Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pedagogiskt stöd för dig med funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning är inget hinder för roliga och spännande studier vid Lunds universitet! Du kan få pedagogiskt stöd för att underlätta dina studier och kompensera för dina utmaningar.

Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan du få pedagogiskt stöd. En varaktig funktionsnedsättning kan till exempel vara läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hörselnedsättning, synnedsättning, rörelsehinder eller andra kroniska sjukdomar.

Tillfällig skada eller sjukdom omfattas inte av riktat pedagogiskt stöd. Om du behöver tillfälligt stöd vänder du dig till din institution.

Olika former av pedagogiskt stöd

Pedagogiskt stöd erbjuder en rad olika stödformer till dig som är student och har en varaktig funktionsnedsättning. Tillsammans med din samordnare på Pedagogiskt stöd kommer du fram till vilket stöd som passar bäst för dina studier.

Att ha ett anteckningsstöd innebär att en kurskamrat delar sina anteckningar med dig efter varje föreläsning.

För att få använda dig av anteckningsstöd behöver du ett beslut från din samordnare. Du kan själv fråga en medstudent som du tycker tar bra anteckningar, men du kan också få hjälp av Pedagogiskt stöd med att hitta någon. Anteckningsstödet arvoderas av Pedagogiskt stöd.

Om du föredrar att försöka ta anteckningar själv kan du få låna en Echo SmartPen. Även detta kräver ett beslut av din samordnare. En SmartPen är en särskild penna som används till att ta anteckningar och samtidigt spela in föreläsningen. Med hjälp av några anteckningar på ett särskilt block går det enkelt att i efterhand hoppa i ljudfilen för att lyssna på olika partier av föreläsningen. Du kan då välja att komplettera dina egna anteckningar eller bara lyssna på vad som sades vid det speciella tillfället.

Specialpedagogen på Pedagogiskt stöd kan hjälpa dig att komma till rätta med en felaktig studieteknik. Genom att kartlägga din studieteknik kommer ni fram till vilka bristerna är i ditt sätt att studera och vad du kan göra åt det.

Med specialpedagogen på Pedagogiskt stöd kan du också diskutera skrivprocessen och få stöd när du strukturerar ditt arbete.

Ibland kan det hända att du kör fast i studierna. Du skjuter upp allt pluggande till sista stund och studieresultatet blir kanske inte alls som du har tänkt dig. Då kan en mentor vara till hjälp.

En mentor är en student som har erfarenhet av att studera på universitet och som lyckats bra med sina studier. Mentorn fungerar som bollplank och kan till exempel hjälpa dig att planera och organisera dina studier.

Om du behöver råd och hjälp kring ditt akademiska skrivande kan du kontakta Studieverkstaden. Du kan komma med frågor och funderingar kring alla typer av inlämningsuppgifter – PM, hemtentor, rapporter, uppsatser och examensarbeten. Du kan kontakta Studieverkstaden när som helst under skrivprocessen, exempelvis om:

  • du har svårt att tolka instruktionerna eller komma igång med skrivandet
  • din text är rörig och svår att arbeta med
  • din tentamen är underkänd eller ska göras om.

Kontaktuppgifter till Studieverkstaden

På ditt bibliotek kan du få hjälp med informationssökning och att hitta rätt litteratur.

Kontaktuppgifter för läs- och skrivstöd på bibliotekens webbplats

Du kan även installera rättstavningsprogrammen StavaRex och SpellRight på din dator.

Om rättstavningsprogrammen i guiden Läs- och skrivstöd på bibliotekens webbplats

Gör du ofta läsmissar? Läser långsamt? Eller har problem med att koncentrera dig när du läser? Då kan du ha stor hjälp av att lyssna på din kurslitteratur.

Talböcker

Mycket kurslitteratur finns inlästa som talböcker. Ditt bibliotek ger dig ett nedladdningskonto till Legimus, så att du själv kan ladda ned den litteratur du behöver. Du behöver inte ha intyg för att få ett nedladdningskonto, men du ska uppleva att du har en läsnedsättning.

Hitta inlästa talböcker i databasen Legimus – legimus.se

På varje bibliotek finns en speciell kontaktbibliotekarie som hjälper dig.

Kontaktpersoner på biblioteken hittar du på bibliotekens webbplats

Litteratur som inte redan finns inläst beställer du hos din kontaktbibliotekarie. Tänk på att det kan ta två till tre månader för att få en bok inläst.

Talsyntesen TorTalk

Talsyntesen TorTalk kan du använda för att lyssna på alla digitala texter. Till exempel webbsidor, e-böcker, artiklar i fulltext, Word-dokument och inskannade dokument. TorTalk finns på många av universitetets datorer och du kan installera programmet på din egen dator.

Om TorTalk och övrigt läs- och skrivstöd på bibliotekens webbplats

Du som har en funktionsnedsättning kan vid behov få anpassning av examinationen. Du kanske behöver längre tid vid skriftlig tentamen? Eller behöver sitta i en mindre grupp för att bättre kunna koncentrera dig? 

Särskilda arrangemang vid tentamen är alltid ett önskemål. Det är alltid din examinator som har sista ordet. Ibland händer det att önskemålen strider mot kursens mål och därför inte går att ordna.

Om du beviljas stöd vid tentamen måste du själv meddela studievägledaren på din institution att du tänker tentera. Detta ska ske senast två till tre veckor innan varje tentamen. I ditt besked om stöd står det vad som gäller för just din institution.

Så här ansöker du om pedagogiskt stöd

Efter att du blivit antagen kan du göra en ansökan via Nais (Nationellt administrations- och informationssystem för samordnare). Det gör du genom att logga in i systemet Nais via länken nedan och fylla i din ansökan i ett webbformulär. I ansökan ska du ladda upp ett intyg som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning och beskriva din studiesituation. Intyget skall vara utfärdat av sakkunnig, till exempel läkare, psykolog, logoped eller motsvarande.

Har du en syn- eller hörselnedsättning? Tänk då på att du behöver kontakta Pedagogiskt stöd i mycket god tid för att eventuellt stöd ska kunna vara på plats vid terminsstart. Ta gärna kontakt redan vid ansökan till universitetet.

Ansök om pedagogiskt stöd på Nais webbplats

Du är alltid välkommen att boka in en tid med din samordnare om du har frågor som rör ansökan. Om du inte har någon samordnare ännu, kan du kontakta någon av medarbetarna på Pedagogiskt stöd. Kontaktuppgifter hittar du här på sidan.

Vad händer efter ansökan?

När vi på Pedagogiskt stöd har fått in din ansökan via Nais kommer vi att kontakta dig för ett personligt möte. Efter samtal med en samordnare får du ett besked om stöd där beslut och rekommendationer beskrivs. Detta behöver du visa upp för att få anpassningar gällande undervisning och examination.

Podd om att studera med ADHD

I dessa tre korta poddavsnitt berättar ingenjörsstudenten Peder om hur det är att plugga på universitetet med en ADHD-diagnos. 


Transkribering av poddavsnitten

Kontaktinformation

Pedagogiskt stöd

Kontaktuppgifter till oss på Pedagogiskt stöd

Du når oss lättast via e-post.

Besöksadress:
Sektion Student och utbildning
Genetikhuset
Sölvegatan 29 B, Lund
Hitta Pedagogiskt stöd via Google Maps

Tips och råd för en bättre studievardag

Pedagogiskt stöd har tagit fram två informationsfilmer på Youtube om hur studenter kan skapa struktur och goda förutsättningar för sina studier. Filmerna riktar sig till studenter med adhd men de flesta kan ha nytta av råden!

Vi som arbetar på Pedagogiskt stöd

Nedan hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på Pedagogiskt stöd. Vi som arbetar som samordnare ansvarar för olika fakulteter och ämnen, vilka listas intill varje samordnare. Du når oss lättast via e-post.

Carina Argelius

Carina Argelius. Foto.

Samordnare

E-post: carina [dot] argelius [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 34 30

Campus Helsingborg

Christina Rowa

Christina Rowa. Foto.

Samordnare

E-post: christina [dot] rowa [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 50

Lunds Tekniska Högskola (förutom M,K, F och N)
Naturvetenskapliga fakulteten
Internationella miljöinstitutet (IIIEE)

Frida Björk

Frida Björk. Foto.

Samordnare

E-post: frida [dot] bjork [at] stu [dot] lu [dot] se (frida[dot]bjork[at]stu[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 70 77

Lunds Tekniska Högskola (K, M, F och N)
Medicinska fakulteten

Ida Jarbe Holmlund

Ida Jarbe Holmlund. Foto.

Samordnare

E-post: ida [dot] jarbe_holmlund [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 49 29

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Johanna Estola

Johanna Estola. Foto.

Samordnare

E-post: johanna [dot] estola [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 86 81

Humanistiska och teologiska fakulteterna
Konstnärliga fakulteten

Emma Carlsson

Emma Carlsson. Foto.

Samordnare

E-post: emma [dot] carlsson [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 92 01

Ekonomihögskolan
Juridiska fakulteten

Henrik Mejborn

Henrik Mejborn. Foto.

Specialpedagog

E-post: henrik [dot] mejborn [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 34 52

Liselott Eriksson

Liselott Eriksson. Foto.

Mentorskoordinator och administrativ assistent

E-post: liselott [dot] eriksson [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 88 26