Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Universitetets innovationsstöd

Innovationsverksamheten finns till för att kunskap från Lunds universitet ska kunna förbättra vår värld och människors villkor. Tillsammans med forskare och studenter utvecklar vi idéer och forskningsresultat till innovationer – något som löser ett reellt problem och skapar värde.

LU Innovation

LU Innovation hjälper studenter och forskare från alla fakulteter vid Lunds universitet att omvandla idéer och forskningsresultat till nya produkter, tjänster eller metoder.

Genom kostnadsfri idé- och innovationsutveckling, rådgivning kring patent och juridik samt hjälp med finansiering i projektets olika faser kan LU Innovation hjälpa till i processen att ta kunskap vid Lunds universitet ut i samhället.

LU Innovation samarbetar med andra aktörer i regionen såväl som internationellt, exempelvis inkubatorer, finansiärer och industriella nätverk.

LU Innovations webbplats

VentureLab – för studenter

VentureLab är en del av LU Innovation som arbetar för att uppmuntra entreprenörskap och hjälpa studenter och nyexaminerade som vill utveckla en affärsidé eller starta eget.

VentureLab erbjuder inspirationsaktiviteter, idé- och affärsutveckling och driver också Lunds universitets inkubatorer på Ideon Agora i Lund och på Campus Helsingborg.

I inkubatorerna möts studenter från olika utbildningar med idéer inom många områden. Här finns öppna och kreativa kontorsplatser och ett startup-program som bland annat innehåller kontinuerlig affärsutveckling, workshops och föreläsningar.

VentureLabs webbplats

LU Holding

LU Innovation verkar sida vid sida med Lunds universitets holdingbolag, LU Holding AB. Holdingbolaget ägs av svenska staten, men förvaltas av Lunds universitet.

Uppdraget är att skapa nya bolag baserade på kunskap och forskningsresultat från Lunds universitet vilket bidrar till hållbar tillväxt och skapar sysselsättning i Sverige.

Sedan 1999 har LU Holding investerat i över 120 nya bolag, som tillsammans genererat över 5 300 årsarbeten och mer än 1,8 miljarder kronor i skatteintäkter.

Läs mer om LU Holding på LU Innovations webbplats

Samverkansprojekt och innovationsprogram

Från universitetets innovationsverksamhet drivs också projekt och program i samarbete med andra aktörer.

Ett exempel är Innovationskontor Syd som är ett samverkansprojekt mellan högskolorna i södra Sverige. Ett annat exempel är Swelife som är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova och koordineras från LU Innovation.

Läs mer om Innovationskontor Syd på LU Innovations webbplats

Swelifes webbplats

 

Kontaktinformation

Kontakta LU Innovation:
info [at] innovation [dot] lu [dot] se 

Mer om universitetets innovationsverksamhet:
innovation.lu.se