Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Huvudområden

Här hittar du alla huvudområden för våra generella examina. Några av dem kan inte längre studeras, men det är fortfarande möjligt att ta ut examen i huvudområdet.

I listan ser du på vilken eller vilka nivåer de olika ämnena kan utgöra huvudområde i en examen:

 • K=Kandidat
 • M=Magister
 • MA=Master

Huvudområdena är sorterade efter fakultet.

Ekonomihögskolan

 • Dataanalys och ekonomi (M)
 • Ekonomi och samhälle (K)
 • Ekonomisk demografi (M, MA)
 • Ekonomisk historia (K, M, MA)
 • Ekonomisk utveckling (M, MA)
 • Ekonomisk utveckling och tillväxt (MA)
 • Entreprenörskap och innovation (M)
 • Europeisk och internationell handelsrätt (M)
 • Europeisk och internationell skatterätt (M)
 • Finans (M, MA)
 • Företagsekonomi (K)
  - fördjupning i internationell marknadsföring och varumärken (M)
  - fördjupning i internationell strategisk ledning (M)
  - fördjupning i ledarskap, kunskap och förändringsprocesser (M)
  - fördjupning i redovisning och finansiering (M)
 • Handelsrätt (K)
 • Hälsoekonomi (M)
 • Informatik (K)
 • Informationssystem (K, M)
 • Innovation och global hållbar utveckling (M, MA)
 • Innovation och rumslig dynamik (M)
 • International business (K)
 • Internationell ekonomi med fokus på Kina (M)
 • Internationell handelspolicy och regelverk för handel (M)
 • Management (M)
 • Nationalekonomi (K, M, MA)
 • Statistik (K, M, MA)

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Centrum för teologi och religionsvetenskap

 • Religionshistoria (K)
 • Religionsvetenskap och teologi
  - specialisering i bibelvetenskap (K, M, MA)
  - specialisering i kyrko- och missionsstudier (K, M, MA)
  - specialisering i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap (K, M, MA)
  - specialisering i tros- och livsåskådningsvetenskap (K, M, MA)
 • Religious Roots of Europe (MA)

Historisk-filosofiska sektionen

 • ABM: kommunikation av information och kultur i arkiv, bibliotek och museer
  - specialisering i arkivvetenskap (MA)
  - specialisering i biblioteks- och informationsvetenskap (MA)
  - specialisering i museologi (MA)
 • Antikens kultur och samhällsliv (K)
 • Arkeologi (K)
 • Arkeologi och antikens historia
  - specialisering i antikens kultur och samhällsliv (M, MA)
  - specialisering i arkeologi (M, MA)
  - specialisering i historisk arkeologi (M, MA)
  - specialisering i historisk osteologi (M, MA)
 • Asienstudier (MA)
 • Etnologi (K)
 • Historia (K, M, MA)
 • Historisk arkeologi (K)
 • Historisk osteologi (K)
 • Idé- och lärdomshistoria (K, M, MA)
 • Kognitionsvetenskap (MA)
 • Konsthistoria och visuella studier (K, M, MA)
 • Kulturvetenskaper
  - specialisering i bokhistoria (K)
  - specialisering i digitala kulturer (K)
  - specialisering i förlags- och bokmarknadskunskap (K)
  - specialisering i intermediala studier (K)
  - specialisering i modevetenskap (K)
 • Musikvetenskap (K)
 • Mänskliga rättigheter (K, MA)
 • Praktisk filosofi (K, M, MA)
 • Teoretisk filosofi (K, M, MA)
 • Tillämpad kulturanalys (MA)
 • Visual Culture (MA)

Språk- och litteraturcentrum

 • Danska (K)
 • Engelska
  - specialisering i engelsk litteraturvetenskap (K)
  - specialisering i engelsk språkvetenskap (K)
 • Europastudier (K, MA)
 • Film- och mediehistoria (M, MA)
 • Film- och mediaproduktion (MA)
 • Filmvetenskap (K)
 • Franska (K)
 • Grekiska (K)
 • Italienska (K)
 • Japanska (K)
 • Jiddisch (K)
 • Kinesiska (K)
 • Latin (K)
 • Lingvistik
  - specialisering i allmän språkvetenskap (K)
  - specialisering i fonetik (K)
 • Litteratur-Kultur-Medier
  - specialisering i allmän litteratur (M, MA)
  - specialisering i barn- och ungdomslitteratur (M, MA)
  - specialisering i engelskspråkig litteratur (M, MA)
  - specialisering i franskspråkig litteratur (M, MA)
  - specialisering i jiddischlitteratur (M, MA)
  - specialisering i rysk litteratur (M, MA)
  - specialisering i skandinaviska studier (M, MA)
  - specialisering i spanskspråkig litteratur (M, MA)
  - specialisering i tyskspråkig litteratur (M, MA)
 • Litteraturvetenskap (K)
  - specialisering i barnlitteratur (K)
 • Litterär gestaltning (Konstnärlig kandidat) och magister
 • Mellanösternstudier (K)
 • Modern standardarabiska (K)
 • Nygrekiska (K)
 • Polska (K)
 • Rumänska (K)
 • Ryska (K)
 • Spanska (K)
 • Språk och språkvetenskap
  - specialisering i allmän språkvetenskap (M, MA)
  - specialisering i arabiska (M, MA)
  - specialisering i engelska (M, MA)
  - specialisering i fonetik (M, MA)
  - specialisering i franska (M,MA)
  - specialisering i grekiska (M, MA)
  - specialisering i italienska (M, MA)
  - specialisering i japanska (M, MA)
  - specialisering i kinesiska (M, MA)
  - specialisering i kognitiv semiotik (M, MA)
  - specialisering i latin (M, MA)
  - specialisering i nygrekiska (M, MA)
  - specialisering i retorik (M, MA)
  - specialisering i rumänska (M, MA)
  - specialisering i ryska (M, MA)
  - specialisering i spanska (M, MA)
  - specialisering i svenska/nordiska språk (M, MA)
  - specialisering i svenska som andraspråk (M, MA)
  - specialisering i tyska (M, MA)
 • Svenska
  - specialisering i språkkonsultarbete (K)
  - specialisering i svenska som andraspråk (K)
  - specialisering i svenska, språklig inriktning (K)
 • Svenska- språk och litteratur (K)
 • Teaterns teori och praktik (K)
 • Tyska (K)
 • Öst- och centraleuropakunskap (K)
 • Översättning (Översättarutbildningen)
  - specialisering i arabiska (K)
  - specialisering i danska (K)
  - specialisering i engelska (K, M, MA)
  - specialisering i franska (K, M, MA)
  - specialisering i italienska (K, M, MA)
  - specialisering i japanska (K)
  - specialisering i kinesiska (K, M, MA)
  - specialisering i nygrekiska (K)
  - specialisering i ryska (K, M, MA)
  - specialisering i spanska (K, M, MA)
  - specialisering i tyska (K, M, MA)

Övrigt

 • Journalistik (K)
 • Mediehistoria (K)
 • Retorik (K)

Juridiska fakulteten

 • Europeisk handelsrätt (M, MA)
 • Juridik (K)
 • Mänskliga rättigheter (MA)

Naturvetenskapliga fakulteten

 • Astrofysik (MA)
 • Atmosfärsvetenskap och biogeokemiska kretslopp (MA)
 • Beräkningsvetenskap (MA)
  - fördjupning i beräkningsmatematik (MA)
  - fördjupning i fysik (MA)
  - fördjupning i geovetenskap (MA)
 • Biologi (K, M, MA)
  - fördjupning i akvatisk ekologi (MA)
  - fördjupning i bevarandebiologi och naturvård (MA)
  - fördjupning i ekologi (MA)
  - fördjupning i evolutionsbiologi (MA)
  - fördjupning i växtbiologi  (MA)
  - fördjupning i zooekologi (MA)
 • Fysik (K, M, MA)
 • Geografisk informationsvetenskap (MA)
 • Geologi (K, M, MA)
 • Geomatik (MA)
 • Kemi (K, M, MA)
 • Matematik (K, M, MA)
 • Matematik med fördjupning i numerisk analys (MA)
 • Matematisk statistik (MA)
 • Medicinsk strålningsfysik (MA)
 • Miljö- och hälsoskydd (M, MA)
 • Miljövetenskap (K, M, MA)
  - fördjupning i tillämpad klimatstrategi (filosofie) (MA)
 • Molekylärbiologi (K, M, MA)
  - fördjupning i immunologi och infektionsbiologi (MA)
  - fördjupning i medicinsk biologi (MA)
  - fördjupning i mikrobiologi (MA)
  - fördjupning i mikrobiologi och bioteknik (MA)
  - fördjupning i molekylär genetik och bioteknik (MA)
 • Nanokemi (MA)
 • Naturgeografi och ekosystemsvetenskap (K, M, MA)
 • Naturgeografi och ekosystemvetenskap med fördjupning i miljöförändringar vid högre latituder (MA)
 • Proteinvetenskap (MA)
 • Synkrotronljusbaserad vetenskap (MA)
 • Tillämpad beräkningsvetenskap (MA)
  - fördjupning i biologi (MA)
  - fördjupning i geologi (MA)
  - med fördjupning i kemi (MA)
  - fördjupning i miljövetenskap (MA)
  - fördjupning i naturgeografi (MA)

Fakultetsöverskridande utbildning

 • Bioinformatik (MA)
 • Geografisk informationsvetenskap (MA)

Samhällsvetenskapliga fakulteten

 • Freds- och konfliktvetenskap (K)
 • Genusvetenskap (K, M, MA)
 • Humanekologi (K, M, MA)
 • Medie- och kommunikationsvetenskap (K, M, MA)
 • Mellanösternstudier (MA)
 • Miljö- och hållbarhetsvetenskap (MA)
 • Pedagogik (M, MA)
 • Psykologi (K, M, MA)
 • Rättssociologi (K, M, MA)
 • Samhällsgeografi (K, M, MA)
 • Service Management (K, M, MA)
 • Socialantropologi (K, M, MA)
 • Socialt arbete (K, M, MA)
 • Sociologi (K, M, MA)
 • Statsvetenskap (K, M, MA)
 • Strategisk kommunikation (K, MA)
 • Underrättelseanalys (K)
 • Utvecklingsstudier (K, M, MA)

Utbildning utanför fakultet

 • Miljöarbete ur ett management- och policyperspektiv (IIIEE) (MA)

Kontaktinformation

Examensavdelningen

examen [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 92 00

Måndagar kl. 9.00–10.00
Tisdagar kl. 14.00–15.00
Torsdagar kl. 9.00–10.00

Från 24 juni till 5 augusti är vår telefon stängd. Kontakta oss via e-post

Besöksadress:
Sektionen Student och utbildning
Genetikhuset,
Sölvegatan 29 B, Lund

Vänligen kontakta oss på e-post eller telefon för bokning av möte. 

Karta på google.se

Postadress:
Examensavdelningen
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Ansök om examen från LTH
Ansök om examen från Medicinska fakulteten