Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Huvudområden

Här hittar du alla huvudområden för våra generella examina. Några av dem kan inte längre studeras, men det är fortfarande möjligt att ta ut examen i huvudområdet.

I listan ser du på vilken eller vilka nivåer de olika ämnena kan utgöra huvudområde i en examen (K=Kandidat, M=Magister, MA=Master). Huvudområdena är sorterade efter fakultet.

Ekonomihögskolan

 • Dataanalys och ekonomi (M)
 • Ekonomi och samhälle (K)
 • Ekonomisk demografi (M, MA)
 • Ekonomisk historia (K, M, MA)
 • Ekonomisk utveckling och tillväxt (MA)
 • Ekonomisk utveckling (M, MA)
 • Entreprenörskap och innovation (M)
 • Europeisk handelsrätt (M)
 • Europeisk och internationell handelsrätt (M fr o m HT20)
 • Europeisk och internationell skatterätt (M fr o m HT20)
 • Innovation och rumslig dynamik (M, MA)
 • Finans (M, MA)
 • Företagsekonomi (K)
  - fördjupning i företagsfinansiering (M)
  - fördjupning i globalisering, varumärken och konsumtion (M)
  - fördjupning i internationell marknadsföring och varumärken (M)
  - fördjupning i internationell strategisk ledning (M)
  - fördjupning i ledarskap, kunskap och förändringsprocesser (M)
  - fördjupning i redovisning och ekonomistyrning (M)
  - fördjupning i redovisning och revision (M)
  - fördjupning i redovisning och finansiering (M)
  - fördjupning i redovisning och finansiell kommunikation (M)
  - fördjupning i internationell strategisk ledning (M)
 • Handelsrätt (K)
 • Hälsoekonomi (M)
 • Informatik (K)
 • Informationssystem (K, M)
 • International business (K)
 • Innovation och global hållbar utveckling (M, MA)
 • Internationell ekonomi med fokus på Kina (M)
 • Internationell handelspolicy och regelverk för handel (M)
 • Management (M)
 • Nationalekonomi (K, M, MA)
 • Skatterätt (M)
 • Statistik (K, M, MA)

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Centrum för teologi och religionsvetenskap

 • Religionshistoria (K)
 • Religionsvetenskap och teologi
  - specialisering i bibelvetenskap (K, M, MA)
  - specialisering i kyrko- och missionsstudier (K, M, MA)
  - specialisering i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap (K, M, MA)
  - specialisering i tros- och livsåskådningsvetenskap (K, M, MA)
 • Religious Roots of Europe (MA)

Historisk-filosofiska sektionen

 • ABM: kommunikation av information och kultur i arkiv, bibliotek och museer (MA)
  - specialisering i arkivvetenskap (MA)
  - specialisering i biblioteks- och informationsvetenskap (MA)
  - specialisering i museologi (MA)
 • Antikens kultur och samhällsliv (K)
 • Arkeologi och antikens historia
  - specialisering i antikens kultur och samhällsliv (M, MA)
  - specialisering i arkeologi (M, MA)
  - specialisering i historisk osteologi (M, MA)
  - specialisering i historisk arkeologi (M, MA)
 • Arkeologi (K)
 • Asienstudier (MA)
 • Etnologi (K)
 • Historia (K, M, MA)
 • Historisk arkeologi (K)
 • Historisk osteologi (K)
 • Idé- och lärdomshistoria (K, M, MA)
 • Kognitionsvetenskap (MA)
 • Konsthistoria och visuella studier (K)
 • Kulturvetenskaper
  - specialisering i bokhistoria (K)
  - specialisering i digitala kulturer (K)
  - specialisering i förlags- och bokmarknadskunskap (K)
  - specialisering i intermediala studier (K)
  - specialisering i modevetenskap (K)
 • Musikvetenskap (K)
 • Mänskliga rättigheter (K, MA)
 • Praktisk filosofi (K, M, MA)
 • Teoretisk filosofi (K, M, MA)
 • Tillämpad kulturanalys (MA)
 • Visual Culture (MA)

Språk- och litteraturcentrum

 • Danska (K)
 • Engelska
  - specialisering i engelsk litteraturvetenskap (K)
  - specialisering i engelsk språkvetenskap (K)
 • Europastudier (K, MA)
 • Film- och mediaproduktion (MA)
 • Film- och mediehistoria (M, MA)
 • Filmvetenskap (K)
 • Franska (K)
 • Grekiska (K)
 • Italienska (K)
 • Japanska (K)
 • Jiddisch (K)
 • Kinesiska (K)
 • Latin (K)
 • Lingvistik
  - specialisering i allmän språkvetenskap (K)
  - specialisering i fonetik (K)
 • Litterär gestaltning (Konstnärlig kandidat, Konstnärlig magister)
 • Litteratur-Kultur-Medier
  - specialisering i allmän litteratur (M, MA)
  - specialisering i barn- och ungdomslitteratur
  - specialisering i engelskspråkig litteratur (M, MA)
  - specialisering i franskspråkig litteratur (M, MA)
  - specialisering i jiddischlitteratur (M, MA)
  - specialisering i rysk litteratur (M, MA)
  - specialisering i skandinaviska studier (M, MA)
  - specialisering i spanskspråkig litteratur (M, MA)
  - specialisering i tyskspråkig litteratur (M, MA)
 • Litteraturvetenskap (K)
  - specialisering i barnlitteratur (K)
 • Mellanösternstudier (K)
 • Modern standardarabiska (K)
 • Nygrekiska (K)
 • Områdesstudier (K)
 • Polska (K)
 • Rumänska (K)
 • Ryska (K)
 • Spanska (K)
 • Språk och språkvetenskap
  - specialisering i allmän språkvetenskap (M, MA)
  - specialisering i arabiska (M, MA)
  - specialisering i engelska (M, MA)
  - specialisering i fonetik (M, MA)
  - specialisering i franska (M,MA)
  - specialisering i grekiska (M, MA)
  - specialisering i italienska (M, MA)
  - specialisering i japanska (M, MA)
  - specialisering i kinesiska (M, MA)
  - specialisering i kognitiv semiotik (M, MA)
  - specialisering i latin (M, MA)
  - specialisering i nygrekiska (M, MA)
  - specialisering i retorik (M, MA)
  - specialisering i rumänska (M, MA)
  - specialisering i ryska (M, MA)
  - specialisering i spanska (M, MA)
  - specialisering i svenska/nordiska språk (M, MA)
  - specialisering i tyska (M, MA)
 • Svenska
  - specialisering i språkkonsultarbete (K)
  - specialisering i svenska som andraspråk (K)
  - specialisering i svenska, språklig inriktning (K)
 • Svenska- språk och litteratur (K)
 • Teaterns teori och praktik (K)
 • Tyska (K)
 • Öst- och centraleuropakunskap (K)
 • Översättning (Översättarutbildningen)
  - specialisering i arabiska (K)
  - specialisering i danska (K)
  - specialisering i engelska (K, M, MA)
  -
  specialisering i franska (K, M, MA)
  - specialisering i italienska (K, M, MA)
  - specialisering i japanska (K)
  - specialisering i kinesiska (K, M, MA)
  - specialisering i nygrekiska (K)
  - specialisering i ryska (K, M, MA)
  - specialisering i spanska (K, M, MA)
  - specialisering i tyska (K, M, MA)

Övrigt

 • Journalistik (K)
 • Mediehistoria (K)
 • Retorik (K)

Juridiska fakulteten

 • Europeisk handelsrätt (M)
 • Europeisk och internationell handelsrätt (M)
 • Europeisk och internationell skatterätt (M)
 • Juridik (K)
 • Mänskliga rättigheter (MA)
 • Sjörätt (MA)
   

Naturvetenskapliga fakulteten

 • Astrofysik (MA)
 • Atmosfärsvetenskap och biogeokemiska kretslopp (MA)
 • Biologi (K, M, MA)
  - fördjupning i akvatisk ekologi (MA)
  - fördjupning i bevarandebiologi och naturvård (MA)
  - fördjupning i ekologi (MA)
  - fördjupning i evolutionsbiologi (MA)
  - fördjupning i växtbiologi  (MA)
  - fördjupning i zooekologi (MA)
 • Fysik (K, M, MA)
 • Geografisk informationsvetenskap och fjärranalys för modellering och miljöövervakning (MA)
 • Geologi (K, M, MA)
 • Geomatik (MA)
 • Kemi (K, M, MA)
 • Matematik (K, M, MA)
 • Matematik med fördjupning i numerisk analys (MA)
 • Matematisk statistik (MA)
 • Medicinsk strålningsfysik (MA)
 • Miljö- och hälsoskydd (M, MA)
 • Miljövetenskap (K, M, MA)
  - fördjupning i tillämpad klimatstrategi (filosofie) (MA)
 • Molekylärbiologi (K, M, MA)
  - fördjupning i genetik och bioteknik (MA)
  - fördjupning i medicinsk biologi (MA)
  - fördjupning i mikrobiologi (MA)
 • Nanokemi (MA)
 • Naturgeografi och ekosystemsvetenskap (K, M, MA)
 • Naturgeografi och ekosystemvetenskap med fördjupning i miljöförändringar vid högre latituder (MA)
 • Proteinvetenskap (MA)
 • Synkrotronljusbaserad vetenskap (MA)

Fakultetsöverskridande utbildning

 • Bioinformatik (MA)
 • Geografisk informationsvetenskap (MA)
   

Samhällsvetenskapliga fakulteten

 • Freds- och konfliktvetenskap (K)
 • Genusvetenskap (K, M, MA)
 • Humanekologi (K, M, MA)
 • Medie- och kommunikationsvetenskap (K, M, MA)
 • Mellanösternstudier (MA)
 • Miljö- och hållbarhetsvetenskap (MA)
 • Pedagogik (K, M, MA)
 • Psykologi (K, M, MA)
 • Rättssociologi (K, M, MA)
 • Samhällsgeografi (K, M, MA)
 • Service Management (K, M, MA)
 • Socialantropologi (K, M, MA)
 • Socialt arbete (K, M, MA)
 • Sociologi (K, M, MA)
 • Statsvetenskap (K, M, MA)
 • Strategisk kommunikation (K, MA)
 • Underrättelseanalys (K)
 • Utvecklingsstudier (K, M, MA)

Utbildning utanför fakultet

 • Miljöarbete ur ett management- och policyperspektiv (IIIEE) (MA) 
   

Kontaktinformation

Examensavdelningen
examen [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 01 00

På grund av coronaviruset har vi just nu begränsade möjligheter att ta telefonsamtal. Du når oss lättast via mejl.

Måndagar kl 9.00–10.00
Tisdagar kl 14.00–15.00
Torsdagar kl 9.00–10.00

Besöksadress
Vi tar inte emot några besök tills vidare

Sektionen Student och utbildning
Genetikhuset,
Sölvegatan 29 B, Lund

Karta på google.se

Postadress:
Examensavdelningen
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Ansök om examen från LTH
Ansök om examen från Medicinska fakulteten