Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Universitetets innovationsstöd

LU Innovation är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Här arbetar vi för att kunskap från universitetet ska komma samhället till nytta och bidra till både arbetstillfällen och en hållbar tillväxt.

LU Innovation

LU Innovation hjälper studenter och forskare från alla fakulteter vid Lunds universitet att omvandla idéer och forskningsresultat till nya framgångsrika produkter, tjänster eller metoder.

Genom kostnadsfri affärsutveckling, rådgivning kring patent och juridik samt hjälp med finansiering i projektets olika faser kan LU Innovation hjälpa till i processen att ta kunskap vid Lunds universitet ut i samhället.

LU Innovation samarbetar med andra aktörer i regionen såväl som internationellt, exempelvis inkubatorer, finansiärer och industriella nätverk.

LU Innovations webbplats

VentureLab – för studenter

VentureLab är en del av LU Innovation som arbetar för att uppmuntra entreprenörskap och hjälpa studenter och nyexaminerade som vill utveckla en affärsidé eller starta eget.

VentureLab erbjuder inspirationsaktiviteter, idé- och affärsutveckling och driver också Lunds universitets inkubatorer på Ideon Agora i Lund och på Campus Helsingborg.

I inkubatorerna möts studenter från olika utbildningar med idéer inom många områden. Här finns öppna och kreativa kontorsplatser och ett startup-program som bland annat innehåller kontinuerlig affärsutveckling, workshops och föreläsningar.

VentureLabs webbplats

 

LU Holding

LU Innovation verkar sida vid sida med Lunds universitets holdingbolag, LU Holding AB. Dessa båda fungerar som en enhet med ett gemensamt uppdrag.

LU Holding ägs av svenska staten, men förvaltas av Lunds universitet. Holdingbolagets uppdrag är att skapa nya bolag baserade på kunskap och forskningsresultat från Lunds universitet vilket bidrar till tillväxt och skapar sysselsättning i Sverige.

Sedan 1999 har LU Holding investerat i drygt 100 nya bolag som alla har ursprung, som tillsammans genererat över 4 100 årsarbeten och mer än 1,4 miljarder kronor i skatteintäkter.

Läs mer om LU Holding på LU Innovations webbplats

Samverkansprojekt och innovationsprogram

Från universitetets innovationsverksamhet drivs också projekt och program i samarbete med andra aktörer.

Ett exempel är Innovationskontor Syd som är ett samverkansprojekt mellan högskolorna i södra Sverige. Ett annat exempel är Swelife som är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova och koordineras från LU Innovation.

Innovationskontor Syds webbplats

Swelifes webbplats

 

Kontakt

Lotte Larsen
Kommunikatör, LU Innovation
lotte [dot] larsen [at] innovation [dot] lu [dot] se
+ 46 222 12 84

Vill du veta mer om innovation vid Lunds universitet?
Läs mer på innovation.lu.se