Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Crafoordska stiftelsens resestipendium

Som Lundastudent kan du söka Crafoordska stiftelsens resestipendium oavsett vilken fakultet du tillhör.
Vilket av stipendierna du kan söka beror på längden på din utlandsvistelse.


Genvägar till sidans innehåll:

Om stipendiet

Crafoordska stiftelsens resestipendium kan sökas av dig som har hunnit lite längre i din utbildning och som planerar en studierelaterad vistelse utanför EU*.

Stipendium kan sökas för följande aktiviteter:

 • datainsamling för examensarbete
 • klinisk placering
 • verksamhetsförlagd utbildning
 • praktik
 • utbytesstudier.

Stipendiet kan sökas av studenter från alla akademiska discipliner vid Lunds universitet.

*Korta vistelser för klinisk placering och verksamhetsförlagd utbildning kan genomföras i hela världen (inklusive EU).

Ansökningsperioder 2024:

 • 5–25 april
 • 5–25 oktober

För att vara behörig att söka Crafoordska stiftelsens resestipendium måste du

 • vara registrerad för heltidsstudier vid Lunds universitet (både vid ansökningstillfället och under den termin du söker stipendium för)
 • ha minst 180 hp vid utresa, varav minst 60 hp vid Lunds universitet 
  eller 
 • ha minst 150 hp vid utresa, varav minst 60 hp vid Lunds universitet, om du ansöker om datainsamling för kandidatuppsats.

Du får däremot inte

 • ha påbörjat din utlandsperiod före sista ansökningsdatum. Observera: Du kan inte ansöka om stipendium för påbörjad eller redan avslutad utlandsperiod
 • ha påbörjat utbildning på forskarnivå
 • ha fått något av följande stipendier av Lunds universitet för samma utlandsperiod:
  • Erasmus+
  • Erasmus+ praktik
  • Nordplus/Nordlys

 

 

Stipendium för kortare utlandsvistelser

Stipendiet är på 15 000 kronor och kan sökas för något av följande:

 • Vid vistelse utanför EU
  • utbytesstudier (1 termin)
  • praktik som tillgodoräknas inom en examen (3–7 veckor)
  • datainsamling för uppsats/examensarbete (3–7 veckor)
 • I hela världen (inklusive EU)
  • klinisk placering eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i hela världen, som tillgodoräknas inom en examen (3–7 veckor)

Observera att samtliga aktiviteter måste vara genomförda innan den 31 augusti 2025.
 

Stipendium för längre utlandsvistelser utanför EU

Stipendiet är på 30 000 kronor och kan sökas för något av följande:

 • utbytesstudier (2 terminer)
 • praktik som tillgodoräknas inom en examen (minst 8 sammanhängande veckor)
 • datainsamling för uppsats eller examensarbete (minst 8 sammanhängande veckor)
 • klinisk placering eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – som tillgodoräknas inom en examen (minst 8 sammanhängande veckor)

Observera att samtliga aktiviteter måste vara genomförda innan den 31 augusti 2025.

 

Så ansöker du

Du skickar in din ansökan digitalt – inga pappersdokument behövs. 

Så här ansöker du, steg-för-steg:

 1. Förvissa dig om att du uppfyller alla krav för att kunna söka stipendiet (Se Behörighet och villkor).
 2. Kontrollera vilka bilagor just din ansökan ska innehålla och skapa dem enligt anvisningarna (se Bilagor).
 3. Fyll i själva ansökan och ladda upp bilagorna via länken nedan.
 4. Kontrollera att alla handlingar är korrekt uppladdade och går att öppna efter att du har skickat in din ansökan. Om du upptäcker att en bilaga inte kan öppnas eller att något saknas i din ansökan, kontakta Crafoord-teamet via crafoord [at] er [dot] lu [dot] se innan sista ansökningsdag.

Observera att både ansökan och bilagor ska vara skrivna på god engelska, och bilagorna ska laddas upp i PDF-format för att ansökan ska behandlas. 

Ofullständiga eller sena ansökningar behandlas inte. Önskemål om komplettering som inkommer efter sista ansökningsdag behandlas inte.

Gå till ansökan – scholarship.se

Bilagor

Vilka bilagor du behöver bifoga din ansökan beror på vilken aktivitet som du söker stipendium för – se under respektive rubrik nedan:

Du som söker stipendium för datainsamling behöver bifoga följande bilagor till din ansökan:

 • Projektbeskrivning som omfattar
  • syfte
  • frågeställning
  • metod-reflektion om val av ämne
  • tidplan för arbetet (både förarbete och praktiskt genomförande)
  • reservplan och alternativupplägg för studie
  • reflektion kring risk- och säkerhetsaspekter och eventuella etiska aspekter
  • källhänvisning (max 5 sidor)
 • Budget som visar på planerade kostnader
 • Intyg från handledare vid Lunds universitet som intygar datainsamlingens lämplighet för ditt examensarbete. Handledaren ska vara väl förtrogen med den metod som du avser att använda.
  Om du vid ansökningstillfället inte har en utsedd handledare, kontakta din institution/program och ta reda på vilken tidpunkt du kommer att bli tilldelad en. Ladda upp den skriftliga information du får.
 • Dokument från kontaktperson/ mottagande organisation
 • Resultatintyg från Ladok (Official transcript of records) som du kan ladda ner själv i Ladok för studenter. 
  Ladok för studenter – logga in
 • CV
 • Kopia av pass


En mall för projektbeskrivningen finns att ladda ner här:

 

Du som söker stipendium för

 • praktik
 • klinisk placering
 • verksamhetsförlagd utbildning eller
 • utbytesstudier 

behöver bifoga följande bilagor till din ansökan:

 • Motivationsbrev (Statement of Purpose) med en beskrivning av vad du ska göra utomlands och hur du kommer att dra nytta av dina erfarenheter (cirka 1-2 A4). I konkurrens med andra sökande ökar ett väl genomtänkt och väl formulerat motivationsbrev dina chanser att tilldelas stipendium. Tillsammans med dina betyg, är motivationsbrevet det viktigaste underlaget vid bedömning.
 • Nominerings-/antagningsbesked eller trepartskontrakt. Vilken typ av dokument du ska bifoga beror på vilken typ av aktivitet du söker stipendium för:
  • Praktik: Trepartskontrakt
  • Klinisk placering eller verksamhetsförlagd utbildning: Nominerings-/antagningsbesked eller Learning Agreement eller trepartskontrakt
  • Utbytesstudier: Nomineringsintyg från SoleMove eller antagningsbesked från värduniversitet
 • Resultatintyg från Ladok (Official transcript of records) som du kan ladda ner själv från Ladok för studenter. 
  Ladok för studenter – logga in
 • CV (cirka 1 A4)
 • Kopia av pass


Mall för trepartskontrakt finns att ladda ner här:

 

Kontaktinformation

Externa relationer
Crafoord resestipendium team
E-post: crafoord [at] er [dot] lu [dot] se (crafoord[at]er[dot]lu[dot]se)

Porträtt, student mot röd bakgrund. Foto.

Jag ville utforska hur det är att studera i ett land långt borta där jag aldrig varit. Detta är det bästa jag har gjort!

                      
Aleksandra, Crafoord-stipendiat
som gjorde exjobb i Brasilien

När du har skickat in ansökan

Sektionen Externa relationer tar emot alla inkomna ansökningar, och gör en första teknisk granskning för att se att de är kompletta och uppfyller kraven.

Stipendieansökningar för datainsamling lämnas sedan till respektive fakultet eller institution för bedömning innan beslut fattas av Externa relationer.

När det gäller stipendieansökningar för övriga aktiviteter är det respektive fakultet som fattar beslut utifrån ett underlag med urvalskriterier från Externa relationer.

Om du tidigare fått något av följande stipendier av Lunds universitet kommer inte din ansökan att prioriteras:

 • Crafoordska stiftelsens resestipendium
 • Erasmus+ stipendium för utbytesstudier
 • Erasmus+ praktikstipendium
 • Nordplus/Nordlys
 • Minor Field Studies

Besked om stipendium

Du som ansökt om stipendiet under höstens ansökningsperiod får besked i mitten av december. Stipendiet betalas normalt ut i mitten av januari. 

Du som ansökt om stipendiet under vårens ansökningsperiod får besked i juni, innan midsommar. Stipendiet betalas normalt ut i början av september.

Om du av någon anledning inte genomför din utlandsperiod ska de stipendiemedel du fått betalas tillbaka.