Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studiegrupper med SI-ledare

Studiegrupper, även kallade SI-möten, finns vid nästan alla fakulteter på universitetet och innebär att studenter på traditionellt sett svårare kurser träffas i grupp tillsammans med en mer erfaren student för att diskutera kursinnehållet och föreläsningarna. Här kan du läsa mer om SI-möten och hur du deltar.

Studenter som pluggar tillsammans. Foto.
I en studiegrupp med SI-ledare får du möjlighet att fördjupa dina ämneskunskaper och lära känna dina kurskamrater. Foto: Kennet Ruona.

Studiegrupperna kallas också för SI-möten. SI står för Supplemental Instruction (samverkansinlärning) och är en form av studiecirkel kopplad till en utmanande kurs. SI-mötena leds av en senior, mer erfaren student som tar fram aktiviteter där studenterna på kursen arbetar i grupper med att förklara och förtydliga svårt kursmaterial. 

För närvarande finns det cirka 160 kurser med SI-möten inom olika ämnesområden på 7 av 9 fakulteter vid Lunds universitet. Över 4000 studenter deltar varje år. SI-möten erbjuds till alla studenter på de utvalda kurserna och deltagandet är frivilligt.

Så här går ett SI-möte till

Mötena organiseras och leds av en så kallad SI-ledare, som är en student som tidigare läst den aktuella kursen, genomfört den med gott resultat och gått vidare i ämnet.

SI-ledarna samlar studenterna på SI-möten cirka en gång i veckan i anslutning till en föreläsning. SI-ledarna har god kunskap om kursen, och har rollen som diskussionsledare, bollplank och mentor, snarare än lärare. Vid mötena kan gruppen till exempel diskutera svåra begrepp, frågeställningar, problem i kursinnehållet och litteraturen.

För att du som deltagare ska känna dig trygg i diskussionerna och övningarna brukar eventuellt större grupper delas in i mindre grupper. Det är studenterna som deltar som själva sätter agendan för mötena.

Kontaktinformation

För generella frågor om SI vid Lunds universitet:
SI-verksamhet vid Lunds universitet
si-pass [at] stu [dot] lu [dot] se 

För specifika frågor om SI vid din fakultet eller institution: 
Besök din fakultets eller institutions webbplats. Om du inte hittar deras kontaktuppgifter är du välkommen att skriva till si-pass [at] stu [dot] lu [dot] se.

Fördelar med SI-möten

Att delta i SI-möten har många fördelar. Deltagandet kan till exempel:

  • Hjälpa dig att förbättra dina studieresultat
  • Ge dig en djupare förståelse för ämnet
  • Stärka dina prestationer oavsett tidigare erfarenheter, bakgrund eller kunskaper
  • Lära dig utveckla goda studiestrategier
  • Göra dig mer självständig i dina studier
  • Ge dig möjligheten att diskutera med, och lära känna, dina kurskamrater.

Bra stöd som ger dig självförtroende i dina studier.

                    Tidigare deltagare på SI i Endimensionell analys