsi [dot] lu [dot] se (helena[dot]perhag[at]fsi[dot]lu[dot]se)
 

Kontaktinformation

Pia Siljeklint
Avdelningschef
Development Office
Telefon: 046-222 34 39
pia [dot] siljeklint [at] fsi [dot] lu [dot] se (pia[dot]siljeklint[at]fsi[dot]lu[dot]se)