Universitetets särskilda verksamheter

Universitetets särskilda verksamheter (USV) är en plattform för universitetets gränsöverskridande verksamheter som kompletterar de traditionella disciplinerna.

Verksamheterna organiseras av särskilda skäl på universitetsgemensam nivå. Vid USV kan utbildnings- och forskningsverksamheter samt centrumbildningar som bedrivs som nätverk placeras.

Det är rektor som beslutar om att inrätta eller avsluta verksamhet vid USV.

Verksamheter vid USV:

 

Kontaktinformation

Vicerektor med särskilt ansvar för Universitetets särskilda verksamheter
Bo Ahrén
bo [dot] ahren [at] rektor [dot] lu [dot] se
046-222 70 75
 
Ekonomichef
Anita Nilsson
anita [dot] nilsson [at] rektor [dot] lu [dot] se
046-222 70 13
 
Styrning- och ledningsfrågor
Sara Virkelyst
sara [dot] virkelyst [at] rektor [dot] lu [dot] se
046-222 09 39
 
Personalsamordnare
Lars Jönsson
lars [dot] jonsson [at] hr [dot] lu [dot] se
046-222 74 73

Personaladministratör
Annika Söderström
annika [dot] soderstrom [at] pers [dot] lu [dot] se
046-222 42 14