Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Innovation – så arbetar vi

Lunds universitet är ett innovativt universitet. I över 300 år har forskare från Lund gjort upptäckter som öppnat nya dörrar för miljoner människor världen över och fått stor betydelse för omvärlden.

Kunskap och forskning från Lunds universitet ska komma samhället till nytta. Ett sätt är genom innovation – när forskningen leder fram till nya arbetssätt, metoder, processer, tjänster eller produkter som skapar värde. Det kan göra skillnad i människors liv, men också bidra till en hållbar utveckling och tillväxt.

En av de mest kända innovationerna från Lund är ultraljudsdiagnostiken som idag är en självklar undersökningsmetod på sjukhus världen över.

Andra exempel är den konstgjorda njuren, som lade grunden för det multinationella företaget Gambro (numera Baxter) och som underlättar livet för dialyspatienter över hela världen, samt Bluetooth-tekniken, som används i miljontals produkter varje dag.

Se fler innovationer från Lund

Ett centralt innovationsstöd

Vår samlade innovationsverksamhet ger stöd och hjälp åt studenter och forskare med idéer och forskningsresultat som kan utvecklas till en produkt, tjänst eller en metod som löser ett verkligt problem i samhället. Varje år möter innovationsverksamheten hundratals nya idéer från studenter och forskare som vill göra skillnad.

Universitetets innovationsstöd

En innovativ atmosfär

Lund har en lång historia av att främja och utveckla nya idéer och företag. Runt universitetet finns starka innovationsmiljöer och en långtgående samverkan mellan universitet och högskolor, näringsliv samt offentliga aktörer.

Innovationsmiljöer runt universitetet

Forskning och utbildning inom innovation och entreprenörskap

Forskningen inom innovation och entreprenörskap vid Lunds universitet tillhör ett av universitetens styrkeområden.

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Vid centret bedrivs forskning av hög internationell klass inom framförallt två områden; entreprenöriellt lärande och affärsskapande.

Här ges också utbildning i entreprenörskap för en tvärvetenskaplig, nationell och internationell målgrupp.

Sten K. Johnson Centres webbplats

CIRCLE – Centre for Innovation Research

Det tvärvetenskapliga forskningscentret CIRCLE syftar till att förstå och förklara hur innovation bidrar till ett gott samhälle och kan hjälpa till att tackla samhälleliga utmaningar som ekonomiska kriser, klimatförändringar eller en alltmer globaliserad ekonomi.

CIRCLE:s webbplats
 

Kontaktinformation

Kontakta LU Innovation:
info [at] innovation [dot] lu [dot] se 

Mer om universitetets innovationsverksamhet:
innovation.lu.se