Prorektor Lena Eskilsson

Prorektor Lena Eskilsson
Lena Eskilsson
Prorektor Lena Eskilsson

Från och med 1 januari 2021 är Lena Eskilsson prorektor och rektors ställföreträdare. 

Lena Eskilsson är fil. dr i kulturgeograf och ekonomisk geografi och är sedan 2014 verksam vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap på Campus Helsingborg. Hon är mångårig lärare och forskare och har haft flera ledningsuppdrag vid Lunds universitet som studierektor, vicedekan och senast prodekan på samhällsvetenskapliga fakulteten.

Lena Eskilsson har även varit vice ordförande i universitetets utbildningsnämnd de senaste åren och akademisk ledare för delprojekt 2 inom EUGLOH - European University Alliance for GLObal Health, ett tvärvetenskapligt projekt mellan fem lärosäten i Europa som vill ta sig an samhällsutmaningar inom global hälsa.

Kontaktinformation

Prorektor Lena Eskilsson

E-post:
lena [dot] eskilsson [at] rektor [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 70 05

Prorektors sekreterare Malin Svensson Lundmark

E-post:
malin [dot] svensson_lundmark [at] rektor [dot] lu [dot] se

Telefon:
046-222 70 93