Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Universitetets särskilda verksamheter

Universitetets särskilda verksamheter (USV) är en plattform för universitetets gränsöverskridande verksamheter som kompletterar de traditionella disciplinerna.

Verksamheterna organiseras av särskilda skäl på universitetsgemensam nivå. Vid USV kan utbildnings- och forskningsverksamheter samt centrumbildningar som bedrivs som nätverk placeras.

Det är rektor som beslutar om att inrätta eller avsluta verksamhet vid USV.

Verksamheter vid USV:

Kontaktinformation

Vicerektor med särskilt ansvar för Universitetets särskilda verksamheter
Ann-Kristin Wallengren
ann-kristin [dot] wallengren [at] rektor [dot] lu [dot] se
046-222 70 75
 
Ekonomifrågor
Pernilla Sommelius
pernilla [dot] sommelius [at] eken [dot] lu [dot] se
046-222 06 69
 
Styrning- och ledningsfrågor
Sara Virkelyst
sara [dot] virkelyst [at] rektor [dot] lu [dot] se
046-222 09 39
 
Personalsamordnare
Lars Lohmander
lars [dot] jonsson [at] hr [dot] lu [dot] se
046-222 74 73

Personaladministratör
Annika Söderström
annika [dot] soderstrom [at] pers [dot] lu [dot] se
046-222 42 14