Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Föräldraskap och studier

Vill du veta hur det fungerar att studera samtidigt som du är eller ska bli förälder? Universitetet ska underlätta för dig som vill kombinera studier med föräldraskap. Här kan du bland annat läsa mer om vad som gäller kring kursscheman och studieuppehåll.

Lunds universitet ger stöd och har regelverk för att underlätta för föräldrar att studera. Nedan kan du läsa mer om vad som gäller vid universitetet.

Studieplanering

Du som är student och förälder kan vara i behov av att planera hur du lägger upp dina studier. Då finns det stöd att få.

Enligt universitetets rättighetslista ska kurs- och utbildningsplaner för kommande termin tillhandahållas senast den dag som kursen eller programmet öppnar för anmälan.

Universitetet ansvarar också för att kursscheman samt tider för prov och omprov finns tillgängliga senast en månad före kursstart. Om du inte kan hitta denna information på relevant program-/kurswebbsida eller lärplattform kan du kontakta din kurs-/programkoordinator eller kurs-/programansvarig för att få ta del av den.

Rättighetslistan som ska fungera som ett stöd för att klargöra vad du som student har rätt till – och i vissa fall vilket ansvar du som student har.

Läs mer om dina rättigheter och ditt ansvar som student

Du kan ta hjälp av universitetets studievägledare för planering av hur du kan lägga upp dina studier.

Kontaktuppgifter till studievägledarna för kurser och program hittar du på:

Studievägledning för specifika program och kurser

Om det finns särskilda skäl, som till exempel vård av barn, får universitetet i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anstånd med att påbörja studierna. Att få anstånd innebär att du börjar dina studier vid ett senare tillfälle.

För frågor om anstånd vid studiestart kan du vända dig till antagningsavdelningen vid Lunds universitet:

Ställ din fråga till antagningsavdelningen

För frågor om antagning till utbildning på Lunds tekniska högskola (LTH) kan du mejla dem på antagningen [at] lth [dot] lu [dot] se (antagningen[at]lth[dot]lu[dot]se).

Studieuppehåll innebär ett uppehåll i studierna som anmälts till universitetet av studenten. Om det finns särskilda skäl får universitetet i enskilda fall besluta att den som har påbörjat en utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får fortsätta sina studier efter studieuppehåll, så kallad platsgaranti.

Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter, som till exempel vård av barn.

Du kan ta kontakt med din studievägledare för att få veta hur du ansöker om studieuppehåll.

Studievägledning för specifika program och kurser

Ekonomi

Om du har barn och studerar kan det vara bra att känna till vilka ekonomiska möjligheter som finns och vilka myndigheter du kan kontakta.

Om du behöver vara hemma för vård av barn kan det finnas särskilda regler som gäller för ditt studiestöd. Det är viktigt att du meddelar din frånvaro från studierna till CSN när du behöver vara hemma för vård av barn.

Vård av barn (VAB) – csn.se

Du som har barn och studerar har möjlighet att få ett tilläggsbidrag utöver ditt studiemedel från CSN. Storleken på bidraget beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många barn du har. Läs mer på CSN:s webbplats.

Tilläggsbidrag för dig som har barn – csn.se

Föräldrapenning är ett ekonomiskt stöd som du som förälder får när du vårdar ditt barn. Normalt sett har du inte rätt till tillfällig föräldrapenning som student.

Du som har barn kan söka bostadsbidrag från Försäkringskassan. 

Föräldrapenning och bostadsbidrag – forsakringskassan.se

Funderar du på att åka på utbytesstudier? Det kan vara möjligt att få tilläggsbidrag för dig som har medföljande barn vid utbytesstudier.

Tilläggsbidrag vid utbytesstudier inom Erasmus+ – studera.nu

Barn i universitetets lokaler

Som huvudregel får minderåriga barn inte vara på universitetet i undervisningssituationer som till exempel föreläsningar, men i undantagsfall kan du få ta med barn. I sådana fall ska du först fråga prefekten vid den institution som ansvarar för kursen du läser.

Det finns inget förbud mot att ta med barn i de lokaler på universitetet som räknas som allmän plats, till exempel studieplatser.

Barnomsorg

Om du har frågor om barnomsorg kan du kontakta den kommun där du är folkbokförd.