Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erasmus+ praktikstipendium

Genom att göra praktik utomlands skaffar du dig erfarenheter som ger din examen en unik profil. Du som är student vid Lunds universitet och vill göra praktik i Europa har möjlighet att ansöka om Erasmus+ praktikstipendium.

Kontaktinformation

erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se (erasmuspraktik[at]er[dot]lu[dot]se)

Telefontid:
Mån–fre 11.00–12.00 
+46 46 222 01 36

Ansökan är öppen 10 januari–2 juni 2024

Om stipendiet

Praktiken ska antingen ingå i din utbildning eller genomföras i direkt anslutning till avslutade studier. Du kan också söka praktikstipendiet om du planerar att samla data eller annat material utomlands till ditt examensarbete.

Du kan söka och få Erasmus+ stipendium för studier och praktik flera gånger, dock maximalt för 12 månader per utbildningsnivå (kandidat, magister, doktorand). Du är välkommen att söka oavsett nationalitet.

Praktiken ska genomföras som något av följande alternativ:

 • del av praktikkurs eller examensarbete
 • frivillig praktik utanför ditt studieprogram
 • i anslutning till avslutade studier
 • i kombination med utbytesstudier
 • kortare utlandsvistelse i kombination med en virtuell del

Mer om vad de olika alternativen innebär, behörighetskrav, ansökningsperioder med mera hittar du nedan.

Tänk på att det kan ta tid att hitta en praktikplats och att sätta ihop själva stipendieansökan.

 

Ansökningar tas emot löpande under följande perioder:

 • 10 januari–2 juni 2024
 • 15 augusti–8 december 2024

Ansökan ska vara Externa relationer tillhanda senast en månad innan praktiken startar. Handläggningstiden är upp till 30 dagar. Mobilitetsdagar som har infallit innan din kompletta ansökan är registrerad är inte stipendiegrundande. 

Du kan inte söka stipendiet retroaktivt.

Du som vill göra praktik i anslutning till din examen måste ansöka medan du fortfarande är registrerad som heltidsstudent vid Lunds universitet och innan du tar ut din examen.

Del av praktikkurs eller examensarbete

Praktiken utgör en del av en praktikkurs eller ditt examensarbete vid Lunds universitet. Notera att du inte kan skriva på din examensuppsats under praktiken. Du kan däremot samla data eller material till den.

Frivillig praktik utanför studieprogram

Du kan välja att göra frivillig praktik, som inte ingår i ditt studieprogram vid Lunds universitet. Praktiken måste ändå vara relevant i förhållande till dina studier, och genomföras innan du tar ut din examen.

Praktik i direkt anslutning till avslutade studier

Om du vill göra din praktik i direkt anslutning till avslutade studier vid Lunds universitet är det viktigt att du ansöker om stipendiet medan du fortfarande är registrerad som heltidsstudent vid Lunds universitet och innan du tar ut din examen. Praktiken måste avslutas inom 12 månader efter avslutade studier. Du måste dessutom ansöka om examen innan praktiken startar.

Praktik i kombination med utbytesstudier

Du kan också välja att kombinera din utlandspraktik med utbytesstudier inom Erasmus+.

Läs mer om Erasmus+ stipendium för studier

Kortare utlandspraktik i kombination med en virtuell del

Om du inte kan göra praktik utomlands under en längre period, kan det finnas en möjlighet att delta i så kallad blandad mobilitet. Då kombinerar du en kortare fysisk praktikperiod (5–30 dagar) med en virtuell del innan, under eller efter. Det finns inga tidsbegränsningar för den virtuella delen, men den ska vara på heltid, ha tydliga lärandemål och koppling till den fysiska praktiken och den ska anordnas av den mottagande organisationen. Den virtuella delen ska också vara tydligt och utförligt beskriven i ditt Learning Agreement och du ska förklara i ditt Motivation Letter varför du inte kan åka på praktik i minst 2 månader.

Du kan endast få stipendium för den fysiska utlandsvistelsen, inte den virtuella delen.

Doktorander kan åka på kort mobilitet utan att göra en virtuell del.

För att vara behörig att söka Erasmus+ praktikstipendium måste du

 • vara registrerad för heltidsstudier vid Lunds universitet vid ansökningstillfället
 • ha för avsikt att ta examen vid Lunds universitet
 • ha hittat en praktikplats som är relevant i förhållande till ditt studieområde och som godkänns av din institution.

Dessutom ska praktiken inrymmas under något av de fem alternativen här ovan och vara på heltid.

Du måste också bo i värdlandet under hela praktiken.

Praktik vid ett lärosäte

Om du gör du din praktik vid ett lärosäte är det viktigt att det klart och tydligt framgår att du praktiserar och inte studerar. Du får inte läsa kurser eller ta poäng vid värdlärosätet under din praktikperiod och om du gör praktik som en del av ditt examensarbete får huvudsyftet inte vara att skriva på din uppsats.

Ej godkända praktikplatser

Du kan inte beviljas Erasmus+ stipendium för praktik vid följande typer av organisationer:

 • Organisationer som hanterar EU-program, till exempel nationella kontor för Erasmus+
 • Lärosäten som huvudsakligen finansieras av EU-medel
 • EU-institutioner och andra organ

Se fullständig lista över EU-institutioner på EU:s webbplats

Ej godkända förutsättningar

Erasmus+ har som syfte att främja internationell mobilitet och att hjälpa studenter skaffa sig internationell erfarenhet. Du kan därför inte få Erasmus+ stipendium:

 • för praktik i Sverige
 • för praktik i det land där du bor medan du studerar vid Lunds universitet 
 • för praktik på distans
 • om du pendlar från Sverige till din praktikplats

Erasmus+ omfattar länder i Europa, men även vissa ögrupper och andra territorier runt om i världen som hör till något europeiskt land – se lista nedan.

Observera att du inte kan göra praktik i Sverige eller i landet där du bor medan du studerar vid Lunds universitet (gäller även om du studerar på distans från ett annat land).

Länder som ingår i Erasmus+ är indelade i tre kategorier:

Europa

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Island
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Makedonien
 • Malta
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Serbien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Tjeckien
 • Turkiet
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

Outermost Regions

 • Frankrike (Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Mayotte, Saint Martin)
 • Portugal (Azorerna, Madeira)
 • Spanien (Kanarieöarna)

Overseas Countries and Territories

 • Danmark (Grönland)
 • Frankrike (Saint Barthélemy, Franska Polynesien, Franska syd- och Antarktisterritorierna, Nya Kaledonien, Saint Pierre och Miquelon, Wallis och Futuna)
 • Nederländerna (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten)

Praktik i Storbritannien

Efter Brexit ingår inte Storbritannien längre i Erasmus+ samarbetet, men Lund universitet har beslutat att fortsatt ge sina studenter möjlighet att söka Erasmus+ stipendium för praktik i Storbritannien under läsåren 2023/2024 och 2024/2025. Notera att medlen för praktik i Storbritannien är begränsade och ansökningar behandlas enligt principen om "först-till-kvarn". Månadsbeloppet för mobiliteter som startar efter 1 mars 2024 är 710 euro.

För att kunna söka visum för praktik i Storbritannien krävs ett så kallat sponsorskap, Certificate of Sponsorship, som den mottagande organisationen ansöker om. Detta är ofta en tidskrävande process, vilket är bra att ha med i beräkningen när du planerar din praktikansökan. Erasmusteamet vid Lund universitet kan inte hjälpa till med sponsorskapsansökan.

Mer information om sponsorskap

Räkna med att stipendieansökan måste vara oss tillhanda cirka 2 månader innan praktikstart.

Om du ska praktisera vid ett lärosäte, krävs det att det finns existerande utbytesavtal mellan Lunds universitet och universitetet i fråga.

Möjligheten till praktik inom Storbritannien omfattar även ”British Overseas Territories”:

 • Anguilla
 • Ascension och Tristan da Cunha
 • Bermuda
 • Brittiska Jungfruöarna
 • Caymanöarna
 • Falklandsöarna
 • Montserrat
 • Pitcairnöarna
 • Sankta Helena
 • Turks- och Caicosöarna


Praktik i Schweiz

Lunds universitet har beslutat att ge sina studenter möjlighet att söka Erasmus+ stipendium för praktik i Schweiz under läsåren 2023/2024 och 2024/2025. Notera att medlen för praktik i Schweiz är begränsade och att ansökningar behandlas enligt principen om “först-till-kvarn". Månadsbeloppet för mobiliteter som startar efter 1 mars 2024 är 710 euro.

Om du ska praktisera vid ett lärosäte, krävs det att det finns ett existerande utbytesavtal mellan Lunds universitet och universitetet i fråga.

Vid praktik på FN kan undantag inte göras gällande Learning Agreement. Det måste skrivas på av samtliga parter för att ansökan ska vara giltig.

Stipendiet ska betraktas som ett bidrag till utgifter och andra omkostnader i samband med praktikperioden och är alltså inte heltäckande. Beloppet beräknas utifrån praktikperiodens längd (antal månader och dagar) och värdland. Obs! 1 månad motsvarar 30 dagar inom Erasmus+, oavsett egentlig längd.

Månadsbeloppen fastställs årligen av Universitets- och högskolerådet (UHR) och är samma för samtliga lärosäten i Sverige. (Observera att det inte är tillåtet att ta emot andra stipendier eller bidrag från EU eller UHR under samma period som du tar emot Erasmus+ praktikstipendium.)

För praktik som startar från och med den 1 mars 2024 är beloppen 710 euro respektive 660 euro/månad. Beloppen är baserade på levnadskostnader i de olika länderna. Outermost Regions och Overseas Countries and Territories följer månadsbeloppet för respektive land.

Länder med höga levnadskostnader (710 euro/månad)

 • Danmark
 • Finland
 • Irland
 • Island
 • Liechtenstein
 • Luxemburg
 • Norge
 • Schweiz
 • Storbritannien

Länder med låga till medelhöga levnadskostnader (660 euro/månad)

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Estland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Litauen
 • Makedonien
 • Malta
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Serbien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Tjeckien
 • Turkiet
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

Ytterligare finansiering

Utöver stipendiet har du möjlighet att söka extra bidrag om du

 • reser med tåg eller annat miljövänligt alternativ
 • har barn
 • har en varaktig funktionsnedsättning.

Se "Extra bidrag du kan söka" längre ner på sidan

Praktikperioden är normalt 2–12 månader.

Om du inte kan göra praktik utomlands under en längre period, kan det finnas möjlighet att kombinera en kortare utlandsvistelse (5-30 dagar) med en virtuell del – så kallad blandad mobilitet. Läs mer om vad det innebär under avsnittet Fem alternativ för praktik ovan.
 
Det är inte möjligt att erhålla Erasmus+ stipendium för en praktik som är mellan 30 dagar och 2 månader.

 

Hitta praktikplats

Du kan praktisera på ett företag, forskningsinstitut, laboratorium eller någon annan relevant organisation. Men det finns vissa krav för att en praktikplats ska vara godkänd – se avsnittet om Behörighet och villkor ovan.

Stora företag och organisationer annonserar ofta om praktikmöjligheter på sina webbplatser. Du kan också få tips via universitetets jobbportal Career Hub, på olika internationella webbplatser med fokus på praktik och genom att ta del av andra studenters erfarenheter. Fråga din heminstitution om de har tips och kontakter.

Här är några länktips att börja med:

Så ansöker du

 1. Skapa ett konto i Erasmusdatabasen
 2. Fyll i en ansökan om praktikstipendium (Application for traineeship) Var noggrann och skriv utförligt.
 3. Följ instruktionerna i Erasmusdatabasen för de bilagor som ska laddas upp för att din ansökan ska bli komplett (Required actions).
 4. Skicka ett mejl till erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se (erasmuspraktik[at]er[dot]lu[dot]se) och meddela när du har slutfört stegen ovan.
 5. Observera: Du som ska på praktik i Danmark (Själland) ska ladda upp ditt hyreskontrakt i Erasmusdatabasen (under "Other documents") innan praktikens start.

Bilagor

Ditt Learning Agreement genereras när du har fyllt i ansökan. Det ska

 • skrivas ut från Erasmusdatabasen
 • signeras av samtliga parter (dig själv, ansvarig vid din fakultet/institution och mottagande organisation) och därefter
 • laddas upp i Erasmusdatabasen.

I ett personligt brev (på engelska, cirka 1 A4-sida) ska du motivera varför du vill ansöka om stipendium.

Här ska du också förklara 

 • den akademiska kopplingen mellan praktiken och din utbildning
 • hur praktiken kommer att hjälpa dig att utveckla nya kunskaper och färdigheter
 • hur praktiken kommer att bidra till att öka din anställningsbarhet.
 • varför du absolut inte har möjlighet att göra praktik i minst två månader om du ansöker om en kortare, blandad mobilitet.

Ditt CV (på engelska) ska innehålla kontaktuppgifter samt information om

 • utbildning
 • arbetslivserfarenhet
 • språkkunskaper.

Ett registreringsintyg som du hämtar från Ladok och som visar att du är aktiv heltidsstudent vid ansökningstillfället. Vid behov kan du även ladda upp ett intyg om förväntat deltagande för att visa att du kommer att läsa på heltid.

Ladok för studenter – logga in

 

Extrabidrag som du kan söka

Du kan få ett extra bidrag på 50 euro om du väljer att resa med tåg eller buss, alternativt samåka med bil enligt något av nedanstående alternativ:

 • Hela vägen av resan i ena riktningen
 • Merparten av resan tur och retur

För att du ska vara berättigad till ersättning för grönt resande måste resan/resorna genomföras inom tidsperioden två veckor före respektive två veckor efter mobilitetsperioden.

Du ansöker om detta tillägg samtidigt som du fyller i din ansökan om Erasmus+ stipendium genom att välja ”Yes” vid alternativet ”Green Mobility”. 

Du styrker grönt resande genom att ladda upp kopior på biljetterna i Erasmusdatabasen.

För att få bidrag för samåkning krävs att ni är minst två personer i bilen. Du styrker din bilresa genom att ladda upp ett intyg samt kvitton för hyrbil, drivmedel, vägavgifter, broavgifter i Erasmusdatabasen. 

Om du väljer att resa grönt får du även stipendium för en resdag (100% av resan måste vara grön). Väljer du att resa grönt i båda riktningarna får du stipendium för två resdagar (mer än 50% av resan i varje riktning måste vara grön). Dessa dagar läggs till din totala praktikperiod. Tänk på att resdagen inte kan vara samma dag som en praktikdag eftersom det inte går att få dubbelt stipendium för en dag. 

Observera att biljetter ska laddas upp senast 30 dagar efter praktikperiodens slut. Kvitton som inkommer senare behandlas inte.

Det extra bidraget om 50 euro vid grönt resande betalas endast ut en gång per praktikperiod oavsett om du reser grönt i båda riktningarna.

För dig som behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under din utlandspraktik finns det möjlighet att söka extrabidrag. Det finns två typer av bidrag, Top-up och inkluderingsstöd.
 


Top-up

Studenter som har någon form av funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om Top-up bidrag. Det gäller om du behöver

 • anteckningsstöd
 • anpassat undervisningsmaterial
 • förlängd tentamenstid

eller liknande.

Bidraget är 250 euro extra per månad utöver den ordinarie stipendiesumman. 

70% av detta bidrag betalas ut tillsammans med den första utbetalningen av stipendiet och resterande del vid den andra utbetalningen. 

Beloppet beräknas per dag (8,33 euro/dag), vilket betyder att det kan komma att justeras om din mobilitet pågår kortare eller längre tid än planerat.

Du behöver inte spara kvitton/underlag.

Har du inte tidigare varit i kontakt med Pedagogiskt studentstöd och har behov av anpassningar ska du kontakta dem för konsultation. 

Läs mer på Pedagogiskt studentstöds webbsida
 
Så söker du Top-up:

När du ansöker om Erasmusstipendiet i Erasmusdatabasen kryssar du samtidigt ”Yes” vid alternativet “Fewer Opportunities”. 

Om du beviljas praktikstipendiet ska du ladda upp intyget från Nais i Erasmusdatabasen under Other documents.

Du behöver inte motivera din ansökan om top-up, det räcker att du laddar upp intyget från Nais. 

 
Inkluderingsstöd för faktiska kostnader

Inkluderingsstödet kan du söka utöver top-up bidraget. Det är avsett att täcka större kostnader som kan uppstå för dig eller värdorganisationen under din utlandsvistelse, till exempel

 • särskilda transporter
 • anpassat boende
 • assistent/medföljare
 • vård eller liknande i värdlandet.

 
Så söker du inkluderingsstöd:

Kontakta din samordnare på avdelningen Pedagogiskt studentstöd i god tid för att ansöka om inkluderingsstödet. Observera att ansökan om inkluderingsstöd skall vara färdigställd innan mobiliteten påbörjas. Man kan inte söka detta bidrag retroaktivt. Inkluderingsstöd ska sökas i mycket god tid, helst ett halvår innan planerad mobilitet.

Kontakta värdorganisationen för att klargöra vilka kostnader det kan röra sig om.

Pedagogiskt studentstöd skickar din ansökan till stipendiehandläggarna, som lämnar ansökan vidare till Universitets- och Högskolerådet (UHR) för bedömning och beslut.

Inkluderingsstödet betalas ut efter avslutad mobilitet. 

Värdorganisationen kan fakturera Lunds universitet för kostnader som har uppstått under ditt utbyte. Kontakta erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se (erasmuspraktik[at]er[dot]lu[dot]se) för faktureringsuppgifter.
 
För att kostnader som du själv har stått för ska kunna ersättas måste du spara alla kvitton. Dessa ska laddas upp i Erasmusdatabasen (under  "Other documents") när mobiliteten är avslutad. 
 
Observera: Det är UHR som gör bedömningen och beslutar vilka kostnader som kan ersättas.Om du har barn under 18 år kan du ansöka om så kallat inkluderingsstöd i form av ett extrabidrag – oavsett om barnet följer med på praktiken eller ej. Det krävs ett familjebevis från Skatteverket som visar att du har barn.

Storleken på bidraget beror på hur lång din praktik är:

 • 2–12 månader: 250 euro/månad
 • 15–30 dagar: 150 euro (engångsbelopp, blandad mobilitet)
 • 5–14 dagar: 100 euro (engångsbelopp, blandad mobilitet)

Utöver extrabidraget kan stipendiehandläggarna ansöka om inkluderingsstöd för faktiska kostnader för din räkning. Kontakta erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se (erasmuspraktik[at]er[dot]lu[dot]se )om det är aktuellt.

 

Om du beviljas praktikstipendium

Förberedelserna inför avresan är avgörande för hur din vistelse blir. Här kan du läsa om de viktigaste sakerna som du behöver ha koll på.

Samtliga Erasmus+ stipendiater ska före praktiken göra ett webbaserat språktest i det huvudsakliga handledningsspråket. När din ansökan är beviljad får du automatiskt en länk skickad till dig. När du gör testet får du tillgång till digitala språkkurser anpassade till din nivå, både i ditt arbetsspråk och i språket som talas i praktiklandet. Språkkurserna är frivilliga.

Stipendiet betalas ut i två omgångar:

 • Första delen, 70 procent av stipendiet, betalas ut i samband med att praktiken startar.
 • Resterande belopp betalas ut efter avslutad praktik – se avsnittet "Efter praktikperioden" nedan.

Skulle du avbryta praktiken tidigare än avtalat slutdatum, blir du återbetalningsskyldig för hela eller en del av stipendiet.

Ändringar som påverkar praktiken ska rapporteras omgående på blanketten L A – Changes During Mobility. Blanketten kan laddas ner från Erasmusdatabasen. När du har fyllt i och alla signerat blanketten ska den laddas upp i Erasmusdatabasen. Ansökan om eventuell förlängning av praktikstipendiet ska göras senast en månad innan ursprungligt slutdatum.

Om du blir tvungen att avbryta din praktik i förtid måste du omgående ta kontakt med erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se (erasmuspraktik[at]er[dot]lu[dot]se)

Om avbrottet beror på omständigheter som du inte kan råda över, kan du åberopa Force majeure. Erasmus+ stipendiehandläggarna hjälper dig med detta.

Som utresande student får du vara beredd på att ta ett stort eget ansvar, både före och under din utlandsvistelse. På webbsidan "Praktisk information för utresande studenter" hittar du samlad information som hjälper dig att hålla koll. Läs mer om:

 • Förberedelser inför avresan
 • Medan du är iväg
 • När du har kommit hem

Praktisk information för utresande studenter

Student UT

När du åker på Erasmus+ praktik via Lunds universitet omfattas du av Kammarkollegiets Student UT-försäkring. Läs mer om försäkringen:

Försäkring när du är utomlands

Fullständiga villkor för Student UT – kammarkollegiet.se

Observera att försäkringen inte gäller vid resor som inte sker direkt från Sverige till värdlandet. Samma sak gäller vid återresa.

Försäkringsintyg

Försäkringsintyg laddas ner från Erasmusdatabasen.

Europeiska sjukförsäkringskortet

Ta med det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet), som ger dig rätt till akut sjukvård när du vistas i ett annat EU/EES-land. Läs mer och beställ EU-kortet från Försäkringskassan:

Resa utomlands – forsakringskassan.se

Instagramkanalen @lund_university_abroad drivs av studenter för studenter. Varje vecka tar en ny Lundastudent, som är på utbyte eller praktik utomlands, över flödet och visar sin vardag under utlandsvistelsen.

Vill du också bli gästgrammare och inspirera andra studenter att göra praktik utomlands?

Kontakta lunduniversityabroad [at] er [dot] lu [dot] se (lunduniversityabroad[at]er[dot]lu[dot]se)

 

Efter praktiken

När du har avslutat din praktik finns det några saker du måste göra för att få den sista delen av stipendiet utbetalad.

Som Erasmusstipendiat ska du fylla i en obligatorisk, digital deltagarrapport. Du får automatiskt en länk till utvärderingssystemet efter praktiken.

Ladda ner blanketten Traineeship Certificate från Erasmusdatabasen och be din praktikvärd att fylla i och signera den.

Ladda sedan upp den ifyllda blanketten i Erasmusdatabasen.

Alla dokument måste vara uppladdade senast 30 dagar efter avslutad mobilitet.

Om du gör frivillig praktik och vill att den ska omnämnas i din examensbilaga (Diploma supplement) så måste du själv be examensavdelningen om detta.

Skriv din reseberättelse i Lunds universitets reseberättelseportal. Dina erfarenheter kan både inspirera och hjälpa framtida praktikanter.

Skriv din reseberättelse i Lunds universitets reseberättelseportal

Porträtt Josefine, Erasmuspraktikant. Foto.

Det var kul att få uppleva miljön och träffa kollegorna, som är från alla världens hörn.   

      
       Josefine, praktikant
       på FN i Schweiz