Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Crafoordska stiftelsens resestipendium

Om stipendiet

Crafoordska stiftelsens resestipendium kan sökas av studenter vid Lunds universitet för vistelse i utlandet med syftet att genomföra datainsamling för examensarbete, klinisk placering, verksamhetsförlagd utbildning, praktik eller utbytesstudier utanför EU. Stipendiet administreras av Lunds universitet.

Crafoordska stiftelsens resestipendium kan sökas av studenter från alla akademiska discipliner. 

Ansökningsperioder 2022

5–25 april
5–25 oktober

Aktuella stipendier 

Stipendium 1

Stipendiet på 12 500 kronor för mobilitet utomlands kan sökas för:

 1. Datainsamling för uppsats/examensarbete (37 veckor)
 2. Praktik utanför EU, klinisk placering, verksamhetsförlagd utbildning
  – som tillgodoräknas inom en examen (37 veckor) 
 3. Utbytesstudier utanför EU (1 termin)

Notera att samtliga aktiviteter måste vara genomförda innan den 31 augusti 2023.

Stipendium 2

Stipendiet på 25 000 kronor för mobilitet utomlands kan sökas för:

 1. Datainsamling för uppsats/examensarbete (minst 8 sammanhängande veckor).
 2. Praktik utanför EU, klinisk placering och verksamhetsförlagd utbildning utanför EU
  – som tillgodoräknas inom en examen (minst 8 sammanhängande veckor).
 3. Utbytesstudier utanför EU (2 terminer).

Notera att samtliga aktiviteter måste vara genomförda innan den 31 augusti 2023.

Behörighet och hur du gör din ansökan

Börja med att läsa de allmänna behörighetskraven. Ansökan gör du online. Vilka bilagor du behöver bifoga din ansökan beror på vilken aktivitet som du söker stipendium för.

För att vara behörig att söka Crafoordska stiftelsens resestipendium krävs det att du uppfyller följande:

 • Är registrerad för heltidsstudier vid Lunds universitet vid ansökningstillfället och under den termin mobiliteten är planerad att genomföras.
 • Har minst 180 hp vid utresa, varav minst 60 hp vid Lunds universitet.
 • Har inte påbörjat mobilitet före sista ansökningsdatum. Du kan inte ansöka om stipendium för påbörjad eller redan avslutad mobilitet.
 • Inte har påbörjat utbildning på forskarnivå.
 • Har goda språkkunskaper i engelska. 
 • Tilldelas inte något av följande stipendier av Lunds universitet för samma utlandsperiod: Erasmus+, Erasmus+ praktik, Nordplus/Nordlys, Minor Field Studies eller Linnaeus Palme.

Ansökan görs online, bilagor laddas upp i ansökan. Inga pappersdokument behövs.

Notera att samtliga ansökningshandlingar ska vara på engelska.

Gå till ansökan som är öppen under pågående ansökningsperiod

För dig som söker stipendium för praktik, klinisk placering, verksamhetsförlagd utbildning eller utbytesstudier krävs bilagorna nedan.

 1. Motivationsbrev (Statement of Purpose) med en beskrivning av vad du ska göra utomlands och hur du kommer att dra nytta av dina erfarenheter (ca 1 A4) –
  Ladda ner motivationsbrev/statement of Purpose (Word 96 kB)
 2. Trepartskontrakt eller nominerings-/antagningsbesked för utbytesstudier
  Ladda ner Three-Party Agreement (PDF 173 kB)
 3. Studieresultat från Ladok
 4. CV (ca 1 A4)
 5. Kopia av pass

För dig som söker stipendium för datainsamling krävs bilagorna nedan.

 1. Projektbeskrivning som omfattar syfte, frågeställning, metod-reflektion om val av ämne, tidplan för arbetet (både förarbete och praktiskt genomförande), reservplan och alternativupplägg för studie, reflektion kring risk- och säkerhetsaspekter och eventuell reflektion kring etiska aspekter samt källhänvisning (max 5 sidor) – 
  Ladda ner projektbeskrivning för datainsamling (Word 96 kB)
 2. Budget som visar på planerade kostnader
 3. Intyg från handledare vid Lunds universitet som intygar datainsamlingens lämplighet för ditt examensarbete. Handledaren ska vara väl förtrogen med den metod som du avser att använda. Om du vid ansökningstillfället inte har en utsedd handledare, kontakta din institution/program och ta reda på vilken tidpunkt du kommer att bli tilldelad en. Ladda upp den skriftliga information du får.
 4. Dokument från kontaktperson/ mottagande organisation
 5. Studieresultat från Ladok
 6. CV
 7. Kopia av pass

Så hanteras din ansökan

Vid granskning av ansökningar och urval av nominerade beaktas följande:

 • Ansökan med bilagor ska vara komplett och på god engelska, inkompletta ansökningar behandlas inte.
 • Bilagor ska laddas upp i pdf. Bilagor som laddas upp okända format och som inte kan öppnas av granskare betraktas som inkompletta.
 • Ansökningarna tas emot av Externa relationer som gör en första teknisk granskning för att se att ansökan uppfyller grundläggande krav.
 • Externa relationer tillhandahåller ett nomineringsunderlag enligt urvalskriterier ovan till fakulteter och institutioner. Beslut fattas av respektive fakultet.
 • Stipendieansökningar för datainsamling bedöms av respektive fakultet och institution. Beslut fattas av Externa relationer.
 • Studenter som tidigare har tilldelats följande stipendier av Lunds universitet: Crafoordska stiftelsens resestipendium, Erasmus+, Erasmus+ praktik, Nordplus/Nordlys, Minor Field Studies eller Linnaeus Palme prioriteras inte.

I juni får samtliga sökande i ansökningsperiod 5–25 april.

Stipendiet planeras att betalas ut i september under förutsättning att planerad utlandsperiod kan genomföras. 

Om utlandsperioden inte kan genomföras krävs återbetalning av stipendiemedel.

Kontaktinformation

Externa relationer
Baiba Thomaeus
E-post: crafoord [at] er [dot] lu [dot] se
 

Tjej med ryggsäck på en gata med mycket trafik. Foto.
Crafoordska stiftelsens resestipendium syftar till att stötta och stimulera internationell erfarenhet.