Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anmälan till kurser inom utbildningsprogram

För dig som redan läser ett program

För dig som ska söka en kurs inom ett program du redan är antagen till finns särskilda anmälningsanvisningar.

Läs både den allmänna instruktionen och den som är specifik för ditt program nedan.

Allmänna anvisningar till kurs inom program

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är normalt den 15 april inför höstterminen och den 15 oktober inför vårterminen. Om den 15:e infaller en helgdag flyttas sista ansökningsdag till närmast följande helgfri vardag.

För övriga viktiga datum för anmälan till aktuell termin, se Antagning.se.

Anmälan

Anmälan till nästkommande termins kurser inom ditt utbildningsprogram sker antingen automatiskt, genom val i studentportalen eller genom anmälan via Antagning.se. Vad som gäller för din nästa termin på just ditt program framgår av programmets specifika anvisning (se nedan Specifika anvisningar för program på grundnivå) – finns inte ditt program med bland programanvisningarna nedan så blir du antingen automatiskt anmäld till kommande termins kurser eller så söker du kurserna på den valfria terminen som fristående kurs.

Anmälan via Antagning.se

För att kunna hitta kurser inom ditt program måste du vara inloggad på Antagning.se. Du väljer Logga in på sidans överkant. Välj sedan Lunds universitet under ”Logga in via studentportal” och gå till Studentportalen. Du behöver ha tillgång till ditt studentkonto och ditt lösenord.

Har du glömt användaridentitet eller lösenord till ditt studentkonto kan du gå in på Passport. Där loggar du in med ditt personnummer och ditt lösenord till Antagning.se. Du kan även få en engångskod från Studentreception på universitetet, vilken du kan använda för att skapa ett nytt lösenord. Dessutom kan du kontakta LU ServiceDesk på tel. 046-222 90 00 vardagar mellan kl. 08-17 eller på LU ServiceDesk.

Behöver du ett nytt lösenord till Antagning.se vänligen kontakta Antagning.se om detta. Observera att LU ServiceDesk inte kan svara på antagningsfrågor.

Kursanmälan

Anmälan görs endast om du ska påbörja ny/a kurs/er kommande termin. Om en kurs både går att söka inom ditt program eller som en fristående kurs måste du aktivt välja hur du söker kursen i din anmälan (inom ditt program eller som fristående kurs). Som student inom ett utbildningsprogram skall du prioritera dina anmälningsalternativ inom programmet överst i anmälan.

Söker du kurs inom program och du redan är registrerad på det antal poäng som ditt program omfattar, förs din ansökan över till fristående kurs om möjligt, i annat fall stryks kursen från din anmälan. Registreringar på både oavslutade och avslutade kurser räknas. 

Ångrar du en registrering ska du göra ett avbrott under de tre första veckorna (ett s.k. tidigt avbrott) på kursen för att den inte ska räknas med som en registrering inom ditt program. Om du inte tänker läsa nästa termin på ditt program ska du anmäla ett studieuppehåll till institutionen/utbildningen.

Observera att du endast kan antas till 45 hp sammanlagt, och detta gäller även om du söker både kurs inom program och fristående kurs.

Problem med anmälan?

För att kunna hitta kurser inom ditt program måste du vara inloggad på Antagning.se. Kan du inte hitta kurser på Antagning.se och/eller anmäla dig inom ditt program kan detta till exempel bero på att du haft studieuppehåll på programmet, varit på utlandsstudier, gjort omprov eller blivit sent registrerad på innevarande termin. Kontakta i så fall din institution/utbildning i god tid innan sista anmälningsdag, så kan de hjälpa dig!

Bilagor

I anvisningarna för ditt program framgår om du behöver ladda upp kompletterande dokument till din anmälan.

Antagningsbesked

Antagningsbeskedet kommer ut andra veckan i juli till en hösttermin och andra veckan i december till en vårtermin och du får då ett e-postmeddelande när ditt antagningsbesked finns tillgängligt på Antagning.se.

Du är själv skyldig att se till att antagningsbeskedet når dig. Om du inte har fått ditt antagningsbesked senast fyra dagar före sista svarsdag ska du höra av dig till 0771-550 720, så att du hinner lämna svar i tid.

Lämna svar på antagningsbesked

Alla som antagits eller erhållit reservplats ska lämna svar, och svaret ska vara inkommet senast sista svarsdag. Svaret lämnas i första hand på Antagning.se. Uteblivet svar medför att din utbildningsplats/reservplats erbjuds annan sökande.

Specifika anvisningar för program på grundnivå till hösttermin 2024

Samtliga dokument öppnas i ny flik.

Kontaktinformation

För frågor om behörighetsbeslut och urval:

Ställ din fråga till antagningsavdelningen vid Lunds universitet

Telefontid, antagningsavdelningen:
Helgfria måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10-11
Telefon: 046-222 93 00

För frågor om antagning direkt till din institution:

Sök efter din kurs/program och hitta kontaktuppgifter till din institution

För frågor om antagning till utbildning på Lunds tekniska högskola (LTH): 
antagningen [at] lth [dot] lu [dot] se

Hur vi behandlar dina personuppgifter:
Lunds universitet behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. 
Läs mer om hur Lunds universitet behandlar dina personuppgifter

Besöksadress:
Genetikhuset, Sölvegatan 29 B Lund
Karta på google.se

Postadress:
Antagningsavdelningen
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund