Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Crafoordska stiftelsens resestipendium

Som Lundastudent kan du söka Crafoordska stiftelsens resestipendium oavsett vilken fakultet du tillhör.
Vilket av stipendierna du kan söka beror på längden på din utlandsvistelse.


Genvägar till sidans innehåll:

Om stipendiet

Crafoordska stiftelsens resestipendium kan sökas av studenter från alla akademiska discipliner vid Lunds universitet. 

Vistelsens längd avgör vilket stipendiebelopp du kan ansöka om.

Stipendium kan sökas för följande aktiviteter:

 • datainsamling för examensarbete
 • klinisk placering
 • verksamhetsförlagd utbildning
 • praktik
 • utbytesstudier.

Ansökningsperioder 2023:

 • 5–25 april 2023
 • 5–25 oktober 2023

För att vara behörig att söka Crafoordska stiftelsens resestipendium måste du

 • vara registrerad för heltidsstudier vid Lunds universitet (både vid ansökningstillfället och under den termin du söker stipendium för)
 • ha minst 180 hp vid utresa, varav minst 60 hp vid Lunds universitet
 • ha goda språkkunskaper i engelska.

Du får däremot inte

 • ha påbörjat din utlandsperiod före sista ansökningsdatum. Observera: Du kan inte ansöka om stipendium för påbörjad eller redan avslutad utlandsperiod
 • ha påbörjat utbildning på forskarnivå
 • ha fått något av följande stipendier av Lunds universitet för samma utlandsperiod:
  • Erasmus+
  • Erasmus+ praktik
  • Nordplus/Nordlys

 


Stipendium för kortare utlandsvistelser

Stipendiet är på 12 500 kronor och kan sökas för något av följande:

 • Vid vistelse utanför EU
  • utbytesstudier (1 termin)
  • praktik som tillgodoräknas inom en examen (3–7 veckor)
    
 • I hela världen (inklusive EU)
  • datainsamling för uppsats/examensarbete (3–7 veckor)
  • klinisk placering eller verksamhetsförlagd utbildning i hela världen, som tillgodoräknas inom en examen (3–7 veckor)

Observera att samtliga aktiviteter måste vara genomförda innan den 31 augusti 2024.
 

Stipendium för längre utlandsvistelser

Stipendiet är på 25 000 kronor och kan sökas för något av följande:

 • Vid vistelse utanför EU
  • utbytesstudier (2 terminer)
  • praktik som tillgodoräknas inom en examen (minst 8 sammanhängande veckor)
  • klinisk placering eller verksamhetsförlagd utbildning utanför EU – som tillgodoräknas inom en examen (minst 8 sammanhängande veckor)
    
 • I hela världen (inklusive EU)
  • datainsamling för uppsats eller examensarbete (minst 8 sammanhängande veckor)

Observera att samtliga aktiviteter måste vara genomförda innan den 31 augusti 2024.

 

Så ansöker du

Du skickar in din ansökan digitalt – inga pappersdokument behövs. 

Så här ansöker du, steg-för-steg:

 1. Förvissa dig om att du uppfyller alla krav för att kunna söka stipendiet (Se Behörighet och villkor).
 2. Kontrollera vilka bilagor just din ansökan ska innehålla och skapa dem enligt anvisningarna (se Bilagor).
 3. Fyll i själva ansökan och ladda upp bilagorna via länken nedan.
 4. Kontrollera att alla handlingar är korrekt uppladdade och går att öppna efter att du har skickat in din ansökan. Om du upptäcker att en bilaga inte kan öppnas eller att något saknas i din ansökan, kontakta Crafoord-teamet via crafoord [at] er [dot] lu [dot] se innan sista ansökningsdag.

Observera att både ansökan och bilagor ska vara skrivna på god engelska, och bilagorna ska laddas upp i PDF-format för att ansökan ska behandlas. 

Ofullständiga eller sena ansökningar behandlas inte. Önskemål om komplettering som inkommer efter sista ansökningsdag behandlas inte.

Gå till ansökan – scholarship.se

Bilagor

Vilka bilagor du behöver bifoga din ansökan beror på vilken aktivitet som du söker stipendium för – se under respektive rubrik nedan:

  Du som söker stipendium för datainsamling behöver bifoga följande bilagor till din ansökan:

  • Projektbeskrivning som omfattar
   • syfte
   • frågeställning
   • metod-reflektion om val av ämne
   • tidplan för arbetet (både förarbete och praktiskt genomförande)
   • reservplan och alternativupplägg för studie
   • reflektion kring risk- och säkerhetsaspekter och eventuella etiska aspekter
   • källhänvisning (max 5 sidor)
  • Budget som visar på planerade kostnader
  • Intyg från handledare vid Lunds universitet som intygar datainsamlingens lämplighet för ditt examensarbete. Handledaren ska vara väl förtrogen med den metod som du avser att använda.
   Om du vid ansökningstillfället inte har en utsedd handledare, kontakta din institution/program och ta reda på vilken tidpunkt du kommer att bli tilldelad en. Ladda upp den skriftliga information du får.
  • Dokument från kontaktperson/ mottagande organisation
  • Studieresultat från Ladok
  • CV
  • Kopia av pass


  En mall för projektbeskrivningen finns att ladda ner här:

   

  Du som söker stipendium för

  • praktik
  • klinisk placering
  • verksamhetsförlagd utbildning eller
  • utbytesstudier 

  behöver bifoga följande bilagor till din ansökan:

  • Motivationsbrev (Statement of Purpose) med en beskrivning av vad du ska göra utomlands och hur du kommer att dra nytta av dina erfarenheter (cirka 1-2 A4). I konkurrens med andra sökande ökar ett väl genomtänkt och väl formulerat motivationsbrev dina chanser att tilldelas stipendium. Tillsammans med dina betyg, är motivationsbrevet det viktigaste underlaget vid bedömning.
  • Nominerings-/antagningsbesked eller trepartskontrakt. Vilken typ av dokument du ska bifoga beror på vilken typ av aktivitet du söker stipendium för:
   • Praktik: Trepartskontrakt
   • Klinisk placering eller verksamhetsförlagd utbildning: Nominerings-/antagningsbesked eller Learning Agreement eller trepartskontrakt
   • Utbytesstudier: Nomineringsintyg från SoleMove eller antagningsbesked från värduniversitet
  • Studieresultat från Ladok
  • CV (cirka 1 A4)
  • Kopia av pass


  Mall för trepartskontrakt finns att ladda ner här:

   

  Kontaktinformation

  Externa relationer
  Crafoord resestipendium team
  E-post: crafoord [at] er [dot] lu [dot] se (crafoord[at]er[dot]lu[dot]se)

  Porträtt, student mot röd bakgrund. Foto.

  Jag ville utforska hur det är att studera i ett land långt borta där jag aldrig varit. Detta är det bästa jag har gjort!

                        
  Aleksandra, Crafoord-stipendiat
  som gjorde exjobb i Brasilien

  När du har skickat in ansökan

  Sektionen Externa relationer tar emot alla inkomna ansökningar, och gör en första teknisk granskning för att se att de är kompletta och uppfyller kraven.

  Stipendieansökningar för datainsamling lämnas sedan till respektive fakultet eller institution för bedömning innan beslut fattas av Externa relationer.

  När det gäller stipendieansökningar för övriga aktiviteter är det respektive fakultet som fattar beslut utifrån ett underlag med urvalskriterier från Externa relationer.

  Om du tidigare fått något av följande stipendier av Lunds universitet kommer inte din ansökan att prioriteras:

  • Crafoordska stiftelsens resestipendium
  • Erasmus+ stipendium för utbytesstudier
  • Erasmus+ praktikstipendium
  • Nordplus/Nordlys
  • Minor Field Studies

  Besked om stipendium

  Du som ansökt om stipendiet under vårens ansökningsperiod får besked i juni, innan midsommar. Stipendiet betalas normalt ut i början av september.

  Om du av någon anledning inte genomför din utlandsperiod ska de stipendiemedel du fått betalas tillbaka.