Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pedagogiskt stöd för dig med funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning, till exempel en synskada, dyslexi eller adhd, är inget hinder för roliga och spännande studier vid Lunds universitet! Du kan få olika sorters pedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier, bland annat anteckningsstöd eller anpassningar vid tentamen.

Olika former av pedagogiskt stöd

Pedagogiskt stöd erbjuder en rad olika stödformer till dig som är student och har en varaktig funktionsnedsättning. Tillsammans med din samordnare på Pedagogiskt stöd kommer du fram till vilket stöd som passar bäst för dina studier.

Att ha anteckningsstöd innebär att du får kopiera en kurskamrats anteckningar efter föreläsningarna.

För att få använda dig av anteckningsstöd behöver du ett beslut från din samordnare. Sedan är det du själv som ansvarar för att hitta någon som för anteckningar som passar just dig.

Läser du märkbart långsammare än dina kurskamrater? Hinner du aldrig med att anteckna samtidigt som läraren pratar? Får du ofta kritik för att dina texter saknar en röd tråd och har stavfel och grammatiska fel? Eller drabbas du ofta av tidsbrist vid tentamen?

Då kanske du har dyslexi (läs- och skrivsvårigheter). Som student vid Lunds universitet kan du göra en pedagogisk läs- och skrivutredning för att ta reda på hur det ligger till.

Kontakta vår specialpedagog Henrik Mejborn för att diskutera din studiesituation. Du hittar kontaktuppgifter under Kontaktinformation.

Specialpedagogen på Pedagogiskt stöd kan hjälpa dig att komma till rätta med en felaktig studieteknik. Genom att kartlägga din studieteknik kommer ni fram till vilka bristerna är i ditt sätt att studera och – viktigast av allt – vad du kan göra åt det.

Ibland kan det hända att du kör fast i studierna. Tentorna går inte som du vill och studieresultatet blir kanske inte alls som du har tänkt dig. Då kan en mentor vara till hjälp.

En mentor är en student som har erfarenhet av att studera på universitet och som lyckats bra med sina studier. Mentorn fungerar som bollplank och kan till exempel hjälpa dig att planera och organisera dina studier.

Med specialpedagogen på Pedagogiskt stöd kan du diskutera skrivprocessen och få stöd när du strukturerar ditt arbete. När du ska skriva uppsats eller andra större arbeten kan du få stöd i de olika momenten i skrivprocessen.

På ditt bibliotek kan du få hjälp med informationssökning och att hitta rätt litteratur.

Kontaktfunktioner på biblioteken

Du kan även installera rättstavningsprogrammen StavaRex och SpellRight på din dator.

Om rättstavningsprogrammen i guiden Läs- och skrivstöd på bibliotekens webbplats

Om du ofta gör läsmissar, läser långsamt eller har problem med att koncentrera dig när du läser, kan du ha stor hjälp av att lyssna på din kurslitteratur.

Många kursböcker finns inlästa som talböcker

Ta del av inlästa talböcker i databasen Legimus

Ditt bibliotek ger dig ett nedladdningskonto till Legimus, så att du själv kan ladda ned den litteratur du behöver. Du behöver inte ha intyg för att få ett nedladdningskonto.

På varje bibliotek finns en speciell kontaktbibliotekarie som hjälper dig.

Kontaktpersoner på biblioteken hittar du i guiden Läs- och skrivstöd på bibliotekens webbplats

Litteratur som inte redan finns inläst beställer du hos din kontaktbibliotekarie. Tänk på att det kan ta två till tre månader för att få en bok inläst.

Talsyntesen TorTalk

Talsyntesen TorTalk kan du använda för att lyssna på alla digitala texter, till exempel webbsidor, e-böcker, artiklar i fulltext, Word-dokument och inskannade dokument. TorTalk finns på många av universitetets datorer och du kan installera programmet på din egen dator.

Om TorTalk på bibliotekens webbplats

Om Läs- och skrivstöd på bibliotekens webbplats (på engelska)

Du som har en funktionsnedsättning kan vid behov få anpassning av examinationen. Du kanske behöver längre tid vid skriftlig tentamen eller behöver sitta i en mindre grupp för att bättre kunna koncentrera dig? 

Särskilda arrangemang vid tentamen är alltid ett önskemål. Det är alltid din examinator som har sista ordet. Ibland händer det att önskemålen strider mot kursens mål och därför inte går att ordna.

Om du beviljas stöd vid tentamen måste du själv meddela studievägledaren på din institution att du tänker tentera. Detta ska ske senast två till tre veckor innan varje tentamen. I ditt besked om stöd står det vad som gäller för just din institution.

Så här ansöker du om pedagogiskt stöd

Efter att du blivit antagen kan du göra en anmälan via Nais (Nationellt administrations- och informationssystem). Det gör du genom att logga in i systemet Nais via länken nedan och fylla i din ansökan i ett webbformulär. I ansökan ska du ladda upp ett intyg som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning och beskriva din studiesituation.

Ansök om pedagogiskt stöd på Nais webbplats

Du är alltid välkommen att boka in en tid med din samordnare om du har frågor som rör ansökan. Om du inte har någon samordnare ännu, kan du kontakta någon av medarbetarna på Pedagogiskt stöd. Kontaktuppgifter hittar du här på sidan.

Vad händer efter ansökan?

När vi på Pedagogiskt stöd har fått in din ansökan via Nais kommer vi att kontakta dig för ett personligt möte. Efter samtal med en samordnare får du ett besked om stöd där beslut och rekommendationer beskrivs. Detta behöver du visa upp för att få anpassningar gällande undervisning och examination.

Handbok för dig som beviljats pedagogiskt stöd

Du som blivit beviljad pedagogiskt stöd får en handbok med samlad information av din samordnare. Du kan även ladda ner handboken här. I handboken kan du läsa mer om hur du gör för att använda dig av det/de stöd du beviljats.

Handbok om pedagogiskt stöd vid Lunds universitet (PDF, 165 kB, ny flik)

Läs mer om pedagogiskt stöd

Lunds universitet har samlade riktlinjer för särskilt pedagogiskt stöd vid universitetet. Här kan du läsa mer om vem som beslutar om stöd och vilket ansvar berörda parter har.

Övergripande riktlinjer för särskilt pedagogiskt stöd vid Lunds universitet (PDF, 186 kB, ny flik)

Vi som arbetar på Pedagogiskt stöd

Nedan hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på Pedagogiskt stöd. Vi som arbetar som samordnare ansvarar för olika fakulteter och ämnen, vilka listas intill varje samordnare. 

Carina Argelius

Carina Argelius

Samordnare

E-post: carina [dot] argelius [at] stu [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 34 30

Campus Helsingborg
HT – LUX
Ämneslärarutbildningen
Konstnärliga fakulteten
Frida Björk portrait photo

Frida Björk

Samordnare

E-post: frida [dot] bjork [at] stu [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 70 77

Centrum för öst- och sydöstasienstudier
Medicinska fakulteten
Språk- och litteraturcentrum
Christina Rowa, 2019

Christina Rowa

Samordnare

E-post: christina [dot] rowa [at] stu [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 70 50

Lunds Tekniska Högskola (förutom M,K, F och N)
Naturvetenskapliga fakulteten
Ida, samordnare för Pedagogiskt stöd. Foto.

Ida Jarbe Holmlund

Samordnare

E-post: ida [dot] jarbe_holmlund [at] stu [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 49 29

Lunds Tekniska Högskola (K, M, F och N)
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Porträttbild av Johanna Estola. Foto.

Johanna Estola

Samordnare

E-post: johanna [dot] estola [at] stu [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 86 81

Ekonomihögskolan
Juridiska fakulteten
Politices kandidatprogrammet
Henrik Mejborn

Henrik Mejborn

Specialpedagog

E-post: henrik [dot] mejborn [at] stu [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 34 52

Liselott Eriksson

Liselott Eriksson

Mentorskoordinator, administrativ assistent

E-post: liselott [dot] eriksson [at] stu [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 88 26

Rum: 148

Handbok för dig som beviljats pedagogiskt stöd

Handbok om pedagogiskt stöd vid Lunds universitet (PDF, 165 kB, ny flik)

I handboken kan du läsa mer om hur du gör för att använda dig av det stöd du beviljats.

Kontaktinformation

Pedagogiskt stöd

Kontaktuppgifter till oss på Pedagogiskt stöd

Besöksadress:
Sektionen Student och utbildning
Genetikhuset
Sölvegatan 29 B, Lund
Karta på google.se

Med anledning av coronaviruset tar vi inte emot några besök tills vidare. Du når oss via mejl och telefon.

Postadress:
Pedagogiskt stöd
Lunds universitet
Box 117, 221 00 Lund