Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stöd i studieteknik, språk och akademiskt skrivande

Om det skulle vara så att du fastnar i dina studier kan Lunds universitet erbjuda olika typer av stöd. Det finns dels särskilda kurser i språk och akademiskt skrivande som du kan läsa, dels en studieverkstad som du kan vända dig till om du behöver verktyg för att förbättra din studieteknik eller ytterligare språkstöd.

Universitetsstudier förutsätter att du har goda allmänna språkkunskaper. Dessutom behöver du lära dig att skriva akademiskt, det vill säga på ett sådant sätt att det klart, kortfattat och tydligt framgår vad du vill säga, med ordentliga källhänvisningar och tydlig referensteknik.

Mycket av detta kommer du att lära din inom ramen för dina kurser och program, men det finns också särskilda kurser och annat stöd om du behöver.

Genvägar till sidans innehåll:

Stöd på svenska

Grundläggande behörighet för högskolestudier inkluderar godkänt betyg i svenska från gymnasiet (eller motsvarande) vilket innebär att alla som påbörjar studier vid universitet redan har goda språkkunskaper. Men många studenter tycker att kraven ändå skiljer sig mycket från gymnasiet.

I många utbildningar behöver man uttrycka sig på en annan stilnivå och med ett mer precist och träffsäkert språk. Alla har inte heller fått lära sig en bra referensteknik på gymnasiet. För den som känner sig osäker på det akademiska språket finns kurser att gå, som tillsammans med annat språkstöd kan hjälpa dig i dina studier:

Denna MOOC (Massive Open Online Course) i akademiskt skrivande är framtagen av lärare vid Lunds universitet och den är öppen för alla att söka. Du får inte högskolepoäng för en MOOC och kan inte räkna in den i examen.

Kursen har kontinuerlig antagning.

Beräknad tidsåtgång är totalt cirka 15 timmar.

Samtliga föreläsningar ligger också öppet och fritt tillgängliga på Youtube.

Öppna nätbaserade kurser om akademiskt skrivande – lub.lu.se

Det här är en kurs som vänder sig till dig som vill förbättra din förmåga att skriva akademisk svenska, till exempel som förberedelse för ett större uppsats- eller examensarbete. Den här kursen kan du läsa när du har kommit en bit in i dina studier.

Kursen ger högskolepoäng och kan räknas in i en examen. Den ges varje termin som distansutbildning på kvartsfart.

Svenska: Akademiskt skrivande – utbildningspresentation

Stöd specifikt för dig med utländsk bakgrund

För dig som inte har svenska som modersmål kan det finnas särskilda utmaningar med språket. Det kan ta många år att tillägna sig språkets alla register och det ordförråd som behövs för att kunna skriva olika sorters texter obehindrat.

Det finns kurser i svenska på olika nivåer, från renodlade nybörjarkurser till kurser på högre nivå för den som redan läst svenska upp till gymnasiebehörighet.

Olika personer tycker att olika saker är svåra i svenskan. Vissa uppfattar grammatiken som svår, andra har problem med det svenska ljudsystemet och tycker att uttalet är det svåraste. Våra kurser i svenska för studerande med utländsk bakgrund har alla olika inriktningar och fokus, och du kan välja att läsa den eller de kurser som passar dig.

Kurserna ger högskolepoäng och kan räknas in i en examen. De ges minst en gång om året på kvartsfart och distans.

Se utbildningspresentation för respektive kurs nedan.

Om du inte läst svenska på gymnasienivå och saknar behörighet i svenska kan du läsa kurser i svenska på förberedande nivå.

Kursen Svenska som främmande språk: Nivå 5–8 riktar sig till dig som har läst svenska för invandrare (sfi) och klarat det nationella slutprovet, eller på annat sätt har kunskaper i svenska som ungefär motsvarar CEFR (GERS) B1-nivå.

Efter en termin intensiva heltidsstudier och godkänt slutprov har du kunskaper i svenska på nivå C1 och kursen ger behörighet i svenska för högskolestudier. Kursen har ett obligatoriskt antagningsprov där kunskaperna i svenska testas.

Kursen ges varje termin.

Svenska som främmande språk: Nivå 5–8 (heltid, campus)

Stöd på engelska

I de flesta universitetsutbildningar kommer du att behöva skriva på engelska. Du som har läst engelska i gymnasiet har en bra grund, men universitetsstudier i engelska kan ta dig ytterligare steg på vägen.

Kursen undervisas på engelska, men i jämförelse med svenska språket. Du får lära dig om skillnaderna mellan engelska och svenska, så att du sedan kan undvika att göra de fel som personer med svensk språkbakgrund ofta gör.

Kursen ges vårterminer, kvartsfart på distans med tentamen på plats i Lund och är öppen för alla som har grundläggande behörighet (inklusive Engelska 6).

Engelska: Grammatik och översättning – utbildningspresentation

Den här kursen kan du läsa när du har studerat några terminer vid universitetet och kanske redan börjat skriva på engelska inom ditt specialområde.

Fokus ligger på att reflektera över olika skrivsituationer inom akademin – inom olika ämnesområden och för olika typer av uppsatser.

I kursen tränar du även din förmåga att uttrycka dig i skrift på en korrekt och vårdad engelska. Kursen undervisas helt på engelska.

Kursen ges varje termin som distanskurs på kvartsfart.

English: Written Proficiency and Academic Writing – utbildningspresentation

Denna MOOC (Massive Open Online Course) i att skriva på engelska på universitet är framtagen av lärare vid Lunds universitet och den är öppen för alla att söka. Beräknad tidsåtgång är totalt cirka 24 timmar. Du får inte högskolepoäng för en MOOC och kan inte räkna in den i examen.

Kursen har kontinuerlig antagning.

Samtliga föreläsningar ligger också öppet och fritt tillgängliga på Youtube.

Öppna nätbaserade kurser om akademiskt skrivande – lub.lu.se

Stöd finns också i boken "Writing in English at University: A Guide for Second Language Writers" som tagits fram i samband med MOOC:en. Boken kan du ladda ned gratis. Du hittar också stöd i resursen AWELU.

Studieverkstaden hjälper dig med studietekniken och skrivandet

För dig som behöver ytterligare stöd finns Studieverkstaden. Studieverkstaden kan ge dig råd och hjälp med studieteknik och akademiskt skrivande.

Du kan bland annat vända dig hit för att få råd för att kunna plugga bättre och utveckla din förmåga att skriva texter och för att boka in individuell handledning.

Studieverkstaden

Stöd med uppsatsen eller examensarbeten

Ska du skriva uppsats? Eller är du mitt uppe i examensarbetet? Oavsett om du behöver hjälp att komma i gång eller komma vidare med din uppsats finns olika typer av stöd att få.

Om du undrar hur du laddar ner universitets logotyp till framsidan av ditt examensarbete eller vill veta hur du gör för att publicera din uppsats på nätet så kan vi hjälpa dig.

Uppsats och examensarbete

Kontaktinformation

För stöd om kurser i svenska:

Marina Hansson
Studievägledare
marina [dot] hansson [at] sol [dot] lu [dot] se
046–222 84 60

För stöd om kurser i engelska:

Jonna Jansson
Studievägledare
jonna [dot] Jansson [at] sol [dot] lu [dot] se
046–222 88 05